szolgadal

Full text search

szolgadal: a mezei munkásdal válfaja, a gazdacselédek életéről szóló és körükben ismert lírai dal. A hasonló társadalmi helyzet és elnevezések vagylagossága miatt sem mindig lehet elválasztani az uradalmi cselédek béresdalaitól, bár a szolgadalok kevésbé közösségiek és a panasz tárgya is eltérhet. A szolgadalok száma nem nagy, többnyire népdalból átalakítottak, kevés a saját lelemény. Ezek közül alig egy-kettő kerül vissza a parasztokhoz (– Érik a szőlő, hajlik a vessző, bodor a levele…), pedig éneklési alkalmaik jóformán csak számban tértek el. A szolgadalok között alig van más, mint panaszdal és a végzésről szóló átokdalok. Saját dalkincsük annyira összefonódott, hogy erőltetés nélkül alig lehet tartalmi csoportokat kialakítani. Realista ábrázolásmódjuk ellenére sem részletezők, keveset tudunk meg belőlük a szolgák mindennapi életéről. Az életük minden percét lefoglaló munkára pl. szerelmi (– Elereszti szabadjára a lovát És öleli reggelig a babáját…), panasz (– Mikor én szolgává lettem: – Szántogatok a más szántóföldjébe…) s főként végzési dalaikból (– Mától fogva nem vakarok ökröt, se tehenet! – Verje fel az udvarukat a gyom meg a dudva. Vasvilláját, isztikéjét egye meg a rozsda…) tudunk meg közelebbit: inkább utalnak a látástól vakulásig tartó munkaidőre (– Adj, Uram, adj esőt!: Szolga-nyugvó időt! – Aladáron azé nem jó szógáni, Korán rögge ki kő mönni szántani. – Gyertyavilág ég az ólba; Az én rózsám gyenge karja Most is a lovat vakarja…) Bennkosztos cselédekről lévén szó, panaszdalaik központi kérdése a gyenge élelmezés (– Itt hagyom, itt hagyom én már ezt a gazdát! – A vacsorám egy keserves sóhajtás…): ezt ritkábban ellentét (– Panaszból adnak eleget…) sokkal inkább túlzás formájában (– dióhéjjal mért pálinka: – három töpörtyűvel rántott fuszujka; – kissujjához szabott szalonna: – körme között hozott parányi túró stb.) fejezik ki. Ezeken kívül állandó jelzők is kialakultak (apró gombóc; büdös laska, pálinka; keserves káposzta; kukacos borsó, túró, ócska pálinka; penészes túró stb.), ezek kisebb része a rossz ruházatra (csula kalap; likas dolmány; rongyos nadrág stb.) és magára a gazdára (huncut, mérges, rossz stb.) vonatkozik. A bánásmód a szolgadalok másik fő témája, részben általános (– Megtanultam, hogy ke tűrni, szenvedni: – Nem volt benned egyetlenegy víg napom…), részben gazda-ellenes (– Elmondja azt a rossz gazda mindennek: – Jaj, be mérges az én gazdám! Örökké csak acsarog rám…) megfogalmazásában. A súlyosabb ellentétekről (ilyen pl. a verés: – Elővette a béresit, megverte: – Törjön el a keze, hogyha szolgának pofont ád!) ballada-kezdemények (moldvai: – Szolgalegény halála; alföldi: – Mónár Misa három lova fekete…) szólnak, bár ezek nem bontják ki a mondanivalót, mint néhány, ugyancsak szolgát szerepeltető klasszkus népballada és népmese. Lényegében a gazdákra mondott átok jellemzi a végzésről szóló búcsúdalokat is (– Indulok, gazduram, jó napot kívánok: – Mikor a szógának telik esztendeje…) esetleg Petőfi Sándor Alku c. dalának mintájára utasítják el a felajánlott továbbszolgálást. A szolgák szerelmi dalainak száma jelentéktelen (– Ne nézd, rózsám, szennyes vagyok!) alig ismerünk átalakított mulatónótát (– A szógának csak egy innepje van… – Nem adom a jó bort, a rossz pálinkáért, Sem a szógalegént a gazda fiáért!…). – A szolgadalok 1–2, legfeljebb 3 versszakosak, a sorok szótagszáma 8, 11 és 12. Majdnem minden dal egyesszámban szól: a realizmussal is megférő túlzás és sokféle átokformula jellemzi. – Irod. Katona Imre–Maróthy János–Szatmári Antal (szerk.): A parasztdaltól a munkásdalig (Bp., 1968); Ortutay Gyula–Katona Imre: Magyar népdalok (II., Bp., 1970).
Katona Imre

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me