Recsky család. (Recski.)

Full text search

Recsky család. (Recski.)
Heves és Külső-Szolnok vármegye gyökeres legrégiebb családainak egyike, mely nevét a Heves megyei Recsk helységről vette.
Recsky Miklós már 1447-ben Heves vármegye követe volt a budai országgyülésen.*
Kovachich Vestigia Comitiorum. 268.
Recsky István 1505-ben Borsod vármegye követe a rákosi országgyülésre.*
Kovachich Supplement. ad Vestigia Comitior. II. 335. és Jászai Pál id. m. 158.
1561-ben Recsky Zsigmond és György uj adomány levelet nyertek I. Ferdinand királytól Alattyánon, Jánoshidán és Kéren birt részjószágaikra, melyekbe az egri káptalan által beiktattak.* Ugyan azok Zékely Istvánnak fiágon történt magvaszakadtán annak Anna nevű leánya nyervén 1575-ben adományt a nevezett helységekre, a beiktatásnak ellent mondtak.*
Kövesdy, Compendium Processus Fam. Földváry contra Abbat Zabrdovicensem. Pest 1785. pag. 152.
Kövesdy, Compendium Processus Fam. Földváry contra Abbat Zabrdovicensem. Pest 1785. pag. 153.
1588-ban Recsky Zsigmondnak és Györgynek gyermekei Alattyán, Jánoshida és Kér helységben atyai örökségökre nézve, melyek Recsky György gyámjok kezében voltak, egyességre léptek.*
Kövesdy, Compendium Processus Fam. Földváry contra Abbat Zabrdovicensem. Pest 1785. pag. 153.
1617-ben E. György és István a nevezett birtokokban atyai javaikban osztoztak.*
Kövesdy, Compendium Processus Fam. Földváry contra Abbat Zabrdovicensem. Pest 1785. pag. 154.
1654-ben R. Zsigmond egy alattyáni jobbágyat fölszabadítá.*
Kövesdy, Compendium Processus Fam. Földváry contra Abbat Zabrdovicensem. Pest 1785. pag. 154.
1658-ban Miklós Alattyánon öt jobbágyát Széky Péternek elzálogítja.*
Kövesdy, Compendium Processus Fam. Földváry contra Abbat Zabrdovicensem. Pest 1785. pag. 155.
1665-ben R. Katalin ugyan ott egy telkét elzálogítja Mészáros Lászlónak.*
Kövesdy, Compendium Processus Fam. Földváry contra Abbat Zabrdovicensem. Pest 1785. pag. 155.
1659-ben Zsigmond neje Ujhelyi Mária, mint rosályi Kun utód, a Kun javakban az országgyülési intézkedés folytán részesült.*
1659 : évi 117. törv. cz.
A család nemzékrende a XVI. század végétől e századig* következő:
Wagner genealog. tab. L.
Recsky György (Káthay Bora); Zsigmond 1561. 1588.; György 1561. 88. (1. Rhédey Bora 2. Tegzes Klára); Anna (Both István); Margit (1. Bekény Farkas 2. Literati András); 1-től László; István 1612. (Melitics Erzse); János; 2-iktól Kata (Bay Gáspár); Bora 1612. (Daróczy György); György (Török Kata); István; Miklós 1665.; Zsigmond (Ujhelyi Mária 1659.); György; István; András; János; Kata (Tahy Ferencz); Miklós; András; András; János; György; Zsigmond; György 1693.; János; György; István; István; Zsigmond; György (Strincz Judit); István (Barabás Bora); Mária (1. Bereky N. 2. Tóth János); Teréz; István
Mint látjuk, – e családfa nem teljes, róla az utóbbi nemzedékek hiányzanak, melyeket a család közlése hiányában kiegészitenem nem lehetett.
Az ujabb időben Recsky László 1821–31. Heves megye főszolgabirája; és Recsky András 1835-ben Heves megyei aljegyző volt. Neje Sturman leány.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages