Jel. 3

Teljes szövegű keresés

Jel. 3
Jel. 3.1
A Sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, a kinél van az isteni hét lélek és a * hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy.
Jel. 3.2
Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, a kik haló * félben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek.
Jel. 3.3
Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és * nem tudod, mely órában megyek hozzád.
Jel. 3.4
De van Sárdisban egy kevés neved, azoké a kik nem fertőztették meg a ruháikat: és fehérben fognak velem járni; mert méltók arra.
Jel. 3.5
A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, * és vallást teszek annak + nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.
Jel. 3.6
A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.
Jel. 3.7
A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, a kinél a Dávid kulcsa van, * a ki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja:
Jel. 3.8
Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.
Jel. 3.9
Ímé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, a kik * zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; ímé azt mívelem, hogy azok eljőjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged.
Jel. 3.10
Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.
Jel. 3.11
Ímé eljövök hamar: tartsd * meg a mi nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. +
Jel. 3.12
A ki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek * nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, + a mely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én ** új nevemet.
Jel. 3.13
A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.
Jel. 3.14
A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű * és igaz bizonyság, az Isten teremtésének + kezdete:
Jel. 3.15
Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.
Jel. 3.16
Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.
Jel. 3.17
Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:
Jel. 3.18
Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér * ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.
Jel. 3.19
A kiket én szeretek, * megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.
Jel. 3.20
Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.
Jel. 3.21
A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.
Jel. 3.22
A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem