Legújabb kor.

Teljes szövegű keresés

Legújabb kor.
A jelentőségéből sokat vesztett város fellendítésére hivatott az ipolyság-korponai helyiérdekü vasút, a mely 1899-ben nyilt meg és a melynek építésére Korpona városa 360,000 koronát áldozott. A vasút építése és megnyitása óta élénkülni kezd a kihalt városka és említésre méltó alkotások létesülnek benne.
1898-ban Plachy Gyula polgármester, Jeszenszky Gusztáv városi jegyző és Matunák Mihály felső népiskolai igazgató könyvnyomdászt telepítenek le Korponára és megalapítják a »Korpona és vidéke« czimű hetilapot, mely azonban sok küzködés után 1902-ben megszünt; de e hirlapnak mégis nyoma maradt a város újabb történetében, mert nem egy egészséges eszmét vetett fel és segített diadalra. Igy 1901-ben fölépül az új és csinos városháza; Korpona utczái a város történetéből vett magyar neveket kapnak; rendezik a város levéltárát; megvetik muzeumának alapját és a Magyar Történelmi Társulat véleményének kikérésével új, heraldikailag megfelelő, vörös-fehér-kék, a középső fehér sávon vörös keresztes zászlót készítenek; új takarékpénztár alakul és ekként napról-napra fejlődik a város rendje, szépsége és új épületekkel való gazdagodása.
1905. november 23-án az egész ország szeme Korponára irányult, midőn a város az 1605-iki korponai országgyűlés háromszázados évfordulóját hazafias kegyelettel ünnepelte meg. Országos ünnep keretében, a melyet a magyar országgyűlés és a vármegye hivatalos küldöttsége emelt emlékezetessé, leleplezték azt az emléktáblát, a melyet a városban levő harangtorony falába illesztettek. Az emléktábla fölirása a következő:
Bocskay István,
Magyarország és Erdély fejedelme, a székelyek grófja stb. 1605. november 17-én Korponára érkezvén, az ország rendeivel november 23-tól deczember 3-ig ezen várkapuval összeépült iskola termében tartotta meg a bécsi békét előkészítő országgyűlést, melyet az Árpádkori vártemplomban végzett isteni tisztelet előzött meg.
Ugyanitt deczember 12-én állította ki a fejedelem a magyar hajduság szabadságának »Magna Chartáját«.
Ezen helyet megjelölte az országgyűlés 300 éves emlékét kegyelettel megünneplő Korpona sz. kir. város hazafias közönsége
1905. november hó 23-án.
Korpona városának ezidőszerint négyezer lakosa van. Polgármestere, Hollaky Nándor, lelkes buzgalommal egyengeti az új fejlődés útját, hogy a viharos századokban sokat szenvedett várost, Hont vármegye ez egyik legtörténelmibb pontját, a modern élet emelkedett színvonalára juttassa.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages