Percze család.

Full text search

Percze család.
Ősi fészke Nógrád megyében fekvő Rimócz helység, hol őseik a Forgách család jobbágyai voltak; e családtól megnyerve a felszabadítást (manumissionales literas) Percze Demeter és testvérei Mihály és György 1667. febr. 16-án I. Leopold királytól czímeres nemes levelet nyertek; mely az akkori zavargós idők miatt csak két év mulva hirdettetett ki ugyanazon megyében.* A család tagjai hívatalokat nem igen viseltek, csak ősi csekély és osztályok által mindinkább eldarabolt birtokán élt, és mint számos tagból álló család a megyei tisztválasztásoknál volt főleg ismeretes.
és Nógrád meggyei jegyzőkönyvekből, valamint a köv. adatok is, Percze Pétert pedig, kiről a följebbiekben emlités nincs, 1670-ben Kékkő vári gyalog hadnagyúl olvassuk.
A közszerző Mihály 1684-ben a nemesi fölkelésben személyesen vett részt.*
és Nógrád meggyei jegyzőkönyvekből, valamint a köv. adatok is, Percze Pétert pedig, kiről a följebbiekben emlités nincs, 1670-ben Kékkő vári gyalog hadnagyúl olvassuk.
Farkas és Miklós az 1790-ki nemesi összeirásban említtetnek. Ugyan ők, mint a Rákóczy forradalom alatt honn maradtak, irattak be 1711-ben is.
Az 1726. és 1734. évi nemesi vizsgálatkor kétségtelen nemességök elismertetett Percze Farkasnak, Mátyásnak, Jánosnak és Mihálynak.
Az 1755. évi nemesi összeirásban olvassuk Percze Mihályt, idősb. Miklóst, Andrást, idősb Ferenczet, Pétert, Gergelyt, Mártont, Istvánt, Pált és Györgyöt, a megyében jövevény-nemesek közt ifj. Miklóst.
Ez utóbbiak közűl idősb Miklósnak ága a következőleg származott le:
Idősb Miklós 1755.; idősb János (3-ik neje Trajtler Ágnes) kitől István fia szül.; Ferencz. osztoz 1796; István 1750. osztoz 1796.; András osztoz 1796.; ifj. Miklós; István 1783.; Ifj. János; Ignácz sz. 1760.; Antal sz. 1765.; József sz. 1770.; István K.-Kesziben harangozó; István 1841. Hajnácskőben gazdatiszt.
Ifj. Miklósnak négy fia 1793-ban Nógrád megyétől nemesi bizonyitványt nyert. Ezek közűl ifj. Jánosnak unokája István Hajnácskőben Jankovich Antal felügyelő gazdája 1841. aug. 28-án 2250. sz. a Nógrád megyétől nemesi bizonyitványt nyert.
Az 1755-ben élt Andrásnak családja igy állt:
András (Nagy Erzse); Sándor (Kúty Róza); Ferencz (Nagy-Labancz Teréz); Bora (Cseh Gábor); Erzse (Balás Sándor); Anna (Markó Mihály)
E században élt Percze Demeternek feleségétől Csikány Évától gyermekei: János, László és Anna élnek 1829-ben.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages