Szezám, nyílj ki!

Full text search

Szezám, nyílj ki!: varázsmese. Szegény ember véletlen folytán tanúja lesz annak, amint egy rablócsapat varázsige segítségével behatol a föld mélyén lévő kincseskamrába. Távozásuk után ő is elmondja a varázsigét, bejut a kincseskamrába és arannyal megrakodva tér haza. Otthon kölcsönkéri gazdag, irigy testvérétől a vékát, hogy megmérje, mennyi aranyat hozott. Ezáltal a testvére is tudomást szerez a rablók kincstáráról és követeli testvérétől, hogy őt is vezesse oda. A szegény testvér eleget tesz gazdag bátyja kérésének, s annak sikerül is behatolni a hegybe, megrakodik arannyal, de kifelé jövet elfelejti a varázsigét, bennreked és a rablók elpusztítják (AaTh 676). Testvére behatol a rablóbarlangba, ott találja bátyja holttestét négyfelé vágva. Hazaviszi, egy vargával összevarratja és eltemetteti. A rablók keresik, ki ismeri a kincseskamra titkát. Megtalálják a házat, kereszttel megjelölik. A rablókapitány társait olajos tömlőkbe (hordókba) bújtatja s kereskedőnek öltözve szállást kér az özvegy házánál. A szegény testvér és a szolgáló felfedezi és elpusztítja a rablókat. Most már az egész kincs az övék lesz (AaTh 654). – „Ali baba és a negyven rabló” meséje az Ezeregyéjszaka gyűjteményéből minden valószínűség szerint ponyvai közvetítéssel került a magyar népmesekincsbe. A 19. sz. második feléből és a 20. sz. elejéről 3 ponyvakiadását ismerjük Rózsa Kálmán és neje, Biró Albert, valamint Bálint Lajos kiadásában, de már a 19. sz. közepéről van a szóbeliségből jól lokalizált változatunk Kriza János gyűjteményéből, Marosi Gergely gyűjtéséből (elmondta: Róka Puskás Tamás). A többi 10 ismert változat is stabil összetétel, egy-két esetben hiányzik csupán a 40 rabló megjelenésének és elpusztításának a története, s fejeződik be a mese a kétrészes legendamesék mintájára az irigy gazdag testvér elpusztulásával. A 19. sz.-i változatok erős lokalizáltsága korai átvételre, az összetétel stabilitása a ponyvakiadás számos utánnyomására enged következtetni. A típus nagy népszerűségére és erős akklimatizálódására mutat, hogy három, a népi hiedelemvilágba és a kincsmondák gondolatkörébe beágyazódott változatunk is van. A mese egész Európában, francia és spanyol Amerikában is elterjedt. Valamennyi feltételezhető forrása Galland Ezeregyéjszaka-fordítása (1712), erre vall a varázsige: Szezám, nyílj ki! és a hűséges rabszolganő neve: Morgiana is ( még: kincs) – Irod. Liungman, W.: Die schwedischen Volksmärchen (Berlin, 1961); Béres András: Rozsályi népmesék (UMNGy, XII., Bp., 1967).
Kovács Ágnes

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages