Augusztus 7-e

Teljes szövegű keresés

Augusztus 7-e
E napon a sziléziai olajfinomítók szintetikusüzemanyag-lepárlót, valamint Újvidék olajtelepét és Alibunár repülőterét jelölték ki célpontnak. A több mint 400 bombázó bevetését 300 vadászgép biztosította. A sziléziai célpontokat az 5. Wing B–17-esei, az 55. és a 304. Wingek B–24-esei támadták. Ezek a kötelékek a Balaton és a Duna között a Velencei-tó érintésével repülték át Magyarország légterét. A vadászbiztosítást két ütemben és több lépcsőben szervezték. Az első ütemben, az előnyomulás útvonalán és a célpont felett oltalmaztak a vadászok. A célpont közelében csatlakoztak hozzájuk a később indult vadászkötelékek, ezek is bekapcsolódtak a célpont légterének védelmébe, majd addig kísérték a bombázókat a visszavonulás útvonalán, ameddig ezt üzemanyaguk lehetővé tette.
A 31. Fighter Group 66 db Mustangja 08 óra 33 perckor szállt fel. Nyolc Mustang műszaki hiba miatt még a gyülekezés előtt visszafordult. Egy kabintetőhiba miatt, kettő pedig visszakísérte a „korán” visszatérőket és a két tartalék gép is leszállt Loving százados a 309. század – ezen a bevetésen a Group soros – parancsnoka percek alatt átszervezte kötelékét. A 307. század két, és a 309. század egyik rajparancsnokával összegyűjtötte a társak nélkül maradt Mustangokat, és ebből a 12 gépből Riddle hadnagy parancsnokságával megalakította a negyedik, ahogy akkor „becézték”: „Törvénytelen” századot.
Az ekkor már 53 db P–51-esből álló kötelék Pawlowice irányába haladt, a Blechhammertől délkeletre 54 kilométerre levő község fölé, hogy ott 11 óra 30 perckor átvegye a bombázókötelékek és a célpont légterének biztosítását.
141Az élen 7300 méter magasságban a 309. század repült Loving százados vezetésével, jobbra a 307. század Brown hadnagy vezetésével 8200 méteren, balra pedig a 308. század Goebel hadnagy parancsnoksága alatt, 8500 méter magasságban. A három századot 4–5 kilométerrel hátrább tisztes távolságból követte a negyedik, a „Törvénytelen” 12 db Mustangja.669
669 Simpson HRC.: 31st Fighter Group Mission Report, 7. august. 1944.
Veszprémből a 101. vadászosztály 16 (vagy 18) gépe indult bevetésre Molnár László hadnagy a 3. század 23 éves parancsnokhelyettesének vezetésével.
A feladat a szokásos volt: meg kell támadni a bombázókat, kilőni közülük néhányat – ha lehet –, és ezután akik életben maradtak, hazatérhettek.
A bombázók első köteléke Pécs felé közeledett. A magyar vadászok Győr irányába repültek. Menetközben más feladatot kaptak. Német „nehézvadászokat”, a háromágyús Me–109-eseket kellett biztosítaniok, azok támadják majd a bombázókat három gépágyújukkal.
Szombathely közelében találkoztak a 12 db német Me–109 G–6/R4 vadászgéppel. Mögéjük fordultak és követték őket „süketen”, mert rádió-összeköttetés a két kötelék között nem volt. A németek a Balaton északnyugati partja fölé, majd a tó fölött hol Várpalota, hol Tapolca irányába repültek.
A biztosító magyar vadászok kezdték elveszíteni türelmüket. A céltalan körözés, a gyorsan fogyó üzemanyag, a fölöttük elhúzó amerikai vadászgépek kondenzcsíkjai nyugtalanították a kötelékeket. Növelte a veszélyérzetüket, hogy szűk kötelékben repültek. Olyan harcrendben, amelyben sem védekezni, sem támadni nem lehetett. Az egyik forduló megpecsételte sorsukat: éppen egy Mustang-kötelék irányába fordultak, anélkül, hogy látták volna az amerikai vadászgépeket. Ha ezt nem teszik, a magyar–német kötelék ezen a bevetésen ellenséges repülőgépekkel nem is találkozott volna.
09 óra 50 perckor a P–38-asok egyik köteléke jelentette, hogy a Balaton térségében 15–20 db Me–109-est látnak. A 31. FG 10 óra 05 perckor látta meg ezt a köteléket, a számuk azonban időközben már 30–40-re növekedett. Kisebb magasságban a Mustangok felé közeledtek. Loving százados utasította a „Törvénytelen” századot, hogy mind a 12 Mustangjával támadja meg és verje szét a Messerschmitteket, majd térjen haza.
Riddle, Hardeman és Thompson hadnagyok rajaik élén az északnyugati irányba haladó ellenséges vadászkötelékre fordultak. Meredek zuhanással, hátulról támadtak a látszólag gyanútlan és kitűnő célpontot nyújtó Me–109-esekre.670
670 Simpson HRC.: Analysis of enemy fighter reaction to Blechhammer sintetic oil Refineries. 7. August 1944.
„Támadnak a Mustangok!” – hallatszott a kiáltás a rádióban. Benkő Lajos hadnagy mellett elhúzott egy Mustang. Szinte lángolt a szárnya a folyamatos tüzeléstől. Benkő jobbra fordította gépét, de célzásra sem volt ideje: egy sorozat vágódott a jobb szárnyába és a motorba. Leszakadt lemezdarabok csapódtak a kabinhoz. Balra kifordult, zuhanásba vitte gépét, ledobta a kabintetőt és kiugrott. Sértetlenül ért földet Alsózsid (Várvölgy) határában. Nyemecz János zászlós is kiugrott égő gépéből. Nyitott ernyőjén ereszkedett alá, amikor egy Mustang célba vette az ejtőernyőjén függő, minden védekezésre képtelen magyar repülőt és tüzet nyitott rá.
A magyar kötelék másodperceken belül széthullott. Aki tudott, kifordult a támadás elől, és a német kötelék védelem nélkül maradt.671
671 Benkő Lajos és Boldizsár László visszaemlékezése.
A támadás előtti perceket, az elkövetett hibák sorozatát, amely végül tragédiákhoz vezetett, többen elmondták, néhányan leírták, bár maguk sem tudták valójában mi is történt. Idézzünk fel közülük kettőt:
„A kondenzeket én is észrevettem, amikor a németek ÉNy-i irányra fordultak, mi utánuk és a nap pontosan mögöttünk. Közben a rádióban: Fölöttünk Mustangok! Laci: Párduc, azonnal kérek engedélyt emelkedni és szembefordulni! Fölöttünk Mustangok! Értesítsék a németeket! Összes Pumák! Póttankokat dobni! Géppuskákat, gépágyúkat bekapcsolni! A másodperek perceknek tűntek.
A németek, mintha iskolát repülnének. Most már elfajult a szöveg: A pifkék nem látják az amikat! Biztosan nem is látták, mert mi már póttank nélkül táncoltunk a szó szoros értelmében, de az ideges feszültségtől. Drámai volt a hangulat, de csak a három parancsnok beszélt. Főleg Laci. Legalább négyszer kért parancsot a kiválásra és szembefordulásra. A válasz mindig az volt, hogy azok nem Mustangok, hanem német felderítőgépek. Parancsot végrehajtani, a német egységet biztosítani! Laci nagy katona volt, ha nem az, akkor – lehet – talán ma is élne! Tartotta magát a parancshoz. Oldalt néztem, Málik Jóska úgy táncolt, mintha hatalmas termik dobálná, vagy én táncoltam, ki tudja? A feszültség fokozódott. Mindjárt összeütközünk Jóskával, jobbra nem húzhatok, ott Molnár Laci van – mondom magamban –, amikor a rádióban jól hallom Drumit: a Mustangok Napból támadnak! Majd Debrődy Gyurka félreismerhetetlen hangja: hátul légi harc! Akkor a drámai események úgy felgyorsultak, mint amikor a filmet felgyorsítják.
Molnár Laci úgy rávágta a »not« teljesítményt, hogy jó 50 méterrel elmaradtam tőle, de ezt a távolságot már tartottam. A németek előttünk repültek, még mindig póttankokkal, kb. 600 m-rel előbb és 100–200 m-rel alacsonyabban. Laci melléjük akart repülni, és a parancsot végsőkig teljesítve, jelezni akarta a Mustangokat. Már közelebb voltam a németekhez 100 méternél, Laci még közelebb, s ekkor Laci billegtetni kezdett, és rövid sorozatot lőtt a németek felé, hogy vegyék észre magukat. Ebben a pillanatban apró villanásokat láttam Laci gépének törzsén, és kis füstpamacsokat. Laci gépe kissé felhúzott, majd élesen jobbra bedőlve, a föld felé húzott, fehér és fekete, egyre növekvő füstöt húzva maga után. (De nem lánggal égett.) És ekkor tűztenger hátulról. Egy kockás mintázatú farokrész,672 csillogó géptest, jellegzetes hassal, jobbra tőlem 10 méterrel és legalább 80–100 km/h-val nagyobb sebességgel túllő rajtam. Ez lőtte le Lacit, villan belém a felismerés, hátra se nézek és látom, hogy beszalad a revikörömbe! Nincs messzebb 50 méternél, minden fegyverből tűz! Méghozzá más is lő, látom a sok találatot és a Messzerek nyomjelzőit, de azt is, hogy égnek a póttankos német gépek. Ezek úgy haltak meg, hogy azt sem 144tudták mi történt velük. A Mustang nem gyullad ki, de meredeken lefordul, én utána, de már látom, hogy ez bekapta. Alattam egy elég nagy település, távolabb a Rába. Jánosházától DNy-ra vagyok, és ekkor fényjelző lövedékek süvítenek el a kabinom mellett. Nem kapok találatot, de a botot előrenyomom feketedésig. Negatív szögben zuhanok és csavarom, lépem a teljes gázzal zuhanó gépet. Közben trimmelek és olyan fizikai erőt fejtek ki, mint egy mozdony, olyanok a kormányerők. A fényjelzők elmaradnak, a fülem úgy ropog, mint a géppuska.”673
672 A 31. FG alakulatjelzése a farokrészre átlósan festett piros-fehér csíkok voltak, ezek támadtak a magyar–német kötelékre. A kockásra festett farokrész a 325. FG jelzése volt, ez az alakulat akkor nem tartózkodott abban a légtérben.
673 Tobak Tibor: Emlékeim a 101. honi vadászrepülő-osztály (ezred) 1944. augusztus 7–1945. május közötti időszak eseményeiről. – Kézirat, Budapest, 1981. – A kézirat a szerző birtokában. Közölve Tobak Tibor engedélyével.
A kötelék másik pilótája így élte át a légi harcot: „Egyszer csak megindul a Mustangok támadása. Molnár előrehúz, hogy figyelmeztesse a németeket, mikor látom a Mustangokat Lacira sturcolni. Én egy jobb emelkedő fordulóval tüzet nyitok, a találatra való minden remény nélkül, mert célozni nem lehet, csak figyelmüket esetleg elterelni. Mire visszanézek kísérőim felé, senkit sem látok. Belementem egy zuhanásba, mint már többször azelőtt ilyen helyzetben és sikerült így a közvetlen támadás elől olajra lépnem. Mikor kb. 2000 méteren felveszem a gépemet, meglátok egy Messert két Mustanggal mögötte. Feléjük fordulok és a zuhanásból eredő fölényes sebességgel el is érem őket. Jó helyzetben vagyok, tüzet nyitok és jó pár lövést beleeresztek. Ebben a pillanatban egy fényes csíkot látok, egy hatalmas robbanás, a gépem megrázkódik, mintha bomba érte volna. A bal lábamnál tűz csap a kabinba. Hátranézek ösztönösen, s Mustangokat látok, öntik a tüzet rám. Első gondolatom: Ki innen! Fejre nyomom a gépet, talán túl lőnek rajtam és ledobom a tetőt. Igen ám, de a hevederemet, melyet felszállás után meglazítottam, hogy légi harc közben szabadabb legyen a mozgásom, még nem oldottam ki, és most a centrifugális erő és a hatalmas léghuzat következtében félig kinn lógok a gépből, mely egyenesen zuhant a föld felé – későbbi tanúk elbeszélése szerint futballpálya hosszúságú lángot húzva maga után – anélkül, hogy a botkormányt el tudnám érni. Már láttam magam az égő géppel a földbe csapódni. Anyám jutott eszembe, s emberfeletti erővel hüvelykujjamat a heveder alá akasztva lecsúsztattam a kezem a hasam felé, hogy a hevedert kioldhassam.
Mélységes csönd, kirepültem a gépből! Háttal zuhanok a föld felé, s mikor ki akarom oldani az ejtőernyőt, a kioldókart nem találom a zsebében. Kinyitom a szemem és az előttem táncol, végre a bal kezem ujjai közé kerül és meghúzom. Az ejtőernyő, mint egy fehér hurka oldódott ki, és én egy szaltót csináltam, hogy ne rántson rajtam nagyot. Ez sikerült is, mert mikor kinyílt, csak egy sima emeléssel állította meg a zuhanásomat. Ezzel már földet is értem.”674
674 Karátsonyi Mihály: Lőttem… lőttünk… lőttek… Magyar Szárnyak (Oshawa–Kanada) 1981/10. sz. 48. old.
Molnár László hadnagy gépét súlyos, vagy halálos sebesülése miatt már nem tudta elhagyni, a káldi erdőbe zuhant.
Nyemecz János zászlóst, ejtőernyőjén függve, egy amerikai pilóta súlyosan megsebesítette, a kórházban belehalt sérülésébe.
Karátsonyi Mihály hadnagy lángoló gépéből kiugrott. Rum közelében ért földet. Súlyos égési sérülésekkel szállították a szombathelyi kórházba.
Benkő Lajos hadnagy égő gépéből kiugrott. Sértetlenül ért földet Alsózsid (Vágvölgy) község határában.
Több gép megrongálódott és kényszerleszállást végzett. Személyzetük sértetlen maradt. Akiknek sikerült a támadás elől kitérniök, a földközelbe ereszkedve a Bakony és a Balaton-part dombjai között, különböző irányokból, egyesével érkeztek a veszprémi repülőtérre. „Leszállás közben látom, hogy két gép gurul be a felállási vonalra. Olyan csendesen, rácsapás nélkül oldalgok a másik kettő mellé, mint akit megvertek. Ők se beszélnek, Huszár és Boldizsár azok. Boldizsár Laci fejét csóválja, és csak szívjuk a cigarettát. Telefonon jelentjük az eseményeket, de minden századtól hiányoznak még. Nézzük az óránkat, már nem jöhetnek, már lejárt a maximális repülési ideje a Messernek. Lehajtjuk fejünket.”675
675 Tobak Tibor: I. m.
Molnár hadnagy szűk harcrendben vezette kötelékét és olyan helyzetet foglalt el a németek mögött, amelyből oltalmazni nem lehetett. Az amerikai vadászkötelék észlelésekor engedélyt kért a támadásra a vadászirányító központtól. A támadást nem engedélyezték. Teljes volt a félreértés Molnár hadnagy és a központ között. Molnár hadnagy úgy értelmezte, nem támadhat, az irányító központ pedig úgy (ez csupán feltételezés), hogy nem hagyhatja védelem nélkül a német köteléket. A pillanatnyi légi helyzet értékelése, az elhatározás a mindenkori kötelékparancsnok joga és kötelessége, de övé a felelősség is. Az első parancs – amit még Győr környékén kapott a kötelékparancsnok –, hogy biztosítsák a németeket, magában foglalta a támadási parancsot is, ha a magyar vagy az oltalmazott köteléket támadás veszélyezteti. A kötelékparancsnok téves helyzetértékelése hozzájárult a súlyos következményekhez. Helyzete azonban nehéz volt, hiszen úgy kellett döntenie másodpercek alatt, hogy nem tudta áttekinteni a légi helyzetet.
A „Törvénytelen” század tizenkét P–51-es gépe, tizenkét Me–109-est lelőtt és megrongált hármat. A 23 éves Hardeman hadnagy, az egyik raj parancsnoka, három Me–109-est lőtt le, egyet pedig megrongált. Két Me–109-est Riddle hadnagy, kettőt Thompson hadnagy lőtt le. Skogstad hadnagynak ezen a napon volt az első bevetése, és máris jelentős sikert könyvelt el, két Me–109-est lőtt le, egyet megrongált. Egy-egy ellenséges gép lelövését jelentették Tuttle és Lanyou hadnagyok, Neuman hadnagy egy gépet lőtt le, egyet megrongált. Sanders hadnagy találatai jól ültek az egyik Me–109-esen, lezuhanni nem látta, jelentésében úgy szerepel: megrongálta.
Légi harc közben eltűnt Seaborn E. Richard hadnagy. 10 óra 15 perckor látták utoljára Tapolcától északra. Ellenséges gépeket támadott. 10 óra 30 perckor gyülekezett a század, ekkor hallották utoljára a hadnagyot. Jelentette, felzárkózik az előtte levő öt P–51-esekből álló rajhoz. Többé nem jelentkezett.676
676 Simpson HRC.: 31st Fighter Group Narrative History, August 1944. és Carter–Mueller: I. m. 417–419., 422. old.
Richard hadnagy a 44 13454 sorozatszámú, P–51D típusú gépével Meggyeskovácsi (Rábakovácsi) közelébe zuhant le, és a roncsok között lelte halálát. Tőle északra, a Rába jobb partja mentén a lelőtt német vadászgépek roncsai hevertek. A lezuhanás helyéből arra 145lehet következtetni, hogy nem ő volt az, aki 10 óra 30 perckor jelentkezett, valószínűbb, hogy Richard hadnagy gépét az első támadáskor Molnár hadnagy kísérői lőtték le.
A „Törvénytelen” század gyülekezés után déli irányba fordult, és 12 óra 00 perckor 11 gépével leszállt San Severo repülőtéren.
Thomas R. Hardemannak három légi győzelméért Twining tábornok a 15. légi hadsereg parancsnoka személyesen tűzte mellére a „Silver Star” kitüntetést. Bizonyos túlzásokkal indokolták az egyébként méltányos elismerést: „Augusztus 7-én mint rajparancsnok a bombázókat biztosítva nagyszámú ellenséges vadászgépet vett észre, amelyek a bombázókat követték. Gyors elhatározással, példamutató személyes bátorsággal vezette raját támadásba 20 ellenséges vadászgép ellen. A nyomasztó túlerő ellenére a köteléket megbontotta, három ellenséges vadászgépet lelőtt, egyet megrongált és lehetővé tette, hogy rajából még ketten egy-egy ellenséges gépet lelőjenek.
Ezzel a ragyogó cselekedetével biztosította a bombázók sikeres, veszteség nélküli támadását.”
(A 15. AAF ezen a napon 12 bombázót vesztett, természetesen nem Hardeman hibájából.)
A 31. FG alakulattörténeti összefoglalója is kiemeli ezt a légi harcot: „A Group legkiemelkedőbb bevetése augusztus 7-én volt, amikor az egész légierő bevetésre került. A »Törvénytelen« század (amelyet a 307., 308., és 309. századok pilótái alkottak) 30 Me–109-est támadott meg, és ezekből tizenkettőt lelőttek, hármat megrongáltak. A 31. FG a célpont légterében egy további Me–109-est semmisített meg. Így ezen a napon 13 ellenséges repülőgépet elpusztítottak, és hármat megrongáltak.”677
677 Uo.
A korabeli magyar sajtó szűkszavúbb volt: „Úgy a saját, mint a szövetséges vadászgépek több helyen szétszórták az ellenséges kötelékeket.”678
678 Új Magyarság, 1944. augusztus 8.
A magyar vadászok közül Budai Lajos és Szikora Pál szakaszvezetők egy-egy P–51-es lelövését jelentették. Az igényelt eredményeket nem igazolták.679
679 HLT. M kir. 101. honvéd vadászrepülő-ezred iratai. 27. sz. Ezredparancs. 1945. február 5.
A 306. Fighter Wing napi veszteségi listájára három P–38-as és egy P–51-es vadászgép került.680
680 Mint a 243. sz. jegyzet.
Az 1944. augusztus 7-i német veszteségjelentés a magyar vadászok által biztosított német vadászköteléket több századból sebtében szervezett „rohamcsoportként” említi.
A felsorolt német vadászgépek Me–109G–6/R2 vagy R4 típusok voltak. A kényszerleszállt, vagy kiugrott, de sértetlen repülőgép-vezetők nevét, gépszámát a felsorolás nem tartalmazza.681
681 Mint az 553. sz. jegyzet.
Másnap reggel Molnár hadnagy keresésére indult két kísérője, Tobak Tibor hadnagy és Boldizsár László szakaszvezető. Az osztály egyik „Gólya” futárgépén Veszprémből nyugati irányba repültek, az előző napi harc színhelyére. Az első repülőgéproncs, ami mellé leszálltak, Richards hadnagy Mustangja volt, Meggyeskovácsitól délkeletre, a Rába jobb partján.
„Lapos szögben, valószínűleg félig háton ért földet, előbb azonban 300 méteren lekaszabolta a ritkás pagony fiatal fáit. Egy csíkos farkú P–51-es.682 Nem gyulladt ki, de az ülés olyan, mintha satuba került volna. A szárnyak szanaszét hevernek 100 méteren szóródva. A pilóta még benne van, látni a rendfokozati jelzéseinek színét.”683
682 Mint a 673. sz. jegyzet.
683 Tobak Tibor: I. m.
A Rába jobb partja mentén észak felé repültek tovább, leszálltak minden megközelíthető repülőgéproncsnál.
,,… a Rába mellékágának völgyében Sárvárig 6 db német gépet találtunk. Ezekből kettőt elégve, kettőt függőlegesen földbe fúródva. Ez utóbbi kettő közül az egyik Ikervár magasságában fúrta be magát a mocsaras talajba, de úgy, hogy csak a farokrész állt ki a földből. A gépek G–6-osok. Három ágyúval, ahogy már tegnap is konstatálhattuk. Az egyik típustábláján augsburgi jelzés. A hatodik német gépet kényszerleszállva találjuk Ikervár és Sárvár között félúton, csúnyán összetörve. Elég meredek szögben nyomhatta a földre a pilóta.”
„Elindulok a Rába északnyugati oldalán, és nem messze Rumtól leszállunk, mert összeégett roncsot találunk. Szinte megállapíthatatlan, magyar-e vagy német, de az emberek azt állítják, hogy egy magyar pilóta sebesülten ért földet, nem messze ejtőernyővel. Így hát ez csak Karátsonyi Miska egykori gépe lehet. Felszállás után celldömölki, illetve Ság-hegyi irányt veszek, de közbe esik a szóba jöhető terület legnagyobb összefüggő erdős része, a káldi erdő.”
„… elkezdek úgy repülni, mintha sorozatfelvételt akarnék 20 méter magasságból csinálni az erdőről, azaz sávról sávra repülök. A legsűrűbb részen, az erdő közepe táján, az erdő szélétől legalább 2–3 km-re, fehér folt tűnik fel és összetört géproncs, de alig vehető ki, olyan sűrű az erdő.”
A német vadászkötelék személyi és gépvesztesége
Alakulat
Név
A vadászgép jelzése
A személyi veszteség neme – helye
1/JG–302
Bouldaun hdgy.
fehér 3
sebesült – Kőszeg
1/JG–302
Rödhammer?
fehér 2
sebesült – Szombathely
2/JG–302
Friedrich őrm.
piros 10
elesett – Győr
4/JG–302
Dörr törm.
fekete 8
sebesült – Pecöl
9/JG–52
Fritz fhdgy.
sárga 8
kiugrott, elesett – ?
9/JG–52
Hilgendorff hdgy.
sárga 10
kiugrott, sebesült – ?
 
„Még egyszer megnézzük a roncsot. A fehérség az ejtőernyőtől ered, de teljesen össze van törve minden, és az ejtőernyő a géproncsból nyúlik ki.684 Semmi remény, 154hogy életben találjuk, sietünk vissza Veszprémbe jelentést tenni.”
684 Uo.

146A piliscsabai táborba beszállított P–38 Lightning póttartályát vizsgálják

Ép állapotban kiemelt brit 227 kg-os rombolóbomba a piliscsabai táborban

147Lelőtt brit Wellington bombázógép roncsainak vizsgálata (Pécsi József felvétele)

A Wellington gép motorjának roncsa (Pécsi József felvétele)

148Amerikai légi felvétel a Győr-városi Magyar Waggon- és Gépgyár telepéről az 1944. augusztus 9-i bombázás után. Röplap, 1944. szeptember 4. (OSZK)

1491944. augusztus 10-én Jászszentandrásnál lezuhant B–24 gép roncsa, jele fehér 30 volt (NTF)

Az 1944. augusztus 10-én Jászszentandrásnál lelőtt B–24H gép orr-része (NTF)

1501944. augusztus 10-én Jászszentandrásnál lezuhant B–24 gép roncsa, jele fehér 30 volt (NTF)

Szolnok felett 1944. augusztus 20-án lelőtt amerikai bombázógép roncsai, a házakra zuhant repülőgép darabjait gyűjtötték össze (NTF)

151Sümeg közelében 1944. augusztus 22-én kényszerleszállt, 41.04105 gyártási számú P–38J–15 Lightning vadászgép. Jele: 85, körülötte a tapolcai repülőtér katonái állnak

Egy B–24 kötelék Pardubice bombázása közben, 1944. augusztus 24-én (USAAF)

152A Hajdúböszörményi tábori repülőtéren épülő hangárbarakkok 1944. tavaszán

Hajdúböszörmény bombasérült házai 1944. augusztus 22. után

153Miskolci pályaudvar részlete az 1944. augusztus 28-i bombázás után (NTF)

A miskolci pályaudvar az 1944. augusztus 28-i bombázás után (NTF)
Vitéz Molnár László hadnagy földi maradványait Sopronban hantolták el. Sírkövén gépének összegörbült légcsavarja, alatta a felirat:
VITÉZ NEMES
MOLNÁR LÁSZLÓ
M. KIR. REP. HADNAGY
ÉLT 23 ÉVET
HŐSI HALÁLT HALT 1944. AUG. 7-ÉN
HALÁLA NAPJÁIG HAZÁNK
ELSŐ VADÁSZREPÜLŐJE VOLT
Augusztus 8-ára virradóra a RAF 47 db Wellington, 19 db Liberator s 8 db Halifax gépének Szombathely repülőterét jelölték ki célpontul, 72 bombázó érte el a célterületet, és 13,6 tonna bombát dobtak le. A 70. és 143. századok egy-egy Wellingtonja és a 31., 178. századok egy-egy Liberatora nem tért vissza a bevetésről.685
685 Bihary Mihály (Prága) közlése RAF-adatok alapján.
1944. augusztus 8-án jelentik, hogy Szombathely mellett egy ellenséges gép lezuhant, benne hat repülő holttestét találták. Ugyanezen a napon 02 órakor a Pornóapáti uradalmi erdőbe egy angol gép zuhant le, négy repülő maradt holtan a roncsok között.686
686 Vas Megyei Levéltár, Szombathely IV/405/6–6949/1945. sz. Dr. Papp János közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages