Követi utasítások 1861-ben.

Teljes szövegű keresés

Követi utasítások 1861-ben.
A vármegye közönsége az országgyűlés összehívására vonatkozó legfelsőbb kéziratot tárgyalás alá vevén, a következő határozatot hozza: Kimondja a vármegye: 1. Miután nagy és nehéz bajaink orvoslását csak az országgyűléstől várja, a nemzet ez okból semmit se késett – a megye is –, a kegyelmes királyi meghívás folytán, részéről a követek megválasztására szükséges intézményeket megtenni, de valamint Ő a választásokat – mellőzve a K. királyi levélnek eltéréseit – tökéletesen az 1848-iki törvények alapján indította meg, úgy biztosan reményli és elvárja a megválasztandó követektől, hogy ők is az 1848-iki törvények szerint fognak az országgyűlésen alakulni. 2. Nem kételkedhetik a megye közönségének bizottmánya, hogy az így alakult országgyűlés az ősi alkotmánynak alapelveit s különösen a Sanctio Pragmatica s az abból eredő törvényeket, jelesen az 1790-iki X. törvényczikkben kimondott s újra megerősített, boldogult I. Ferencznek ausztriai császárrá lett kikiáltása alkalmával pedig ismét biztosított függetlenségét Magyarországnak fenntartani, megóvni s a felett semmi egyezkedésekbe se bocsátkozni szent és megszeghetetlen kötelességüknek ismerendik. Ennélfogva tehát: 3. a bécsi kormány által tervezett birodalmi tanácsban országgyűlésileg küldetni kívánt követeket választani semmi esetre se fognak; valamint a megye közönsége is, ha erre az országgyűlésnek mellőzésével felhivatik, ilyesmihez közreműködésével járulni sohasem fog. Egyébiránt meg van e megye közönsége arról győződve, hogy valamint az octroyrozott charta alapján tervezett birodalmi országgyűlés egy hamis és kivihetetlen theoriának gyermeke, halva született, úgy e birodalmi tanács is, mely annak csak átdolgozott újabb kiadása, életrevaló szinte nem lehet. E határozat a megválasztandó követeknek kiadatni rendeltetik.
Ez a határozat is egyik bizonyítéka a vármegye állásfoglalásának, mely az 1848-iki törvények fentartására irányult, mely teljesen megegyezett Deák Ferencz és barátai állásfoglalásával, a kik ez országgyűlésen csak egy programmot ismertek: Magyarország önállóságának megvédelmezését.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages