Az 1764-iki összeirás.

Teljes szövegű keresés

Az 1764-iki összeirás.
Az 1764/65 évi országgyűlést megelőzőleg a helytartó-tanács a főrangu családok összeírását elrendelvén, az 1764-iki összeirás adatai szerint a következő főrangu családok sarjai voltak birtokosok a vármegyében:
Herczeg Eszterházy Miklós.
Grófok: Bethlen Domonkos, marosnémethi Gyulay József, Dietrichstein János indigena, hallersteini Haller Pál özvegye született br. Perényi Krisztina és fia Haller Péter, Haller István özvegye született gr. Korniss Krisztina, Haller János, kis-rhédei Rhédei Farkas, János László, Mihály, Pál, Zsigmond özvegye született br. Wesselényi Kata. borosjenei Székely László, széki Teleki Sámuel és László, szalontai Tholdy László és Zsigmond.
Bárók: alvinczi Alvinczy Gábor, losonczi Bánffy Farkas özvegye született csenger-bagosi Bagossy Erzsébet, deési Diószeghy István, kövesdi 614Huszár Sándor, bényei Radák Lőrincz, toroczkó-szentgyörgyi Toroczkay Zsigmond. – (Nagy Iván családt. ért. II. évf. 234. l.) A felsoroltak közül azonban csak gr. Haller István özvegye (Ér-Adony) és Rhédey Mihály gróf (Mező-Sámson) laktak a vármegye területén, a többiek, Eszterházy herczeget és gróf Dietrichsteint kivéve, Erdélyben, leginkább Kolozsvárt.
A nemesi vizsgálatokat megelőzőleg, vagy időközben és azután letelepedett vagy nemesített családok nemességüket az eredeti czímeres levél, vagy már előbb nyert nemesi bizonyítványok felmutatása mellett igazolván, nemességök a vármegyében kihirdettetett. Karakas Károly vármegyei allevéltárnok összeállítása alapján alább közöljük azon nemesi családok jegyzékét, melyek nemességöket 1688–1848 évek között a vármegyében kihirdettették, megjegyezvén, hogy a családnév után zárjelbe tett évszám a nemesség kihirdetésének évét, a *-gal jelölt évszám pedig az eredeti czímereslevél kihirdetési évét jelöli.
Adorján (1776), Agárdy (1737), Ajtay (1796), Ákosy v. Csiszár (1772), Alb (1801), Ambrus (1784, 1790, 1797, 1827), Andorkó (1786), Antal (1834), Anthos de Magyaros (1846), Arats de Zilah (1745), Asztalos (1773, 1780, 1793, 1799, 1832), Asztay (1778), Asztalos v. Tóth (1768), Asztalos, Tóth v. Szatmári (1768, 1817, 1819, 1820), Áron (1791), Áts-Nagy (1760), Balásházy (1690*), Barak (1690*), Babos de Bessenyő (1749), Balibán (1723, 1755, 1773), Bak (1747), Bakter (1737), Bajtsy de Getzéjfalva (1758), Balogh (1758, 1780, 1784, 1798, 1799, 1815, 1817, 1826, 1830, 1831, 1836), Balogh de Hatház (1804), Balogh de Érkeserü (1836), Bandits (1753), Baló (1840), Barna (1846), Baranyi de Várad et Mitske (1758, 1822, 1831, 1843), Balázsovics (1847), Barzenay (1758), Bartók (1758, 1805), Bagdi (1752, 1839), Bárány (1762, 1789, 1808), Balkó (1768), Balku (1778), Bakó (1776), Balázs de Baróth (1835), Balás de Sipek (1797), Balásy (1772, 1775), Barmos (1780), Barta (1790, 1793, 1802, 1806), Bartha (1835, 1838), Barla (1823, 1836), Bakats (1829), Bartos (1836), Bátky (1804, 1811), Bán (1797), Baróthy (1795, 1828, 1832) , Barlangi (1813), Bátori (1814), Balaton (1820), Bagossy (1820), Bakó, Székely, Kovács vagy Dálnoky (1827), Bagosi (1834), papmezői Bassel (1827), Bartsay de Botpalád (1840), Bajó (1844), Banyó (1840), Beőthy de Bessenyő (1736), Berde (1723, 1743), Belitzay (1758, 1782, 1828), Bende (1753, 1763, 1786, 1837), Benkő (1753), Beretzky (1759, 1807, 1840), Bereczki v. Dengelegi (1798, 1807), Bertalan (1758), Besse (1760) Bertrik (1764), Berey v. Béra (1775), Béky (1779), Bede (1789, 1790), Bernáth (1892), Bessenyey (1803) , Bednáry (1795), Béllyi (1790), Bélteky (1793), Benitzky (1819), Berke (1824), Besnyő (1833), Beke (1835), Bedő (1840), Bene (1841), Bíró (1723, 1807), Bige (1759), Bihary (1752, 1788, 1793, 1797), Birizdó (1778, 1832), papi Biró (1808), Biró de Matolcs (1819), Borbély (1717*, 1808, 1810), Bogáthy (1780*), Bonyhády (1689*), Boga v. Kováts (1757), Bogdán (1759, 1765), Bolgár (1755), Bohus de Beherfalva (1763), Bod (1837), Boyer (1779, 1813, 1815), Bozory (1773), Bohunkay (1787), Bónis (1785, 1793, 1796, 1840), Borsy (1789), Borbély v. Bakószy (1786), Botos (1786), Bollyák (1801), Bordás (1790), Bodó (1802, 1808, 1810, 1832), Bokor (1796, 1822), Bors de Budafalva (1787, 1807, 1808), Borsos (1801, 1836), Boros (1793), Bokor (1796, 1822), Boka (1811), Boldisár (1819), Botka (1819) Bor (1820, 1828), Boros-Pap (1826), Bordás (1826, 1835), Bognár (1836), Bötskör (1818), Buday (1786, 1805, 1807, 1830, 1831), Buday de Böltse (1758), Budaházy (1793), Bükk de Felső-Pólya (1797), Bulyovszky de Dulitza (1826, 1830), Bunyik (1786). Csáky (1839), Csanády (1785, 1801), Csapó (1806), Csapó v. Czapó (1834, 1841), Csarada (1836*), Csató (1812, 1835), Csatáry (1765, 1823, 1840), Csáty v. Vaday-Szabó (1819), Cseh (1751, 1756, 1769, 1799, 1840), Cseke (1787, 1792, 1840), Cseppán (1751, 1773), Csernántzky (1758), Csepreghy (1781), Csere v. Tóth (1799), Csécsy másk. Nagy (1842), Czeglédy (1836), Csíffy (1735*), Csiszár (1793), Csizmadia (1690, 1767), Czijáky (1842), Czibere (1803), Czirják (1759, 1762, 1783, 1791), Czirják másk. Timár (1827), Csonka 1793), Csor (1759), Csorja (1794), Csorvási-Szabó (1844), Csotka (1759), Csörök (1786, 1791), Csuka (1808), Csuthna (1773), Csutor de Illésfalva (1829), Dávid (1763), Dávid de Turócz-Szent-Péter (1758), Dányády (1713*), Dantsházy-Nagy (1766, 1815, 1820), Darvas (1818), Darvassy (1783, 1817, 1819, 1839), Dalejtsek (1823), Dancs-Körösi (1827), Dálnoky (1827), Dáne (1831), Darvay (1831), Dancsy (1834), Daróczy (1835), Debreczeny (1690*), Deák (1770), P. Debreczeni (1775), Désla (1689*), Dengelegi (1757), Delpini (1770, 1775), Dersy (1797, 1829), Detzky (1807, 1813, 1835), Detrich de Benedekfalva (1822, 1823, 1829), Desterrichter (1717*), Deme (1828). Decsy másk. Szabó (1834), Diószeghi (1713*), Dibátzy (1757), Dienes (1768), Disznós (1846), Dlholutzky (1774, 1819), Dobsa (1722, 1791, 1800), Domján (1703*), Dobozy (1693, 1758, 1787, 1842), Donáth (1758), Dombi (1777), Dömjén (1779), Domokos (1772), (1780), Dormán (1786, 179 ), Dombrádi (1827), Domonkos (1830), Dobay (1833), Dobray (1842), Drávetzky (1758), Drágos-Pintye de Toplicza (1785), Drágos (1833, 1840), Drágfi (1835), Driva (1833). Egeresi (1763), Egri (1825), Éder (1825), Egyed (1837, 1846), Ékesházy másk. Flach (1820) Elek (1753, 1781, 1806, 1840), Elek (1690*), Embery (1838), Endrédy (1827), Eötvös (1690*), Erőss (1753), Erdélyi (1786, 1790), Érsek (1802), Erdély (1693), Ercsey (1834), Farkas (1763,1794, 1824, 1836), Farkas vagy Papp (1796), Fazekas (1779), Fábián (1791, 1793, 1815, 1830, 1844), Fanor (1819, 1827), Fagyas (1825), Fándly (1836), Farkas (1844), Faragó (1822), Ferentzy (1721, 1779, 1819), Fekete (1758, 1783, 1790, 1804, 1805, 1815, 1822, 1825, 1839, 1840, 1842, 1845), Feltóty (1757), Fényes (1751, 1765, 1777, 1820), Ferdényi (1758), Fenyődi Fenyő (1846), Fejér (1769, Feledy (1800, 1838), Fehér v. Nagy de Adorján (1778), Fehér de Harai (1827), Faddi Fejér (1829, 1839), Fiók (1736, 1739, 1779), Finna (1835), Ficzek (1847), Fleischakker (1831), Fogarasy (1688*), Folnosits (1755, 1764), Fónyad (1768, 1846), Fogtűi (1771), Folkusházy v. Latsin (1780), Foris de Déva (1782), Fónay (1805), Fodor v. Mészáros (1776, 1796, 1821, 1835), Fodor (1831), 1835, 1836), Fodor (1838), Földesy (1749, 1808, 1820), Földy (1767, báró Frimont (1824)), gróf 615Frimont (1835), Futó (1800, 1835), Füstös (1689*), Fülep v. Hollósi (1766), Fülep (1762, 1782, 1786, 1790, 1821), Fülöp (1822, 1825), Gazsi (1722, 1758), Gáll (1768), Gál-Homoki (1783), Gál (1790, 1822), Gálli (1793, 1814), Gaszner (1806*, 1839, 1843), Gazdag v. Magyar (1820), Gáthy (1835), Ganóczy (1839), Getze (1766, 1825), Gere (1772, 1796), Gerendási (1784), Géczy de Garamszegh (1823), Géczy (1690*. 1822), Gedeon (1839), Gicz (1835), Gombos (1765, 1792, 1820, 1832, 1839), Góde (1770), Govrik (1823, 1835), Gorove (1836, 1839), Gosztonyi (1842), Gruber (1836), Göndöcz (1827), Gubernáth (1758), Gulátsy (1755, 1767), Gyarmathy (1753), Gyöngyösy (1752, 1778, 1794, 1800, 1805, 1834, 1840, 1842), Gyulay (1759, 1796, 1818, 1835), Győrfy (1771, 1781, 1794, 1842, 1843), Győry (1773, 1791, 1835), Györkey (1799), Gyüre (1791, 1840, 1841), Gyenge (1830), Győrffy (1837), Gyalokay (1840, 1841). Harmathy (1690*, 1777, 1785), Haraszti (1758), Harsányi v. Kováts (1753), Hamar (1764, 1778, 1799, 1833), Hajas (1765), Harmos (1764), Háló v. Kováts (1778), Hatvani (1778, 1788, 1847), Hamza (1781, 1797, 1822), Hazucha (1811), Hanka (1811), Halász (1815, 1832, 1835), Hajdú (1817, 1836, 1845), Hankovics (1831* 1838), Harsányi (1841), Haranghy (1844), Hazugha (1844), Hergétz (1728), Hegyi (1758), Hegyes (1768), Hegyessy (1701*), Herschling (1779), Herke (1804), Herman v. Szabó (1806), Hertzeg (1819), Herczeg (1829), Heintz (1836*), Hegedűs (1842), Heinrich (1848), Hid-Almási (1825), Horogh (1713*), Horváth (1750, 1764, 1786, 1823), Horváth de Garbótz (1781), Holló (1713, 1759, 1835), Horog (1758, 1780, 1785), Hodos (1765), Hodosy (1808), Homonnay (1776), Hotsa (1776), Horváth (1825, 1828, 1838), Hornik (1825),Hofman (1829), Horváth másk. Kovács (1840), Hőgye (1777) , Hritsovszky de Bosáts (1746), Hrabovszky (1785, 1786, 1836), Huszti (1755), Huszti v. Marina (1763, 1789, 1847), Hummel (1796), Hüve (1832*). Igaz (1780), Imre (1784, 1791), Illés (1811), Illési (1797, 1834), Illyés (1716*), Isaáky (1805), Ispán (1811), Istók másk. Molnár (1823), Incze (1829), Iván másk.Nótáros (1831), Irinyi előbb Irimi (1838), Inczédy (1842), Istók (1846). Jakabb (1747), Jakab (1807, 1836), Jankó (1782), Jankó de Uzon (1757), Jantsó (1751, 1770, 1822), Janki (1718*, 1784, 1793), Jakó v. Félegyházi (1787, 1835), Jakó v. Papp (1792), Jámbor (1794, 1836, 1841, 1842), Jakobffy (1804, 1817), Jánosy (1817), Janka v. Janky (1829), Jankovics (1733), Jeney (1804), Jedlicska (1832), Joó (1792, 1802, 1806), Jósa (1826, 1839), Juritskay (1760*, 1794, 1832), Juhász v. Latzik (1795, 1821), Juhász (1827, 1838, 1839) , Kardos (1748), Kádár (1751, 1835, 1839), Kamuty (1759), Kárpitsek (1758), Kasza (1759), Kartzagh (1761), Kászonyi (1768, 1806), Kajtor (1772, 1827), Kállay (1779, 1785, 1797), Kazay (1777, 1785, 1790), Káti-Szűts (1786, 1791), Kalmár (1786), Kalatay 1794*) Kába (1822, 1830), Katséry (1822), Kazintzy (1806, 1827), Katona (1834), Karácsony (1842), Karabelli (Carabelli) (1832), Kébell (1736, 1758), Kelemen (1747, 1749), Kecskeméthy (1717), Keberich (1825), Kedves (1770), Ketskés (1777, 1803, 1809), Kenéz (1789, 1790, 1823, 1835), Kerekes (1784, 1808), Keresztes (1785), Kéry (1786), Kenedich (1793), Kesseg (1791), Keresztury (1823, 1842, 1847), Keresztszegi v. Szabó (1844, 1845), Keörthy v. Kürty (1828), Kenyeres (1832), Keszthely (1834), Keresztesy (1842), Kiss (1689*), Kiss (1698*), Kiss (1723, 1766, 1795, 1823, 1808, 1810, 1813–1822), Kiss (1759, 1783, 1806–1807, 1825, 1839), Kiss vagy Orbán (1809), Kis vagy Mik (1816), Király de Lefkócz (1765), Király (1769, 1805, 1840, 1841), Kiss de Bátorkesz (1822), Kiss (1820, 1826, 1830, 1833, 1835, 1836, 1837, 1838), Técsi-Kis (1830), Klinovszky (1764), Knédli v. Nyéki (1817), Komáromy (1688*, 1786, 1827, 1845), Konta (1690*), Kovács (1698*), Komáromy de Lajkés (1694*), Kovács (1717*), Kotzka (1743, 1764), Kováts (1745, 1756, 1757, 1758, 1759, 1793), Kováts v. Boga (1757), Kováts v. Uhrin (1765), Kováts (1771, 1778, 1781, 1786, 1791, 1793, 1800, 1805, 1808, 1819, 1820, 1822, 1831, 1832, 1834, 1835, 1839), Kováts v. Járdánházi (1776), Kováts v. Vasadi (1778), Kováts de Pacha (1802), Kosztin (1823), Kováts v. Szeredi (1806), Kováts v. Ujvárosi (1815), Kotsis (1758, 1786), Kondorosi (1756, 1770), Kondorus (1754), Koszta (1758, 1829), Kozma (1759, 1807, 1788, 1804, 1831, 1841), Kozma de Hosszuaszó (1767), Kotsi v. Horváth (1764), Konta (1767, 1819), Konti (1799, Kóty (1768)), Koss (1786, 1788, 1791, 1820), Kolosvárí (1792, 1801, 1802, 1828, 1835), Kovásznay 1793), Kolos (1815), Kolner (1826), Kovács előbb Schmidt (1835, 1838), Könyves-Tóth (1763, 1838, 1842), Kováts másk. Horváth (1778, 1840), Korda (1840*), Komlósi (1842), Konrád (1845), Komáromy de Koly (1806), Kölgyessy (1745, 1786, 1831, 1837), Könyves (1763), Körtvélesi (1804, 1820), Kőrösy (1808, 1812), Dancs-Kőrösi (1827), Költő (1727), Középesy (1842), Kruchió (1765, 1793, 1825), Kruchó (1820), Kristóf (1832), Krizsár (1840), Kuthy (1786, 1808), Kultsár (1802, 1815, 1818, 1836, 1844), Kun (1823), Kuk (1807), Kulin (1819), Kutron (1836), Kurucsó (1845). Laky (1757, 1768, 1844), Lakatos (1766, 1795), Lakatos v. Somollyai (1793), Lakatos de Szent-Simony (1806, 1840), László (1769), Lászlófy (1817, 1839, 1847), Lányi (1788, 1792), Laál (1807), Lakatos másk. Szilágyi (1832), Lázár (1836), Lakó-Varga (1840), Lang (1844), Latrán (1846), Lehótzky (1732, 1822, 1833), Lévay (1701*), Legrády (1761), Leelősy (1768, 1779, 1835), Lestyán (1781, 1833), Lengyel (1837), Liptay v. Faragó (1757), Liszt (1821), Literati másk. Szikszay v. Szabó (1828), Long (1788), Lovassy v. Szakáll (1808, 1835), Lovász (1811), Lotz (1825), Lőtsey (1780), Lőrintzy (1796, 1799, 1832, 1839), Lukáts (1768, 1798, 1779, 1804, 1836, 1846, 1847), Lunkányi előbb Liebenberg (1830, 1832). Makó (1747, 1769, 1837), Mándy (1732), Márjássy (1759), Marina v. Huszti (1763), Márton (1825, 1826). Marsovszky (1758), Markhot (1754), Madátsy (1768, 1812), Mártha (1736*), Magyary (1776, 1793), Magyar v. Gazdag (1789, 1790), Márkus (1773, 1834), Makay (1785), Marjay (1786), Mátyás (1801), Matta (1801), Máthé (1806), Máté (1825), Markovits (1817), Matolay (1820), Marinka v. Marinkás (1822), Márki (1823), Mág (1826), Matkó (1830), Magyar (1830), Marsó (1830), Madarász (1834), Terpesti Markovits (1839), Mártha (1840), Mester (1690*), Mezey (1744, 1815), Megyery (1778, 1794, 1837, 1839), Megyesy (1777, 1820), Méhes (1776, 1815), Menszáros (1779, 1834), Mészáros (1780, 1785, 1790, 1822), Medve (1796), Meleg (1792), Medvetzky (1812), Meszlényi (1821), Medzihradszky (1828), Mentskó (1747), Mercse (1739), Mihutza (1748), Mile (1759), Mille (1841), Miller (1780, 1823), Miskoltzy (1773, 1815), Mihályi (1783), Mik (1791), Milye (1825), Milesz (1801), Mikó (1810, 1811), Miklósy (1821), Mitskey (1821), Mittermiller (1837), Molnár (1690*), Morvay (1790), Molnár (1764, 1781, 1792, 1814, 1840, 1846), Mosonyi (1762, 1807), Mojszin (1793), Mochnyay (1817), Motok (1819), 616Morvay v. Murvay (1826), Mózer (1829), Mócsy (1833), Móldvay (1836), Murvay (1742), Murányi (1799). Nagy (1690*), Nánási (1715*), Nagy de Papp v. Szőllősi (1753, 1763), Nagy (1753, 1758, 1763, 1766, 1767, 1472, 1786, 1778, 1794, 1803, 1813, 1820, 1823, 1828, 1828, 1829, 1832, 1834, 1835, 1838, 1839, 1841, 1842), Adorjáni Nagy v. Fejér (1778), Nagy de Papp (1786), Nagy v. Kulin (1791), Nagy de Kálló (1794), Nagyturnyay (1793), Nagy de Mágocs (1804, 1806), Dantsházi Nagy (1815), Náményi (1758), Nagy másk. Endrédi (1827), Nagy másk. Vámosi (1827), szalai Nagy (1830), csécsi Nagy (1842), pályi Nagy (1843), Beregszászi Nagy (1809, 1846), Nánássy (1846), kis-kárándi és nagyváradi Nánássy (1847), rohodi Nagy (1830), pértsi Nagy (1765), Nevery (1725), Nedetzky de Butka (1751), Nemes v. Belitzay (1767), Nemes-Papp (1767), Nemes (1781, 1790, 1833, 1835), Nyéki v. Knédli (1817, 1835), Nyisztor v. Seres (1753), Nyikos (1766), Nemessányi (1772), Németh de Nyék (1783), Németh (1823, 1835, 1838), Némethy (1839, 1840, 1842), Gál-Nemes (1847), Nováky (1809), Novák (1818, 1826, 1827). Oláh (1716*, 1766, 1782, 1790, 1817), Orbán (1777, 1832), Orbány (1802), Ormos (1775, 1780), Osvald de Felső-Ér (1783, 1795), Osváth (1810), Otrokotsy-Víg (1819), Ottse (1825), Olgyay (1828). Pap (1693*), kabai Pap (1821), Papp (1753, 1763, 1786, 1824, 1831, 1841, 1842), Papp-Szilágyi de Illésfalva, Papp v. Pálfi (1789, 1790), Papp másk. Farkas (1793, 1796, 1824), Papp-Kávási (1793), Palenik (1753), Pándy (1752), Pápay (1766, 1817), Papanek (1764, 1797), Pap (1703*), Párnás-Debreczeni (1775), Pásztor (1771), Pankovits (1780), Pajerle (1793), Palótzy (1791, 1817), Palugyay de Palugya (1799), Pataky (1794, 1824, 1793, 1825), Pályi-Nagy (1815), Pák (1767, 1819), Palfi (1820), Boros-Pap (1826), Pálovits (1826), Pázmán (1836), kovási Papp (1793, 1818), Pető de Felső-Torja (1747, 1757), Pethő (1771, 1792, 1801, 1827, 1831), Péter (1825, 1839), Perey (1767, 1786) , Pesty (1765, 1785), Pédery de eadem (1779), Pénzes (1786), Petry de Lövő-Petri (1782), Pétzely (1795, 1811), Petrovics (1820*), Pécsi (1832), Petráskó (1832), Pérchy (1845), Petry (1846), Pfanschmidt (1824), Platsimár (1825), Pirity (1769), Pigay (1746, 1803), Pósalaky (1689*), Pogány (1758), Posta (1702*, 1703, 1832), Pongrátz de Szt.-Miklós, Óvár (1760), Pósa (1789, 1791), Porubszky (1793), Poroszlay (1797), Pojnár (1804), Polyák (1834), Pollermann (1836), Porcia gróf (1839), Predanótzy (1822), Pünkösdy (1791), Püspöky (1791*, 1826, 1829, 1832), Puskár (1823, 1827, 1833). Ragányi (1722), Rátonyi (1759), Radnóthy (1785), Rácz-Zomborly (1785), Rátz (1805), Raits v. Rátz (1817), Rácz (1836, 1837, 1844), Ravazdy (1839), Revitzky de Revisnye (1780, 1837), Riskó (1820, 1835), Riskó v. Drágfi (1820, 1835). Roskoványi (1777), Román (1773), Rósa (1799, 1807, 1823), Rohody (1830), Rusa (1835). Sándor (1753, 1776, 1788, 1790, 1791, 1825, 1833) , Sajgó (1763), Sárga de Lugos (1795), Sállya (1805), Sáry (1823), Sántha másk. Csonka (1748), Sántha de Kis-Csepcsény (1770), Sárváry (1829), Sápy (1835), Seress v. Nyisztor (1753), Seres (1807, 1843), Servánszky (1796), Setét (1811), Sebő (1822), Sebestyén (1835), Sebő v. Sebők (1843), Sidó (1690*), Sima (1757), Sipkovits (1757), Simon (1765, 1785, 1827), Sipos (1767), Sillye (1787, 1811, 1837), Simay (1784, 1791, 1826), Simonfy (1808), Sitery (1829, 1832), Simándy (1836, 1839), Soldos (1743), Somogyi (1769), Somogy de Hollós (1778), Soós (1780), Sólyom (1787, 1790, 1840), Soós (1840), Spitziár (1730), Stachó (1766, 1820), Staniszló (1777), Stetina (1838), Stepanovics (1832), Schmidt előbb Kovács (1837, 1838), Schmidt (1843). Szabó (1743, 1763, 1782, 1791, 1795, 1801), Szabó v. Literati (1745, 1828), Szabó (1713, 1824, 1786, 1832), Szabó de Mosony (1796), Jeney Szabó (1821), Szalóky (1753, 1762), Szabó de Diószegh (1693*), Szatsvay de Esztelnek (1768, 1827), Szalay (1781, 1787, 1792, 1837), Szántó (1793, 1800, 1818), Szaniszló (1818), Szász (1818, 1843), Szakáll (1822), Keresztszegi Szabó, v. Bernáth (1829, 1844, 1845), Szathmáry (1834, 1842), Kis Szabó (1836), Szánthó (1836), Szarokán (1840), Szárics (1841), csorvási Szabó (1844), Szakáts (1846), Székely (1703*), Szénás (1749), Szentandrásy (1743), Segesdy (1758, 1764, 1780), Székely (1759, 1761, 1765, 1776, 1793, 1806), Szentiványi (1758, 1822), Szeremley (1760), Szegedy (1793, 1777, 1786), Székés (1825), Szélesy (1780), Széles (1789, 1791, 1838, 1840), Szép de Mihályi-Telke (1878), Szenczy (1766), Szemes (1793, 1818), Szeredi v. Kováts (1806), Szekfü v. Nagel (1818, 1835), Szepesy de Endréd (1823), Székely (1828), Széll (1836, 1842), Szemerjay (1841), Szilágyi (1703*), Szima (1752, 1822), Szilágyi (1767, 1786, 1789, 1791, 1821, 1816, 1824, 1825, 1826, 1843). Szivák (1776, 1778, 1883, 1791, 1819, 1825, 1899), Szilvay v. Gallovits (1794*), Szigethy (1807), Szilády (1828), Szilágyi-Papp (1837), Szigethy-Szűcs (1836, 1839), Szijgyártó (1843), Szikszay (1843), Szlávy (1830*, 1833, 1844), Szodoray (1777), Szokolay (1774, 1786, 1793), Szombaty (1784), Szototzky (1797), Szoboszlay (1838), Szőke (1712*, 1778, 1826, 1828), Szököts (1753, 1821, 1822, 1844), Szőllősy (1763, 1811, 1823, 1825, 1831, 1846), Szőllősy v. Nagy de Papp (1753), Szőts v. Káti (1776, 1846), Sztárok (1797, 1829), Sztupitzky (1763), Szűcs (1846). Tardy-Lélek (1750, 1819, 1820), Taar (1765, 1768, 1771, 1786, 1794, 1804, 1818, 1823), Talpas (1769, 1785), Takáts (1780, 1796, 1803), Tartsy (1784), Tasy (1785), Tartzy (1792), Tank (1803), Tárkányi (1821), Tamáska (1838), Tegez (1765), Tegze (1790, 1820), Temesváry (1812), Técsi-Kiss (1830), Thegez (1719), Thékes (1798), Thury (1765), Thuolth (1756, 1783, 1786), Thurzó (1762), Tikos (1715*, 1807, 1832), Tiszai (1771), Timár másk. Czirják (1827), Tokody (1746, 1847), Tóth v. Sipkovits (1757), Tóth-Szathmáry (1775), Tóth v.Pap (1777, 1793), Tóth (1784, 1817, 1798, 1808, 1811, 1813, 1835, 1836, 1840, 1846), kabai Tóth (1796), Toka (1798, 1827), Toperczer (1805*, 1820, 1832, 1838), Topay (1807), Tornay (1831), Tolnay (1833), Tóth v. Könyves (1838), Torjay (1840), Tönkő-Szilágyi (1765), Török (1780, 1803, 1804, 1823), Tőkés (1827), Turi (1782), Turtsányi (1769), Uhrin-Kovács (1765), Uhlmann (1826*, 1828), Ugray (1761) Ujhelyi (1752), Ujváry (1783, 1801, 1803, 1819, 1827, 1837), Ujfalusy (1801, 1834), Ujlaky (1834), Unghy (1825), Ungváry (1832). Vasváry (1753, 1767), Vadászy (1764, 1775, 1786, 1836), Varga (1761, 1765, 1790, 1794, 1801, 1815), Várady (1742, 1777, 1785, 1833, 1840), Váradi v. Szabó (1800), Várnay (1778). Vasadi v. Kovács (1778), Vass (1785, 1791, 1807, 1826, 1835), Vadnay (1792), Válya (1815) Vaday v. Csáti-Szabó (1819) , Vátzy (1822), Varga (1826, 1828, 1838, 1843), Vámosy (1826, 1827), Vargyasy (1829, 1837), Vámosi-Nagy (1836), Vágó (1836), Vásárhelyi (1838), Pávai Vajna (1843), Varlandy (1846), Veress (1776, 1781, 1782, 1788, 1790, 1836), Veress de Kolosvár (1795), Venter 617(1807,1821, 1833, 1836), Vékony (1778), Veszkán (1798), Vetésy (1784, 1826), Verner (1793), Vernyika (1793), ottrokotsi Végh (1819), Végh (1831, 1842), Vécsey (1898), Vida (1788), Vitéz (1750, 1758, 1797), Virágos (1765, 1768, 1792, 1804), Vinkler (1776), Virág (1784), Vizer (1788), Vintze (1796), Vitális (1817), Vörös (1822), Vuntz (1744), Zákány (1750, 1822), Zaffiry (1772, 1777, 1805), Zékány (1804), Zemplényi (1832, 1838), Zomborly-Rátz (1785), Zöld (1791, 1835, 1847), Zöld v. Nagy (1789, 1791, 1792), Zsiday (1830), Zsónyay (1842).

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem