Jel. 17

Teljes szövegű keresés

Jel. 17
Jel. 17.1
És jöve egy a hét * angyal közül, a kinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának + kárhoztatását, a ki a sok vizen ül; **
Jel. 17.2
A kivel paráználkodtak a * föld királyai, és az ő paráznaságának + borával megrészegedtek a föld lakosai.
Jel. 17.3
És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje * és tíz szarva vala.
Jel. 17.4
Öltözött * vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,
Jel. 17.5
És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; * a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja.
Jel. 17.6
És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől * és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt.
Jel. 17.7
És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, a mely őt hordozza, a melynek hét feje és tíz szarva van.
Jel. 17.8
A fenevad, * a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe + e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van.
Jel. 17.9
Itt az elme, a melyben van * bölcseség. A hét + fő a hét hegy, a melyen az asszony ül;
Jel. 17.10
Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni.
Jel. 17.11
A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a nyolczadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy.
Jel. 17.12
A tíz * szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.
Jel. 17.13
Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.
Jel. 17.14
Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura * és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.
Jel. 17.15
És monda nékem: A vizek, * a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek + azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.
Jel. 17.16
És a tíz * szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik + őt tűzzel.
Jel. 17.17
Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.
Jel. 17.18
És az asszony, * a melyet láttál, ama nagy + város, a melynek királysága van a földnek királyain.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages