4 Móz. 28

Teljes szövegű keresés

4 Móz. 28
4 Móz. 28.1
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 28.2
Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ügyeljetek, hogy az én áldozatomat, * kenyeremet kedves illatú tűzáldozatul a maga idejében áldozzátok nékem.
4 Móz. 28.3
És mondd meg nékik: Ez a tűzáldozat, a melyet áldozzatok az Úrnak: egy esztendős, ép bárányokat, naponként kettőt, szüntelen való egészen égőáldozatul.
4 Móz. 28.4
Egyik bárányt reggel készítsd el, a másik bárányt pedig estennen készítsd el.
4 Móz. 28.5
És egy efa lánglisztnek tizedrészét ételáldozatul, megelegyítve * egy hin sajtolt olajnak negyedrészével.
4 Móz. 28.6
Ez a szüntelen való egészen égőáldozat, a mely Sinai hegyen szereztetett kedves illatú tűzáldozatul az Úrnak.
4 Móz. 28.7
Annak italáldozatja pedig egy hinnek * negyedrésze egy-egy bárányhoz. A szenthelyen adj italáldozatot, jó borból az Úrnak.
4 Móz. 28.8
A másik bárányt készítsd el estennen, a reggeli ételáldozat és annak italáldozatja szerint készítsd el azt, jóillatú tűzáldozatul az Úrnak.
4 Móz. 28.9
Szombatnapon pedig áldozz két ép bárányt, esztendősöket, és két tized efa lisztlángot olajjal elegyített ételáldozatul, annak italáldozatjával egybe.
4 Móz. 28.10
Ez a szombati egészen égőáldozat szombatonként, a szüntelen való egészen égőáldozaton és annak italáldozatján kivül.
4 Móz. 28.11
A ti hónapjaitok kezdetén is áldozzatok az Úrnak * egészen égőáldozatul két fiatal tulkot, egy kost, és hét egyesztendős, ép bárányt.
4 Móz. 28.12
És egy-egy tulok mellé olajjal elegyített három tized efa lánglisztet ételáldozatul, egy-egy kos mellé pedig olajjal elegyített két tized efa lánglisztet ételáldozatul.
4 Móz. 28.13
És egy-egy bárány mellé egy-egy tized efa lisztlángot olajjal elegyítve ételáldozatul; égőáldozat ez, kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak.
4 Móz. 28.14
Az azokhoz való italáldozat pedig legyen fél hin bor egy tulok mellé, egy harmad hin egy kos mellé, és egy negyed hin egy bárány mellé. Ez a hónapos egészen égőáldozat minden hónap kezdetén, az esztendőnek hónapjai szerint.
4 Móz. 28.15
És egy kecskebakot is készítsetek el bűnért való áldozatul az Úrnak, a szüntelen való egészen égőáldozaton kívül, annak italáldozatával egyben.
4 Móz. 28.16
Az első hónapban pedig, a hónapnak tizennegyedik * napján az Úrnak páskhája van.
4 Móz. 28.17
És e hónapnak * tizenötödik napján is ünnep van; hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek.
4 Móz. 28.18
Első * napon legyen szent gyülekezés; semmi robota munkát ne végezzetek,
4 Móz. 28.19
Hanem tűzáldozatul egészen égőáldozatot vigyetek az Úrnak: két fiatal tulkot, egy kost, egy esztendős bárányt hetet, a melyek épek legyenek.
4 Móz. 28.20
És azoknak ételáldozata olajjal elegyített lisztláng legyen; három tizedrész efát tegyetek egy tulok mellé, és két tizedrészt egy kos mellé.
4 Móz. 28.21
Egy-egy bárány mellé egy-egy tizedrészt tegyetek, a hét bárány szerint.
4 Móz. 28.22
És bűnért való áldozatul egy bakot, hogy engesztelés legyen értetek.
4 Móz. 28.23
A reggeli egészen égőáldozaton kívül, (a mely szüntelen való égőáldozat) készítsétek el ezeket.
4 Móz. 28.24
Ezek szerint készítsetek naponként hét napon át kenyeret, kedves illatú tűzáldozatul az Úrnak; a szüntelen való egészen égőáldozaton kívül készíttessék az, annak italáldozatjával egyben.
4 Móz. 28.25
A hetedik napon is legyen néktek szent gyülekezésetek; semmi robota munkát ne végezzetek.
4 Móz. 28.26
A zsengék napján is, a mikor * új ételáldozatot visztek az Úrnak a ti hetes ünnepeteken: szent gyülekezésetek legyen néktek; semmi robota munkát ne végezzetek.
4 Móz. 28.27
Hanem vigyetek kedves illatul egészen égőáldozatot az Úrnak: két fiatal tulkot, egy kost, és esztendős bárányt hetet.
4 Móz. 28.28
És azokhoz való ételáldozatul olajjal elegyített háromtized efa lisztlángot egy tulok mellé, két tizedet egy kos mellé.
4 Móz. 28.29
Egy-egy bárány mellé egy-egy tizedrészt, a hét bárány szerint.
4 Móz. 28.30
Egy kecskebakot is, hogy engesztelés legyen értetek.
4 Móz. 28.31
A szüntelen való egészen égőáldozaton és annak ételáldozatján kivül készítsétek ezeket: épek legyenek, azoknak italáldozatjokkal egyben.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages