A "VITÉZ HADNAGY" KÉZIRATÁBAN FENNMARADT VERSEK

Full text search

A "VITÉZ HADNAGY" KÉZIRATÁBAN FENNMARADT VERSEK
 
BEFED EZ A KÉK ÉG...
 
(Az első változat)
 
Tartozunk őrizni életünket, valameddig lehet tisztességgel, arra
nézve, hogy hazánknak többet szolgálhassunk. De viszont a dicsősség-
nek törvénye az, hogy kévánjuk a halált, mikor életünk tovább tisztes-
séges nem lehet. Azt mondja a török: Ja deulet basuma ia güzgün
desüme, azaz: Avagy holló hasamra avagy tisztesség fejemre. Azért ne
irtozzunk se a haláltul, se annak formájától. Es temetésünkről is mi-
haszna sopánkodnunk? Sok vitéz embereknek holló gyomra volt ko-
porsója, annál inkább fenmaradt a nevek. Coelo tegitur qui non habet
urnam, et undique and Superos tantundem est via.
 
Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó,
Tisztességes legyen csak órám utolsó.
Akár farkas, akár emészszen meg holló,
Mindenütt felyül ég, a föld lészen alsó.
 
Nem mondhatni egy országot boldogtalannak, az ki sok időkön által
és sokáig hervadhatatlanul állott virágjában, és már alább kezdett
szállani, mert ez a vége az világi dolgoknak; és nem mondhatjuk
boldogtalanságnak azt, hogy ennek ez világi törvénynek alája vettetett,
holott minden más is ugy vagyon: hanem boldogtalannak mondhatjuk
azt az embert, a ki a maga országának leszállásában és esetiben szület-
tetik és nem virágjában. Azért ehez is szerencse kell.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me