A hitújítás.

Teljes szövegű keresés

A hitújítás.
A reformáczió Bazin lakosai között is elég gyorsan terjedt. Különösen Illésházy István volt az, a ki Luther tanainak hatalmas pártfogója volt. A XVI. század végén az akkori plébánost is áttérésre kényszerítette, a ki azután az új tant a plebánia-templomban hirdette, míg a kevés kath. vallású lakos kénytelen volt az Illésházy földesurasága alá nem tartozó Grinádra menni. II. Ferdinánd alatt a plébánia-templomot ismét visszavették az evangélikusoktól és visszaadták a katholikusoknak. A baziniak, visszaemlékezve 216azokra a sanyargatásokra, melyeknek Illésházy alatt állandóan ki voltak téve, a Pálffy Katalintól, Illésházy Istvánnétól fölállított díszes síremléket a kápolnából eltávolították és a kórus alatt állították föl, míg a kápolnát a város védőszentje, Szent Anna tiszteletére szentelték föl és oltárral is ellátták.

Bazin. – A Salvator-templom és a városháza.
Saját felvételünk

Bazin. – Részlet a városi múzeumból.
Saját felvételünk
A protestánsok ennek következtében a felsőmagyarországi rendek segítségével a főtéren szép templomot emeltek, melynek alapkövét 1655 augusztus 12-én tették le és az építkezést 1659-ben fejezték be. Azonban nem sokáig tarthatták meg, mert 1674 február 28-án Szelepcsényi György a templomot az egyház vagyonával együtt elvette tőlük és a katholikusoknak adta. A templomot azután a jezsuiták kapták, kik is a Kruzics-féle kúriába telepedtek be. Ugyanabban az évben jöttek ide be a kapuczinusok is. Ezek előbb a Spáczay-féle házban, azután a régi iskolaépületben és a nekik ajándékozott Heggl-féle malomban laktak. 1718 szeptember 4-én tették le templomuk és klastromuk alapkövét és 1726-ban már megtartották az első istentiszteletet. Az evangélikus lakosok ebben az időben kénytelenek voltak Modorba menni, a hol az evangélikus templom még a protestánsok birtokában volt. Mikor azután a jezsuita-rend eltöröltetett, a Kruzics-féle kuriában rendezték be imaházukat. 1783-ban építették föl az evangélikusok mai templomukat, de torony nélkül, melyet csak 1857 és 1863 között építettek hozzá.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages