Vegyi ipar.

Teljes szövegű keresés

Vegyi ipar.
A vármegye vegyi ipara nem nagy, azonban mégis van itt néhány virágzó ipartelep. A szappan-gyártás jelentős ipartelepe az újvidéki szappangyár, a mely az osztrák verseny és szállítási nehézségek ellenére is fejlődő forgalommal dicsekedhetik. A gyár mosó-, mosdó-, pipere- és gyógyszappant, továbbá faggyú- 449és stearin-gyertyát, mósószódát és illatszereket állít elő. Jelentékeny kivitele van külföldre is. Ezenkívül kisebb, de jelentős forgalmú telepek vannak még Szabadkán és Zentán. A gyufagyártást az országos hírű bajai gyufagyár képviseli. Nemrég alakult Szabadkán a kénsav- és műtrágyagyár, a mely már évente 1700 vaggon forgalmat ér el a szuperfoszfát eladásából, azonban 3000 vaggon előállítására van berendezve. A keményítőgyártásnak főként Szabadkán van néhány jelentősebb ipartelepe. Míg az olajipari forgalomnak Torzsán, Újverbászon és Zsablyán van számottvő telepe. A légszeszgyártás Baján, Szabadkán és Újvidéken virágzik, a hol az előállított légszeszt közvilágításra használják. A bajai légszeszgyár főcsőhálózata 22.674 m, a lángok száma 5948. Ebből utczai világításra 258, magánvilágításra 5690 láng esik. Az évi légszeszfogyasztás 226.216 m3. A gyár évente 921 tonna szenet használ fel. A szabadkai légszeszgyár főcsőhálózata 71.500 m, a lángok száma 6000. Ebből utczai világításra 1100, magánvilágításra 4900 láng esik. Az évi légszeszfogyasztás 605.290 m3. A gyár évente 231 vaggon szenet használ fel. Az újvidéki légszeszgyár főcsőhálózata 28.000 m. A lángok száma 6818. Ebből utczai világításra 537 és magánvilágításra 6281 láng esik. A statisztika szerint a vegyi ipar a vármegyében 244 iparost foglalkoztatott. Ezek közül Bajára 27, Szabadkára 49, Újvidékre 29. Zomborra 8 és a vármegyére 131 személy esett. E szám mindenütt növekvőben van, csak Zomborban volt 38% csökkenés.
A vármegye ilynemű jelentősebb ipartelepei a következők: Ábrahám Sándor rongygyűljtő és osztályozója Apatin, 5 munkás. Augsburgi légszeszgyár, Újvidék, 6 lóerős gőzmotor, 10 munkással. Birmann Ádám vegyi gyára Torzsa. Brőder Lajos keményítőgyára Szabadka, 3 munkás. Bubenheimer Márton olajmalma Torzsa, 1 lóerős motorral. Egyesült Augsburgi Légszeszvilágitási r.-t. légszeszgyára Szabadka, gőzüzem, 50 munkással. Első szappanfőző társulat gyára Újvidék, 25 lóerős gőzmotor, 23 munkás. „Klotild” vegyi ipar r.-t. kénsav és műtrágyagyára Szabadka, 240 lóerős gőzüzem, 300 munkás. Légszeszgyár r. t. Baja, 4 lóerős gőzgép, 4 munkás. Lőwy Adolf olajgyára Újverbász, gőzüzem, 8 munkás. Lőwy és Társa keményítőgyára Szabadka, 12 lóerős gázmotor 16 munkás. Schlezinger Miksa keményítőgyára Szabadka, 2 munkás. Schwaiger Fülöp olajgyára Újverbász, gőzüzem, 8 munkás. Spitzer Testvérek gyufagyára Baja, 16 lóerős gázmotor, 65 munkás. Sporer Mór gyertyaöntője Szabadka, 4 munkás. Weisz Ignácz olajmalma Zsablya. Más üzemekkel kapcsolatosak a következő idetartozó ipartelepek: Dungyerszky Lázár olajgyára (gőzmalom, szeszgyár stb.) Szenttamás. Első magyar gazdasági gőzmalom r.-t. olajgyára (gőzmalommal) Magyarkanizsa. Fehér János olajprése (gőzmalom, fűrész, téglagyár) Magyarkanizsa.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages