Kir. közjegyzőség.

Teljes szövegű keresés

Kir. közjegyzőség.
Az 1874. évi XXXV. t.-cz. alapján Heves vármegyében három közjegyzőséget állítottak fel, melyek 1875 augusztus 1-én kezdték meg működésüket és pedig: Egerben: Bilkei Lipcsey Péter, ki előbb Heves vármegyének másodalispánja s a volt megyei törvényszéknek elnöke volt és Babics Béla. Hatáskörük megosztás nélkül kiterjedt az egri, tiszafüredi, hevesi és pétervásári közigazgatási járásra. A harmadik közjegyzőt Gyöngyösre nevezték ki, Borhy Kálmán személyében. Hatásköre kiterjedt a gyöngyösi és hatvani járásokra.
A gyöngyösi közjegyzőség területköréből a hatvani járást 1896-ban kihasították s e járásra Hatvan székhelylyel új közjegyzőséget rendszeresítettek. Közjegyzővé Polgár József ügyvédet nevezték ki, a ki 1897 márczius havában kezdte meg működését. Egyidejűleg Borhy Kálmán elhalálozása miatt, gyöngyösi kir. közjegyzővé Szakál Adorján ügyvédet nevezték ki, a ki rövid idő mulva áthelyeztetvén, Csathó Lajos kir. járásbíró lett a gyöngyösi közjegyző. Csathót azonban 1909-ben szintén áthelyezték s így jelenleg a gyöngyösi kir. közjegyzői állás üresedésben van. A hatvani kir. közjegyzőt, Polgár Józsefet időközben szintén áthelyezték; helyét Szécsi Ferencz dr. ügyvéd foglalta el. Babics Béla egri kir. közjegyző 1898-ban elhalálozott. Halálával új rendezés állott be, a mennyiben az ő közjegyzői állását beszüntették s Egerben csak egy közjegyző maradt. E közjegyzőség területköréből a hevesi járást kiszakították s Hevesen új közjegyzőséget rendszeresítettek. Közjegyzővé Brünauer Emil egri kir. közjegyzőhelyettest nevezték ki, a ki 1898 szeptember havában kezdte meg működését. – Lipcsey Péter egri kir. közjegyző 1902-ben szintén elhalálozott. Halála alkalmából az egri közjegyzőség területét ismét megcsonkították, a mennyiben a tiszafüredi járást onnan elszakították s Tiszafüred székhelylyel 1904 február havában új közjegyzőséget állítottak fel. Ide közjegyzővé Tarján Béla dr. budapesti kir. közjegyzőhelyettest nevezték ki s ugyanakkor töltötték be a már két év óta üresedésben álló egri közjegyzőséget is, az elhúnyt Lipcsey Péter fiával, Lipcsey Péter dr.-ral, ki közjegyzőhelyettesként vezette két éven át az egri kir. közjegyzőséget. Ekként tehát a vármegyében az eredetileg rendszeresített három közjegyzőség helyett 1909-ben már öt közjegyző működik.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages