Nehem. 11

Teljes szövegű keresés

Nehem. 11
Nehem. 11.1
És lakozának a nép fejedelmei Jeruzsálemben, a többi nép pedig sorsot vete, hogy minden tíz emberből vinnének egyet Jeruzsálembe, a szent városba * lakóul, a többi kilencz pedig marad a maga városában.
Nehem. 11.2
És áldá a nép mindazon férfiakat, a kik önkéntesen vállalkozának arra, hogy Jeruzsálemben lakoznak.
Nehem. 11.3
Ezek pedig a tartomány fejei, a kik Jeruzsálemben megtelepedének; de Júda városaiban lakozék kiki az ő örökségében, városaikban: az Izráel, a papok, a Léviták, a Léviták szolgái és Salamon szolgáinak * fiai.
Nehem. 11.4
Jeruzsálemben azért megtelepedének a Júda fiai közül és Benjámin fiai közül: Júda fiai közül: Athája, Uzzija fia, ki Zakariás fia, ki Amaria fia, ki Sefátia fia, ki Mahalalél fia vala, a * Pérecz fiai közül,
Nehem. 11.5
És Maaszéja, Báruk fia, ki Kolhóze fia, ki Hazája fia, ki Adája fia, ki Jójárib fia, ki Zakariás fia, * ki Hasilóni fia vala.
Nehem. 11.6
Pérecz fiai összesen, a kik Jeruzsálemben laknak vala, négyszázhatvannyolcz erős férfi;
Nehem. 11.7
Benjámin fiai pedig ezek: Szallu, Mesullám fia, ki Jóed fia, ki Pedája fia, ki Kólája fia, ki Maaszéja fia, ki Ithiel fia, ki Ézsaiás fia vala,
Nehem. 11.8
És ő utána Gabbai, Szallai, kilenczszázhuszonnyolczan;
Nehem. 11.9
És Jóel, a Zikri fia előljárójok volt ezeknek, Júda pedig, a Hasszenua fia, a város másodrendű előljárója.
Nehem. 11.10
A papok közül: Jedája, * Jójárib fia, Jákhin,
Nehem. 11.11
Serája pedig, a Hilkiás fia, ki Mesullám fia, ki Sádók fia, ki Merájóth fia, ki Akhitúb fia * volt, az Isten házának fejedelme vala,
Nehem. 11.12
És atyjokfiai, a kik a ház munkáját teljesítik vala, nyolczszázhuszonketten; és Adája, a Jeróhám fia, ki Pelália fia, ki Amsi fia, ki Zakariás fia, ki Pashur fia, * ki Malkija fia vala,
Nehem. 11.13
És az ő atyjafiai, a családfők kétszáznegyvenketten, és Amasszai, Azarél fia, ki Ahzai fia, ki Mesillémóth fia, ki * Immér fia vala,
Nehem. 11.14
És az ő atyjokfiai, vitéz férfiak, százhuszonnyolczan, előljárójok volt pedig Zabdiel, a Haggedólim fia.
Nehem. 11.15
A Léviták közül pedig: Semája, Hassub fia, ki Azrikám fia, ki Hasábia fia, * ki Bunni fia vala.
Nehem. 11.16
És Sabbethai és Józabád, * az Isten házának külső munkája felett felügyelők valának a Léviták fejei közül,
Nehem. 11.17
És Mattánia, - a Mika fia, ki Zabdi fia, ki Asáf fia vala, - a ki vezetője volt a hálaadó éneklésnek, s elkezdé azt az imádság után, és Bakbukia, a ki másodrendű vala atyjafiai között, és Abda, Sammua fia, ki Gálál fia, ki Jeduthun fia * vala;
Nehem. 11.18
A Léviták összesen a szent * városban: kétszáznyolczvannégyen.
Nehem. 11.19
A kapunállók pedig: Akkub, Talmón és atyjokfiai, a kapukat * őrizők százhetvenketten.
Nehem. 11.20
A többi Izráeliták pedig, a papok, a Léviták lakozának Júdának minden városaiban, kiki az ő * örökségében.
Nehem. 11.21
A Léviták szolgái pedig lakozának az Ófelben, és Siha és * Gipsa valának előljáróik a Léviták szolgáinak.
Nehem. 11.22
A Léviták előljárója vala Jeruzsálemben, az Isten háza szolgálatjánál, Uzzi, a Báni fia, - ki Hasábia fia, ki Mattánia fia, ki Mika fia volt, - Asáf fiai, az énekesek közül;
Nehem. 11.23
Mert ők, a Léviták, a király parancsolata szerint, az énekesek pedig kötés szerint végezék * naponként való teendőjüket;
Nehem. 11.24
Petáhja pedig, a Mesézabel fia, Júda fiának, Zerahnak fiai közül, a király oldala mellett vala a nép minden dolgában.
Nehem. 11.25
A falukban, ezek határaiban pedig Júda fiai közül lakozának Kirjáth-Arbában és mezővárosaiban, Dibonban és mezővárosaiban, Jekabseélben * és faluiban.
Nehem. 11.26
Jésuában, Móladában és * Beth-Péletben.
Nehem. 11.27
Hasár-Suálban, * Beér-Sebában és mezővárosaiban,
Nehem. 11.28
Siklágban, Mekónában * és mezővárosaiban,
Nehem. 11.29
En-Rimmonban, Sorában, * Jarmuthban,
Nehem. 11.30
Zánoáhban, Adullámban és faluiban, Lákisban és határaiban, Azékában és mezővárosaiban, - ekként laknak vala Beér-Sebától mind a Hinnóm * völgyéig.
Nehem. 11.31
Benjámin fiai * pedig laknak vala Gebától fogva Mikmásban, Ajában, Béthelben és mezővárosaiban.
Nehem. 11.32
Anatótban, Nóbban, Anániában,
Nehem. 11.33
Hásórban, Rámában, * Gittajimban,
Nehem. 11.34
Hádidban, Sebóimban, * Neballátban,
Nehem. 11.35
Lódban, Onóban, s a mesteremberek * völgyében.
Nehem. 11.36
A Léviták közül pedig némely júdai osztályok Benjáminhoz csatlakozának.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages