A város vagyona.

Teljes szövegű keresés

A város vagyona.
Gyöngyös r. t. város 1908. évi zárószámadása kivonatosan a következő:
A közigazgatás költségei a következőleg oszlanak meg: 1. Tisztviselők, segéd- és kezelőszemélyzet illetménye 54.782 kor. 2. A tisztviselők nyugdíjalapjához évi hozzájárulás 857 kor. 3. Rendőri és szolgaszemélyzet járandósága 24.346 kor. 4. A csendőrség szerződéses évi illetménye 6250 kor. 5. Szerződött személyek járandósága 7260 kor. 6. Közigazgatási dologi kiadások 6970 kor. Kölcsönök törlesztésére 45.489 kor. Épületek fenntartására 5338 kor. Épületek biztosítására 955.64 kor. Műútakra 22.180 kor. Adóra és illetékre 6322 korona. Tanügyi kiadások: az áll. főgimnáziumra 6000 kor.; az áll. polgári leányiskolára 1200 kor.; iparos- és kereskedő-inas-iskolára 5417 kor.; az állami elemi iskolák és kisdedóvók fenntartására 15.000 kor.; a Mária-tanoda r. k. el. iskola fenntartására 2940 kor.; különféle tanügyi czélokra 11.680 kor.
Egyéb kiadások: a közvilágításra 4676.84; tűzoltó-intézményre 4200; gazdasági kiadásokra 32.226; közkútak fenntartására 6563.89; jótékony czélokra 2363; rendkívüli kiadásokra 189.167 kor.; állami fogyasztási adóba 2000 korona. Kiadási főösszeg: 669.702 korona.
A város vagyonleltára 1908 deczember 31-én: 1. készpénz 195.382; 2. törzsvagyont alkotó értékpapir 415.800; 3. jövedékek: 63.405; 4. ingatlanok, épületek és földbirtok 3,052.006 kor. 5. butorok, felszerelések és egyéb ingóságok 11.843; 6. cselekvő hátralékok 333.637 kor. A szenvedő állapotot levonva, tiszta vagyon 3,008.405 korona. A város ingó és ingatlan vagyonáról kiállított mérlegből kitünik, hogy az ingatlanok évi jövedelme: 56.710 kor. az összes jövedelmező értékösszeg: 1.989.437 kor.; nem jövedelmező 1,531.774 kor. Egész vagyon összege: 4,191.225 korona. Erre teherként nehezedik a szenvedő vagyon: A Pesti Kereskedelmi Banknál stb. 954.700 korona. Az adósságok törlesztésére fizet a város évi 45.489 koronát. A közigazgatási pénztár kimutatása szerint fizetett a város: állami adót 4239, törvényhatósági pótadót 8721, útadót 435 koronát. Befolyt: aszfaltjára díjul 31.953 kor.; községi közmunka 5862 kor.; különféle alapok készpénzben 4659 kor., kötvényben 89.909 kor.; szegény (menházi) pénztár 612 kor.; közúti vámpénztár 31.878 kor.; házipénztár: készpénzben 865.08 kor.; kötvényben 180.857 korona. Összesen készpénzben 865.084 kor.; kötvényben 180.857 kor. Ebből kiadás készpénzben 669.702 kor.; kötvényben 180.857 kor. Maradvány készpénzben 195.382 kor. ezenkívül letéti kezelésből bevétel készpénzben 15.371 kor.; kötvényben 743.611 kor.; kiadás készpénzben 14.735 kor. s kötvényben 210.091 kor. Maradvány készpénzben 635 kor.; kötvényben 533.519 kor. a városi gyámpénztár mérlege szerint a gyámoltak és gondnokoltak követelése 286.881 kor., fedezet 330.098 kor.; tehát a gyámpénztári alap: 43.217 kor.
A város kezelése alatt a következő alapok vannak: 1. Szent Bertalan kegyúri főtemplom-alapítvány. 2. Sz. Erzsébet-templom-alapítvány. 3. Sz. Orbán templom-alapítvány. 4. Kálvária-alap. 5. Sz. Kereszt-alap. 6. Hám János püspök alapítványa. 7. Városi Menház-alap. 8. Gosztony Pálné-alap. 9. Potsuk-, Páldy-, Tóth Mihály-, Filó József-, Dragotonich-, Pusztabenczi kápolna-, Hálás-, Kisdedóvóda-, Baltás Ferencz-Párvy Sándor püspök-, Kozmári D.- és Tassy Mária alap.
Források: Balássy-Szederkényi: Heves-vármegye Története I–IV. k. – Sebők László: Gyöngyös és vidéke története. – Horner István: Gyöngyös Története és Statisztikai Rövid Leírása. – Városi Levéltár. – A gyöngyösi Evangelicus reformatus 1876. évtől helvét és ágostai ev. egyesült protestáns egyház történetének vázrajza.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages