pusztabíró, mezőbíró

Full text search

pusztabíró, mezőbíró: a városoktól és falvaktól távoleső, különálló pusztákon igazgatási és igazságszolgáltatási funkciókat ellátó tisztség volt, amely a 18. sz. végén már fejlettségének magas fokán állt; a 19. sz. végén a Kiskunság néhány pusztája kivételével megszűnt, ill. teljesen beleolvadt a csendőrség intézményébe. Egyéb elnevezése: határbíró, hetelőgazda, pusztafelvigyázó, tőkebíró, tanyabíró. A pusztabírót és az alája rendelt pusztagazdát és pusztacsőszöket a jász-kun területen a kerület alkalmazta, leginkább természetbeni járandóságot juttatva nekik. A pusztabíró kezdetben a pusztákon az állatok számadási és egészségügyi, a pásztorok és egyéb pusztai lakosok személyi ellenőrzését végezte, később a mezőgazdaság felügyelete is hatáskörébe került. Egy-egy közösen használt pusztára a tőkebíró, a havasra (pl. Erdélyben) a havasbíró ügyelt fel. A csőszöket a csőszbíró ellenőrizte és sok helyen ugyanő gyakorolta velük kapcsolatban a munkáltatói jogokat is. ( még: bíró) – Irod. Tálasi István: A Kiskunság népi állattartása (Bp., 1936); Nagy Czirok László: Pásztorélet a Kiskunságban (Bp., 1959).

Pusztabíró a múlt század első felében (Rajz a 19. sz. végéről)
Tárkány Szücs Ernő

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me