rizs (lat. Oryza sativa)

Full text search

rizs (lat. Oryza sativa): az emberiség csaknem felének fő tápláléka, kiváló tulajdonságú, nagy tápértékű növény. A rizs mocsári növény, termesztése különleges feladatokat ró termelőire (palántázás, gyomlálás, árasztás). Aratása aug. végén, szept. elején igen gondos munkát igényel, mert a nálunk ismert fajták magja igen könnyen lepereg a bugákról. Ezért a rizsaratás az Alföld középső és déli területein egy ott már feledésbe merülő arató eszközzel, a sarlóval történt. Az egyik legrégebben termesztett tápláléknövény. Őshazája DK-Ázsia. Indiából perzsa és arab közvetítéssel jutott el Spanyolo.-ba (7. sz.) és Olaszo.-ba (15. sz.), majd az oszmán-törökökkel a Balkánra (16. sz.). Hazánkban is valószínűleg a török hódoltság alatt kezdték termeszteni. Rákóczi Ferenc is kísérletet tett meghonosítására. Pontos adatok azonban csak 1724-től tanúskodnak a mo.-i rizstermesztésről. Ebben az évben költözött a Temesvár melletti Dettára néhány olasz család, akik a Béga és a Temes szabályozásával egy időben rizstelepeket is létesítettek. A század második felében újabb olasz családok telepedtek meg más bánsági falvakban (Omor, Kis- és Nagygattája stb.) és több ezer holdon termesztettek rizst. Az adókedvezmény megvonása, valamint munkaerőhiány miatt – a Detta melletti Topolyát kivéve – a napóleoni háborúk végére a rizstermesztés megszűnt. A következő majdnem száz éven át a Timáry család kezén lévő évi 100–200 hold volt egyedüli rizstermő területe Mo.-nak. 1880-tól állami birtokokon (Békés, Bács, Csongrád, Pest és Szolnok megye) kezdtek el foglalkozni a rizs honosításával és termesztésével. Mérsékelt eredmények után az 1930-as években szegedi kutatóintézetekben sikerült megfelelő tájfajtát előállítani, ami gyorsan elterjedt és fellendítette a termesztést. Különösen 1948-tól vett nagy lendületet a mo.-i rizstermesztés, úgyhogy hazánk néhány év alatt rizsimportáló országból rizsexportáló országgá lépett elő. A jó terméseredményeket szinte kizárólag kisüzemi körülmények között érték el. Az 1960-as évekre a fajták leromlása, az új növényi betegségek, a telepek elgyomosodása, valamint a kedvezőtlen árpolitika következtében a rizs vetésterülete az előbbinek töredékére esett vissza. A mo.-i rizstermesztés rekonstrukciója korszerű nagyüzemi módszerekkel napjainkban folyik. – A Szolnok és Békés megyei termelőszövetkezetek és állami gazdaságok még az 1960-as évek elején is csapatostul szerződtettek aratómunkásokat olyan területekről, ahol a sarlós aratás élő hagyomány volt (Bereg, Szabolcs, Szatmár megyék). – Irod. Somorjai Ferenc–Járányi György: Rizstermesztés (Bp., 1954).
Kósa László

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages