4 Móz. 27

Teljes szövegű keresés

4 Móz. 27
4 Móz. 27.1
Előállának pedig a Czélofhád leányai, a ki Héfer fia vala, a ki Gileád fia, a ki Mákir fia, a ki Manasse fia vala, József fiának, Manassénak nemzetségei közül. Ezek pedig az ő leányainak neveik: * Makhla, Nóa, Hogla, Milkha és Thircza.
4 Móz. 27.2
És megállának Mózes előtt, és Eleázár pap előtt, és a fejedelmek előtt, és az egész gyülekezet előtt a gyülekezet sátorának nyilásánál, mondván:
4 Móz. 27.3
A mi atyánk meghalt a pusztában, de ő nem volt azoknak seregében, a kik összeseregeltek volt az Úr ellen a Kóré * seregében; hanem az ő bűnéért + holt meg, és fiai nem voltak néki.
4 Móz. 27.4
Miért töröltetnék el a mi atyánknak neve az ő nemzetsége közül, azért, hogy nincsen őnéki fia? Adj örökséget nékünk a mi atyánknak atyjafiai között.
4 Móz. 27.5
Mózes pedig vivé ezeknek ügyét az Úr elé.
4 Móz. 27.6
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 27.7
Igazat szólnak a Czélofhád leányai: Adj * nékik örökségi birtokot az ő atyjoknak atyjafiai között, és szállítsd rájok az ő atyjoknak örökségét.
4 Móz. 27.8
Izráel fiainak pedig szólj, mondván: Mikor valaki meghal, és fia nem leend annak, akkor adjátok annak örökségét az ő leányának.
4 Móz. 27.9
Ha pedig nem leend néki leánya, akkor adjátok az ő örökségét az ő testvéreinek.
4 Móz. 27.10
Ha pedig nem leendenek néki testvérei, akkor adjátok az ő örökségét az ő atyja testvéreinek.
4 Móz. 27.11
Ha pedig nem leendenek az ő atyjának testvérei, akkor adjátok az ő örökségét annak, a ki legközelebbi atyjafia az ő nemzetségéből, és bírja azt. Legyen pedig az Izráel fiainak végezett törvényök, a miképen megparancsolta az Úr Mózesnek.
4 Móz. 27.12
Monda * azután az Úr Mózesnek: Menj fel az Abarim hegyére, és lásd meg a földet, a melyet Izráel fiainak adtam.
4 Móz. 27.13
Miután pedig megláttad azt, takaríttatol te is a te népedhez, a miképen oda takaríttatott Áron, a te testvéred;
4 Móz. 27.14
Mivelhogy nem engedétek * az én beszédemnek a Czin pusztájában, a gyülekezet versengésének idején, hogy megdicsőítettetek volna engemet ama vizeknél az ő szemeik előtt. Ezek a versengésnek vizei Kádesnél a Czin pusztájában.
4 Móz. 27.15
Szóla azért Mózes az Úrnak, mondván:
4 Móz. 27.16
Az Úr, a minden * test lelkének Istene, rendeljen férfiút a gyülekezet fölé.
4 Móz. 27.17
A ki kimenjen ő előttök, és a ki bemenjen ő előttök; a ki kivigye őket, és a ki bevigye őket, hogy ne legyen az Úr gyülekezete olyan mint a juhok, a melyeknek * nincsen pásztoruk.
4 Móz. 27.18
Az Úr pedig monda Mózesnek: Vedd melléd Józsuét * a Nún fiát, a férfiút, a kiben lélek van, és tedd ő reá a te kezedet.
4 Móz. 27.19
És állasd őt Eleázár pap elé, és az egész gyülekezet elé, és adj néki parancsolatokat az ő szemeik előtt.
4 Móz. 27.20
És a te dicsőségedet közöld ő vele, hogy hallgassa őt Izráel fiainak egész gyülekezete.
4 Móz. 27.21
Azután pedig álljon Eleázár pap elé, és kérdje meg őt az * Urimnak ítélete felől az Úr előtt. Az ő szava szerint menjenek ki, és az ő szava szerint menjenek be, ő és Izráel minden fia ő vele, és az egész gyülekezet.
4 Móz. 27.22
Úgy cselekedék azért Mózes, a miképen parancsolta vala az Úr néki; mert vevé Józsuét, és állatá őt Eleázár pap elé, és az egész gyülekezet elé.
4 Móz. 27.23
És tevé az ő kezét ő reá, és ada néki parancsolatokat, a miképen szólott vala az Úr Mózes által.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages