TÖREDÉKEK

Full text search

TÖREDÉKEK
 
S őrült kaszás gyanánt a vad Halál
a gaz helyett virágokat kaszál
 
*
 
Vörösbort vérből és könnyel vizezve
adjatok a királynak
 
1914-1918
 
*
 
Künn kacag enyhe, tarka nyár
de bellül a szigoru tél nyög
agyamban mér és kalapál
szigorral egy iszonyu mérnök
ó rettenetes ez a tél
vonalakkal egyszinü tábla
ó zsarnok és rab aki mér
iszonyú a sivatag ábra
 
Különös, belső mérnök ez
esze van, de mégis gép csak
vakon kalapál és szögez
és minden ötlete jégcsap
Én vagyok, mégis idegen,
lélek, noha lelke nincsen
s bár puszta eszközöm nekem
ő tart iszonyú bilincsben
 
Kis gyermek voltam, kis fiu
s a mérnök maga is az volt
és játszva tervezett s hiu
diákos örömmel rajzolt
S én még biztattam: "Jer diák
tervezz [nekem egyenkint] százat
és rajzolj nekem Indiát
kifesteni mappa-tájat"
De később azt mondtam neki:
"Rajzolj egy kertet utakkal
lelkem a szellő beveti
szellőröpítette maggal
Jól mérd ki az ágyásokat
hogy a burján föl ne verje
s ha kedvesem meglátogat
 
1920 körül [?]
 
*
 
Hogy épited a falat újjá?
De a virágok már virulnak,
miket letapostak a csizmák
hátamon
 
*
 
májusi madarak füttye
majd fölveti a dombot
 
*
 
Nekem a tenger városok
kupola-bugyborékaikkal
csak látomások, szemtelen
torony-hullámaik hiába
feccsentik égnek
 
1923
 
*
 
Dombom, gömbölyűség
kertem, gyönyörűség
áldjon a derűs ég!
 
1924
 
*
 
Ma éjjel
mi uj jel
tűnik föl az égen?
 
Mi zúg ugy?
Az ég egy
nagy fekete tábla
 
1926 ősze
 
*
 
Hadd énekeljem meg kedvesemet,
amint a szilvát szedi
nem mint Éva hajdan
 
*
 
Óh, milyen jó az ember
 
És nemcsak a büntetéstől félnek;
nem tennék meg akkor se ha tudnák,
hogy teljesen büntetlen maradnak.
Nem! nem! ők nem tennék!
 
Vagy talán én megtenném?
Nem tenném!
 
*
 
E kutya homloka, mint egy nagyszerű
épület...
 
*
 
A nagy szélben a ponyvaszékek
földagadnak, mint a vitorlák.
 
*
 
S úgy képviseli az embert, mint egy pár
spanyolfal mögé állitott cipő
 
*
 
Minden éjjeli virág fehér.
 
*
 
Tavasszal mikor még alacsony
a mezők füve,
már ott sárgáll a kankalinok
népes serege
 
*
 
Mint egy alkalmazkodó,
Rugáshoz szokott zsidó
 
*
 
Az álom, ki semmit se tisztel
aki nem ismer semmi szentet
 
*
 
- Isten fizesse meg!
- Isten hallgassa meg!
 
1927. aug.
 
*
 
az Isten oly mágus
ki csodákat tesz, de
meg nem magyarázza
 
1928
 
*
 
Én már nem élek, régen meghaltam már
(Szívemben esztendők tudják hogy nem lehet
egyszerre élni és szeretni)
 
*
 
Égi hid
De te hidd
mert a hit
üdvözit.
 
*
 
Mint jóbarát, aki közel lakik
meglátogat gyakorta a halál.
 
1931
 
*
 
Morajait és illatait
az örök tengernek néha már
messziről érzem.
 
*
 
Sok kin gyötör álmomban és félébren
de az most kezd múlni
s elhalványúlni
e nap növő fényében
 
Boldogúlt ifjuságom
kikél a sírból érted.
 
1932
 
*
 
Dobd inkább azt a poharat a földre
melyben az emberek emléke van,
hadd folyjon el a füvön szétömölve
hol semmivé száritja sugaram.
 
*
 
A madár csapkod szárnyaival.
Bőven buggyan belőle a dal.
Ugy látszik, mintha játszana csak.
Óh rettenetes!
Óh rettenetes!
Dalol, dalol, s ide-oda csap.
 
Ki vagy, ki vagy, hogy játszani tudsz?
Veszély fenyeget, de mégse futsz.
 
1934-1941
 
*
 
Minden rossz ha vége rossz:
és az élet vége rossz...
 
Mit csináljunk, emberek?
Hazudjunk-e egeket?...
 
Ne hazudjunk, emberek!
Keressük az egeket!
Talán van még valami...
Be nehéz kimondani!...
 
*
 
Előbb az orgona nyílott, azután az akác.
S megszólal nemsokára hárfája a jázminoknak.
Jó lesz némán ülni a dombon.
Páncélomat kibontom.
Lelkemig fúj a szél, s a karcsú kóristák inognak.
Vendégek jönnek-mennek, és jön és megy az élet.
Én már csak így maradok, nagyon sokat tudok.
 
*
 
Emlékjelül eszméid győzedelmét
láttuk, vagy képzeltük csak, kelni már
sirod fölött... Ugy tündökölt az emlék
mint a tükörben égő napsugár.
 
*
 
Azért az élet megy tovább, noha
az emberagyból született vasak
emberagyakba visszaszállni készek.
Gépek ítéletnapja fenyeget.
De lásd, azért az élet megy tovább.
Sohasem volt a mainál vitézebb.
 
A beteg agy, a barbár tudomány,
higgadtan mint az öngyilkos esze...
 
*
 
Diákkoromban, örökké magamban,
szép utak hátán szabadon bolyongtam
Duna mentében, Tolna vármegyében,
meg-megpihenve eperfák tövében.
Égen a felhők, s a földön a földek
 
kockás kendői nyúltak és terültek,
nyúltak, terültek, köribém kerültek,
még a földek is szinte fölrepültek.
 
*
 
Oh be szeretnék verset írni, mint egy
diák ahogy irkál
kinek más terve vagy korlátja nincs egy
üres ív papirnál...
 
*
 
Egy patkány, mint egy hirtelen
mozduló kéz árnyéka, surran...
 
*
 
Az a férfi-őrület:
Se veled, se nélküled.
 
*
 
A pók utakat csinál magának a levegőben.
 
*
 
Az öröm szirmai leesnek, de alattuk érik már a gyümölcs.
 
*
 
Egy rejtelmes varázsu sipszó:
valami Circe vagy Kalipszó.
 
*
 
Öregek módján, mint a mézet
üvegen át - azaz hiszen
nyitva az ablak, s minde szépet
én tárt vonatból élvezem
 
Szemed és fogad fehére
hármas fényjelt vetett felém
 
vonatnak
a lejtőn fölszaladnak
bolond bocik és barikák
 
1937
 
*
 
Fáj nekem hogy fájok neked
De arról én nem tehetek
 
1938-1940 [?]
 
*
 
Valamikor nyugodtabb voltál:
jött ami jött, te nem siettél!
Mi lenne ha kávéd helyett
bölcs tejet innál, s lefeküdnél
 
*
 
Engem nagyobb sírás feszít ma
olyan sírás hogy hol egy csöpp a földre
hull könyeiből, könyek fája nőjön
és könyet záporozzon minden ág
 
*
 
Ady mondta: nem szabad sohse sírni
és mégis mennyit sírt szegény -
Nem őszintébb vagyok-e én?
 
*
 
Az a baj hogy túl sokáig éltem,
soká éltem, soká haldokoltam.
 
***

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me