Jel. 2

Teljes szövegű keresés

Jel. 2
Jel. 2.1
Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, a ki az ő jobbkezében tartja a hét csillagot, a ki jár * a hét arany gyertyatartó között:
Jel. 2.2
Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, a kik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket;
Jel. 2.3
És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el.
Jel. 2.4
De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad.
Jel. 2.5
Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat * kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz.
Jel. 2.6
De az megvan benned, hogy a Nikolaiták * cselekedeteit gyűlölöd, a melyeket én is gyűlölök.
Jel. 2.7
A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az * élet fájáról, a mely az Isten paradicsomának közepette van.
Jel. 2.8
A Smirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Első és Utolsó, a ki * halott vala és él:
Jel. 2.9
Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, a kik azt mondják, hogy ők zsidók, és * nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.
Jel. 2.10
Semmit ne félj azoktól, a miket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöczbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek * koronáját.
Jel. 2.11
A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A ki győz, annak nem árt * a második halál.
Jel. 2.12
A Pergámumbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, a kinél a kétélű éles kard * van:
Jel. 2.13
Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, a hol a Sátán királyiszéke van; és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, a ki megöleték nálatok, a hol a Sátán lakik.
Jel. 2.14
De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, a kik a Bálám tanítását * tartják, a ki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izráel fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak.
Jel. 2.15
Így vannak nálad is, a kik a Nikolaiták * tanítását tartják, a mit gyűlölök.
Jel. 2.16
Térj meg: ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok * azok ellen számnak kardjával.
Jel. 2.17
A kinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, * és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, a melyet senki nem tud, csak az, a ki kapja. +
Jel. 2.18
A Thiatirabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Isten Fia, a kinek szemei * olyanok, mint a tűzláng, és a kinek lábai hasonlók az ízzó fényű + érczhez:
Jel. 2.19
Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél.
Jel. 2.20
De van valami kevés * panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, + a ki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a ** bálványáldozatokból egyenek.
Jel. 2.21
Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg.
Jel. 2.22
Íme én ágyba vetem őt, és azokat, a kik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből.
Jel. 2.23
És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék * és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek + szerint.
Jel. 2.24
Néktek pedig azt mondom és mind a többi Thiatirabelieknek is, a kiknél nincsen e tudomány, és a kik nem ismerik a Sátán mélységeit, a mint ők nevezik: nem vetek reátok más terhet,
Jel. 2.25
Hanem a mi * nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök.
Jel. 2.26
És a ki győz, és a ki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon;
Jel. 2.27
És uralkodik * rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek; a miképen én is vettem az én Atyámtól:
Jel. 2.28
És adom annak a hajnalcsillagot. *
Jel. 2.29
A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages