HELYSÉGEI

Teljes szövegű keresés

HELYSÉGEI
Ádámfalva. Poss. Adamfalua. (1402: Akadémia kézirattára.) Adamfalu. (Családnévben, 1409: O. L. Rudnay-lvt.) Adamfalwa. (Családnévben, 1436: Rakovszky-könyvtár.) Poss Adamfalu. (1466 Akadémia kézirattára.) Villa Adam. (1:169: U. o:) Poss. Adamfalwa. (1473: U. o.) Adamfalwa. (Családnévben, 1475: Múz. T. a.) Adamfalw. (Családnévben, 1476: Nyitrai kpt. N. 16.) Adamfalwa. (Családnévben, 1477: Dl. 17,982., 1478: Nyitrai kpt. G. 216., 1484: Nyitrai káptalan. Prot. extraser. I. f. 12., U. o. N. 458., 1493: Múz. T. a.) Poss. Adamfalwa. (1494: Akadémia kézirattára.) Adamocz. (Családnévben, 1496: Nyitrai kpt. E. 764.) Adamfalwa. (Családnévben, 1496: Nyitrai kpt. O. 13., 1497: U. o. N. 351., 1499: Múz. T. a.) Adamfalu. (Családnévben, 1499: Múz., T. a.) Adamfalwa. (Családnévben, 1501: Nyáry-lvt., Múz. T. a., 1502: Nyitrai kpt. B. 17., 1503: Rudnay-lvt.) Villa Ade. (1503: Rudnay-lvt.) Adamfalwa. (Családnévben, 1506: Múz. T. a., 1513: O. L. Post. adv. F. 26. N. 27., 1514: Nyitrai kpt. D. 676.) Adamffalwa. (Családnévben, 1514: Nyitrai kpt. N. 219.) Adamowcz. (Családnévben, 1518: Garamszentbenedeki kvt. F. 30. N. 36.) Adamfalwa. (Családnévben, 1519: Nyitrai kpt. N. 96., 1520: O. L. Kisebb letétek. 52. cím 99. sz.) Adamowcz. (Családnévben, 1523: O. L. Rudnay-lvt. 1524: Turóci kvt. Prot. vet. f. 85.) Adamocz. (Családnévben, 1524: Turóci kvt. Prot. vet. f. 85.) Adamowycz. (Családnévben, 1524: Garamszentbenedeki kvt. F. 132. N. 28.) – Nezétéből kivált birtok és nevét a Nezétei-család Ádám nevű tagjától kapta. – Az Ádámfalvi-család bírta, későbben, valószínűleg beházasodás révén, bírtak még a Csukászi-, Ádámfalvi Uher-, Meznei Stefkó- és Bobrovniczky-családok. – Ádámfalva (Adamovce) Biróccal egyesített község, Trencséntől dny.-ra.
Agresdv l. Egresd.
Alsóderskfalva l. Draskóc.
Alsóhochk l. Kocsóc.
Alsóhradna l. Hradna.
Alsóklobusic l. Klobusic.
Alsókocskóc l. Kocskóc.
Alsólieszkoc l. Lieszkóc.
Alsómostenec l. Mostenec.
Alsónádasd 1. Nádasd.
Alsóneporác l. Neporác.
Alsóozor l. Ozor.
Alsópodvázs l. Podvázs.
Alsóporcba l. Poruba.
Alsórudina l. Rudina.
Alsósztrecse l. Sztrecse.
Apáti. Villa Trensciniensis Sancti Ypoliti. (1113: Fejérpataky Kálmán kir. oklv. 59.) Poss. Apaty. (1378: Dl. 6538.) Poss. Apati ante Trenczinium. (1410: Dl. 9694.) Apathy. (Családnévben, 1412: Dl. 9926., 1417. V. 3: Múz. T. a.) – A zobori apátság birtoka volt, melyet sokáig zálogban bírt a Velcziczky-család, melyet innen Apáthy-nak is neveztek. – Ma Vágapáti, Opatovce, Trencséntől dny.-ra.
Apáti. Villa abbatis. (1424: Simonyi-lvt. 106., 1508: Dl. 21,890.) A szkalkai apátság birtoka, ahol 1508-ban 16 jobbágytelek volt. – Ma Vágapátfalva, Opatová, Trencséntől ék.
Arlóc l. Orlóc.
Aszupatak l. Szuhapatak.
Babko. Poss. Babuk. (1393: Dl. 7848., 1395: Dl. 8078.) Poss. Babkow. (1474: Múz. T. a., 1476: Nyitrai kpt. N. 492.) Poss. Bobkow. (1492: Dl. 17,605.) Poss. Babko., (1496: Dl. 20,315.) – Állandóan Lietava vár tartozékaként szerepel. – Ma Babko (Babkovce). Rajectől északra.
Babót l. Bobot.
Bancuch. Poss. Bancuch. (1295: Zay-lvt. Litt. L. F. 1. N. 1., ÁUO. XII. 555.) Ugróc vár tartozékaként szerepel, Eltűnt falu. Fekvése ma már meghatározhatatlan.
Bánfalva. Predium bani. (1208: HO. VII. 4. Dl. 54–55.) Poss. Banfolua. (1393: Dl. 7848.) Poss. Baanfalua. (1395: Dl. 8078.) Poss. Bany. (1474: Múz. T. a., 1476: Nyitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605.) Poss. Banfalwa. (1496: Dl. 20,315.) Poss. Banow. (1509: Podmaniczky-oklvt. I. 573.)–1393-tól állandóan Lietava vár tartozékaként szerepel. – 1509-ben a Zápolyai-család két jobbágyát, Bozenyk Tamást és Bobowynczky Mátét említik. Ma Zsolnabánfalva, Bánová, Zsolnától dny.-ra.
Barátlehota. Terra episcopi Nitriensis. (1269: Motesiczky-lvt. 1521.) Poss. seu villa Monohlehota. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43.) Poss. Barathlehota. (1499: Dl. 19,969.) – A nyitrai püspök birtoka, majd a Trencséni vár tartozéka. – Barátlehota (Barátszabadi, Mnichová Lehota) Trencséntől dk.-re.
Barcsán l. Borcsán.
Basác l. Bossac.
Bazarádfalva l. Veszka.
Bazéta. Terra Bazeta. (1208: HO. VII. 4., Dl. 54–55.) – Eltűnt birtok. Trencsénpüspöki határában szerepel.
Bazna. Terra Baznan. (1208: Dl. 54–55., HO. VII. 4.) Poss. Baznya. (1289: Mednyánszky-lvt. 1 91.) Via de Bazna usque villam Moythy. (1338: O. L. Post. adv. F. 26. N. 27.) Villa Bazna. (1355: Múz. T. a.) Villa Basna. (1399: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 3–4., 1419 Dl. 10,840.) Poss. Bazna. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora X. 30., Bécsi állami lvt.) Villa Basna. (1450: Dl. 14,430.) Villa Bazna. (1477: Dl. 17,902., 17,904., 1479: 18,150.) Iudex de Basna. (1480: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 4.) Poss. Baztis. (?) (1483: U. o. Litt. I. F. 1. N. 6.) Poss. Pasna. (1483: U. o. Litt. L. F. 1. N. 1.) Basna. (Családnévben, 1499: Nyitrai kpt. V. 2.) Poss. Bazna. (1498: Zay-lvt. Litt. I: F. 2. N. 1. 2., 1502: Nyitrai kpt. B. 17., 1506: Podmaniczky-oklvt. I. 487., 1520: Zay-lvt. Litt. I. F. 2: N. 3., 1525: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 83. és F. 32. N. 38.) Poss.Bazlia. (?) (1526: Szepesi kpt. Prot. II. f. 44.) – 1289-től Ugróc vár tartozékai közt szerepel, azonban mint zálogbirtokot többször a bolondóci várhoz is számították. – Eltűnt falu, a vártartozékok felsorolási rendjéből következtetve Prusz és Dezsér körül feküdt. Rudnay Béla (Az Újfalussyak és Rudnayak perei 117. l.) szerint a Bántól é.-ra fekvő Kraszna faluval azonos.
Béla. Bela. (1208: HO. VII. 4., Dl. 54–55.) Bela. (Családnévben, 1341: Akadémia Bossányi-lvt.. 1345: Rakovszky-könyvtár. 1358: Anjoukori-okmt. VII. 312., Akadémia kézirattára.) Poss. Bella. (1396: Nyáry-lvt.) Poss. Bela. (1398: Rakovszky-kvtár, 1404: U. o., 1405: U. o., 1434: Múz. T. a.) Bela. (Családnévben, 1436: U. o.) Poss. Bela. (1469: O. L. Kisebb letétek. 52. cím. 98. sz.) Bela. (Családnévben, 1476: Nyitrai kpt. N. 6., 1482: U. o. N. 11., Múz. T. a., 1483: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 3.) Poss. Bela. (1491: Nyitrai káptalan. N. 544.) Bela. (Családnévben, 1493: Múz. T. a.) Poss. Bela. (1499: Múz. T. a., 1500: Nyitrai kpt. N. 938., 1500: Podhradszky-lvt. Múz. T. a.) Bela. (Családnévben, 1506: Szulyovszky-lvt.) Poss. Bela. (1508: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 39.) Bela. (Családnévben, 1509: Múz. T. a., 1516: Turóci kvt. Prot, vet. f. 23., 1519: Nyitrai kpt. N. 613., 1520: U. o. Dd. N. 1., O. L. Kisebb letétek. 52. cím. 101, sz.) Birtokosai között többnyire a trencsénmegyei kisebb családok szerepelnek, így a Béla-, vagy Belánszky-, Kocsóczi-, Rakolupi-, Viszoviczi Gavin-, Velcsiczky-, Podhradszky-, Kohányi- és Hodászy-családok. Később a Zabláthy-család is szerzett itt magának birtokrészt zálog-, majd-örökjogon. – Határjelei között 1419-ben a Belawyz patakot említik. – Azonos a Trencséntől délre fekvő Bellával.
Belan l. Gbelány.
Bella. Poss. Bela. (1378: Dl. 6495., 6496.) Poss. Belen. (1483: Dl. 18,846., Nyitrai kpt. N. 9.) Poss. Bella. (1496: Tört. Tár. 1897. 517., Letopis. XI. 65.) – 1378-ban a varini Sz. Mária egyház birtoka, később azonban állandóan a sztrecsényi vár tartozékai között találjuk. – Már Mátyás királytól kapott adómentességüket az ott lakó vlachok Ulászló királlyal is megerősítették. – Határjelei között 1378-ban a Hradechnycza és Baathpothoca patakokat említik. – A Varintól ék.-re fekvő Bella (Belá) faluval azonos.
Bencsmalehota. Poss. Benchmalhotha. (1469: Dl. 16,784., Podmaniczky-oklvt. I. 84.) – Hricsó vár tartozékai között említik. – Ez az egyetlen ízben feltűnő irtás, a vár tartozékainak felsorolási rendjéből következtetve, Biccselehotával azonos.
Benőc. Poss. Beneuch. (1271: Dl. 761., ÁUO. VIII. 344., Fejér CD. IX. 1. 414., 1272 – 1290: Dl. 161., ÁUO. IX. 565., 1342: Dl. 761., 1346: Fejér: CD. X. 1. 414.) Poss. Benouicha. (1389: Mednyánszky-lvt. 1391.) Poss. Benolcze. (1483: Zay-lvt. Litt. L. F. 1. N. 1.) Poss. Benowcz. (1506: Garamszentbenedeki kvt. Prot. A. f. 36.) Poss. Benewcz. (1506: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 11., Podmaniczky-oklevéltár. I. 487.) Poss. Beneucz. (1525: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 83.) Poss. Benewcz. (1525: U. o. F. 32. N. 38.) Poss. Benowcz. (1526: Szepesi kpt. Prot. II. f. 44.) – A Szinyei Merse-család kezén volt 1342-ig, azután pedig állandóan az ugróci vár tartozékai között szerepel. – Eltűnt birtok, a felsorolás rendjét tekintetbe véve a báni medencében keresendő.
Benyo. Poss. Benew. (1448: Múz. középkori másolatok.) – Az Urbánfalvi-család birtoka volt, melyre ekkor új adományt kapott. – Ma Benyove, Styávnik határában, Vágbesztercétől északra.
Berzen l. Brezan.
Besenyő l. Pecsenyéd.
Bessác l. Bossác.
Bezdedó. Poss. Bezdyedow. (1471: Dl. 17,185.) Poss. Bezdedow. (1475: Dl. 17,715.) Poss. Bezdiedow. (1504: Dl. 21,262., 24,621., Podmaniczky-oklvt. I. 405.) Poss. Bezdyedow. (1507: Podmaniczky-oklevéltár. I. 512.) Poss. Bezdedow. (1515: Dl. 22,694.) – Lednice vár tartozéka. – A Puchótól ny(é).-ra fekvő Bezdedó (Bezdédfalva, Bezdedov) községgel azonos.
Bicsica l. Bisztrica.
Biccse l. Nagybiccse város és Kisbiccse h. alatt.
Biróc. Sacerdos de Bur, Bir. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. I. 119.) Poss. Byer. (1380: Akadémia kézirattára.) Plebanus de Byr. (1411: Szulyovszky-lvt.) Byr. (Családnévben, 1412: Akadémia kézirattára, 1436: Rakovszky-kvtár.) Poss seu villa Byroucz. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43; Bécsi áll. lvt.) Poss. Byrovecz. Byrowcz (1467: Nyitrai kpt. , N. 764.) Byr. (Családnévben, 1473: Akadémia kézirattára.) Byrocz. (Családnévben, 1478: Nyitrai kpt. C. 216.) Poss. Byrocz. (1493: Dl. 19,969.) Byer. (Családnévben, 1493 Múz. T. a.) Poss. Byrocz. (1494: Nyitrai kpt. V. 2., 1493: Dl. 19,969.) Byrowecz. (Családnévben, 1506: Múz. T. a.) – Birtokosai a Biróci-és Baznai-családok. Egy Biróc nevű egészbirtokot állandóan a trencséni vár tartozékaként emlegetnek, így kétségtelen, hogy a két azonos nevű, de ekkor még jelzővel meg nem különböztetett birtok valamelyikét bírta. – Ma Nagybiróc (Velké Bierovce) és az Ádám-, falvával egyesített Kisbiróc községek Trencséntől dny.-ra.
Biszkupic l. Püspöki.
Bisztrica. Advocatus de Bytrzycz. (1409: Dl. 9613.) Bystryczya. (1457: Esterházy hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 173.) Poss. Bystricha parva. (1474: Múz. T. a., 1476: Nyitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605.) Poss. Bychycze. (1496: Dl. 20,315.) – Lietava var tartozéka. Bicsica (Bytčica) Zsolnától d.-re.
Biterfalva. Poss. Bytherfolua. (1393: Dl. 7848.) Poss. Byterfalua. (1395: Dl. 8070.) Poss. Bytharow. (1474: Múz. T. a., 1476: Nyitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605.) Poss. Bytharfalwa. (1496: Dl, 20,315.) – Lietava állandó tartozéka. – Nevét a Balassa-család Biter nevű ősétől kapta, aki a vidék birtokosa volt a XIII. század elején. – Ma Bittarova (Bitérfalva, Bitarová), Zsolnától dny.-ra.
Bobot. Plebanus de Bodac, Podag. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 200.) Villa Bodok. (1355: Múz. T. a.) Villa Bohocz castri Trenchiniensis. (1404: Turócszentmártoni nemzeti múzeum). Pred. Babatelei. (1431: Motesiczky-lvt.) Poss. seu villa Boboth. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Baboth. (1493: Dl. 19,969.) Poss. Boboth. (1507: Garamszentbenedeki kvt. F. 20. N. 45.) Poss. Babath. (1511: Motesiczky-lvt., 1512: U. o.) Poss. Boboth. (1525: U. o.) A trencséni vár részbirtoka, többi részeit a Majthényi (Motesiczky)- és a Mittai Rozson-családok bírták. – Ma Bobót, Trencséntől dk.-re.
Bobotlehota. Poss. seu villa Bobothlyhota. (1439: Teleki Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Boboczkalehota. (1493: Dl. 19,969.) Poss. Bobotlhota. (1498: Simonyi-lvt. 237. sz.) Poss. Bobothlehotha. (1509: U. o. 267. sz.) – A trencséni vár részbirtoka, azonkívül csak soltész-családot találunk és egy Báni nevezetű családot, mint aki a soltészságért perelt, de eredménytelenül. – Bobotlehota (Bobótszabadja, Bobotska Lehota) Trencséntől dk.-re.
Bobrovnik. Hodaz. (Családnévben, 1358: Akadémia kézirattára, Anjoukori-okmt. VII. 312., 1405: Rakovszky-kvtár, 1417: U. o., 1419: U. o., 1436: U. o.) Bobrownik. (Családnévben, 1409: Rudnay-levéltár.) Bobrownyk. (Családnévben, 1456: Múz. T. a.) Poss. Bobrownik. (1466: U. o.) Bobronyk. (Családnévben, 1469: O. L. Kisebb letétek. 52. cím. 98. sz., 1471: Dl. 17,219.) Bobrownyk. (Családnévben, 1473: Akadémia kézirattára, 1475: Múz. T. a., 1476: Nyitrai káptalan. N. 16., 1477: Dl. 17,982., 1478: Nyitrai kpt. c. 216., Akadémia kézirattára.) Bobronyk. (Családnévben, 1481: Múz. T. a., 1482 Nyitrai-kpt. N. 11.) Bobrownyk. (Családnévben, 1483: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I., f. 2., 1484: Múz. T. a., 1491: Akadémia kézirattára, Nyitrai kpt. N. 544.) Bobrownik. (Családnévben, 1491: Nyitrai káptalan. N. 766.) Poss. Dobrownyk. (1493: Motesiczky-lvt., Nyitrai káptalan. D. 682., Akadémia kézirattára, Motesiczky-lvt.) Bobrownyk. (Családnévben, 1493: Dl. 19,969., 1494: Akadémia kézirattára.) Bobrnyk. (Családnévben, 1494: Akadémia kézirattára.) Bobrownyk. (Családnévben, 1495: Múz. T. a., 1496: Nyitrai kpt. E. 764., 1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 91. F. 34.) Bobronik. (Családnévben, 1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 91. N. 34.) Bobrynyk. (Családnévben, 1500: U. o. F. 78. N. 34.) Bobrawnyk. (Családnévben, 1501: Akadémia kézirattára.) Bobronyk. (Családnévben, 1501: Nyáry-lvt.) Bobrawnyk. (Családnévben, 1501: Múz. T. a.) Bobronyk. (Családnévben, 1502: Nyitrai-kpt. B. 17.) Bobrownyk. (Családnévben, 1502: Akadémia kézirattára; 1503: Rudnay-lvt.) Bobrowycz. (Családnévben, 1506: Múz. T. a.) Bobrownyk. (Családnévben, 1506: U. o., 1508: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. f. 39., 48.) Poss. Bobrownyk. (1508: U. o.) Bobrownyk. (Családnévben, 1508: Nyitrai kpt. CCC. 3., 1511: Múz. T. a.) Bobronyk. (Családnévben, 1513: Dl. 22,371. 22,022., Nyitrai kpt. N. 218.) Bobrownyk. (1513: O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Poss. Bobrownyk. (1514: Nyitrai kpt. N. 219.) Poss. Bobronyk. (1519.) U. o. N. 46.) Zbobronyk. (Családnévben, 1520: U. o. Dd. N. 1.) Bobrownyk. (Családnévben, 1520: O. L. Kisebb letétek. 52. cím. 101. sz.) Poss. Bobrownyk. (1520: Lev. Közl. 1937., 234.) Bobronyk (Családnévben, 1520: O. L. Kisebb letétek. 52.- cím. – 101. sz.) Poss. Bobrownyk. (1522: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 26. F. 1. N. 66.) Poss. Bobrownik. (1522: Lev. Közl. 1937. 238.) – A Hodászy-, későbbi nevén Bobrovniki-, Bobrovniki Hodász- (Hodászy)- Halácsy-, mely később innen vette előnevét, Bobrovniki Zernini-, Dalmady- és Zápolyai-családok birtoka volt, bírt még ezeken kívül a Horváth-család is, de csak zálog címén. – Ma Bobrovnik falu, Trencséntől dny.-ra.
Bodic. Bood. (Családnévben, 1345: Rakovszky-kvtár. 1366 Fejér: CD. IX. 7. 255.) Bod. (Családnévben, 1370: Dl. 5852., 1388. IX. 21.: Múz. T. a.) Bodicz. (Családnévben, 1405: Podmaniczky-oklevéltár. I. 10.) – Amint a család szerepléséből megállapítható, ez a csak névben feltűnő birtok Vágbeszterce körül feküdt.
Bodinalehota 1. Budinalehota.
Bohunic. Terra Bohwnycz. (1229 előtt: Múz. T. a. 1229.) Terra Bohunych. (1229: U. o.) Bohunicz. (Családnévben, 1409: Rudnay-levéltár, 1410: Dl. 26,094., 1439: Dl. 13,350.) Poss. seu villa Bohonycze. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Bohonicza. (Családnévben, 1440: Nyitrai kpt. N. 70.) Poss. Bohunycz. (1453: Múz. T. a.) Poss. Bohunicz. (1453: U. o.) Bohonicz. (Családnévben, 1459: Dl. 15,362.) Bohwnicz. (Családnévben, 1461: Dl. 15,612.) Poss. Bohonicz. (1461: Nádasdladányi lvt. I. 24.) Bohownicz. (Családnévben, 1461: U. o.) Poss. Bohunicz. (1461: Nádasdladányi levéltár. I. 23.) Bohunicz. (Családnévben, 1467: Múz. T. a. 1468: U. o.) Poss. Bohonycze. (1470: Dl. 983. Nyitrai kpt. N. 784.) Poss. Bohonycz. (1472: Dl. 17,287.) Bohunicz. (Családnévben, 1473: Dl. 17,477., 1474: 17,627.) Poss. Bohonicza. (1475: Dl. 983., 25,241. Nyitrai kpt. N. 378.) Poss. Bohanicz. (1475: U. o.) Bohonicza. (Családnévben, 1476: Dl. 17,752.) Bohwnycz. (Családnévben, 1478: Múz. T. a.) Poss. Bohonycz. (1478: U. o.) Bohunicz. (Családnévben, 1478: U. o.) Poss. Bohwnycz. (1482: Dl. 18,643.) Boznycz. (!) (Családnévben, 1482: Nyitrai kpt. N. 771.) Bohunicz. (Családnévben, 1483: U. o. Prot. extraser. I. 3.) Bohunycz. (Családnévben, 1484 U. o. I. 10.) Bohonyczk. (Családnévben, 1484: U. o. I. 31.) Poss. Bohwnycz. (1484: Dl. 18,867.) Bohonycz. (Családnévben, 1484: Dl. 18,867.) Bohwnycz. (Családnévben, 1484: Dl. 26,027.) Bohunicz. (Családnévben., 1485: Simonyi-lvt. 226. sz.) Bohwnycz. (Családnévben, 1487: Múz. T. a.) Bohunicz. (Családnévben, 1487: Simonyi-lvt. 227. sz.) Bohonycz. (Családnévben, 1488: Dl. 19,369.) Bohunycz. (Családnévben, 1488: Nyitrai kpt. WHHH.) Bohanycz. (Családnévben, 1488: U. o. N. 458.) Bohwnycz. (Családnévben, 1488: U. a. N. 687., 1489: Dl. 19,519.) Bohunicz. (Családnévben, 1491: Nyitrai káptalan. N. 776.) Bohwnycz. (Családnévben, 1491: Akadémia kézirattára, Nyitrai kpt. N. 544.) Bohonycz. (Családnévben, 1492: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 27. F. A. N. 22 et G.) Bohwnycz. (Családnévben, 1492: Dl. 19,860.) Bohonicz. (Családnévben, 1493: Dl. 19,969., 1496: Nyitrai kpt. O. 13.) Bohonycz. (Családnévben, 1496: Dl. 20,315., 1497: Akadémia kézirattára.) Bahwnycz. (1498: Dl. 20,687., Podmaniczky-oklvt. I. 319.) Bohunicz. (Podmaniczky-oklvt. I. 319., Dl. 20,687., 20,688.) Bwhonycz. (Családnévben, 1499: Garamszentbenedeki kvt. F. 91. N. 13.) Bwhwnycz. (Családnévben, 1500: Múz. T. a.) Bohanowcz. (Családnévben, 1500: U. o. F. 128. N. 22.) Bwhwnycz. (Családnévben, 1500: U. o. F. 78. N. 34.) Bohwnycz. (Családnévben, 1500: Dl. 20,903., Podmaniczky-oklvt. I. 361., 363.) Bohownycz. (Családnévben, Podmaniczky-oklvt. I. 362.) Poss. Bohunycz. (1501: Múz. T. a.) Poss. Bwhwnycz. (1500: U. o.) Bwhwnycz. (Családnévben, 1501: Podmaniczky-oklvt. I. 370.) Bohwnycz. (Családnévben, 1502: Akadémia kézirattára, 1505.) Bohunycz. (Családnévben, 1506: Szulyovszky-lvt.) Bohwnycz. (Családnévben, 1508: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 42., Dl. 21,792., Podmaniczky-oklvt. I. 544.) Poss. Bohonycz. (1509: Múz. T. a.) Poss. Bohwnycz. (1509: Turóci kvt. Prot. vet. f. 1.) Poss. Bwhonycz. (1515: Akadémia kézirattára, Dl. 22,645., 1517: Garamszentbenedeki kvt. Prot. A. N. 14., Dl. 22,929; Múz. T. a., 1518: Dl. 23,101.) Bohwnycz. (Családnévben, 1519: Dl. 23,293.) Poss. Bohnycz. (1519: Nyitrai kpt. N. 613.) Bohwnycz. (Családnévben, 1520: U. o. Prot. extraser. II. 1.) Bohwnicz. (Családnévben: 1520: Dl. 983.) Bohonycz. (Családnévben, 1520: Múz. T. a., Dl. 23,331.) Poss. Bohonycz. (1524. X. 29: Múz. T. a.) – Birtokosai Oroszlánkő vára, a Bohuniczky-, Bohunici Halupa-, Szlavnicai Sándor-, Pruszkai- és Zápolyai-családok. – 1493-ból Symonowych (Simonowich) László, Kobza János, Dorothnyk (Dorotinich) Gergely, Faba Péter, Buda István, Petrusowich (Petrussovich) Lukács, György és Jakab, 1509-ből Tumnowycz Pál és Mátyás, 1517-ből Yarecz Márton és György sutor, 1519-ből Oppalacz Márton és Thkadlecz Mátyás névszerint felsorolt jobbágyai ismeretesek. – Ma Bohunic (Vágbánya, Bohunice) Illavától é.-ra.
Bohuszlavic. Boguzlawicz. (Családnévben, 1436: Rakovszky-könyvtár.) Bohwzlawycz. (Családnévben, 1450: Dl. 14,339.) Bohuzlawicz. (Családnévben, 1453: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 2.) Bohuslawycz. (Családnévben, 1453: Dl. 14,653., 1481: Múz. T. a.) Bohwzlawicze. (Családnévben, 1481: Nyitrai kpt. N. 256.) Poss. Bohuzlawycz. (1484: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 13.) Bohlynzlawycz. (Családnévben, 1496: U. o. F. 2.) Bohwzlawycz. (1501: Nyáry-lvt., Múz. T. a.) Bohuzlawycz. (Családnévben, 1508: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 47.) Poss. Bohwzlawycz. (1521: Lev. Közl. 1937. 236.) – Birtokosa a Bohuszlavici, később Maloveczky néven ismert család. Zálogbirtokosa volt egyes birtokrészeknek az Újfalussy-és Kekeházay-család. – Ma Bohuszlavic (Bogyoszló, Bohuslavice Trenčianske) Beckótól ény.-ra.
Boleso. Villa Bolleso. (1379: Múz: középkori másolatok.) Poss. Bolsova. (1381: Dl. 6846. 25,723.) Poss. Boleschow. (1414: Dl. 10,212.) Bolessow. (1441: Dl. 13,626.) Bolesow. (Családnévben, 1461: Nádasdladányi lvt. I. 24.) Poss. Bolesow. (1484: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 15.) Bolessow. (Családnévben, 1484: Dl. 18,86 Poss. Bolesso. (1487: Nyitrai kpt. K. 99.) Bolessow. (Családnévbe , 1489: Metternich-Sándor-cs. lvt. D. X. 2., 4.) Boleso. (Családnévben, 1494: Akadémia kézirattára.) Poss. Boleso. (1506: Szepesi kpt. Prot. I. f. 47.) Poss. Bolesso. (1507: Dl. 21,704., Podmaniczky-oklvt. l. 521.) Poss. Bolessow. (1507: Podmaniczky-oklvt. I. 527., 1508: Dl. 21,792., Podmaniczky-oklvt. I. 542., 1510: Podmaniczky-oklvt. I. 593.) Boleso. (Családnévben, 1515: Akadémia kézirattára.) Poss. Bolyoso. (1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 3. N. 66.) Bolessow. (Családnévben, 1517: Múz. T. a.) Poss. Bolessow. (1517: Dl. 23,004. Szulyovszky-lvt. 1518: Dl. 23,030., 23.125.) Poss. Boleso. (1518: Dl. 23.033.) Boloso. (Családnévben, 1518: Garamszentbenedeki kvt. F. 42. N. 35.) Poss. Bolesow. (1519: Dl. 23,138.) Poss. Boleso. (1519: Dl. 23,144.) Poss. Bolessow. (1521: Turóci kvt. Prot. vet. 70.) – A Bolesói-, Porubai-, Klucsovszky-. Podmaniczky-, Kaszai-, a vágbesztercei Szűz Mária egyház Mindszent oltára, Szlavnicai Sándor-, Rozson- és Bohuniczky-család bírtak részbirtokokat. – Névszerint ismert jobbágyai 1516-ból Blahwthka Balázs, Balazowych István és Symonowych Mihály, 1519-ből pedig Stozale Pál, Zawyska Lőrinc, Szaniszló sutor Czerny Bálint és Balázs fia János. – Ma Bolesó (Boleso, Bolešov) Dubnictól é.-ra.
Borcsán. Borscan. (1113: Fejérpataky: Kálmán király oklevelei. 59.) Predium Bursix. (1208: HO. VII. 4. Dl. 54-–55.) Barchan. (Családnévben, 1417. V. 3: Múz. T. a., 1426. IV. 8.: U. o.) Borchan. (Családnévben, 1435. IV. 25: Múz. T. a., 1439: Dl. 13,297.) Barchan. (Családnévben, 1474: Garamszentbenedeki kvt. F. 54. F. 28.) Barczan. (Családnévben, 1496: Podmaniczky-oklvt. I. 292.) Borczan. (Családnévben, 1496: U. o. I. 294.) Borchan. (Családnévben, 1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 20. N. 23.) Barchan. (Családnévben, 1510: Nyitrai kpt. CCC. 3.) Borczan. (Családnévben, 1513: Turóci konvent. Prot, vet. 21.) Borchan. (Családnévben, 1514: Garamszentbenedeki kvt. F. 27. N. 41.) Barchan. (Családnévben, 1516: U. o. F. 3. Iv. (i6.) Borchan. (Családnévben, 1518: U. o. F. 42. N. 25., 1525: F. 38. N. 24., Nyitrai kpt. C. 843.) – A nyitrai püspöké, később nemesek bírják. – Határjeleit említik 1208-ban: mons gradix, Selisapatac, via de prus, rivulum mirhi, terra basnam et terra de sir (desir), terra domini episcopi, terra detvi, terra blasi, via Motihe, locus hostamistil. Ma Borcsány, Borčany, Bántól dny.-ra.
Boresic. Villa Bork, trencséni várföld. (1238: Dl. 1461 ex 1328., 224 ex 1737., Fejér: CD. IV. 1. 131. rosszul Berck alakban.) Borth. (Családnévben, 1245: Dl. 1593. AUO. VII. 199.) Borsich. (Családnévben, 1376: Dl. 6355.) Poss. Borczicza. (1381: Dl. 6846., 25,723.) Borsithy. (Családnévben, 1399: Dl. 8457., Wenzel: Stibor vajda. 17.) Borsicz. (Családnévben, 1412: Fejér: CD. X. 6. 432.) Borczicz. (Családnévben, 1422: Múz. T. a.) Borsicz. (Családnévben, 1434: Dl. 12,596.) Borchicz. (Családnévben, 1440: Nyitrai kpt. N. 70,) Borczicz. (Családnévben, 1441: Dl. 13,626.) Borsicz. (Családnévben, 1441: U. o.) Borczycz. (Családnévben, 1453: Múz. T. a.) Borsicz. (Családnévben, 1461: Nádasdladányi lvt. I. 23., Dl. 15,612.) Borczycz. (Családnévben, 1467: Dl. 16,477.) Borcyczky (!) (Családnévben, 1468: Múz. T. a.) Borczicz. (Családnévben, 1471: Dl. 17,130.) Borsykych. (Családnévben, 1472: Podmaniczky-oklvt. I. 108.) Borchycz. (Családnévben, 1475: Dl. 17,715.) Borsycz. (Családnévben, 1477: Dl. 17,982.). Borczicz. (Családnévben, 1479: Podmaniczkyoklevéltár. I. 139.) Borchycz. (Családnévben, 1480: Nyitrai kpt. N. 547.) Borchicz. (Családnévben, 1480: U. o.) Borsyez. (Családnévben, 1482: Podmaniczky-oklvt. I. 162., 165., Dl. 18,634. Garamszentbenedeki-kvt. F. 15. N. 6.) Borssytz. (Családnévben, 1482: Podmaniczky oklvt. I. 167.) Borsych. (Családnévben, 1484: Nyitrai káptalan. N. 31.) Borczycz. (Családnévben; 1484: Dl. 18,867.) Borchych. (Családnévben, 1488: Nyitrai kpt. N. 687., 1492: Dl: 19,860.) Borczicz. (Családnévben, 1493: Teleki-cs. zabláti lvta.) Borchych. (Családnévben, 1493: Dl. 19,969.) Poss. Borchycz. (1495: Garamszentbenedeki kvt. F. 4. N. 15.) Borchycz. (Családnévben, 1496: Dl. 20,315.) Barchych. (Családnévben, 1500: Podmaniczkyoklevéltár. I. 342.) Borchycz. (Családnévben, 1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 78. N. 34. F. 91. N. 13., 1508: Podmaniczky-oklvt. I. 539.) Poss. Borczycz. (1508: Turóci kvt. Prot. vet. f. 1.) Predium seu poss. Borchycz. (1510: Garamszentbenedeki kvt. F. 35. N. 8.) Poss. Borczycz. (1511: Turóci kvt. Prot. vet. f. 17.) Poss. Borchycz. (1511: U. o.) Borchycz. (Családnévben, 1515: Akadémia kézirattára.) Borchycz. (Családnévben, 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 48.) Borchych. (Családnévben, 1516: U. o. F. 94. N. 34.) Poss. Borczych. (1516: Turóci kvt. Prot. vet. f. 23.) Borchycz. (Családnévben, 1517: Garamszentbenedeki kvt. Prot. I. 15.) Borzycz. (Családnévben, 1518: Dl. 23,004.) Borczycz. (Családnévben, 1518: Garamszentbenedeki kvt. F. 30. N. 30.) Poss. Borchycz. (1519: Nyitrai kpt. FF. 2., 1524: U. o. Dd. 2. – Birtokosai a Borcsiczky-, Viszocsányi-, Nozdrokóczy-, Bélai- és Dezséry-családok. – 1519-ben a Bélai-család Herkosowygh Laczko, Hrehus Márton, Benes Gál, és Markó nevű jobbágyait említik. – Ma Borcsic, Borčice, Dubnicától ény.-ra.
Bosác. Hospes de Bosach. (1380: Akadémia kézirattára.) Bosaach. (Családnévben, 1414: U. o.) Villa Besacz. (1477: Dl. 17,902., 17,904.) Poss. Besach. (1479: Dl. 18,150.) Poss. Bassecz. (1506: Múz. T. a.) – Bolondóc vár tartozéka. – A Beckótól ény.-ra fekvő Bossác, Bošaca község.
Brezani. Poss. Berzen. (1393: Dl. 7848.,1395: Dl. 8078.) Brezen. (Családnévben, 1473: Dl. 17,418., 17.368., 15,773.) Poss. Breznw. (1474: Múz. T. a. 1476.) Poss. Brezanw. (1474: Nyitrai kpt. N. 492.) Poss. Brezanow. (Dl. 17,605.) Poss. Brezan. (1496: Dl. 20,315.) – Lietava vár tartozéka. – A Lietavától ény.-ra fekvő Brezanival (Berzseny, Brezany) azonos.
Breznice. Poss. Breznycze. (1388: Rákóczi – Aspremont-lvt. Capsa 113. F. 3. N. 58.) Poss. , Welikabreznycza, Malabreznycza. (1471: Dl. 17,185.) Poss. utraque Breznycze. (1475: Dl. 17,715.) Poss. Breznyche. (1504: Dl. 24,621., Podmaniczky-oklvt. I. 405., Dl. 21,262., Podmaniczky-oklvt. I. 408.) Breznycz. (Családnévben, 1505: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 27., Dl. 25,297. ex 1760.) Poss. Breznycze. (1507: Podmaniczky-oklvt. I. 513.) Poss. Kys Berzencze, Naghberzencze. (1515: Dl. 22,694.) – Kezdetben a Veszkai- és Bagyinei-család birtoka, 1471-től kezdve a ledniczei vár tartozékai között szerepel. – Alsó- és Felsőbreznic (Alsó- és Felsőnyiresd, Dolnia és Horniabreznica) Belustól ény.-ra.
Brezolup. Terra Brezolup, Berzolup. (1323: O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Poss. Presalub. (1389: Mednyánszky-lvt. 1391.) Poss. Brezolwpy. (1470: Dl. 17,014., Podmaniczky-oklvt. I. 90.) Brzesolwpy. (1470: Dl. 17,016., Podmaniczky-oklvt. I. 92.) Poss. Brezolwpy. (1471: Dl. 17,216., Podmaniczky-oklvt. I. 98.) Poss. Brezolwp. (1473: Dl. 17,483., Podmaniczky-oklvt. I. 114.) Poss. Brezolup. (1481: Dl. 18,535., Podmaniczky-oklvt. I. 50.) Poss. Brezolowppy. (1483: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 6.) Poss. Prezolouppy. (1483: U. o. Litt. L. F. 1. N. 1.) Poss. Brezolup. (1499: Dl. 20,874., Podmaniczky-oklvt. I. 150.) Poss. Brezolwppy. (1506: Garamszentbenedeki kvt. Prot. A. f. 36.) Poss. Brezolwpy. (1506: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 11., Podmaniczky-oklvt. I. 487., 1525: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 83. F. 32. N. 38., 1526: Szepesi kpt. Prot. II. f. 44.) Mindannyiszor Ugróc vár tartozékai között sorolják fel, azonban nem az egész birtok volt a vár tartozéka, mert abban részeket bírtak a Bessenyői-, Bessenyői Sár, Halácsy- és Podmaniczky-családok is. Utóbbi birtokrésze Bán tartozékát alkotta. – Brezolup (Bánnyires, Brezolupy) Bántól dk.-re.
Brieszten. Bresten. (Családnévben, 1493: Dl. 19,923., Podmaniczky-oklvt. I. 242.) Bresthyen. (Családnévben, 1496: Dl. 20,315.) Brieste: (Családnévben, 1508: Turóci kvt. Prot. vet. f. 1.) Briest. (Családnévben, 1510: Dl. 21,993., Podmaniczky-oklvt. I. 580.) – Birtokosa valószínűleg az innen nevezett Brieszteni-család volt. – Briesztene (Brestény, Briestené) Illavától k.-re, közel a nyitrai határhoz.
Brodnó. Poss. Budno. (1438: Szunyogh-lvt. 18. sz. más.) Poss. Brodno. (1438: Fejér: CD. XI. 170.) Poss. Brodnya. (1438: U. o.) Poss. Brodna. – (1504: Esterházy-hitb, lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D., 1507: Balassa-lvt.) Poss. Brwdna. (1507: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et F.) Poss. Budna. (!) (1507: Szunyogh-levéltár.) Poss. Brodna. (1508: Balassa-lvt.) – Budetin várkastély tartozékai között találjuk. – Határjeleit l. Budetin várnál. – Ma Brodnó (Borodnó, Brodno), Kiszucaújhelytől d.-re.
Budetin. Badacin. (1321: Fejér: CD. X. 8. 173.) Wudethin. (1384: Fejér: CD. XI. 533.) Poss. Budetin, Budethin, Budyetin. (1438: Fejér: CD. XI. 170., Esterházy hitb. lvt. Rep. 94. F. 1. N. 3.) Poss Bwdethin. (1498: Garamszentbenedeki kvt. F. 47. N. 10.) Poss. Budethin. (1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87. D., 1507: U. o. Rep. 28. F. A. N. 87. F., Balassa-lvt., Szunyogh-lvt.) Poss. Budathyn. (1519: Dl. 23,279.) – Határjelei közül 1498-ban a Dwben cserjést említik. Többi határjeleit l. Budetin várnál, melynek tartozékát alkotta. – Budetin (Budatin) Zsolnától északra, vele szemben a Vág jobbpartján.
Budinalehota. Bodowhylhota. (Családnévben, 1430: Szulyovszky-levéltár.) Bodinalehotha. (Családnévben, 1431: Dl. 12,388.) Poss. Bwgmalhotha. (1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96.} Bodalehotha. (Családnévben, 1473. Dl. 15,773., 17,418., 17,568.) Pred. Bodinalehota. (1496: Dl. 20,393., Podmaniczky-oklvt. I. 272.) Pred. Bwdinalehotha. (1496: Dl. 20,431., Podmaniczky-oklvt. I. 278.) Poss. Bwdynaleotha. (1498: Dl. 20,768., Podmaniczky-oklvt. I. 238.) Poss. Budinalehota. (1500: Dl. 20,768., Podmaniczky-oklvt. I. 361.) Poss. Badynalehotha. (1500: Dl. 20,968., Podmaniczky-oklvt. I. 365.) Poss. Budanilehota. (1503: Dl. 20,768., Podmaniczky-oklvt. I. 397.) Poss. Bodymalehotha. (1510: Turóci kvt. Prot. vet. f. 18., Podmaniczky-oklvt. I. 583.) Poss. Bodinalehota. (1512: Turóci konvent. Prot. vet. f. 18.) – Nevét az 1430-tól szereplő Bodától nyerte. Birtokosai Boda utódai, a Bodinalehotai-, későbbi nevén Szalóki-család. A birtok későbben a Szulyói-, majd a Podmaniczky-család kezére jutott, amely a besztercei uradalomhoz csatolta. A fentieken kívül bírt még a Csernyánszky-család is. – A Vágbesztercétől d(k).-re fekvő Bogyinával (Bogyós, Bodina) azonos.
Bulk. Poss. Bwlk. (1508: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 47.) – A Bulki- és Bohuszlavici-család birtoka. – Fekvése meghatározhatatlan, valószínűleg a vármegye déli részében, a Vág körül keresendő.
Cebelen l. Gbelány.
Cerna Ostrzeticz l. Sztrecse.
Chevnik l. Styavnik.
Chlévény l. Helvény.
Chlunicz l. Humecz.
Chocholna. Poss. Kys Chocholna. (1396: Nyáry-lvt.) Poss. Chocholna. (1404: Dl. 8993.) Poss. Kyshoholna. (1405: Múz. T. a.). Poss. Haholna. (1412: Dl. 9926.) Poss. Hoholna. (1422: Dl. 12,828., 1423: Dl. 12,830., 1417: Múz. T. a.) Poss. Kyshoholna. (1434: Nyáry-lvt. 1437.) Poss. Kyshoholna. (1435: U. o.) Poss. Hoholna. (1456: Dl. 15,046., 1458: Múz. T. a., 1470: Nyitrai kpt. N. 568.) Poss. Kokholna. (1470: Dl. 17,066.) Poss. Hoholna. (1475: Múz. T, a.) Poss. Kyschokolna. (1479: Dl. 18,248.) Poss.. Hoholna. (1480 Dl. 18,405.) Poss. Naghoholna. (1481: Múz. T- a.) Poss. Kyshoholna. (1481. III. 30: Múz. T. a.) Poss. Kyshaholna. (1481: Múz. T. a.) Poss. Kyshohalya. (1481: Nyitrai kpt. N. 256.) Poss. Nahdhoholna (!) (1481: Múz. T. a.) Poss. Kyshoholna. (1482: Múz. T. a.) Poss. Nadhoholna. (1484: Dl. 18,867.) Poss. Hoholla. (1493: Múz. T. a., 1519: Dl. 23,398.) Poss. Kyshoholna. (1499: Múz. T. a. 1500.) Poss. Chocholna. (1501: Nyáry-lvt.) Poss. Hoholna. (1501: U. o.) Poss. Chocholna. (1503: Rudnay-lvt.) Poss. Kyshoholna. (1505: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 24.) Poss. Naghhoholna. (1508: U. o. Prot. extraser. I. 38.) Poss. Naghoholna. (1508: U. o.) Poss. Hocholna. (1520: Dl. 983.) – Amint a birtokosok megoszlása mutatja, a két birtok, Kis- és Nagychocholna közül a jelzőtlen Choholnán mindig Nagychocholna értendő. Nagychocholnát feltűnésekor egy Mihály nevű vadász vagy pecér kapja zálogba, de nem az egészet, mert rajta kívül bírnak még a legkorábbi időtől kezdve a Rátonyi-, majd annak nőági leszármazottain a Pleskóczy-, Széchenyi- és Petőfalvi-családokon kívül a Soky-, Zamaróczky-, Velesiczky- és Simonyi-családok is. A Szlopnay-család kezdetben zálog-, majd örökbirtokként szerzett részeket és ezeket Oroszlánkő várához csatolta. A Zabláthyak ugyancsak a zálogbirtokosok közé tartoztak, éppen úgy, mint Kischoholnán, ahol a Bélai-, Kocsóczy- (Kiskocsóczy-), Ralcolupszky-, Rakolupi Gebes-, Gúthi Országh-, Somszegi- és Somszegi Livinai-, Halácsy- és Velcsiczky-családok bírtak örök jogon. – Ma Kis- és Nagy chocholna (Kis- és Nagytarajos, Vel’ká és Malá Chocholná), Trencséntől dny.-ra.
Chotesó l. Kotesó.
Chrisesice. Poss. seu villa Chrischicze. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) – Trencsén vár tartozéka volt. Eltűnt falu. A tartozékok felsorolási sorrendjéből következtetve valahol Szoblaho és Bobot körül fekhetett.
Chya l. Suja.
Cimena. Poss. Czymyna. (1484: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 11., 1493: Dl. 19,969.) – Trencsén vár részbirtoka volt, többi részein a Surányi-, Bessenyői Sár-, Halácsy- és Soky-családok osztoztak. – Cimena (Újvíz, Cimenná) Bántól ny(é).-ra.
Cimorác l. Timorác.
Cizina l. Tizsina.
Crasna l. Kraszna.
Crivoklát l. Krivoklát.
Csaltic. Chalka. (Családnévben, 1349: Kapy-lvt., Litt. W. F. II. N. 2.) Poss. Chalk. (1349: Dl. 4083.) Chalka. (Családnévben, 1368: Szulyovszky-lvt., 1372: U. o., 1375: U. o., 1422: Brogyáni-lvt., 1444: U. o.) Chalczycz. (Családnévben, 1470: Nyitrai kpt. N. 1.) Chalka. (Családnévben, 1474: Dl. 17,625.) Chalkay. (Családnévben, 1481: Nyitrai kpt. N. 666.) Chalthycz. (Családnévben, 1482: U. o. 771.) Chalchycz. (Családnévben, 1483: Akadémia kézirattára.) Chalta. (Családnévben, 1489: Ocskay-lvt.) Chalka. (Családnévben, 1489: Dl. 19,519.) Chaltha. (Családnévben, 1491: Akadémia kézirattára., Nyitrai kpt. N. 544., 766.) Chalchycz. (Családnévben, 1493: U. o. N. 377.) Chaltheczk. (Családnévben, 1493: U. o. N. 377.) Chalka. (Családnévben, 1495: Dl. 20,321., Podmaniczky-oklvt. I. 267.), Chelchycz. (Családnévben, 1496: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 1., Podmaniczky-oklvt. I. 270.) Czalka. (Családnévben, 1498: Dl. 20,876., Podmaniczky-oklvt. I. 339.) Chalthycz. (Családnévben, 1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 20. N. 23.) Chalta. (Családnévben, 1502 Akadémia kézirattára.) Chalka. (Családnévben, 1505: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 30.) Chalthycz. (Családnévben, 1514: Garamszentbenedeki kvt. F. 27. N. 41.) Chalka. (Családnévben, 1517: U. o. F. 59. N. 4., 1519: U. o. F. 48. N. 14.) – A községről elnevezett nemesi család bírta. – Elpusztult község, ma puszta Bántól d(k).-re.
Cselkólehota. Celko. (Személynév, 1339: Dl. 10,917.) Poss. Chelkwalhotha. (1471: Dl. 14,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96.) Poss. Chalkowalehota. (1501: Dl. 21,044., 21,076., Podmaniczky-oklvt. I. 376.) Poss. Czelkowalehota. (1510: Dl. 21,993., Podmaniczky-oklvt. I. 581.) – A besztercei várhoz tartozott, nevét az 1339-ben említett Cselkótól nyerte, aki kezdetben soltészi, örökösei pedig prédiálisi joggal bírták a falut. – Ma Cselkólehota (Cselkószabadja, Čelkova Lehota) Vágbesztercétől dk.-re, Domanistól d.-re.
Cserna. Naghcherna. (Családnévben, 1361: Dl. 5040., Esterházyhitbizományi lvt. Rep. 28. F. C. N. 167., 168., 172 et NB.) Poss. Kyscharna. (1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96.) Poss. Chzrna parva. (1474: Múz. T. a. 1476.) Poss. Chzena parva. (1474: Nyitrai kpt. N. 492.) Poss. Chrna parva. (1474: Dl. 17,605.) Cherna. (Családnévben, 1477: Podmaniczky-oklvt. I. 122.) Czerna. (Családnévben, 1476: Dl. 17,782.) Cherna. (Családnévben, 1479: Dl. 18,271., Podmaniczky-oklvt. I. 134., 1481: Dl. 18,454., Podmaniczky-oklvt. I. 153.) Naghcherna. (Családnévben, 1482: Dl. 18,634., Garamszentbenedeki kvt. F. 15. N. 6.) Cerna. (Családnévben, 1483: Nyitrai kpt. N. 10.) Cherna. (Családnévben, 1483: Dl. 18,807.) Czerna. (Családnévben, 1485: Dl. 19,049., Podmaniczky-oklvt. I. 188.) Cherna. (Családnévben, 1489: Dl. 19,519.) Cherne. (Családnévben, 1496: Podmaniczky-oklvt. I. 273.) Poss. Charna. (1496: Dl. 20,315.) Poss. Cherna. (1508: Dl. 21,823., Podmaniczky-oklvt. I. 540.) Czerna. (Családnévben, 1510: Dl. 21,993., Podmaniczky-oklvt. I. 579.) Poss. Kysczorna. (1510: Turóci kvt. Prot. vet, f. 14.) Poss. Czorna. (1512: Turóci kvt. Prot. vet. f. 18.) Czerna. (Családnévben, 1519: Múz. középkori másolatok.) Kyscherna. (Családnévben, 1520: Turóci kvt. Prot. vet. f. 33., 1524: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 50., F. 80. N. 25.) Nagh Cherna. (Családnévben, 1525: Dl. 24,068.) – A besztercei, majd a lietavai vár tartozéka, de ezeken kívül bírtak még a Csernyánszky-, a Csernai Thehen- és a Budinalehotai-családok is. – Kis- és Nagycserna, Mala, Vel’ka Čierná, Rajectől ény.-ra.
Csernakokosztolec l. Kosztolec.
Csernalehota. Poss. Chernalehota. (1389: Mednyánszky-lvt. 1391., 1467: Dl. 16,484.) Poss. Chernalyhota. (1481: Nyitrai kpt. N. 666., Motesiczky-lvt.) Poss. Chernalehota. (1483: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 6., Litt. L. F. 1. N. 1.) Poss. Chernalhoda. (1485: Podmaniczky-oklvt. I. 181.) Poss. Chernalehota. (1506: Garamszentbenedeki kvt. Prot. A. f. 36.) Poss. Chernalehota. (1506: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 11., Podmaniczky-oklvt. I. 487., 1525: Garamszentbenedeki-kvt. Prot. B. f. 83. F. 32. N. 38., 1526: Szepesi kpt. Prot. II. f. 44.) – 1485-ből Konechny Lőrinc és János, Krezuar Mátyás, Vitus, Vidus, Kossan János, Nemkowycz Ferenc, Dobrothka János, Ondregecz András, Paulyk Pál, Brikowych Máté megnevezett jobbágyai ismeretesek. – Állandóan Ugróc tartozéka, 1467-ben azonban Oroszlánkőhöz számították. – Ma Csernalehota (Csarnólak, Čierná Lehota) Trencséntől k(d).-re, közel a nyitrai határhoz.
Cservenikamen l. Vereskő.
Csicsman. Poss. Gziczman. (1272: Fejér: CD. X. 3. 259., Dl. 795., 794., Köpcsényi lvt. F. Capsa. 13., 16., 52., 1364: CD. IX. 6. 128., Dl. 4449., 5329.) Poss. Chychman. (1411: Teleki-család zabláti levéltára.) Poss. Cziczman. (1502: U. o.) – Birtokosai a Turóczy-, Benedekfalvi Detrik- és zálog címen a Rakovszky- és Kisjeszeni Jeszenszky-családok. – Csicsmány, Čicmany, Illavától k(d).-re.
Csonkakőmegy l. Kőmegy.
Csuklász. Chuklaz. (Családnévben, 1352: Dl. 4269., Anjoukoriokmánytár. V. 571.) Chuklas. (Családnévben, 1435: Múz. T. a.) Chuclas. (Családnévben, 1459: Dl. 15,362.) Czuklas. (Családnévben, 1461: Akadémia kézirattára, 1466: U. o.) Chwklaz. (Családnévben, 1489: Dl. 19,519.) Chwklyaz. (Családnévben, 1514: Nyitrai kpt. N. 676.) Chwklaz. (Családnévben, 1514: U. o. N. 219., 1519: U. o. N. 46.) Poss. Ghwklaz. (1523: Garamszentbenedeki kvt. F. 51. N. 29.) – A Csuklászi- és Kisaponyi-családok birtoka. – Csuklász, Čuklasovce, Bántól ény.-ra.
Csütörtök. Villa Chewthewrthek. (1477: Dl. 17,902.) Poss. Chewthewrtek. (1477: Dl. 17,904.) Poss. Chetherthek. (1479: Dl. 18,150., 1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 128. N. 22.) Poss. Chetertek. (1521: Lev. Közl. 1937. 235., 236.) – Bolondóc vár állandó tartozéka volt, de bírt benne részeket a Maloveczky-család is, amely után zálogbirtokosok voltak a Herdy- és Kekeházay-családok. – Csütörtök (Vágcsütörtök, Štvrtok) Beckótól é.-ra.
Dersk l. Draskóc.
Detk. Poss. Felsodeth. (1484: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 14.) A Zamaróczky- és Szlopnay-családok birtoka volt. – Eltűnt falu, fekvése meghatározhatatlan, valószínűleg a Vág mentén feküdt az említett két család birtokainak szomszédságában.
Dezsér. Terra desir. (1208: Dl. 54–55., HO. VII. 4.) Villa Philippi filii Desiderii, Sdysir. (1232: Fejér: CD. III. 2. 402., Századok. 1906. 626.) Plebanus de Sur, Desur. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. I. 200.) Deser. (1352: Anjoukori-okmt. V. 571., Dl. 4269., 1354: Szulyovszky-lvt.) Poss. Deser. (1388: Dl. 7420.) Desery. (Családnévben, 1396: Múz. T. a.) Deser. (Családnévben, 1400: Szulyovszky-lvt.) Deseer. (Családnévben, 1407: Múz. T. a.) Deser. (Családnévben, 1411: Justh-lvt.) Deeser. (Családnévben, 1412: Szulyovszky-lvt.) Deser. (Családnévben, 1415: Dl. 10,365.) Dezer. (Családnévben, 1418: Akadémia kézirattára.) Deser. (Családnévben, 1419: Múz. T. a., 1423: Justh-lvt.) Dezer. (Családnévben, 1444: Brogyáni-lvt.) Deser. (Családnévben, 1453: Dl. 14,665., Zay-lvt. Litt. T. F. 1. N. 5a., 1461: Akadémia kézirattára, 1462: Nyitrai kpt. N. 139. 528., 1465: U. o. N. 1068., 1464: Múz. T. a., 1466: Dl. 16,426., Podmaniczky-oklvt. I. 64.) Poss. Deseryczk. (1469: Nyitrai kpt. N. 490.) Deser. (Családnévben, 1471: Dl. 17,216.) Poss. Dezerycz. (1474: Múz. T. a.) Desery. (Családnévben, 1481: Nyitrai kpt. N. 666., Podmaniczky-oklvt. I. 183.) Dezer. (Családnévben, 1482: Nyitrai káptalan. N. 771.) Deser. (Családnévben, 1483: U. o. Prot. extraser. I. 3.) Poss. Deser. (1484: U. o. I. 11.) Desery. (Családnévben, 1485: Podmaniczky-oklvt. I. 183.) Deser. (Családnévben, 1487: Nyitrai kpt, N. 773.) Deseer. (Családnévben, 1487: U. o.) Deser. (Családnévben) 1489: Dl. 19,519.) Deseer. (Családnévben, 1489: Nyitrai kpt. N. 685.) Deser. (Családnévben, 1491: U. o. 544. 766., Akadémia kézirattára.. Dyezericz. (Családnévben, 1492: Nyitrai kpt. ZZ. 148.) Deserycz. (Családnévben, 1493: Akadémia kézirattára.) Deser. (Családnévben, 1493: Dl. 20,037., Podmaniczky-oklvt. I. 246., 1494: Dl. 20,215., Podmaniczky-oklvt. I. 255.) Deserycz. (Családnévben, 1494: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 7.) Dezer. (Családnévben, 1495: Múz. T. a.) Deserycz. (Családnévben, 1498: Dl. 24,997., Zay-lvt. Litt. I. F. 2. N. 2.) Deserych. (Családnévben; 1498: Nyitrai-kpt. G. 844.) Deser. (Családnévben, 1499: Dl. 20,876., Podmaniczky-oklvt. I. 339., Dl. 20,886., 1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 32. N. 27.) Dezer. (Családnévben, 1500: Podmaniczky-oklvt. I. 352.) Deser. (Családnévben, 1502: Nyitrai kpt. B. 17., Akadémia kézirattára. 1505.) Deseer. (Családnévben, 1510: Garamszentbenedeki kvt. F. 35. N. 8.) Deser. (Családnévben, 1513: Nyitrai kpt. Z. 2. N. 5.) Deserych. (Családnévben, 1514: Garamszentbenedeki kvt. F. 27. N. 41.) Dezer. (Családnévben, 1516: U. o. F. 59. N. 15., 1517: U, o. F. 16. N. 21.) Derserycz. (Családnévben, 1518: U. o. F. 30. N. 30.) Deser. (Családnévben, 1520: Zay-lvt. Litt. I. F. 2. N. 3.) Deserycz. (Családnévben, 1520: Szulyovszky-lvt.) Poss. Deserycz. (1525: Garamszentbenedeki kvt. F. 38. N. 24.) Deserycze. (Családnévben, 1525: U. o.) – Birtokosai a Dezséry-, a Dezsérről nevezett különböző családok, a Viszocsányi- és Jókúthy-családok. – 1388-ban határjelei között szerepelnek a Dobra, Bebir folyók, Eresthwen erdő és Kalystha nevű föld, 1484-ben pedig Mykchawrdedyna nevű birtokrész. – Dezsér, Dešerice, Bántól é.-ra.
Diurdove l. Gyurgyove.
Divina. Nova plantatio in Divina. (1325: Dl. 38,917.) Plantatio Divina. (1350: U. o.) Poss. Divina. (1387: Dl. 38,919.) Poss. Dywyne, Kysdywyne. (1393: Dl. 7848.) Poss. Dywyne, Kysdyuyne. (1395: Dl. 8078.) Cleyne Dywyna. (1424: Chaloupecky: Kniha Žilinská. 97.) Poss. Divinka. (1438: Fejér: CD. XI. 170.) Naghdiwina. (Családnévben, 1469: Dl. 16,784., Podmaniczky-oklvt. I. 86.) Poss. Dywyn. (1474: Múz. T. a.) Poss. Naghdywen. (1474: Dl. 17,605., Nyitrai kpt. N. -192.) Diwina. (Családnévben, 1483: Dl. 18,876. Nyitrai kpt. N. 9., 1475: Nedeczky-lvt.) Dywyna. (Családnévben, 1480: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 28., Podmaniczky-oklvt. I. 38., 1482: Esterházy-hitb. lvt. Rep 28. F. C. N. 176 et NB.) Dywin.) (Családnévben, 1483: Nyitrai-kpt. N. 10.) Gywin. (Családnévben, 1483: Esterházy hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 177., Podmaniczky-oklevéltár. I. 174.) Dywyna. (Családnévben, 1477: Esterházy-hitb. levéltár. Rep. 28. F. C. N. 175.) Poss. Dywyna. (1498: Garamszentbenedeki kvt. F. 102. N. 44.) Dywyna. (Családnévben, 1505: U. o. F. 52. N. 2., Múz. T. a.) – Birtokosa, kezdetben valószínűleg soltészi, később örökjogon a Divinai-család. – Határjelei 1325-ben: Krizovy dub, Hradische, Rochove, Brodisova Lopata helyek, Holesne csúcs, 1387-ben pedig Lelinik víz, Dwinka reka, Divinka hegy, Hrodisce hegy, Lisahora hegy, Nad Stoleczne hegy, Dodluheg, Kisuche víz, Holesne, Milosne hegyek, Krizovy Dub fa, Hora Rochova, Divinka (Divinsku)-hegy. Valamennyi csak másolatból és gyanús szövegű oklevélből ismeretes. – Divina (Kis- és Nagydivény, Divinka és Divina) Zsolnától ény.-ra.
Divorcsina l. Gyurcsina.
Dluhepole. Longus campus. (1320: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 27. F. E. N. 158., Letopis. VIII. 46.) Villa de longo campo. (1370: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 27. F. E. N. 158.) Poss. Langenfelt vel Dlwhepola. (1385: Múz. T. a.) Poss. Dlohepolya. (1469: Dl. 16,784., Podmaniczky-oklvt. I. 84.) Scultetus de longo campo. (1490: Esterházy hitbizományi lvt. Rep. 27. F. E. N. 158., Letopis. VIII. 46.) Poss. Dluhepole. (1518: Turóci kvt. Prot. vet. f. 57.) Poss. Dlwhepole. (1522: Dl. 23,628.) – Hricsó vár tartozéka volt örökös soltészsággal. – 1522-ben Ztrapka Miklós nevű jobbágyát említik. – Dluhepole (Trencsénhosszúmező, Dlhé Pole) Kiszuczaújhelytől ny.-ra.
Dobra. Villa Dobran. (1113: Fejérpataky: Kálmán király oklevelei. 59.) Poss. Dobra. (1324: Simonyi-lvt. 9. sz., 1329: U. o. 10. sz.) Poss Dobra. (1329: Simonyi-lvt. 13. sz.) Dobrusa. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. I. 199.) Poss. Dobra. (1349: Simonyi-lvt. 27. sz., 1395: U. o. 61. sz., 1411: Múz. T. a., 1414: Fejér: CD. X. 5. 138., 1415: Simonyi-levéltár. 83., 91. sz., 1424: U. o. 106. sz., 1425: Múz. T. a., 1426: Simonyi-lvt. 136., 139. sz., 1429: U. o. 105., 142. sz., 1441: Múz. középkori másolatok, 1447: Simonyi-lvt. 170. sz., 1477: Múz. T. a. és középkori másolatok, 1486: Simonyi-lvt. 226. sz., 1494: Nyitrai káptalan. N. 906., 1495: Garamszentbenedeki kvt. F. 60. N. 26., 1499: Simonyi-lvt. 240. sz., 1500: U. o. 246. sz., Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 22., 1506: Simonyi-lvt. 263. sz., 1519: Garamszentbenedeki kvt. F. 15. N. 16., F. 43. N. 35., F. 54. N. 24., Múz. középkori másolatok., 1521: Lev. Közl. 1937: 236., 1522: U. o. 1937. 236.) – Birtokosai a Dobrai néven is nevezett Simonyi-, Simonyi Dimffy-, Varsányi-, Demjéndy-, Kereskényi-, Tordameczy-, Szentmihályúri, Medenczés, Törey- és Horváth-családok örökjogon, zálogjogú birtokosai a Rozváczky- és Mittai Rozson-családokon kívül Vitus trencséni polgár és Vencel trencséni aranyműves voltak. – 1329-ben egy Zyket nevű földrészt emlegetnek Dobra határain belül. – Ma Dobra (Jólak, Dobrá), Trencséntől ék.-re.
Dobrasó. Poss. Dabras. (1338: O. L. Post. adv. F. 26. N. 27.) Poss. Dobras. (1346: U. o.) Poss. Dobraas. (1346: U. o.) Poss. Dobrasou. (1355: Múz. T. a.) – Határjelei 1338-ban: Via de Bazna usque villam Moythyh, Boze-hegy, Toronapataka, via de Harohauia, seu de terra abbatis de Sckala, Hozcemohna folyó, 1346-ban pedig Dobras folyó és Drenoua patak szerepelnek határjelei között. – 1338-ban említett temploma Szűz Mária tiszteletére volt szentelve. – Birtokosai a trencséni vár és a nyitrai püspök voltak. – Korán eltűnt falu. Mint határjelei mutatják, Petrilehotától é -ra feküdt.
Dohnány. Poss. Dohnanye. (1471: Dl. 1 7,185., 1775: Dl. 17,715.) Dohnan. (Családnévben. 1492: Dl. 33,895.) Poss. Dohnany. (1504: Dl. 24,261., Podmaniczky-oklvt. I. 404., Dl. 21,262., Podmaniczky-oklevéltár. I. 405., 1507: U. o. I. 512.) Poss. Dohnan. (1515: Dl. 22,694., 1525: Köpcsényi lvt. Lad. 23. F. 4. N. 37.) – Lednice vár tartozéka. – Dohnány (Dohnány, Dohňany) Puchótól ény-ra.
Domanis. Sacerdos de Domanysa. (1268: HO. VII. 110., ÁUO. VIII. 218.) Sacerdos de Domanesa. (1272: HO. VI. 187.) Plebanus de Domanisa. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 200.) Poss. Domanisa. (1339: Dl. 10,971 ex 1420.) Advocatia ville Naghdomanissa. (1376: Szádeczky-Kardoss cs. lvta, Budapest.) Scultetus de Nagh Domanisa. (1377: U. o. 1420.) Nagy- Domancza. (1385: U. o. 1420.) Scultetus de Domaniz. (1397: U. o.) Domanise. (Családnévben, 1420: Dl. 10,917.) Poss. seu villa Domanys. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Domanyse. (1458: Dl. 15,221., Podmaniczky-oklvt. I. 32.) Poss. Domanise. (1458: Dl. 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 34.) Poss. Domanys. (1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96.) Advocatia de Domanyz. (1495: Dl. 21,272.) Index de Domanyz. (1496: Podmaniczky-oklvt. I. 274.) Poss. Kysdomanyss. (1498: Dl. 21,670.) Poss. Kyssdomanyss, Domanyss. (1498: Dl. 20,706.) Scultetus de Naghdomanyz. (1501: Dl. 21,376., Balassalevéltár.) Poss. Kisdomanis alio vero nomine Wazka. (1506: Szádeczky Kardos-lvt., Budapest.) Kysdomanys. (Családnévben, 1508: Dl. 21,792.) Poss. Domanyz. (1508: Turóci kvt. Prot. vet. f. 1., 1510: Podmaniczky-oklvt. I. 579.) Poss. Domanys. (1518: Dl. 23,030., 23,125.) Domanyss. (Családnévben, 1520: Turóci kvt. Prot. vet. f. 18.) Domanys. (Családnévben, 1525: Dl. 24,068.) – Szent Miklós tiszteletére szentelt templomot 1376-ban említik. – Beszterce vár tartozéka volt, a soltészséghez tartozó örökjogú részek birtokosai a Domanisi-, Szádecsnei Kardos-, Briesztenszky-, Taraskó- és Sznopkó-családok voltak. – 1518-ban Horen Lőrinc ottani jobbágyot említik. Domanis (Demény, Domaniža) Rajectől dny.-ra.
Domanislehota l. Knezvolehota.
Draskóc. Dersk. (Családnévben, 1400: Szulyovszky-lvt.) Dyrsck. (Családnévben, 1417: U. o.) Alsodersk. (1426: Múz. T. a.) Dersk. (Családnévben, 1437: O. L. Bossányi-lvt. N. 59.) Drezko. (Családnévben, 1440: Nyitrai kpt. N. 70.) Dersk. (Családnévben, 1481: U. o. N. 666.) Derska. (Családnévben, 1480: Dl. 18,401., Podmaniczky-oklévéltár. I. 141.) Dersk. (Családnévben, 1482: Nyitrai kpt. N. 771., 1484: U. o. Prot. extraser. I. 9.) Alsodersk. (Családnévben, 1484 U. o.) Dersk. (Családnévben, 1486: U. o. N. 685.) Dersky. (Családnévben, 1494: Dl. 20,215., Podmaniczky-oklvt. I. 255.) Dersk. (Családnévben, 1496: Nyitrai kpt. F. 2.) Draskowecz. (Családnévben, 1497: Akadémia kézirattára.) Drssk. (Családnévben, 1499: Dl. 20,876., Podmaniczky-oklvt. I. 339.) Dersky. (Családnévben, 1507: Ocskay-lvt.) Dersk. (Családnévben; 1510: Nyitrai kpt. CCC. 3.) Dersky. (Családnévben, 1510: U. o. O. 3.) Alsodersk. (Családnévben, 1510: Szulyovszky-lvt.) Dersk. (Családnévben, 1514: Nyitrai kpt. D. 676.) Deresk. (Családnévben, 1514: U. o. N. 219.) Poss. Felsewderskfalwa et Alsoderskfalwa. (1515: Garamszentbenedeki kvt. F. 27. N. 41.) Kysdersk. (Családnévben: 1515: U. o.) Felsewdersk. (1515: U. o.) Dersk. (Családnévben, 1516: U. o. F. 30. N. 31.) Deresk. (Családnévben, 1519: Nyitrai kpt. N. 46.) Alsodersk. (Családnévben, 1520: Szulyovszky-lvt.) Deressowcz. (Családnévben, 1525: Nyitrai káptalan. C. 843.) Derskocz. (Családnévben, U. o.) – A Draskóczy-, Draskóci Laszkár- és Kun-, Csalticzky-, Borcsányi-, Dezséri Rubál-, Michy- és Viszocsányi-családok birtoka volt. – Alsó- és Felsődraskóc, Dolnie, Hornie Držkovce, Bántól ény.-ra.
Drienove. Poss. Drenow, (1458: Dl. 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 36.) Dryne. (Családnévben, 1465: Dl. 16,241.) Drenowe. (Családnévben, 1462: Nyitrai kpt. N. 139. 528.) Drinowe. (Családnévben, 1476: Dl. 17,782.) Drienowe. (Családnévben, 1479: Dl. 18,271.) Poss. Drzenow. (1480: Dl. 18,347.) Poss. Drzenowa. (1480: Podmaniczky-oklvt. I. 136.) Poss Drienowe. (1481: Dl. 18,453., Podmaniczky-oklvt. I. 144.) Poss. Dryenowe. (1481: Dl. 18,454., Podmaniczky-oklvt. I. 152., 1482: Dl. 18,607., Podmaniczky-oklvt. I. 155., Dl. 18,634., Podmaniczky-oklvt. I. 165., 1483: Dl. 18,807., Podmaniczky-oklvt. I. 170.) Poss. Drienowe. (1488: Dl. 19,430.) Dryenowe. (Családnévben, 1489: Dl. 18,347.) Poss. Dryenow. (1492: Dl. 19,841.) Poss. Dryenowe. (1492: Dl. 19,923., Podmaniczky-oklvt. I. 241., Dl. 19,924. Podmaniczky-oklvt. I. 243., 1496: Dl. 20,413., Podmaniczky-oklvt. I. 275.) – Birtokosai a Podmaniczky-, Drienovei Ardóháti- és Hliniki Svedergál-családok voltak. – Szent Gergely tiszteletére emelt kápolnáját 1492-ben említik. – Drienove (Vágsomos, Drienové) Vágbesztercétől é(k).-re.
Drietoma. Fluvius Drethoma. (1244: Fejér: CD. IV. 1. 347.) Poss. Drethma. (1321: Múz. T. a. 1329. II. 19., HO. VII. 392:) Poss. Derethma. (1326: Múz. középkori másolatok. 1411.) Poss. Dethma. 26: Dl. 25,136.) Poss. Derethma. (1337: Múz: középkori másolatok. 1411.) Drethma. (Családnévben, 1355: Dl. 4574.) Poss. Deretma. (1351: Múz. középkori másolatok. 1411.) Poss. Drethma. (1357: Dl. 25,136 Poss. Dretma. (1367: Dl. 26,136. Poss. Derethma. (1372 Múz. középkori másolatok. 1411.) Poss Derethma. (1383: Múz. középkori másolatok. 1411:) Poss. Derethma. (1391: Múz. középkori másolatok. 1411.) Poss. Derethman. (1391. IX. 1., IX. 20: Múz..T. a.) Poss. Derethma. (1392: Múz. középkori másolatok. 1411.) Poss. Driethma. (1397:, Múz. T. a.) Driethoma. (Családnévben, 1409: Rudnay-lvt.) Dretma. (Családnévben, 1420: Múz. T. a.) Poss. Drietma. (1421: Fejér: CD. X. 6. 432.) Poss. Drethma. (1421: Múz. T. a.) Drethma. (Családnévben, 1423: Múz. T. a.) Portus in Drethoma. (1430: Dl. 12,247., Tóth-Szabó Pál: A cseh-huszita mozgalom Magyarországon. 358.) Poss. seu villa Felsewdrithama. (1439 Teleki: A Hunyadiak kora. X. 431., Bécsi áll. lvt.) Poss. Felsew Drethma. (1475: Dl. 983. 16,484.) Poss. Driethon. (1475: Dl. 25,241., Nyitrai kpt. N. 378.) Drethma. (Családnévben, 1481: Nyitrai kpt. N. 256., Múz. T. a.) Poss. Felsewdrethma. (1484: Dl. 18,867.) Poss. Drython. (1492: Nyitrai kpt. ZZ. 48.) Poss. Drethon. (1492: U. o.) Poss. Drziethma. (1493: Dl. 20,107.) Dretma. (Családnévben: 1493 Múz. T. a.) Poss. Drethoma: (1493: Dl. 19,969., 23.,398., Múz. T. a. 1519.) Poss. Drethma. (1494: Akadémia kézirattára.) Superior Drietom. (Családnévben, 1495: Múz. T. a.) Poss. Drethma. (1498: Dl. 24,997.) Poss. Felsew Derthoma. (1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 4. . N. 32.) Poss. Drithoma. (1500: Simonyi-lvt. 247. sz.) Poss. Drietoma superior. (1507: Dl. 983.) Poss. Felsedretma. (1508: Dl. 21,822., Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 38.) Poss. Felsewdrethma. (1508: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 39.) Poss. Driethoma. (1511: Múz. T. a.) Poss. Drethoma. (1515: Garamszentbenedeki kvt. F. 128. N. 3., 1520: Dl. 983.) – Birtokosai a Pecy- vagy Pégi-család, mely 1321-ben kapta adományba és nevét később innen, majd másik adománybirtokáról, Újfaluról vette, továbbá a Drietomai Pecsovics-, Zamaróczy-, Zamárdi Ábránffy-, Zabláthy-, Szlopnay-, Velcsiczky-, Tordameczy-, Tesky-, Felsőleszkóci-, Velkovek-, Gricsek, Szernyei Velk-, Kohányi-, Ozoróczy- és Ozoróci Svehla-, zálogjogon bírt a Bobrovniczky-család. Felsődriethoma egyrésze a trencséni vár tartozéka volt. – 1511-ben a Kwzmowzke nevű kúriát említik. – Drietoma (Drétoma, Drietoma) Trencsén közelében, tőle ny.-ra.
Dubie. Poss. Dobie. (1438: Szunyogh-lvt.) Poss. Dubie. (1438: U. o., Fejér: CD. XI. 170., 1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. 87 et D.) Poss. Dublye. (1507: U. o. Rep: 28. F. A. N. 87 et F.) Poss. Dubie. (1507: Balassa-lvt.), Poss. Dulye. (t) (1507: Szunyogh-lvt. 18. sz. más.) Poss. Dube. (1508: Balassa-lvt.) – Mindannyiszor Budetin tartozékaként szerepel. – Határjeleit l. Budetinnál, 1438-ban. Ma Dubie néven puszta, Kiszucaújhely határában.
Dubkova. Poss. Dwbkowalehotha. (1475: Dl. 17,715.) Dwbkowsky. (Családnévben, 1492: Dl. 33,895.) Poss. Dwbko. (1515: Dl. 22,694.) – Lednice vár tartozéka. – Dubkova (Lázalja, Dubkov Puchótól ény.-ra a morva határszélen.
Dubnica. Terra Dubnicze. (1193: Balassa-lvt. más.) Dubnycha. (Családnévben, 1262: Héderváry-oklvt. I. 3.) Poss. Dubnicze. (1276.: Mon. Strig. II. 65. ÁUO. IV. 75.) Villa Dubnycze. (1355: Múz. T. a.) Poss. Dubnycha. (1379: Nádas ladányi lvt. I. 8.) Poss. Dubnicza. (1381: Dl. 6846. 25,723.) Poss. seu villa Dwbnicze. (1439: Teleki A Hunyadiak kora. X. 43 , Bécsi áll. lvt.) Poss. Dubnicze. (1478 Múz. T. a.) Dubnicz. (Családnévben, 1483: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 3.) Poss. Dwbnycza. (1493: Dl. 19,969.) Nagdwbnycz. (Családnévben, 1505: Múz. T. a.) Dwbnycz. (Családnévben, 1523: Rudnay-levéltár.) – A legkorábbi időben nemes trencséni várjobbágyok birták, de úgy látszik, kihaltak, mert később az egész birtokot a trencséni várhoz számították. – Szent Jakab apostol tiszteletére emelt egyházát 1276-ban már említik. – 1478-ból Kossik Jakab nevű ottani jobbágy ismeretes. – Határjelei 1193-ban a Dubnicz és Lisko patakok. – Dubnic (Máriatölgyes, Dubnica nad Váhom) Trencséntől ék.-re.
Dubnicska. Poss. Dubnycha. (1389: Mednyánszky-lvt. 1391.) Poss. Dwbnycz. (1481: Nyitrai kpt. N. 666.) Poss. Dwbnyczka. (1481: Motesiczky-lvt.) Poss: Dwbnycza. (1483: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 6.) Poss. Dubnicza. (1483: U. o. Litt. L. F. 1. N. 1.) Poss. Dubnycza. (1485: Podmaniczky-oklt. I. 182.) Poss. Dwbnycza. (1506: Garamszentbenedeki kvt. Prot. A. 36., Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 11., Podmaniczky-oklvt. I., 487., 1525: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. 83., F, 32. N. 36.. 1526: Szepesi kpt. Prot. II. 44.) – Állandóan Ugróc vár tartozékaként szerepel. – 1485-ből Demo Damján, Hresuska Gergely, Thabarth Bertalan, Mokossowycz Péter, Byndar Pál és Mihály, névszerint felsorolt jobbágyai ismeretesek. – Dubnicska (Bántölgyes, Dubnička) Bántól ék -re.
Dubodjel. Poss, seu villa Dwbowydel. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. levt.) Poss. Dwbodvel. (1493: Dl. 19,969.) Poss. Dwbnowdiel. (1501: Podmaniczky-oklvt. I. 378.) – Trencsén vár tartozéka. – Dubodjel (Trencséntölgyes, Dubodiel), Trencséntől messze dny.-ra, a nyitrai határ mentén.
Duló. Terra Dulow. (1259: Akadémia kézirattára., HO. VI. 97.) Poss. Dolou. (1348: Szulyovszky-lvt.) Dulou. (Családnévben, 1348 U. o.) Poss.- Dulou. (1349: U. o.) Poss. Dulo. (1351: U. o.) Poss. Dulow. (1351: U. o.) Poss. Dulou. (1353: U. o.) Poss. Dulo. (1354: U. o.) Poss. Dulou. (1363: U. o.) Poss. Dwlo. (1366: U. o.) Dulou. (Családnévben, 1366: U. o.) Poss. Dulo. (1366: U. o.) Poss. Dulou. (1367: U. o.) Dulou. (Családnévben, 1367: U. o.) Poss. Dulou. (1367: U. o.) Dulou. (Családnévben, 1368: U. o.) Poss. Dulow. (1368: U. o.) Poss. Dulo. (1368: U. o.) Dulou. (Családnévben, 1371 U. o.) Poss. Dulo. (1372: U. o.) Poss. Dulou. (1372: U. o.) Poss. Dulow. (1374: U. o.) Poss. Dula. (1374: U. o.) Poss. Dulou. (1375 U. o.) Poss. Dulow. (1375: U. o.) Poss. Dwlo. (1375: U. o.) Poss. Dwlow. (1375: U. n.) Poss. Dulou. (1376: U. o., 1378: U. o.) Poss. Dulo. (1378: U. o.) Poss. Dulow. (1379: U. o.) Poss. Dulou. (1379: U. o.) Poss. Dulo. (1382: U. o.) Poss. Dwlow. (1383: U. o., 1384 U. o.) Poss. Dulo. (1385: Múz. T. a.) Poss. Dulow. (1392: Szulyovszky-levéltár.) Poss. Dulo. (1392: U. o., 1396: U. o.) Poss. Dulow. (1400: U. o.) Dulicz. (Családnévben, 1405: Szulyovszky-lvt., Podmaniczky-oklevéltár, I. 9.) Poss. Dwlow. (1411: Szulyovszky-lvt.) Poss. Dulo. (1411: U. o.) Poss. Dulow. (1412: U. o.) Poss. Dwlo. (1413: Dl. 10,126.) Poss. Dulo. (1416: Szulyovszky-lvt.) Poss. Dulow. (1423: U. o., 1424: U. o.) Poss. Dwlo. (1436: U. o.) Dolow. (Családnévben, 1437 körül: U. o.) Poss. Dulo. (1475: Dl. 983., 25,241.) Poss. Dolo. (1475: Nyitrai kpt. N. 378.) Poss. Dwlow. (1480: Dl. 18,359., 1484: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 14., 1490: Szulyovszky-lvt.) Poss. Dwlo. (1493: Múz. T. a. Dl. 23,398.) Poss. Dulo. (1498: Dl. 20,687., Podmaniczky-oklvt. I. 318., 323.) Poss. Dolow. (1500: Simonyi-lvt. 247. sz.) Poss. Dwlow. (1500: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 22., 1504: Teleki-család zabiáti lvta.) Poss. Dwlo. (1504: Szulyovszky-levéltár.) Poss. Dulo. (1506: U. o.) Poss. Dwlow. (1507: Garamszentbenedeki kvt. F.. 20. N. 45., 1508: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 47.) Poss. Dwlo. (1510: Szulyovszky-lvt., 1511: U. o., 1519: U. o., 1520: U. o., Dl. 983.) – Birtokos-családja kezdetben egyedül a Duloi volt, később azonban örökség és vétel címén több család bejutott a birtokba, így az Egresdy-, Horóczky-, Kameniczky-, Zabláthy-, Enyiczkey-, Nozdrokóczy-, Zamaróczy-, Bessenyői Sár-, Szlopnay-, Tuhinyei-, Velcsiczky-, Tordameczy-, Mittai Rozson-, Onory-, Zerdahelyi- és Brogyáni-családok. – Határjelei között 1259-ben a Vag folyót, Premezleylez helyet, Vazuch vizet, Nedelycztelky helyet, Zagreb várföldet, Berch hegyet, Zuhycha folyót említik. 1262. évi, 1372-ben átírt oklevélben feljegyzett határjelei: Wagh folyó, Zuchicha patak. 1413-ból fennmaradt határjelei: Hozywdulewfeld, Kaladamegy, Hedalya, Breznycze, Erezthwenalya, Agyagos, Nytwan, Parthfeletwalo Agyagus, Ozthrohegalya helyek – 1498-ból Hlawa Miklós, 1504-ből pedig Flekowycz István nevű névszerint felsorolt jobbágyokat ismerjük. – Duló, Dulov, Hlavától é-ra.
Durcina l. Gyurcsina.
Dvorec. a) Odwarcz. (Családnévben, 1455: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 5. a., Podmaniczky-oklvt. L 65., 1466: Dl. 16,426.) Dwhoreczk. (Családnévben, 1469: Nyitrai kpt. N. 490.) Odworcz. (Családnévben, 1472: Motesiczky-lvt.) Poss. Odwarcz. (1484: Nyitrai-kgt. Prot. extraser. I. 15.) Poss. Wdwarcz. (1498: U. o. C. 844.) Daworecz. (Családnévben, 1499: Garamszentbenedeki kvt., F. 20. N. 23.) Dwoczecz (!) (Családnévben, 1501: Dl. 21,050., Podmaniczky-oklvt. I. 377.) Poss.. Kys Vdwarcz. 1505: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 27., D. 25,297.) Poss. Dworecz. (1510: Nyitrai kpt. Litt. i. N. 3.) Wdwarcz. (1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 30. N. 31.) Poss. Dworecz. (1520: U. o. Prot. B. f. 174., 1521: Akadémia kézirattára.) Dworecz. (Családnévben, 1522: Motesiczky-lvt.) Poss. Dworecz. (1522: Nyitrai kpt. C. 843.) – Birtokosai kismenesek, a Dvoreczky-, Dvoreci Zomor-, Sebik-, Dobry- és Palczek-családok, továbbá a Mittai Baran-, Kishelvényi-, Egresdy-. Szokolóczky-, és Halácsy-családok. – 1484-ben a Sebykowczky dwor nevű kúriát, 1516-ban a Gyalogwth nevű határrészt említik. – 1520-ból Zwara Balázs nevű ottani jobbágyot ismerjük. – Dvorec (Bánudvard, Dvorec) Bántól ny.-ra.
Dvorec. b) Dworecz. (Családnévben, 1435: Dl. 12,688.) Poss. Dworecz. (1475: Dl. 983., 16,484., 25,241.) Poss. Wdwarcz. (1475 Nyitrai kpt. N. 378.) Poss. Odwarcz. (1484: U. o. Prot. extraser. I. 11.) Poss. Dworecz. (1484: Dl. 18,867.) De curia. (Családnévben, 1492: Nyitrai-kpt. ZZ. 148.) Poss. Dworecz. (1494: Akadémia kézirattára, 1498: Dl. 24,997., 1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 4. N. 32., Simonyi-lvt. 247., 1507: Dl. 983., 1508: Dl. 21,822., Nyitrai káptalan. Prot. extraser. I. 38.) Poss. Dworech. (1513: U. o. N. 218.) Poss. Dworecz. (1513: Dl. 22,022., 22,371., 1516: Dl: 24,353., 1517: Garamszentbenedeki kvt. Prot. I. f. 14.) – Birtokosai a Velcsiczky-, Szlopnay-, Zamaróczky-, Zamárdi Ábránffy-, Klobusiczky-, Felsőklobusuci Korhán-, Posgai Buday-, Zápolyai- és Podmaniczky-családok. Ma már nem önálló község, Liborcsával egyesítették.
Egresd. Villa Egrest. (1234: Fejér: CD. III. 2. 402., Századok, 1906. 626.) Terra Egresd. (1276: HO. VI. 214.) Villa Egerud. (1323 O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Egrusd. (Családnévben, 1351: Szulyovszky-lvt.) Egrysd. (Családnévben, 1351: U. o.) Poss. Egresd. (1368: U. o.) Predium Egresd. (1374: U. o.) Poss. Egeresd. (1385: Múz. T. a.) Poss. Egresd. (1391. II. 15: Múz. T. a.) Egresd. (Családnévben, 1393: Ocskay-lvt., 1396: Szulyovszky-lvt., Motesiczky-lvt., 1497: Dl. 8424., 8425., 9140., Motesiczky-lvt.) Poss. Egresd. (1398 Múz. T. a.) Hegresd. (Családnévben, 1404: Brogyáni-lvt.) Hresdowicz. (Családnévben, 1405: U. o.) Egrezd. (Családnévben, 1406: Ocskay-lvt.) Egresd. (Családnévben, 1407: Múz. T. a., 1409: Ocskay-levéltár.) Poss. Egresd. (1411: Múz. T. a.) Egresd. (Családnévben, 1411: Szulyovszky-lvt., 1412: Ocskay-lvt., Szulyovszky-lvt., 1413 Mednyánszky-lvt., 141(?): Szulyovszky-lvt., 1417: U. o., 1423: U. o., 1424: U. o., 1436: U. o., 1439: Dl. 13,297., 1455: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 5.a., 1462: Nyitrai kpt. N. 139., 528., 1466: Ocskay-levéltár, Podmaniczky-oklvt. I. 65., 1467: Dl. 16,426.) Poss. Egresth. (1472: Motesiczky-lvt.) Egresd. (Családnévben, 1484: Nyitrai kpt. N. 31., 1486: Simonyi-lvt. 226. sz.) Hzczdowcz. (Családnévben, 1494: Szulyovszky-lvt.) Egresth. (Családnévben, 1496: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 9., Podmaniczky-oklvt. I. 271.) Egresdh. (Családnévben, 1498: Nyitrai kpt. C. 844.) Egrezd. (Családnévben, 1499: Podmaniczky-oklvt. I. 339.) Grezd. (Családnévben, 1499: Dl. 20,886.) Hresowcz. (Családnévben, 1499: Garamszentbenedeki kvt. F. 20. N. 23.) Egrezd. (Családnévben, 1501: Dl. 21,050., Podmaniczky-oklvt. I. 377.) Egresd. (Családnévben, 1502: Nyitrai kpt. B. 17., 1504: Szulyovszky-lvt., 1506: U. o.) Agresd. (Családnévben, 1506: Szulyovszky-lvt., 1507: U. o.) Egresd. (Családnévben, 1507: Garamszentbenedeki kvt. F. 20. N. 45:, 1510: Nyitrai kpt. CCC. 3.) Agresd. (Családnévben, 1510: Szulyovszky-lvt., 1511: U. o.) Egresd. (Családnévben, 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 48., F. 94. N. 34., 1518: U. o. F. 30. N. 30.) Agresth. (Családnévben, 1519: Szulyovszky-lvt.) Egresd. (Családnévben, 1519: Nyitrai kpt. N. 964., 1520: Szulyovszky-lvt.) Agresth. (Családnévben, 1520: Szulyovszky-levéltár.) Egresd. (Családnévben, 1520: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 174., 1522: U. o. F. 1. N. 30., 1524: U. o. Capsa F. F. 4. N. 24., 1525: Nyitrai kpt. C. 843. Garamszentbenedeki kvt. F. 38. N. 24,. F. 4. N. 18–19.) – Birtokosai az Egresdy-, Enyiczkey- és Hlubokei-családok. – 1398-ban Egresdfwld nevű határrészt említenek. – Ma Egresd-puszta, Kishelvény határában, Bán közelében, tőle ny.-ra.
Egyházashricsó l. Hricsó község.
Egyházasmitta l. Mitta.
Egyházasnádasd l. Podszkal.
Egyházasudics l. Udicsa.
Eizlaunica l. Szlavnica.
Endréd. Endred. (Családnévben, 1269. VIII. 28: Múz. T. a., Fejér: CD. IV. 3. 353., 1368: Szulyovszky-lvt.; 1378: U. ó.) Endreed. (Családnévben, 1412: O. L. Bossányi-lvt. N. 92.) Predium Endred. (1474: Garamszentbenedeki kvt. F. 54. N. 28.) – Birtokosai az Endrédi- és Pecsenyei-családok. – A szórványos adatokból az sem állapítható meg, hogy egyetlen Endréd nevű helységről van-e szó, mert az adatok szerint lehetne ezt az eltűnt birtokot Horóc és Pecsenyéd környékére is helyezni.
Facskó. Silva Luchka. (1351: Podmaniczky-oklvt. I. 4.) Poss. Fachko. (1469: Dl. 16,847., Podmaniczky-oklvt. I. 87.) Poss. Fachkwalhota. (1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96.) Poss. Fachko. (1495: Dl. 20,315., Podmaniczky-oklvt. I. 258., 1496: Dl. 21,393., Podmaniczky-oklvt. I. 272.) Phaczko. (Családnévben, 1498: Dl. 21,706., Podmaniczky-oklvt. I. 326.) Poss. Faczko. (1500: Dl. 21,768., Podmaniczky-oklvt. I. 364.) Poss. Faczkow. (1508: Turóci kvt. Prot. vet. f. 1.) A Podmaniczky-, Budinalehotai-, Szalóky-, Szulyói-, majd ismét a Podmaniczky-család birtoka, melyet besztercei uradalmukhoz csatoltak, a birtokon lévő örökös soltészság a Rev- és a Minkóc-család kezén volt. – Határjelei 1351-ben: sige, fekete keo, Klek kő, Studenecz víz, Zilna víz, Kyeshed hegy, Zuhadolina erdő. – Ma Facskó, Fačkov, Rajectől d-re.
Fagsztrecse l. Sztrecse.
Farkasfalva. Poss. Farcasfalw. (1388: Dl. 7420.) Poss. Farkasfalwa. (1406: Ocskay-lvt. 1412: U. o.) – Az Egresdy-család birtoka volt. – Farkaska, Farkaska község Bántól é(ny.)-ra.
Felfalu l. Visnyó.
Felsőderskfalva l. Draskóc.
Felsődetk l. Detk.
Felsődraskóc l. Draskóc.
Felsődrietoma l. Drietoma.
Felsőhock l. Kocsóc.
Felsőhradna l. Hradna.
Felsőhricsó l. Hricsó h.
Felsőklobusic l. Klobusic.
Felsőkocskóc l. Kocskóc.
Felsőlieszkóc l. Lieszkóc.
Felsőmitta l. Mitta.
Felsőmostenec l. Mostenec.
Felsőnádasd l. Podoszkál.
Felsőneporác l. Neporác.
Felsőozor l. Ozor.
Felsőpodvázs l. Podvázs.
Felsőporuba l. Poruba.
Felsőradna l. Hradna.
Felsőrudina l. Rudina.
Felsősztrecse l. Sztrecse.
Felsőtepla l. Verchtepla.
Felsővadicsó I. Vadicsó.
Frivald. Poss. Frywald. (1474: Múz. T. a., 1476: Nyitrai kpt. N. 492.) Poss. Friwald. (1474: Dl. 20,315.) Poss. Friwald. (1488: Dl. 19,421.) Poss. Rywald. (1496: Dl. 21,315.) – 1488-ban Thyl Péter itteni jobbágyot említik. – Lietava állandó tartozéka. – Frivald, Fryvald, Rajectől d.-re.
Garna. Terra Guarna. (1271: Múz. T. a., ÁUO. III. 256.) Garna. (Családnévben, 1271: U. o., 1369: Dl. 5771., 1372: Szulyovszky-lvt., 1385: Dl. 7141.) – A Garnai-család bírta, melyet trencséni Garna és Lieszkó nevű várföldeivel 1271-ben nemesített meg a király. – Még a középkorban eltűnt falu. A család másik birtokának, Lieszkónak nevéből következtetve, valahol Dubnic környékén feküdt.
Gbelany. Villa Belene. (1434: Tört. Tár. 1896. 516.) Poss. seu villa Kbeleny. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. levéltár.) Poss. Belen. (1469: Justh-lvt.) Poss. Gbelan. (1483: Dl. 18,846., Nyitrai kpt. N. 9.) Cebelen. (1503: Letopis. XI. 2. 82.) Poss. Gbeleny. (1508: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 8., Podmaniczky-oklvt. I. 559.) Poss. Kbeleny. (1508: Esterházy-hitb. levéltár. Rep. 28. F. A. N. 15., Podmaniczky-oklvt. I. 565.) Poss. Beelan. (1518: Garamszentbenedeki kvt. F. 56. N. 6.) Judex de Gbelen. (1519: Múz. középkori másolatok.) Poss. Kbelan. (1519: Garamszentbenedeki kvt. F. 59. N. 12.) Poss. Kebeleny. (1520: Dl. 23,372.) Poss. Kbeleny. (1520: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15.) – Sztrecsén vár állandó tartozéka. – 1519-ből Dwczkowycz Bálint és Wynczlak Máté névszerint felsorolt jobbágyait ismerjük. – Gbelány (Egbelény, Gbelany) Zsolnától k.-re.
Gergő l. Gyurgyove.
Gerovalucska. Poss. seu villa Gerowalwchka. (1439: Teleki A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) – Sztrecsén vár tartozéka. – A felsorolás szerint Mojs- vagy Nezbudlucskával azonos.
Geszte. Terra Gezte. (1238: Dl. 1461 ex 1328., 224 ex 1737., Fejér CD. IV. 1. 131. Hibásan Gestes.) – Trencséni várföld volt, melynek egy részét a király a szkalkai bencés apátságnak adta. – Valószínűleg Szkalka körül keresendő.
Givine. Poss. Ghywyne. (1524: Garamszentbenedeki kvt. Capsa F. F. 4. N. 24.) – Bán várkastély tartozéka. – Eltűnt falu, Bán körül fekhetett.
Glose l. Hlozsa.
Gór l. Horoc.
Gradna l. Hradna.
Granna l. Hradna.
Gyurcsina. Poss. Georklehataya. (1393: Dl. 7908.) Poss.- Gerhelehothaya. (1393: Dl. 7848.) Poss. Gewrhlehotaya. (1395: Dl. 8078.) Poss. Dyworchyna. (1474: Múz. T. a. 1476.) Poss. Dywrohyna. (1474: Nyitrai kpt. N. 492.) Poss. Dywychyna. (1464: Dl. 17,605.) Poss. Durczina. (1488: Dl. 19,421.) Poss. Jorchyna. (1496: 20,315.) – Laőször Rajec vár, később állandóan Lietava vár tartozéka. – Gyurcsina (Györkeháza, Ďurčiná) Rajec mellett, tőle dk-re.
Gyurgyove. Via de Harohauia seu de terra ahbatis de Sckala. (1338: O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Poss. Gergew. (1397: Dl. 8424., 8425.. 9140.) Poss. Dzurdouue. (1415: Dl. 10,329.) Poss. Gywrdowo. (1429): Szulyovszky-lvt.) Poss. Dywrdowc. (1437: U. o.) Poss. Gywrghowe. (1467: Dl. 16,566.) Poss. Gywgyowa. (1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 110.) Poss. Gywgyowe. (1496: Dl. 20,315., 1519: Dl. 23,195.) – A szkalkai apátságé, majd a kasszai vár tartozéka, később a kaszai Leszkovszky- és Gyurgyoveicsalád birtoka, 1467-tűl ismét Kasza vár tartozéka. – 1519-ből Zwbah Jahala és Györy, Koschsal Szaniszló, Máté, György és Péter, István faber, Jakab sutor, Wsar Máté, Buchho, Wychynawych Fülüp itteni jobbágyok ismeretsek. – Gyurgyove Gergőfalva, Ďurčové) Illavától k-re, Domanis küzelében.
Halács. Halacs. (Családévben, 1407: Múz. T. a. XII. 25., 1415: Dl. 10,365.) Presbiteri de Halacz. (1467: Dl. 16,426 Podmaniczky-oklvt. I. 65.) Holach. (Családnévben, 1469: Nyitrai kpt. 490.) Halacz. (Családnévben, 1470: Dl. 17,106., Podmaniczky-oklevéltár. I. 95.) Halach. (Családnévben, 1474: Garamszentbenedeki kvt. F. 54. N. 28.) Halacz. (Családnévben, 1477: Dl. 17,982.) Halach. (Családnévben, 1481: Nyitrai kpt. N. 666.) Halacz. (Családnévben, 1482: Nyitrai kpt. N. 11.) Halach. (Családnévben, 1482: Múz. T. a., 1483: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 2., 118–1: Múz. T. a.) Halacz. (Családnévben, 1486: Nyitrai kpt. N. 695.) Halach. (Családnévben, 1488: Nyitrai kpt. N. 687.) Poss. Halacz. (1488: U. o. N. 68.) Poss. Halach. (1488: U. o.) Halach. (Családnévben, 1494: Dl. 20,215., 1495: Dl. 20,321., Podmaniczky-oklvt. I. 267., 1496: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 9., 1498: Dl. 24,997., Nyitrai-kpt. C. 844., 1199: Dl. 20,876., Podmaniczky-oklvt. I. 339.) Foss. Halach. (1499: Garamszentbenedeki-kvt. F. 20. N. 23., 1500: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 21.) Halacz. (Családnévben, 1501: Dl. 21,050., Podmaniczky-oklvt. I. 377.) Halach. (Családnévben, 1503: Dl. 20,768., Podmaniczky-oklevéltár. I. 397., 1504: Szulyovszky-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 412., Dl. 21,272., Podmaniczky-oklvt. I. 417., 422.) Halacz. (Családnévben, 1504: Podmaniczky-oklvt. I. 419.) Halacz. (Családnévben, 1507: Garamszentbenedeki kvt. F. 20. N. 45.) Poss. Halach. (1508: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 47.) Halacz. (Családnévben, 1508: Dl. 21,792., Podmaniczky-oklvt. I. 543.) Poss. Halach. (1510: Nyitrai káptalan. CCC. 3.) Halach. (Családnévben, 1514: Nyitrai kpt. D. 676., 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 48., F. 30. N. 31., F. 94. N. 34., 1519: Nyitrai kpt. N. 46., 1520: Lev. Közl. 1937. 235.) Halacz. (Családnévben, 1520: Szulyovszky-lvt., Motesiczky-lvt., Nyitrai kpt. N. 994.) Halach. (Családnévben, 1520: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 174., 1521: Akadémia kézirattára, Lev. Közl. 1937. 236.) Halacz. (Családnévben, 1522: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 26. F. 1. N. 66.) Halach. (Családnévben, 1522: Motesiczky-levéltár, 1525: Nyitrai kpt. C. 843., Garamszentbenedeki kvt. Capsa F. F. 4. N. 24.) Foss. Halach. (1523: Lev. Közl. 1937. 238.) – Birtokosai a Halácsy-, Kishelvényi- és Kakasfalvy-családok voltak. – 1467-ben István és Szaniszló ottani papokat említik. – Halács, Haláčovce, Bántól ny(d).-ra.
Halusic. Villa Halhozycz. (1477: Dl. 17,902.) Poss. Hallwzycz. (1477: Dl. 17,704.) Poss. Halwzyk. (1479: Dl. 18,150.) – Bolondóc vár állandó tartozéka. – Halusic (Gallyas, Haluzice) Beckótól ény.-ra.
Hanzlikfalva. Hanzlik. (Családnévben, 1410: Dl. 26,094.) Honczlikfalwa. (Családnévben, 1471: Dl. 17,219.) Hanczlekfalwa. (Családnévben, 1471: Nyitrai-kpt. B. 189.) Honzlyk. (Családnévben, 1475: Múz. T. a.) Poss. Wrbka alias Hanzlykowawez. (1483: Nyitrai káptalan. Prot. extraser. I. 6.) Poss. Verbka seu Hanzlykanfalua. (1483: U. o.) Henzlykfalwa. (Családnévben, 1489: Dl. 19,519.) Hanzlykfalwa. (Családnévben, 1489: Nyitrai kpt. A. 3.) Hanczlykfalwa. (Családnévben, 1491: U. o. N. 766.) Henzlikfalwa. (Családnévben, 1492: U. o. ZZ. 148.) Poss. Hanczlik. (1492: Múz. T. a., Akadémia kézirattára.) Henzlikocz. (Családnévben, 1497: Akadémia kézirattára.) Hanzlykfalwa. (Családnévben, 1497: Nyitrai kpt. N. 351.) Hanczlykfalwa. (Családnévben, 1502: Akadémia kézirattára. 1505.) Hanzlykfalwa. (Családnévben, 1509: Múz. T. a.) Hanczlykfalwa. (Családnévben, 1519: Nyitrai kpt. N. 613.) – Birtokosai a Hanzlikfalvi-, a Hanzlikfalvi Ország- és Hrehor-családok. – Hanzlikfalva (Trencsénjánosi, Hanzliková) Trencséntől ény.-ra. L. még Verbka.
Harohavia l. Gyurcsina.
Háromudvar l. Tridvori.
Hatna. Poss. Hathna. (1321: Dl. 2047. Anjoukori-okmt. I. 622.) Hatne. (Családnévben, 1405: Szulyovszky-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 10.) Hathna. (Családnévben, 1421: Múz. T. a., 1438: Szunyogh-levéltár, Fejér: CD. XI. 170., 1453: Dl. 14,653, 1458: Csicsery-lvt. Dl. 31,686., 1460: Nádasdladányi lvt. I. 21., 1461: U. o. I. 23.) Poss. Hathna. (1466: Dl. 16,310., Podmaniczky-oklvt. I. 55. Dl. 16,308., Podmaniczky-oklvt. I. 58. Dl. 16,403.) Hathna. (Családnévben, 1468: Nádasdladányi lvt. I. 26., 1470: U. o. I. 30., 1472: Podmaniczky-oklvt. I. 101., 103., 1474: Múz. T. a. 1476., Nyitrai kpt. N. 492., 1475: Nedeczky lvt., 1482: Nyitrai kpt. N. 771., 1483: U. o. N. 9., 10., 1477: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 175., 1494: Kossuth-lvt.) Hatna. (Családnévben, 1494: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 7 et NB.) Poss. Hatna. (1498: Dl. 22,530., Podmaniczky-oklevéltár. I. 330.) Hathna. (Családnévben, 1504: Dl. 22,530., Podmaniczky-oklvt. I. 441.) Poss. Hathna. (1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Hathna. (Családnévben, 1506: U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et E., Szunyogh-lvt.) Hatna. (Családnévben, 1507 Balassa-lvt.) Poss. Hathna. (1507: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et F., Balassa-lvt.) Poss. Hatna. (1507: Szunyogh-lvt.) Poss. Hathna. (1508: Balassa-lvt.) Hatna. (Családnévben, 1508: Esterházy hitbizományi lvt. Rep. 28. F. C. N. 184.) Hathna. (Családnévben, 1508: Podmaniczky-oklvt. I. 573., 1510: Dl. 22,058., 22,059., Podmaniczky-oklvt. I. 603.) Poss. Hathna. (1511: Dl. 22,059., 22,212., 22,220.) – A birtokot Kilián fia András, a Hathnai-család őse kapja 1321-ben, kinek utódai a budetini várkastély tartozékaihoz csatolták. A Hatnai-család révén a Szunyogh-család is bírta. Majd a Hatnai-család kihalása után a Pongrácz-, Korlátkőy-, Sokorói- és Podmaniczky-családok osztozkodtak rajta. – Hatna, Hatné, Vágbesztercétől ény.-ra.
Hatnacenci. Poss. seu villa Hotnachenczy. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) – Trencsén vár tartozéka. -Eltűnt falu, a felsorolás szerint a vármegye délkeleti részén, Nagyhradna körül feküdhetett.
Helvény. Jobbagiones castri Trinchiniensis de Hleulan. (1276: HO. VI. 215.) Maior villa Holewna, minor villa Holewna. (1323: O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Maior villa Helewna, minor villa Helewna. (1323: U. o.) Heluen. (Családnévben, 1392: Szulyovszky-lvt., 1396: Múz. T. a., Dl. 8224., 8225., 9140.) Helwen. (Családnévben, 1398: Múz. T. a.) Holwen. (Családnévben, 1400: Szulyovszky-lvt.) Helwen. (Családnévben, 1412: U. o., 1426: Múz. T. a., 1435: Nyáry-lvt., 1437: Múz. T. a.) Poss. seu villa Naghelwen. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Helwen. (Családnévben, 1455 Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 5a., 1464: Múz. T. a.) Kysklewen. (Családnévben, 1466: Podmaniczky-oklvt. I. 65.) Kyskleven.- Családnévben, 1467: Dl. 16,426.) Chliewen. (Családnévben, 1472: Motesiczky-levéltár.) Helwen. (Családnévben, 1474: Garamszentbenedeki kvt. F. 54. N. 28.) Helween. (Családnévben, 1481: Nyitrai kpt. N. 666.) Helwen. (Családnévben, 1481: Motesiczky-lvt., 1482: Nyitrai kpt. N. 771.) Kyshelwen. (Családnévben, 1484: U. o. Prot. extraser. I. 9.) Hleweny. (Családnévben, 1485: Podmaniczky-oklvt. I. 183.) Hylwen. (Családnévben, 1486: Nyitrai kpt. N. 685.) Poss. Kyshewlwen. (1488: Nyitrai kpt. N. 68.) Poss. Kyshelwen. (1488: U. o.) Kyshelwen. (Családnévben, 1489: Dl. 19,515., Podmaniczky-oklvt. I. 197.) Helwen. (Családnévben, 1489: Dl. 19,519.) Poss. Hlyewen. (1493: Dl. 19,969.) Chelewen. (Családnévben, 1496: Zay-lvt. Litt. 1. F. 1. N. 9.; Podmaniczky-oklvt. I. 271.) Hlewen. (Családnévben, 1498: Nyitrai kpt. C. 844.) Poss. Kyshelwen. (1498: U. o.) Poss. Naghhelben. (1498: U. o.) Parva Ghlewan. (Családnévben, 1499: Dl. 20,876., Podmaniczky-oklvt. I. 338.) Poss. Kyshelwen. (1499: Garamszentbenedeki kvt. F. 20. N. 23.) Poss. Ghlewan. (1501: Dl. 21,050., Podmaniczky-oklvt. I. 377.) Kyschlewen. (Családnévben, 1504: Szulyovszky-lvt.) Kyshelwen. (Családnévben, 1505: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 27., Dl. 25,297.) Kyschlewen. (Családnévben, 1506: Szulyovszky-lvt.) Poss. Kyshelwen. (1508: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 46., 47.) Khlywen. (Családnévben, 1513: U. o. L. 2. N. 5.) Poss. Kyslmeer. (!) (1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 30. N. 31.) Poss. Kyshelwen. (1522: Lev. Közl. 1937. 237.) Kyshelwen. (Családnévben, 1523: Lev. Közl. 1937. 238.) Kyselwen. (Családnévben, 1525: Nyitrai kpt. C. 843.) Poss. Chliwen minor. (1525: U. o.) Poss. Chliwen maior. (1525: U. o.) – Eredetileg trencséni várföld volt és Nagyhelvényt még 1439-ben és Helvény részbirtokot 1493-ban is a trencséni vár tartozékai között sorolják fel. Többi birtokosai a Helvényi-, Kishelvényi-, Kishelvényi Nemák-, Kakasfalvi-, Halácsy- és zálogjogon a Püspöki Janik-család. – Nagyhelvénynek 1498-ból Bencho Péter, Dlwhon Mátyus, Antalyczka Antal, Bwcz András és Kos János, 1525-ből pedig Koneczni János, Kospik Tamás és Kalba Pál névszerint felsorolt jobbágyai ismeretesek. – Kishelvényen 1508-ban az „inteR terras Dlwhozene penes terras pascuales Pasyth” határrészt említik. – Ma Kis- és Nagyhelvény, Malé, Vel’ké Chlievany, Bán szomszédságában, tőle ny.-ra.
Herbortin. Poss. Horborthyn. (1408: Dl. 9369., 9416.) Poss. Herbothyn. (1467: Dl. 16,566.) Poss. Herbethyn. (1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 109.) Pred. Horbathyn. (1496: Dl. 20,438., Podmaniczky-oklvt. I. 287.) Pred. HeRbortyn. (1504: Dl. 21,272., Podmaniczky-oklvt. I. 420.) Pred. Hrbotin. (1505: Podmaniczky-oklvt. I. 476.) – A Kaszai Leszkóczy, majd ennek révén – birtoklása megszüte után is – Kasza-vár tartozéka. Később mint pusztabirtok a zápolyai-, majd csere folytán a Podmaniczky-család tulajdona, 1505-től pedig Beszterce városé. – 1408. évi határjeleit l. Kocskócnál. – Amint a fenti adatok mutatják, még a középkor folyamán elpusztult. Vágbesztercétől nyugatra, Nosic és Milocho körül fekhetett.
Hiristye l. Iristye.
Hlinik. Poss. seu villa Hlinyk. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss, Hlynnyk. (1440: Múz. T. a.) Poss. Hlinik. (1469: Dl. 16,847., Podmaniczky-oklvt. I. 87.) Poss. Hlynnyk. (1481: Dl. 18,453., Podmaniczky-oklvt. I. 145., Dl. 18,454., Podmaniczky-oklvt. 1. 152.) Poss. Hlynyk. (1482: Dl. 18,607., Podmaniczky-oklvt. I. 156.) Poss. Hlynnyk. (1482: Dl. 18,632., Podmaniczky-oklvt. I. 167.) Lhinnik. (Családnévben, 1483: Nyitrai kpt. N. 10.) Poss. Hlynyk. (1483: Dl. 18,807., Podmaniczky-oklvt. 1. 170.) Hlynyk. (Családnévben, 1483: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 8.) Poss. Hlynnyk. (1492: Podmaniczky-oklvt. I. 231.) Hlynyk. (Családnévben, 1513: Nyitrai kpt. N. 218., Dl. 22,022., 22,371., 1517: Garamszentbenedeki kvt. Prot. I. f. 14.) Poss. Hlynyk. (1519: Turóci kvt. Prot. vet. f. 43., 45., 1520: U. o. f. 29.) Poss. Hlinik. (1525: Dl. 24,0638., 24,070., 1526: Garamszentbenedeki kvt. F. 2. N. 80.) – Feltűnésekor Beszterce vár tartozéka, de attól elszakították, mert később Podmaniczky Balázs, majd Podmaniczky László kapta adományba, aki hosszú pert folytatott érte Balázs özvegyével és a Hliniki Svedergál- és- Erdőháti-családdal. Rajtuk kívül bírtak még a Hliniki-, Bzini Posztkó-, Marsovszky-, Zavatkai- és Szentmajai-családok is. – 1525-ben János bíró, Mastyhlawek János, Lacha Orbán és Galyk Lőrinc, majd János bíró, Mastyhlawek János, Galyk Orbán, László és Lőrinc, 1526-ban pedig János bíró, Sawl Péter, Mazthylowka János, Sthepko János, Galik Orbán és Lőrinc névszerint felsorolt jobbágyait ismerjük. – Ma Illinik (Vágagyagos, Hlinik nad Vahom) Biccsétől ék.-re.
Illozsa. Poss. Glose. (1397: Dl. 8424., 8425., 9140.) Poss. Hlosa. (1462: Dl. 15,772.) Poss. Illose. (1467: Dl. 16,566.) Poss. Hlosa. (1473: Dl. 15, 773., 17,368., 17,418., Podmaniczhy-oklvt. I. 109.) Poss. Mossa. (1485: Dl. 24,853) Poss. Loza. (1492: Dl. 19,860.) Poss. Hlose. (1496: Dl. 20,3115.) – Kasza Vár tartozéka volt, de a várúr, Magyar Balázs adományból a Mednyánszky-család is bírt egy nemesi kúriát, majd később még két puszta. jobbágytelket. – 1518-ban bíráját, Zlawyk Ádámot említik. Hlozsa (Trencsénszentjános, Hlosa) Belustól d.-re.
Hluboka. Poss. Holoboka. (1347: Dl. 3883.) Poss. Holboka (1363: Dl. 5251.) Holboka. (Családnévben, 1374: Szulyovszky-lvt.) Poss. Holboka. (1380: Dl. 6690.) Iudex in Halboky. (1417: Chaloupeczky: Kniha Žilinská. 91.) Hlwbok. (Családnévben, 1464: Dl. 16,060.) Hlwboke. (Családnévben, 1468: Dl. 16,779., Podmaniczky-oklvt. I. 81.) Poss. Hlwboka. (1469: Dl. 16,784., 1505: Dl. 21,396.) Poss. Hlwbwka. (1506: Dl. 21,636.) Poss. Hlboka. (1525: Dl. 24,068.) – Birtokosai a Hlubokai-, Szentiványi-, Nádasdy-, Hrabovszky-, Pominóczy- és Udicsei-családok. Csatornás György és a Szunyogh-család adományt kaptak rá, de a Podmaniczky- és Nádasdy-családok mindannyiszor ellentmondtak az iktatásnak. 1469-ben Hricsó várához számították. – 1525-ben Nádasdy Gáspár Pesko György és Koza Márton nevű ,jobbágyait említik. – 1363-ban határában a Holboka pathaka-t említik. – Hluboka ( Alsó- és Felsőmélyesd, Dolnie, Hornie Hlboke) BiCcsétől k -re.
Hlumec. Poss. Hlumecz. (1438: Szunyogh-lvt., Fejér: CD. XI. 170.) Poss. seu villa Kolmetze. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss, Chlwnycz. (1471: Múz. T. a., 1476: Nyitrai kpt. 1. 192., Dl. 17,605.) Poss. Homecz. (1496: Dl. 20,315.) Poss. Chumecz. (1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) budetin, 1439-ben Óvár, majd Lietava tartozéka. – Hlumec, (Hámos, Chlumec nad Vahom) Zsolnától é(ny) -ra.
Hock l. Kocsóc.
Hockóc l. Kocskóc.
Hoholna l. Chocholna.
Holbuka l. Hluboka.
Horenic. Poss. Horenycze. (1471: Dl. 17,185., 1475: Dl. 17,715.) Poss. Horenycz. (1504: Dl. 24,621., Podmaniczky-oklvt. I. 405., 408.) Horenycz. (Családnévben, 1504: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 22.) Poss. Horenycz. (1507: Podmaniczky-oklvt. I. 512.) Poss. Horyncz. (1525: Köpcsényi lvt. Lad. 23. F. 4. N. 37., Dl. 24,130.) – Állandóan Lednice vár tartozékát alkotta. – Horenic (Magasi, Horenice) Puchótól d -re.
Horka. Villa Kemenehorka. (1408: Dl. 9369.) Poss. Huorka. (1504: Dl. 24,621.) Horka. (Családnévben, 1504: Dl. 21,300., Podmaniczky-oklvt. I. 410.) Poss. Hworka. (1518: Turóci kvt. Prot. vet. f. 47., 57.) Poss. Horka. (1519: Nyitrai kpt. N. 964.) Poss. Harka. (1521: Lev. Közl. 1937. 235 – Lednic vár résztartozéka, azonkívül bírnak még a Horkai-, Horkai Koza-, Hordicska- és Stetina-, továbbá a Belusi Bur- és Nozdrovici Janovsin-családok. – Horka (Kiserdő, Horka) Puchótól d.-re.
Horka l. Krasznahorka.
Hornyán. Hornyan. (1352: Dl. 4269., Anjoukori-okmt. V. 71.) Poss. Hornyan. (1388: Dl. 7420.) Poss. Hornian. (1433: Dl. 12,564., 1434: Dl. 12,564.) Poss. seu villa Hornyan. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt., 1440: Nyitrai kpt. N. 70., 1493 Dl. 19,969.) – Trencséni várbirtok volt, melyet, minthogy a husziták miatt a lakosság szétszaladt, 1433-ban újratelepítettek, majd egy részét megkapta a Dezséry-család. Örökösjogú soltészai a Szlatinai-család tagjai voltak. – Hornyán, Horňany, Bántól ény.-ra.
Horóc. Villa Gown. (1259: Akadémia kézirattára., HO. VI. 97.) Villa Gowor. (1262: Héderváry-oklvt. I. 3., Szulyovszky-lvt.) Villa Goor. (1262: U. o.) Villa Gouor. (1268: HO. VII. 110., ÁUO. VIII. 218., 1272: HO. VI. 187.) Poss. Kus Gor. (1348: Szulyovszky-lvt.) Poss. Kys Goor. (1349: U. o.) Goor. (Családnévben, 1367: U. o.) Poss. Goor. (1371: U. o., 1372: U. o.) Poss. Gor. (1372: U. o., 1374 U. o., 1375: U. o.) Poss. Goor. (1375: U. o., 1376: U. o.) Goor. (Családnévben, 1379: U. o., 1408: Dl. 9417.) Poss. Goor. (1413: Dl. 10,126., 10,757., gr. Andrássy-cs. krasznahorkai levéltára, 1420: U. o.) Horowcz. (Családnévben, 1450: Múz. T. a.) Horowycz. (Családnévben, 1458: Dl. 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 37.) Horowecz. (Családnévben, 1460: Nyitrai kpt. N. 926., 1461: Nádasdladányi lvt. I. 23.) Poss. Horowecz. (1465: Dl. 16,240., Podmaniczky-oklvt. I. 50.) Horowecz. (Családnévben, 1467: Dl. 16,477.) Horowycz. (Családnévben, 1467: U. o., 1468: Múz. T. a.) Boor. (!) (Családnévben, 1469 Dl. 2456.) Horowecz. (Családnévben, 1471: Dl. 17,130., 1474: Dl. 17,715., 1476: Dl. 17, 752., 1478: Múz. T. a., 1–188: Dl. 19,369.) Horwecz. (Családnévben, 1488: Nyitrai kpt. W. HHH.) Horowecz. (Családnévben, 1489: Múz. T. a.) Poss. Horowecz. (1492: Dl. 19,871)., Podmaniczky-oklvt. I. 222., Dl. 19,880 , Podmaniczky-oklvt. I. 224.) Poss. Horawecz. (1192: Podmaniczky-oklvt. I. 227.) Poss. Horowecz. (1492: Dl. 19,912., Motesiczky-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 238.) Poss. Horowycz. (1492: Esterházy hitb. lvt. Rep. 27. F. A. N. 22 et C.) Poss. Horowecz. (1494: Dl. 20,217., Podmaniczky-oklvt. I. 251., 1496: Dl. 20,441., Podmaniczky-oklvt. I. 279., Dl. .20,447., Podmaniczky-oklvt. I. 290., 1510: U. o. I. 593.) Poss. Horawecz. (1515: Dl. 22,694.) – A Horoveczky-, Dulói-, Nozdroviczky-, Podmaniczky-, Szlopnai-, Marcibányi- és a Horenici-család birtoka. – 1515-ben Lednice vár tartozéka. – Határjelei között 1262-ben a Suchycha patakot és a Vág folyót, 1472-ben Zuchuiche patakot, 1473-ban a Hozywdulewfeld, Kaladamegy, Hedalya, Breznycze, Erezthwenalya, Agyagos, Nythwan, Parthfeletwalo Agyagus, Ozthrohegalya nevű helyeket említik. – Horóc, Horovce Illavától é.-ra.
Hostina. Poss. Hoschyna. (1471: Dl. 17,185.) Poss. Hostyna. (1475: Dl. 17,715.) Poss. Hoschyna. (1507: Mednyánszky-család mednei levéltára.) Poss. Hosthyna. (1515: Dl. 22,694.) – A lednicei vár állandó tartozéka, de a Mednyánszky-család is bírt részeket, melyeknek felkérésétől eltiltotta a Ráskay- és Podmaniczky-családokat. – Hostina (Hadas, Hoštná) Puchótól ény.-ra.
Hoteso l. Kotesó.
Hoznuca l. Hvoznica.
Hrabove. Poss. Harabowa. (1347: Dl. 3883.) Hrabo. (Családnévben, 1353: Dl. 4324.) Poss. Hrabo. (1363: Dl. 5251.) Harabo. (Családnévben, 1364: Dl. 5251.) Hrabou. (Családnévben, 1366: Dl. 5480.) Hrabou. (Családnévben, 1385: Dl. 7175.) Hrabo. (Családnévben, 1385: Dl. 7144.) Hrabouk. (Családnévben, 1385: U. o.) Hrabou. (Családnévben, 1385: Dl. 7141., 7142., 7146.) Harabocz. (Családnévben, 1440: Podmaniczky-oklvt. I. 28:) Harbawcz. (Családnévben, 1466:. U. o. I. 58.) Hrabowe. (Családnévben, 1469: Dl. 16,784., Podmaniczky-oklvt. I. 86.) Hrabove. (Családnévben, 1479: Dl. 18,271.) Hrabowa. (Családnévben, 1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Rabowa. (Családnévben, 1505: Dl. 21,396., Podmaniczky-oklevéltár. I. 454.) Hrabowa. (Családnévben, 1506: Dl. 21,636., Podmaniczky-oklvt. I. 506.) Rabo. (Családnévben, 1508: Dl. 21,845., Podmaniczky-oklvt. I. 554.) Hrabowe. (Családnévben, 1520: Turóci konvent. Prot. vet. f. 33.) Poss. Hrabowe. (1525: Dl. 24,068., 24,070.) Harabowa. (Családnévben, 1525: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 52., F. 26. N. 19.) Poss. Hrabowe. (1526: U. o. F. 2. N. 80.) – Birtokos családai a Hrabovszky és a Pominóczy. – 1525-ben Bertalan, Mlady Márton, Hwdecz András, Mystryk János és László, majd Hwdecz András, Bertalan és Márton, Mystryk János és Galo László, 1526-ban pedig Hwdecz Márton és Péter jobbágyokat említik. – Hrabove (Rabó, Hrabové) Biccse mellett, tőle dk.-re.
Hrabovka. a) Poss. Hraboka. (1423: Dl. 11,346., 11,359.) Poss. seu villa Hrabowka. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi. áll. lvt.) – Szucsa vár tartozéka. – Hrabovka (Szucsgyergyános, Hrabovka) Trencséntől é(ny).-ra.
Hrabovka. b) Poss. Hraboka. (1388: Rákóczi-Aspremont-család levéltára. Capsa 115. F. 3. N. 58.) Hrabovka. (Családnévben, 1469 Dl. 2456.) Poss. Hraboka. (1475: Dl. 983. 25,214., Nyitrai kpt. N. 378.) Poss. utraque Hrabouwka. (1504: Dl. 21, 62., 24,621., Podmaniczky-oklvt. 404., 405.) Poss. Hrabowka. (1507: Podmaniczky-oklevéltár. I. 512.) Poss. Hrabenka. (1493: Múz. T. a., 1519: Dl. 23,398.) Poss. Grabovka. (1520: Dl. 983.) – A Veszkai- és Bagyinei-családoké, később a Szlopnai- és Zamaróczy-családok bírták. 1504 és 1507-ben Lednice vár tartozéka, de valószínűleg csak részben, mert az előbbi két család birtoklására későbbi időből is vannak adataink. – 1388-ban határában a Dohnawyze nevű patakot említik. – Hrabovka (Bélagyergyános, Hrabovka) Puchótól ny.-ra.
Hradna. a) Poss. Hradna. (1408: O. L. Post adv. F. 26. N. 27.). Gradna. (Családnévben, 1417: Szulyovszky-lvt.) Hradna. (Családnévben, 1431: U. o.) Poss. Hradna. (1441: U. o., 1453: U. o., 1457 U. o., 1507: Mednyánszky-család mednei lvta., 1521: Szádeczky-Kardoss cs.Sándor lvta. Bp., Szulyovszky-lvt., 1522: Dl. 23,628., 1525: Szádeczky-Kardoss cs. lvt., Dl. 24,068., 24,070.) Poss. Rhadna. (1526: Teleki-család zabláti lvta.) Poss. Hradna. (1526: Garamszentbenedeki kvt. lvta. F. 2. N. 80.) – A Zaszkalei-, Szulyói-, Hradnai-, Milochói- és Nádasdy-családok birtoka. Felkérte a Svidrigal-család és meg akarta szerezni a Zápolyai is, de birtoklásukra nincsenek adataink. – 1522-ből Skapa György, 1525-ből pedig János bíró és Skapa Máté, majd János bíró, Skapa György, Othetel György és Krysan Miklós nevű névszerint felsorolt jobbágyai ismeretesek. – 1526-ban megnevezett jobbágyait csak keresztnevükön (János bíró, György, Mihály) említik. – Hradna, ma Szulyóval egyesített község.
Hradna. b) Poss. Garadna, in qua est ecclesia lapidea, superior Garadma. (1329: Anjoukori-okmt. II. 394.) Archidiaconatus Granensis. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. I. 200.) Plebanus de Granna. (1332–1337. U. o.) Poss. seu villa Felsewradna, Alsowradna. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi. áll. lvt.) Poss. – Kyshradna, Naghradna. (1493: Dl. 19,969.) – Korábban a Pogány-család, majd Trencsén vár birtoka. Nemesi birtokosai is lehettek, mert 1493-ban mindkét helység csak részbirtoka a trencséni várnak. – Kis- és Nagyradna, Malá, Vel’ká Hradná, Trencséntől dk.-re.
Hrahó. Poss. Hraho. (1324: Simonyi-lvt. 9. sz.) Poss. Hrako. (1324: U. o.) Poss. Arahna. (1358: Múz. T. a., Anjoukori-okmt. VII. 395.) Poss. Hrahna. (1358: Múz. T. a. Anjoukori-okmt. VII. 513.) – Simonyi-család birtoka. volt; de igényt tartott rá a szkalkai apát is. – Dobra és Szuhapatak között feküdt, de korán elpusztult és területe Dobrába olvadt be, mert a Simonyi-birtokok között többé nem említik.
Hrakolup l. Rakolup.
Hricsó. Terra Hyrychou. (1254: Akadémia kézirattára., HO. VI. 39., Fejér: CD. VI. 2. 380. IV. 2. 241.) Villa inferior Herichou, superior Herichou. (1282: HO. VI. 278.) Plebanus de Enso, Heriso. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 200.) Poss. Eghazi Rihcho. (1469: Dl. 16,784., Podmaniczky-oklvt. I. 83.) Poss. Felsew Rihcho. (1469: U. o.) Poss. Felssewrycho. (1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 127. N. 9.) Poss. Rycho. (1519: Dl. 23,279.) – Hricsó vár tartozéka. – Alsó- és Felsőricsó, Dolni, Horni Hričov, Zsolnától ény.-ra.
Hunyerad l. Kunyerád.
Hvoznica. Terra Hoznucza. (1250: Soós-lvt., Fejér: CD. IV. 2. 65.) Villa Hwosnicza. (Vay-lvt. N. 539a.). Iudex de Hossnycz alias de Zawnycza. (1417: Chaloupeczky: Kniha Žilinská. 91.) Poss. seu villa Kwoznycza. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll, lvt.) Poss. Hwaznicze. (1458: Dl. 15,221., Podmaniczky-oklvt. I. .32.) Poss. Hwoznycze. (1458: Dl. 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 34.) Poss. Hwoznicze. (1458: Podmaniczky-oklvt. I. 35.) Poss. Howoznycza. (1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96.) Hwoznycz. (1498: Podmaniczky-oklvt. I. 326., Dl. 20,706.) Woznycza. (1525: Turóci kvt. Prot. vet. f. 110.) – 1250-ben királyi adományként File bán birta, de 1383-tól már a besztercei vár tartozéka, soltészságát a faluról elnevezett család bírta. – Hvoznica (Fűrészfalu, Hvozdnica) Biccsétől ny.-ra.
Ihriste. Poss. Ihrzysche. (1471: Dl. 17,185., 24,562.) Poss. Hrysche. (1475: Dl. 17,715.) Poss. Ihrysche. (1515: Dl. 22,694.) – A lednicei vár tartozéka. – Ihriste, (Igricke, Ihrište) Puchótól é.-ra.
Ilevka. Poss. Ilewka. (1388: Múz. T. a.) Poss. Ilauka. (1472: Nádasdladányi lvt. I. 32.) Poss. Kislewa. (1475: Dl. 983. 16,484.) Poss. Kyslewa. (1475: Dl. 25,241., Nyitrai kpt. N. 378.) Poss. Illewka. (1484: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 11.) Poss. Ilewka. (1484: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 11., 1500: Simonyi-lvt. 247. sz.) Poss. Kyslewa. (1508: Dl. 21,822., Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 38.) Poss. Ilewka. (1513: Nyitrai kpt. N. 218., Dl. 22,371., 1516: Dl. 22,803., 1517: Dl. 22,938.) – Birtokosai a Zamaróczy-, Szlopnai-, Klobusiczky-, Klobosici Korhán-, Tordameczy-, Zápolyai-, Pozsgai Buday- és Podmaniczky-családok, zálogjogon pedig Magyar Balázs. 1472-ben a király Kasza várához csatolta, de később már nem találjuk a vár tartozékai között. – Kisleva, Ilavka, Illavától dk.-re.
Ilhalka. Poss. Ilhalka. (1465: Dl. 16,220., Podmaniczky-oklvt. 50., 1465: Dl. 16,240., Podmaniczky-oklvt. I. 52.) – Azonos (Precsény)lehotával. L. még ott.
Illove. Poss. seu villa Ilowe. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Gylowe. (1483: Dl. 18,846., Nyitrai kpt. N. 9.) Poss. Ilowe. (1508: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 8., 15., Podmaniczky-oklvt. I. 559., 1520: Dl. 23,372., Esterházy-hitb. levéltár. Rep. 28. F. A. N. 15.) – A sztrecséni vár állandó tartozéka. – Illove (Illó, Illo) Zsolnától d.-re.
Isztebnik. Stipnic. (1208: Dl. 54., 55., HO. VII. 4.) Terra Ztebnuk. (1245: Letopis. Sasinek. VI. 40. 143.) – A nyitrai püspökség birtoka. Határjelei 1245-ben: Vassich-folyó, Scindna hely, Debeli erdő, Ztebnuk forrása. Vagh-folyó. – Ma Isztebnik (Vághidas, Istebnik) Trencsén közelében, tőle északra.
Ivanóc. Villa Iwanolcz. (1477: Dl. 17,902., 17,904.) Poss. Iwanowlcz. (1479: Dl. 18,150.) Poss. Iwanowcz. (1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 128. N. 22.) Poss. Iwanowycz. (1502: Nyitrai kpt. B. 17.) Poss. Ewanocz. (1522: Lev. Közl. 1937. 297.) Poss. Iwanocz. (1522: U. o. 1937. 237.) – A bolondóci vár tartozéka, később egyes részeit zálogban bírták a Zabláthy- és Podmaniczky-családok. Ivanóc (Ivánháza, Ivanovce) Beckótól é.-ra.
Izben l. Zbingov.
Jablonova. Poss. Jablonowa. (1400: Wenzel: Stibor vajda. 119.) Jablonowe. (Családnévben, 1405: Szulyovszky-lvt., Podmaniczky-oklevéltár. I. 10.) Poss. Jablonowe. (1438: Szulyovszky-lvt., 1458: Dl. 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 36., 1469: Dl. 16,784., Podmaniczky-oklvt. I. 86., 1469: Dl. 16,784., Podmaniczky-oklvt. I. 86., 1498: Balassa-lvt. 1506., Podmaniczky-oklvt. I. 314., 1524: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 50., F. 80. N. 25., 1525: Dl. 24,068., 24,070., 1526: Garamszentbenedeki kvt. F. 2. N. 80.) – Valószínűleg a besztercei vár tartozéka volt, amikor Stibor vajda elcserélte a Marsovszky-családdal, mely ettőlfogva állandóan bírta. – Határjelei 1524-ből Lwczky (Luchky), Lany, Rethky, Bechovahora, Beczovahora. (1498. évi határjeleit l. Predmér városnál.) -1526-ban Markowycz Mátyás és Balasowycz György itteni jobbágyokat említik. – Jablonove (Almásfalu, Jablonové) Biccsétől dk.-re.
Jahodnik. Poss. Jahodnyk. (1471: Justh-lvt.) – A Szentmiklósi Pongrác-család birtoka volt. – Többi adataink mindig Turóc megyéhez számítják.
Jasztrebi. l. Ölved.
Jeszenice. Jezencha. (Családnévben, 1269: Múz. T. a., Fejér CD. IV. 3. 533.) Poss. Jezenche. (1271: Fejér: CD. VII. 2. 149.) Vilia seu terra Jesztencha. (1318: U. o. VIII. 2. 169.) Jatensia, Jasencia. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 200.) Poss. Jezanche. (1366 Dl. 5492.) Jezyniche. (Családnévben, 1375: Szulyovszky-lvt.) Poss. Jezenche. (1394: Akadémia kézirattára, Fejérpataky-hagyaték.) Jessenycza. (Családnévben; 1414: Dl. 10,269.) Jezenyche. (Családnévben, 1462: Nyitrai kpt. N. 139., 528.) Jezenyche. (Családnévben, 1465: Dl. 16,241., Podmaniczky-oklvt. I. 52.) Yezenyche. (Családnévben, 1466: Dl. 16,403., Podmaniczky-oklvt. I. 61.) Hezhenycz. (Családnévben, 1472: Podmaniczky-oklvt. I. 108.) Jezenycze. (Családnévben, 1476: Dl. 17,752.) Yesenycz. (Családnévben, 1479: Podmaniczky-oklvt. I. 133.) Jesenicz. (Családnévben, 1479: Dl. 18,271.) Jezenicz. (Családnévben, 1487: Balassa-lvt.) Jezenyche. (Családnévben, 1494: Kossuth-lvt.) Gyezzenycz. (Családnévben, 1495: Dl. 20,329.) Jesthenycz. (Családnévben, 1496: Dl. 20,315.) Jesenycz. (Családnévben, 1497: Szunyogh-lvt.) Jezenicze. (Családnévben, 1497: Esterházy hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 7 et NB.) Jezeniche. (Családnévben, 1498: Garamszentbenedeki kvt. F. 102. N. 44.) Jezenycze. (Családnévben, 1502: Turóci kvt. Prot. vet. f. 4.) Jessenycza. (Családnévben, 1503: Dl. 21,227.; Podmaniczky-oklvt. I. 399.) Jezenycza. (Családnévben, 1504: Podmaniczky-oklvt. I. 412.) Jessenycze. (Családnévben, 1504: Dl. 21,376., Balassa-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 445.) Jeznycz. (Családnévben, 1505: Garamszentbenedeki kvt. F. 36. N. 54., F. 52. N. 2.) Jezenycza. (Családnévben, 1506: Dl. 21,636., Podmaniczky-oklvt. I. 506.) Jezenycze. (Családnévben, 1507: Balassa-lvt.) Jezennycha. (Családnévben, 1507: Podmaniczky-oklvt. I. 532.) Kys Jezenycza. (Családnévben, 1508: Turóci kvt. Prot. vet. f. 3.) Jezenycze. (Családnévben, 1510: U. o. f. 17., Podmaniczky-oklvt. I. 6 5.) Jezenycza. (Családnévben, 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 48.) Jessenycza. (Családnévben, 1516: U. o. F. 94. N. 34.) Jezenycza. (Családnévben, 1516: Turóci konvent. Prot. vet. f. 23., Balassa-lvt. 1519.) Jezenyche. (Családnévben, 1518: Garamszentbenedeki kvt. F. 59. N. 6.) Jezenycha. (Családnévben, 1518: Turóci kvt. Prot. vet. f. 39. 57.) Jezennycze. (Családnévben, 1519: Garamszentbenedeki kvt. F. 59. N. 12.) Jezenycza. (Családnévben, 1522: Turóci kvt. Prot. vet. f. 56.) Jezenyche. (Családnévben, Garamszentbenedeki kvt. F. 132. N. 28.) Poss. Jesenicze. (1525: Balassa-lvt.) Poss. Jezenycza. (1525: Dl. 24,068.) Poss. Jezenycze. (1526: Garamszentbenedeki kvt. F. 2. N. 80.) – A nyitrai püspökség birtoka, majd a birtokról nevezett Jeszenicei nemesek, későbben a Jeszenicei Szunyogh-család bírja. – 1526-ban a Szunyogh-család Chernyak Péter és Miklós nevű itteni jobbágyait említik. – Jeszenica (Nagyjeszence, Vel’ka Jesenica) Vágbesztercétől ény -ra.
Jeszenove. Villa Yesenow. (1407: Fejér: CG. X. 4. 642.) Poss. Jasenyowe: (1474: Múz. T. a., 1476: Nyitrai kpt: N. 492., Dl. 17,605.) Poss. Jesenowe. (1488: Dl: 19,421.) Poss. Jezenow. (1496: Dl. 21,315.) Lietava tartozéka örökös soltészsággal. – Jeszenove (Jeszenye, Jasenové) Rajectől é.-ra.
Jesztrebe l. Ölved.
Jordán. Poss. Jordan. (1356: Dl. 4632.) – Zamaróczy-család birtoka. – Fekvése meghatározhatatlan, valahol a többi Zamaróczy-birtokok szomszédságában keresendő.
Kabatvalehota. Poss. Cabatvalehota. (1388: Mednyánszky-lvt. 1391.) Az ugróci vár tartozéka. – A felsorolás szerint Szlatina környékén keresendő, de nem azonos sem Cserna-, sem pedig Omasztinalehotával.
Kalista l. Dezsér.
Kálnica. Poss. Kabucza. (!) (1396: Nyáry-lvt. XVIII. sz.-i más.) Kalnicz. (Családnévben, 1422: Rakovszky-lvt.) Kalnycha. (Családnévben, 1436: U. o.) Kalnycz. (Családnévben, 1477: Dl. 17,982.) Kalnicza. (Családnévben, 1478: Nyitrai kpt. C. 216.) Kalna. (Családnévben, 1481: U. o. N. 256.) – Birtokos családjait nem ismerjük. – Kálnica (Kalános, Kálnica) Trencséntől d(ny).-ra, Vágújhely közelében.
Kamenicsán. Terra vacua Kemenchen. (1193: Balassa-lvt. más.) Poss. Kemenche. (1324: Simonyi-lvt. 9. sz.) Kemeche. (Családnévben, 1353: Szulyovszky-lvt., 1366: U. o., 1374: U. o.) Kemenche. (Családnévben, 1375: U. o.) Kemeche. (Családnévben, 1375: U. o.. 1378: U. o., 1379: U. o.) Kemenche. (Családnévben, 1379: U. o.) Poss. Kameniczan. (1379: Múz. középkori másolatok.) Kemeche. (Családnévben, 1383: Sulyovszky-lvt.) Kemenche. (Családnévben. 1424: U. o., 1436: U. o ) Kamenczano. (Családnévben, 1441: Dl. 13,626.) Kamencz. (Családnévben, 1453: Múz. T. a.) Cameniczano. (Családnévben, 1461: Nádasdladányi lvt. I. 23.) Kamenichan. (Család névben, 1467: Dl. 16,477.) Kamincza. (Családnévben, 1468: Múz. T. a. ) Kameniczan. (Családnévben, 1479: Dl. 18,271., Podmaniczky-oklevéltár. I. 134.) Kamenychan. (Családnévben, 1484: Nyitrai kpt N. 31., 1487: U. o. K. 99., 1488: U. o. N. 58.) Kameniczan. (Családnévben, 1489: Metternich- Sándor-lvt. D. X. 2. 4.) Kamychan. (Családnévben, 1491: Nyitrai kpt. N. 766.) Kamencz. (Családnévben, 1492.: U. o. ZZ. 148.) Kameniczan. (Családnévben, 1492: Múz. T. a.) Kamynycz. (Családnévben, 1492: Esterházy hitb. lvt. Rep. 27. F. A. N. 22. et C.) Kamenyczan. (Családnévben, 1492: Dl. 19,860.) Poss. Kamenychan. (1498: Simonyi-lvt. 231. sz.) Kamenychan. (Családnévben, 1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 78. N. 34. F. 91. N. 13., 1502: Akadémia kézirattára., 1505, 1509: Múz. T. a.) Kamynencz. (Családnévben, 1515: Akadémia kézirattára.) Kemenycz. (Családnévben, 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 48. F. 94. N. 34.) Kamenycz. (Családnévben, 1517: U. o. Prot. I. f. 14.) Kamenecz. (Családnévben, 1518: Dl. 23,004.) Poss. Kamenchan. (1520: Nyitrai kpt. N. 994.) Poss. Kemenecz. (1523: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 35.) Poss. Kamynchan. (1523: Lev. Közl. 1937. 239.) – Határjelei 1193-ban: Vagh folyó Boloso patak Morvaország felé, Valara patak, Stolk föld. 1379-ben pedig Prekopa árok, Dyel hegy, Bikfa fa, Ilszta hora hegy, Vazecz folyó, Tonya víz, Vagh folyó, Rusz fűzfa. – Várjobbágyi birtok, később az esztergomi keresztesek, majd 1353-tól a Kameniczky-család birtoka, később vétel címén a Zápolyai-család bír részeket, a Podmaniczky-család pedig zálog címen. – 1523-ban a Kameneczky-család Zabyska László, Anthws, Kosyk Mathws, Petracz Péter nevű ottani jobbágyait említik. – Kamenicsán (Köveskő, Kamenicany) Illavától nyugatra.
Kardosvaszka l. Lednice h. és Vaszka b).
Katlina. Poss. Kathlyna. (1438: Balassa-lvt.) Poss. seu villa Kathlyna. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Pred. Kathlyna. (1466: Dl. 16,310.) Poss. Kathlyna. (1466: Dl. 16,403., Podmaniczky-oklvt. I. 6., 1475: Dl. 17,715., Podmaniczky-oklevéltár. I. 330., 1498: Dl. 22,530.) Pred. Kathlyna. (1504: Dl. 21,262., 24,621.) Poss. Kathlina. (1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Poss. Kathlyna. (1507: U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et F.) Poss. Katalina. (1507: Szunyogh-lvt. XVIII. sz.-i más.) Poss. Katlina. (1508: Balassa-lvt.) Pred. Kathlyna. (1511: Dl. 22,212., 22,059., 22,220., 1515: Dl. 22,694.) – Beszterce vár alól kivéve Albert király 1438-ban a Hatnai-családnak adományozta, de ennek ellenére a következő évben még mindig a besztercei vártartozékai között sorolják fel. A birtok felét a Podmaniczky-család 1466-ban zálogba vette, másik részét pedig a Hatnai-család révén a lednicei, majd 1507-től kezdve a budetini várhoz számították. A Hatnai-család kihalása után 1515-ben ismét visszacsatolták a lednicei várhoz, annak ellenére, hogy az új tulajdonosok a Korlátkőy-családbeliek még korábban, 1511-ben lemondottak róla a Podmaniczky-, Szentmiklósi- és Sokorói-családok javára. Még a középkor folyamán elpusztult és később eltűnt birtok. Zbórótól északkeletre a Katlinahegy és patak vidékén fekhetett.
Kbelan l. Gbelány.
Kebelény l. Gbelány.
Kemeche l. Kamenichan.
Kemenehorka l. Horka.
Kenyuk. Poss. Kenyuk. (1396: Ocskay-lvt.) – Viszolajjal és Szverepeccel együtt a Viszolaji-családé. – Az említett két birtok környékén keresendő.
Kétlehota l. Marikovalehota.
Kisberzence l. Breznic.
Kisbiccse. Iudices de parva Bytcza. (1409: Dl. 9613.) Kyz Bycche. (Családnévben, 1477: Dl. 17,975., Podmaniczky-oklvt. I. 118.) Kysbyche. (Családnévben, 1477: Garamszentbenedeki kvt. F. 60. N. 46.) Poss. Kys Byche. (1497: Podmaniczky-oklvt. I. 305.) – A biccsei várkastély tartozéka volt. – Kisbiccse (Biccsefalu, Bytčica) Nagybiccse mellett, tőle dny.-ra.
Kisbisztrica l. Bisztrica.
Kisbreznie l. Breznic.
Kisehocholna l. Chocholna.
Kiscserna l. Cserna.
Kisdivina l. Divina.
Kisdomanis l: Domanis.
Kisfalu. a) Villa utraque Kysfalw. (1477: Dl. 17,902., 17.904., 1479: Dl. 8,150.) – Bolondóc vár tartozéka. – Közelebbi fekvése ismeretlen.
Kisfalu. b) Poss. Kysfalw. (1500: Simonyi-lvt. 247. sz.) A Szlopnai-család birtoka, melyből a Tordameczy-család dotaliciumot kap. – Szintén ismeretlen fekvésű eltűnt birtok.
Kishelvény l. Helvény.
Kishochk l. Kocsóc.
Kishradna l. Hradna.
Kiskolecsin l. Kolecsin.
Kiskoteso l. Kotteso.
Kiskubra l. Kubra.
Kisleve l. Illevka.
Kisliborcsa l. Liborcsa.
Kislieszkóc l. Lieszkóc.
Kismikusóc l. Mikusóc.
Kisneporác l. Neporác.
Kispodhrágy l. Podhrágy.
Kisporuba l. Poruba.
Kisravaszd l. Ravaszd.
Kisrudina l. Rudina.
Kisskribazovics l. Skribazovics.
Kisszlatina l. Szlatina.
Kisszlavnica l. Vaszka.
Kissztankóc l. Sztankóc.
Kissztrecse l. Sztrecse.
Kisszvedernik l. Szvedernik.
Kisudvarc l. Dvorec.
Kisudies l. Udicsa.
Kiszavoda l. Zavadka.
Klacsán. Poss. Kleczen. (1511: Turóci kvt. Prot. vet. f. 10.) – A Praznoczky-család birtoka. – Klacsán (Kalacsány, Klače) Rajectől é.-ra.
Klestina. Poss. Klystyna. (1408: Dl. 9369., 9416., 9417.) Poss seu villa Kleschyna. (1438: Balassa-lvt., 1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Pred. Closthina. (1466: Dl. 16,310., Podmaniczky-oklvt. I. 56.) Poss. Kelezchyna. (1466: Dl. 16,403., Podmaniczky-oklvt. I. 61.) Poss: Klezchyne. (1498: Dl. 22,530., Podmaniczky-oklvt. I. 330.) Poss. Klescina. (1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Poss. Kleschina. (1507: Balassa-lvt., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et F.) Poss. Kliesczina. (1507: Szunyogh-lvt.) Poss. Klesczina. (1508: Balassa-lvt.) Poss. Klesthyna. (1511: Dl. 22,059., 22,212., 22.,222.) Villa Kliesthina. (1520: Balassa-lvt.) – Feltűnésekor a Leszkovszky-család birtoka, 1438-ban Albert, mint a besztercei vár tartozékát a Hatnai-családnak adományozza ugyan, de még 1439-ben is a besztercei várhoz számítják. 1466-ban zálogjogon a Podmaniczky-család birtoka, majd ismét a Hatnai-családé, mely Budetinhoz csatolta. A család magtalan halála után a Korlátkőy-család kapta adományba, de a Podmaniczky-, Szentmiklósi Pongrácz- és Sokorói-családok javára lemondott róla. – 1408. évi határjeleit l. Kocskócnál. – Klestina (Kelestény, Kliestina) Puchótól é.-ra.
Klobusic. Villa Clobuchycz. (1229: Múz. T. a.) Clobucha. (Családnévben, 1262: Héderváry-oklvt. I. 3.) Kolbucha. (Családnévben, 1366: Fejér: CD: IX. 7. 253., 255.) Kolbuche. (Családnévben, 1366: Fejér: CD. IX. 7. 539.) Kalbocha. (Családnévben, 1367: Dl. 25,136.) Kolbuche. (Családnévben, 1368: Szulyovszky-levéltár.) Kolbucha. (Családnévben, 1368: U. o.) Klobucha. (Családnévben, 1372: U. o.) Giobachan. (Családnévben, 1374: U. o.) Kolbocha. (Családnévben, 1375: U. o.) Kolbacha. (Családnévben, 1377: U. o.) Clubuchan. (Családnévben, 1379: U. o.) Poss. Kolbocha. (1388: Múz. T. a.) Klubucha. (Családnévben, 1408: Dl. 9417.) Klobusicz. (Családnévben, 1421: Fejér: CD. X. 6. 432.) Klobuczicz. (Családnévben, 1422: Múz. T. a.) Klwbwcha. (Családnévben, 1428: Dl. 12,026., Podmaniczky-oklvt. I. 18.) Klwbucha: (Családnévben, 1428: Podmaniczky-oklvt. I. 19.) Clwbwcza. (Családnévben, 1428 Kisfaludy-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 16.) Kolbucha. (Családnévben, 1428: Szulyovszky-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 20., 21., 1429: U. o.) Globocha. (Családnévben, 1440: Dl. 13,568., Podmaniczky-oklvt. I. 24.) Clobocycz. (Családnévben, 1440: Dl. 13,571., Podmaniczky-oklvt. h 26.) Clobochka. (Családnévben, 1440. U. o.) Klwbwchycz. (Családnévben, 1440: Nyitrai kpt. N. 926.). Clobuczicz. (Családnévben, 1446: O. L. Bossányi-lvt. A. 206.) Globwchycza. (Családnévben, 1451: Dl. 14,477., Podmaniczky-oklvt. I. 29.) Klobucha. (Családnévben, 1453: Múz. T. a.) Kolbosicz. (Családnévben, 1458: Dl. 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 34.) Clobuczicz. (Családnévben, 1461: Nádasdladányi lvt. I. 23.) Poss. Villa Klobwczicz. (1461: Nádasdladányi lvt. I. 24.) Klobwcha. (Családnévben, 1462 Nyitrai kpt.. N. 139., 528.) Klobucha. (Családnévben, 1466: Dl. 16,283.) Clwboczyck. (Családnévben, 1466: U. o.) Klobucza. (Családnévben, 1471: Dl. 17,130.) Klobuchycz. (Családnévben, 1472: Dl. 17,286., 17,368., Podmaniczky-oklvt. I. 103.) Klobwchycz. (Családnévben, 1472: Nyitrai kpt. N. 487.) Klobwchycza. (Családnévben, 1472 Podmaniczky-oklvt. I. 105.) Alsoklobuchich. (Családnévben, 1472: Podmaniczky-oklvt. I. 108.) Poss. Clobuczicz. (1472: Dl. 24,976.) Klwbwsych. (Családnévben, 1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 110.) Klobuchycz. (Családnévben, 1474: Múz. T. a. 1476.) Clwbuchicz. (Családnévben, 1474: Nyitrai kpt: N. 492.) Poss. Klobochicz. (1475: Dl. 983., 16,484., 25,241., Nyitrai káptalan. N. 378.) Klobuchycz. (Családnévben, 1475: Dl. 17,715.) Klobwchycz. (Családnévben, 1478: Múz. T. a.) Poss. Klobuchycz. (1478: Garamszentbenedeki kvt. F. 59. N. 39.) Klobwchycz. (Családnévben, 1480: Dl. 18,428.) Klobuczicz. (Családnévben, 1480: Teleki család zabláti lvta.) Klobwchicz. (Családnévben, 1480: Nyitrai kpt. N. 547.) Klobwczhicz. (Családnévben, 1482: Dl. 18,634., Podmaniczky oklevéltár. I. 165.) Klobwchycz. (Családnévben, 1482: Garamszentbenedeki kvt. F. 15. N. 6., Podmaniczky-oklvt. I. 162.) Klobwchicz. (Családnévben, 1482: Podmaniczky-oklvt. I. 167.) Poss. Klobwchycz. (1484: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 11.) Poss. Klobuczycz. (1484: U. o. Prot. extraser. f. 14.) Klobwczycz. (Családnévben; 1484: Nyitrai kpt. N. 31.) Poss. Klobwczycz. (1484: Dl. 18,867.) Poss. Klobwchycz. (1487: Múz. T. a.) Cloboczycz. (Családnévben, 1488: Dl. 19,369.) Klobochycz. (Családnévben, 1488: Nyitrai kpt. HHH.) Klobwchycz. (Családnévben, 1489: Dl. 19,519.) Klobwczycz. (Családnévben, 1492: Dl. 19,860.) Poss. Klobuczicz. (1493: Dl. 23,398., Múz. T. a. 1519.) Poss. Klobochycz. (1494: Akadémia kézirattára.) Klobwchycz. (Családnévben, 1496: Dl. 20,315.) Poss. Klobochycz. (1498: Dl. 24,997.) Poss. Globoczycz. (1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 4. N. 32.) Poss. Klobuczycz. (1500: Simonyi-lvt. 247. sz.) Also Klobucsicz. (1504: Dl. 32,749. más.) Poss. Klobwchycz. (1505: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 27.) Felso Klobwczycz. (Családnévben, 1506: Simonyi-lvt. 263. sz.) Poss. Klobuchicz. (1507: Dl. 983., 1508: Dl. 21,822., Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 38.) Poss. Alsoklobwczycz. (1510: Dl. 22,022., Podmaniczky-oklvt. I. 597.) Felsewklobwczycz. (Családnévben, 1510: U. o.) Poss. Felsewklwbwczycz. (1513: Nyitrai kpt. N. 218., Dl. 22,371., 22,022., 1516 Dl. 22,730.) Poss. Alsoklwbwczycz. (1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 2í. N. 48., F. 94. N. 34.) Poss. Felsewklobwczycz. (1516: Dl. 24,353.) Poss. Felsewklwbwczycz. (1516: U. o.) Poss. Felseuklubuchycz. Kewzebklubuchycz. (1516: Dl. 22,827., 24,353.) Poss. Klubuchycz. (1516: Dl. 22,803.) Klwbwczyzcz. (Családnévben, 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 48., F. 94. N. 34.) Felsewklwbwchycz. (Családnévben, 1517: Dl. 22,938.) Poss. Felsewklobwchycz. (1517: Garamszentbenedeki kvt. Prot. I. 14.) Alsoklobwchicz. (Családnévben, 1517: U. o.) Poss. Klobwczicze. (1519: Turóci kvt. Prot. vet. f. 45.) Klobwczy. (Családnévben, 1519: U. o. Prot. vet. f. 81.) Poss. Alsoklobuchycz. (1520: Lev. Közl. 1937. 234.) Kloboczycz. (Családnévben, 1524: Dl. 294., 293.) – Birtokosai a Klobusiczky, Klobusici Cservenec- és Korhán-, a Zamaróczy- és a Zamárdi Ábránffy-, továbbá a Podmaniczky-, Tordameczy-, Mittai és Mittai Rozson-, valamint a Zápolyai-családok. Zálogjogon bírtak még ezeken kívül a Mednyánszky-, Valny-családok és Magyar Balázs. – 1516-ban Rozson Kelemen Pothowe Máté, Oroszlánkői Miklós Danyk Bálint és Zamaróczy Lénárt Marthyn Miklós nevű középklobusici jobbágyait említik. – Klobusic, Klobušice, Illava mellett, tőle dny.-ra.
Klucsó. Villa Kluchov. (1328: Dl. 1461., 25.031.) Poss. Kluchow. (1392: Szulyovszky-lvt., 1435: Dl. 12,688.) Poss. Kliczo. Klichu. (1393: Múz. T, a. 1796.) Clwczoue. (Családnévben, 1466: Dl. 16,283.) Kluczowa. (Családnévben, 1476: Dl. 19, 729., 25,243.) Poss. Klwchowe. (1484: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 15.) Kluczowe. (Családnévben, 1486: Simonyi-lvt. 226. sz.) Poss. Klwchewo. (1487: Nyitrai káptalan. K. 99.) Kluchowe. (Családnévben, 1487: U. o.) Poss. Klycho. (U. o. N. 458.) Cluchowe. (Családnévben, 1492: Nyitrai kpt. ZZ. 148., 1493: U, o. 377.) Poss. Clwchow. (1493: Nyitrai kpt. N. 377.) Klwczow. (Családnévben, 1497: Dl. 20,671.) Poss. Klwchowe. (1505: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 30., 32.) Poss. Klwchowa. (1505: U. o. f. 33.) Klwchow. (Családnévben, 1506: Szepesi kpt. Prot. I. f. 47.) Poss. Klwehowe. (1507: Dl. 21,704., Podmaniczky-oklvt. I. 520., 527.) – A sárosmegyei Újfalussy-, Szvederniki-, Porubai-, Kisporubai-, Klucsovei-, Leszkovszky-családok birtoka. A Sárosfalvi Nehéz-család adományt kapott rá 1487-ben, de az iktatásnál mindannyiszor ellentmondással találkozott és birtoklására nem találtunk adatokat. A Podmaniczky-család is igényt tartott rá valamilyen címen, de aztán a Leszkovszky-család javára lemondott. – 1393. évi 1796. évi átírásban fennmaradt határjelei: Vagh folyó, Teöldfa fa, Pesther mocsár, Hubolcha erdő, Libuorcha pataka, Barkolcza fa, Szkalicza kő. – Klucsó (Kulcsos, Klučové) Trencséntől é.-ra. Knezvolehota. Poss. Knezwolhotha. (1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96.) – A besztercei vár tartozéka. – A felsorolás szerint Domanislehotával azonos. – Ma puszta Deménytelep néven, Rajectől dny.-ra, Domanis falu mellett.
Kocskóc. Hetlek, Hoczak. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 200.) Poss. Alsowhochk. Felsewhochk, Felsehochk. (1407: Dl. 9367., 9369.) Poss. Alsohothk. Felsewhothk. (1408: Dl. 9369., 9416.) Poss. Alsowhochk. Felsewhochk. (1408: Dl. 9414.) Poss. utraque Hochkowcz, (1462: Dl. 15,772.) Poss. Alsohotkowecz, Felsehothkowecz. (1467: Dl. 16,566.) Poss. Felsewkochkowycz, Alsokochkowycz. (1473: Dl. 15,773. 17,368., 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 109.) Poss. Alsohochkowcz, Felswhochkowcz. (1496: Dl. 20,315.) – Birtokosa a Kaszai Leszkovszky-család, majd ezek révén Kasza vár tartozékává lett és meg is maradt akkor is, mikor már a család nem bírta a várat. – Egyháza, melyet már az 1332–1337. években említenek, mint az 1408. évi adat mutatja, Szent Mihály arkangyal tiszteletére volt szentelve. – Határjelei, melyek egyúttal Nosic, Herbortin, Milochó és Klestina határjeleit is magukban foglalják, 1408-ban a következők: Wagh folyó, locus arenosus seu viminosus vulgo Nadaalsaar, slavonice Pyewyczneblatho, Garna hegy, Thaareth, slavonice Thorowaluka, Bykhegh, slavonice Bwkowahora, Orlowhege, slavonice Dubowahora, Semyenpathaka, Strany bérc, Magyarozkystranya hegy, Mysnyloocz erdő, Mraskowcz domb, Jeskowcz bokor, Bykerdew, slavonice Bukowyna, Sernowcz kőbánya, Makoucz patak, Brezkowcz hegy, Borhege hegy, Megye cserjés, Warhege hegy, Althalbyk slavonice Prechnabukowyna, Raduchna völgy, Kaaczheegh, Maleczycze hegyek, Konopna víz, Jeztrebhege, Theyeshegh, slavonice Blechnahora, Thamaspathaka. – Alsó- és Felsőkocskóc, Dolnie, Hornie Kočkovce, Puchótól d.-re.
Kocsóc. Poss. seu terra Huchk et Hwchk. (1321: Rakovszky-könyvtár.) Hochk. (Családnévben, 1396: Nyáry-lvt.) Poss. Hoczk. (1398: Rakovszky-kvt., 1404: U. o., 1405: U. o.) Poss. Kyshask. (1405: Múz. T. a.) Hochk. (Családnévben, 1417: Rakovszky-könyvtár, 1417: Múz. T. a.) Kischochk. (Családnévben, 1419: Rakovszky-könyvtár.) Poss. Kyshochk. (1419: U. o.) Poss. Chochk. (1422: U. o.) Poss. Hochk. (1434: Múz. T. a., 1435: U. o.) Poss. Kochych. (1436 Rakovszky-kvtár.) Hochk. (Családnévben, 1436: U. o.) Poss. Hochk. (1436: U. o.) Poss. Kyshochkowcz. (1476: Múz. T, a.) Poss. Kyshwczka. (1476: Nyitrai kpt. N. 6.) Poss. Kyshothka. (1476: U. o.) Villa Hechewcz. (1477: Dl. 17,902.) Villa Hethewcz. (1477: Dl. 17,904.) Poss. Hechewcz. (1479: Dl. 18,150.) Poss. Kyshochk. (1479: Dl. 18,248.) Kyshocz. (Családnévben, 1481: Múz. T. a.) Kyshochk. (Családnévben, 1481: Nyitrai kpt. N. 256.) Poss. Kyshochk. (1482: Múz. T. a.) Hoczow. (Családnévben, 1499: Múz. T. a. 1500.) Hossowcz. (Családnévben, 1499: Nyitrai kpt. N. 938.) Hochk. (Családnévben, 1501: Nyáry-lvt.) Poss. Hoczow. (1501: Akadémia kézirattára.) Poss. Hoczko. (1501: Múz. T. a.) Hochowcz. (Családnévben, 1502: Rudnay-lvt.) – Birtokosai a Kocsóczi, Bobrovniki-, Hodász-, Rakolupszky-, Rakolupi Gebes-, Bélai-, Kohányi-, Bohuszlavici-, Kálnai-, Gúti Országh-, Somszegi-, Livinai- és Halácsy-családok. 1477–1479 közötti időben Bolondóchoz számították. – Kiskocsóc határjelei 1419-ben: Wag folyó, Zylfa, Kyswagh folyó, Nadalvize, Skalka domb, Iwanka hegy, Zwhon hegy. – Ma Kocsóc, Kočovce. Beckótól d.-re.
Kohány. Poss. Kohan. (1394: Rudnay-lvt.) Kohan. (Családnévben, 1397: Dl. 8224., 8225., 9140., 1404: Rakovszky-kvt.) Poss. Kohan. (1411: Akadémia kézirattára.) Kohan. (Családnévben, 1412 U. o.) Kochan. (Családnévben, 1413: U. o.) Kohan. (Családnévben, 1414: Akadémia kézirattára, 1417: Múz. T. a.) Chohan. (Családnévben, 1438: Akadémia kézirattára.) Kwhanowcz. (Családnévben, 1467: Nyitrai kpt. N. 764.) Kohan. (Családnévben, 1471: Dl. 17,130.) Kochanocz. (Családnévben, 1473: Akadémia kézirattára.) Poss. Kohanowcz. (1475: Dl. 983., 16,484., 25,241., Nyitrai kpt. N. 378.) Kohan. (Családnévben, 1475: Múz. T. a.) Kohanycz. (Családnévben, 1478: Nyitrai kpt. N. 21G.) Kohan. (Családnévben, 1478: Akadémia kézirattára, 1481: Múz. T. a.) Poss. Kohan. (1492: Dl. 19,884.) Kohan. (Családnévben, 1494: Nyitrai kpt. N. V. 2., 1496: U. o. O. 13., 1497: U. o. N. 351., 1499: Múz. T. a., 1502: Nyitrai kpt. B. 17.) Kochan. (Családnévben, 1503: Rudnay-lvt.) Kokhanowcz. (Családnévben, 1507: Ocskay-lvt.) Kokhan. (Családnévben, 1513: Nyitrai kpt. N. 218., Dl. 22,371.) Kwkhanowecz. (Családnévben, 1513: Dl. 22,022.) Birtokosai a Kohanóczi-, Felsőozori-. Ozori Pobera- és Svehla-, a Zamaróczy- és Szlopnai-családok.–Határjeleiként 1394-ben a Trebenpathaka-t említik. – Kohán (Vágkohány, Kochanovce) Trencséntől dny.-ra.
Kohna. Poss. Kohnad. (1329: Anjoukori-okmt. II. 394.) Poss. Kohna. (1493: Dl. 19,969.) – A Pogány-családé, majd a trencséni vár részbirtoka. – Ma Kohnácspuszta, Kisgradna határában.
Kokholna l. Chocholna.
Kolaróc. Poss. Kolarovice vulgariter Henrici villa. (1393: Letopis. VI. 142.) Kolarow. (Családnévben, 1469: Dl. 16,784., Podmaniczky-oklvt. I. 86.) Poss. Kolarowcze. (1525: Dl. 24,068., 24,070.) Hricsó vár tartozéka volt. – 1525-ben a Szerdahelyi Imreffy-család Ometak Péter, Thwerdy András és György nevű ottani jobbágyait említik. – Kolaróc, Kolárovice, Biccsétől é.-ra.
Kolecsin. Duo ville Kelechyu. (1255: Múz. T. a.) Kelechen. (Családnévben, 1368: Szulyovszky-lvt.) Poss. seu villa Kolechyn. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Kolechin. (Családnévben, 1456: Metternich-Sándor-lvt. D. X. 2. 2.) Koleczan. (Családnévben, 1466: Dl. 16,283.) Kolechyn. (Családnévben, 1475: Dl. 17,715.) Kyskolechen. (Családnévben, 1484: Nyitrai kpt. N. 31.) Kolachan. (Családnévben, 1496: Dl. 20,315.) Kyskolechyn. (Családnévben, 1489: Dl. 19,519.) – A Kolecsinszky-család birtoka. – Kis- és Nagykelecsény, Maly, Velky Kolačin, Illavától d(ny).-re.
Kolmetze l. Humec.
Konszka. Villa Kunszka. (1350: Fejér: CG. XI. 512.) Duo villa Konzka. (1368: Zichy-okmt. III. 366.) Villa Konzka. (1439: Tört. Tár. 1896. 516.) Poss. Konska. (1456: Justh-lvt.) Poss. Konzka. (1471.: U. o.) Poss. Konczka. (1473: U. o.) Poss. Kanczka. (1473: U. o.) Poss. Konska. (1474: Múz. T. a., 1476., Nyitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605., 1488: Dl. 19,421.) Poss. Konzka. (1496: Dl. 20,315. – Zsolna tartozéka, majd a Balogi-családé, később Hricsó, azután Sztrecsén, végül pedig Lietava tartozéka. – 1488-ban Bargar Mátyás ottani jobbágyot említik. – Konszha (Kunfalva, Konská) Rajectől ék.-re.
Kopec. Poss. Kopech. (1397: Dl. 8424., 8425., 9140., 1162: Dl. 15,772., 1467: Dl. 16,566.) Poss. Kopecz. (1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 110., 1196: Dl. 20,315., 1518: Dl. 23,033.) – Kasza vár állandó tartozéka volt. – 1518-ban Olah Pál ottani jobbágyot említik. – Kopec (Tóthalom, Kopec) Illavától dk.-re.
Kosztelec. Poss. Kostolech. (1430: Szulyovszky-lvt.) Poss. Kostelec. (1431: Dl. 12,388.) Poss. Chernakowstelech. (1440: Dl. 13,568 Podmaniczky-oklvt. I. 23. ) Poss. Chernakowchostelecz. (1410: Dl. 13,571. Podmaniczky-oklvt. 27.) Poss. Chernakowhostelecz. (1451: Dl. 14,477. Podmaniczky-oklvt. 30.) Poss. Chernacokoztelecz. (1458: Dl. 15,221., 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 32.) Poss. Kozthelewcz. (1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96.) Poss. Chernakew Kozthelecz. (1482: Dl. 24,571., Podmaniczky-oklvt. I. 160.) Poss. Kostelewcz. (1495: Dl. 20,305., Podmaniczky-oklvt. I. 258.) Poss. Kosthelecz. (1496: Dl. 20,3513., Podmaniczky-oklvt. I. 272.) Kostelecz. (1500: Dl. 20,768., Podmaniczky-oklvt. I. 364.) – Birtokosa a Teplai Csernák-család volt, mely használatra a Budinalehotai-családnak adta, majd a Paznóci Koza-családnál zálogba lévő birtokot elzálogosítja neki. Lucskai Lőrinc hűtlensége folytán a Klobusiczhy- és Podmaniczky-családok kapják, akik Hunyadi Jánostól új adományt is szereznek rá. A Podmaniczkyak részüket a besztercei várhoz csatolják. A Budinalehotai, másnéven Szalóky-család 1495-ben ismét jogot tart rá és perel érte a Podmaniczkyakkal, majd átengedi részét a Szulyói-családnak, amely az ismeretlen kimenetelű pereskedést továbbfolytatja. – Kostelec (Kosfalu, Kostelec) Vágbesztercétől k(é).-re.
Kotessó. Hatisow. (Családnévben, 1336: Szulyovszky-lvt.) Hutasow. (Családnévben, 1341: Akadémia kézirattára, Bossányi-lvt.) Poss. Hotesou. (1351: Anjoukori-okmt. V. 493., Múz. T. a.) Hachoso. (Családnévben, 1351: Balassa-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 5.) Poss. Hotoso. (1355: Dl. 4533., Anjoukori-okmt. VI. 534.) Hothoso. (Családnévben, 1361: Dl. 5040., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 167., 168., 172. et NB.) Chotesow. (Családnévben, 1374: U. o. Rep. 28. F. C. N. 168. NB.) Hathosow. (Családnévben, 1395: Simonyi-levéltár. 61. sz.) Chotessow. (Családnévben, 1408: U. o. 74. sz.) Hotessou. (Családnévben, 1408: U. o., 1409: U. o. 79. sz.) Hotyso. (Családnévben, 1417: Esterházy hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 170.) Scultetia Kotessoviensis. (1423: Fejér: CD. XI. 548.) Hothoosth, Hothooschy. (Családnévben, 1440: Podmaniczky-oklvt. I. 28.) Hothesow. (Családnévben, 1453: Dl. 14,653.) Chotesow. (Családnévben, 1469: Dl. 16,784., Podmaniczky-oklvt. I. 86.) Poss. Noghogesow. (1469: Dl. 16, 784.) Poss. Chotiessow. (1476: Dl. 17,782.) Hothessow. (Családnévben, 1480: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 38., Podmaniczky-oklvt. I. 139.) Poss. Hothessow. (1482: Garamszentbenedeki kvt. F. 15. N. 6., Podmaniczky-oklvt. I. 161.)Hothyeso. (Családnévben, 1483: Dl. 18,846., Nyitrai kpt. N. 9.) Hotiesow. (Családnévben, 1483: U. o.) Hothoso. (Családnévben, 1492: Garamszentbenedeki kvt. F. 66. N. 25.) Hothesow. (Családnévben, 1496: Dl. 20,315.) Hothessow. (családnévben, 1496: Podmaniczky-oklvt. I. 272.). Hothycho. (Családnévben, 1497: Garamszentbenedeki kvt. F. 16. N. 20.) Hothyesso. (Családnévben, 1498: U. o. F. 47. N. 10.) Hoththessow. (Családnév-ben, 1499: U. o. F. 101. N. 24.) Hothesso. (Családnévben, 1503: Dl. 21,227., Podmaniczky-oklvt. I. 400.) Chotesow. (Családnévben, 1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Hothessow. (Családnévben, 1505: Múz. T. a.) Hothesso. (Családnévben, 1505: Dl. 21,396., Podmaniczky-oklvt. I. 454.) Hogyesow. (Családnévben, 1505: Garamszentbenedeki kvt. F. 36. N. 54., F. 52. N. 2.) Hogysow. (1505: O. o.) Chotesso. (Családnévben, 1506: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et E., Szunyogh-lvt.) Hothesso. (Családnévben, 1506: Dl. 21,636., Podmaniczky-oklvt. I. 505.) Nemeshothesso. (Családnévben, 1508: Dl. 21,845.) Hotesow. (Családnévben, 1508: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 184.) Chwtesow. (Családnévben, u. o. Rep. 28. F. C. N. 87 et C.) Hothyessowa. (Családnévben, 1511: Balassa-lvt.) Poss. Kothesso. (1519: Dl. 23,279.) Poss. Hothessow. (1523: Turóci kvt. Prot. vet. f. 78.) Kyshothessow. (Családnévben, 1525: Dl. 24,068., 24,070.) Kostelnahothesow. (Családnévben, 1525: Dl. 24,070.) Hothessowa. (Családnévben, 1526: Garamszentbenedeki kvt. F. 2. N. 80.) – A Kotessói-, valamint az ugyanonnan nevezett Kudelka-, Kohács- és Farkas-, továbbá a Prileszky- és Podmaniczky-családok bírták. Úgylátszik, a Stupiczky-család is bírt itt valamit, mert innen is nevezi magát. A nyitrai püspök 1355-benmegkapta a birtok egy részét. Nagykotessó 1469-ben Hricsó vár tartozéka. – Egyháza, melynek patronátusi jogát a Kotessói-család, majd utána a nyitrai püspök bírta, Szent Lúcia szűz tiszteletére volt szentelve. – A középkor folyamán három részre, Nagy-, Kis- és Nemeskotessó falvakra oszlott. – Ma Nagy- és Nemeskotessó (Trencsénkutas és Nemeskutas, Velka, Zemianska Kotešová) Biccsétől ék.-re.
Kotrsinalucska. Poss seu villa Kothorchynaluchka. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Luczka. (1469: Justh-lvt.) Poss. Kotresyna Lwchka. (1511: Balassa-lvt.) Poss. Kotrosina Luczka. (1520: Tört. Tár. 1897. 686.) – Óvárhoz tartozott az egész középkor folyamán. – Kotrsinalucska (Kaszásrét, Kotrčiná Lúčka) Zsolnától ék.-re.
Kőmegy. Chonkakwmegye. Chukakeumegye. (Családnévben, 1379: Dl. 6615.) Chonkakumugy. (Családnévben, 1380: Dl. 6700.) Poss. Kwmegy. (1388: Múz. T. a.) Zazkale. (Családnévben, 1405 Szulyovszky-lvt., Podmaniczky-kvt. I. 10.) Zaskale. (Családnévben, 1406: Múz. középkori másolatok, 1408: Post. adv. F. 26. N. 27., 1457: Szulyovszky-lvt.) Poss. Felsewkewmegy, Alsokewmegy. (1471 Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96.) Poss. superior Zazkalye. (1484: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 11.) Poss. Czonkakwmegy. (1495: Dl. 20,341., Podmaniczky-oklvt. I. 263.) Poss. Tzonkakwmegy. (1495: U. o.) Poss. Zazkalycz. (1513: Dl. 22,022., 1516: Dl. 24,353.) Poss. Zazkale. (1516: Dl. 22,827.) Poss. Zazkali. (1516: Dl. 22,803.) Poss. Zazkale. {1517: Dl. 22,938.) Pred. Zazkale. (1517: Garamszentbenedeki kvt. Prot. I. f. 14.) – Birtokosai a Zamaróczy-, majd a Klobusiczky-, Klobusici Korhán- és Podmaniczky-családok, az utóbbi révén Vágbeszterce tartozéka is volt, majd a Zápolyai-család szerezte meg, mellyel hosszú pert folytat a Podmaniczky-család. – Zaszkale (Sziklahát, Záskalie) Beszterce mellett, tőle ék.-re.
Kőkapu l. Predvratha.
Kőporuba. Villa Stehpanburbaya. (1368: Zichy-okmt. III. 366.) Kewporuba. (1511: Turóci kvt. Prot. vet. f. 17.) – A Balogi-, később a Szádeczky-Kardoss család birtoka. – A Stefánburbájának Kőporubával való azonosságát a birtokok felsorolási sorrendje teljesen igazolja. – Ma Kőporuba (Kővágás, Kamenná Poruba), Rajectől k.-re.
Középmitta l. Mitta.
Krasznahorka. Poss. Crasnahorka. (1393: Dl. 7848.) Poss. Krasnahorka. (1395: Dl. 8078.) Villa Crasnehorky. (1439: Múz. T. a. 1453.) Krasne Horky. (Családnévben, 1440: U. o.) Crasna horki. (1453: U. o.) Poss. Kraznahorka. (1474: Múz. T. a. 1476., Nyitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605.) Kraznehwrk. (Családnévben, 1476: Dl. 17,782.) Krasnehorky. (Családnévben, 1477: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 175.) Krasna Huorka. (Családnévben, 1479: Dl. 18,271., Podmaniczky-oklvt. I. 134.) Kraznawrka. (Családnévben, 1481: Dl. 18,454., Podmaniczky-oklvt. I. 153., 1483: Dl. 18,807., Podmaniczky-oklvt. I. 171.) Pulchra mons. (Családnévben, 1485: Dl. 19,049., Podmaniczky-oklvt. I. 188.) Kraznahorka. (Családnévben, 1492: Garamszentbenedeki kvt. F. 66. N. 25.) Horka. (Családnévben. 1496: Dl. 20,315.) Craznahorka. (1498: Garamszentbenedeki kvt. F. 47. N. 10.) Krassna horka. (Családnévben, 1509: Esterházy hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 184., Podmaniczky-oklvt. I. 573.) Horka. (Családnévben, 1511: Balassa-lvt., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 87 et C.) Poss. Horka. (1515: Múz. T. a.) Poss. Krazna Horky. (1520: Múz. középkori másolatok.) Poss. Hworka. (1525: Dl. 24,068.) Poss. Horkha. (1526: Turóci kvt. Prot. vet. f. 111.) – Birtokosai a Horkai- és Plavnai Horváth-családok, Lietava vár tartozékai között is többiben felsorolják, de úgy látszik, csak részben alkotta a vár tartozékát, mert a Horkai-család már 1439-ben megkapta egy részét. – Horka (Zsolnaberkes, Horky) Zsolnától dny.-ra.
Krasznaluka. Villa Kraznaluch. (1357: Anjoukori-okmt. VI. 534., Dl. 4685.) Krasnaluka. (Családnévben, 1427: Dl. 4685.) – Birtokosa a Csaltici-család. – A megye déli részén keresendő, közelebbi fekvése meghatározhatatlan.
Krasznó. Krasna. (Családnévben, 1325: Letopis. VII. 261.) Kraszna. (Családnévben, 1325: Dl. 2332. XVIII. sz. más., Fejér CD. XI. 510.) Poss. Crassna. (1352: HO. VI. 127., Esterházy-hitb. levéltár. Rep. 28. F. C. N. 165., 166., 1361: Dl. 5040., Esterházy-hitbizományi levéltár. Rep. 28. F. G. N. 167., 168., 172. et NB.) Poss. Crasna. (1374: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. G. 168 et NB., 1417 U. o. Rep. 28. F. G. N. 167., 170., 172 et NB., Fejér: CD. XI. 548.) Poss. Crassna. (1417: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 94. F. 1. N. 1., Fejér CD. X. 5. 846. X. 8. 589., 1418: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 166.) Dorf Crasna. (1419: Chaloupeczky: Kniha Žilinská. 93.) Poss. Crassna. (1419: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 171.) Poss. Crasse. (1421: U. o. Rep. 28. F. C. N. 172.) Poss. Krasno. (1508: U. o. Rep. 28. F. A. N. 8., 15., Podmaniczky-oklvt. I. 560., 565.) Villa Chrasino. (1509: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. G. N. 182.) Poss. Krassno. (1509: U. o. Rep. 28. F. C. N. 184., Podmaniczky-oklvt. I. 572.) Poss. Krazna. (1514: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 187.) Poss. Krazenko. (1519: Dl. 23,279.) Poss. Krasno. (1520: Dl. 23,372., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15.) Birtokosai a Sztrecséni-, majd a Krasznai-család, egyideig Sztrecsén tartozéka, majd Zsolna város birtoka. Podmaniczky Balázs özvegye, majd a család besztercei ága sokat pereskedik érte, de nem tud birtokba jutni. – Határjelei 1417-ben: Kyschee wys patak, Kysrakpathaka, Hohothnyczapataka, Yauorfa, Nagrakpathaka, Predmerpathaka, Balanna folyó, Tersthennapathaka, Mylossopathaka, Swrokpathaka, Magyar- és Lengyelországok határa, Chachapathaka patak és rét, Hradnycha hegy, Kulbucha patak, Bysthercze folyó, Iztepna hegy, Holbokapataka (az eredeti alapján közölve [Rep. 94. F. I. N. 1. változatok nélkül]). – Kraszna, Krásno nad Kysocou, Kiszucaújhelytöl é.-ra.
Krasznyán. Plantatio Karazna. (1354: Dl. 4465.) Kraszna. (1362: Fejér: CD. XI. 517., 519., 1363: U. o. XI. 518.) Villa Crasna. (1434: Dl. 4469.) Poss. seu villa Kraznaue. (1349: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Crazna. (1469: Justh-lvt.) Poss. Kraznany. (1511: Balassa-lvt.) Poss. Kraszna. (1520: Tört. Tár. 1897: 686.) – Korábban valószínűleg Varin, majd Óvár tartozéka, örökös soltészsággal. – Határjelei 1362-ben: terra Potochan, Hredniztha patak, Koblen pataka, Kronhora hegy, Zalachoch csúcs, 1434-ben pedig a következő határjeleit említik: Opuka, Gur és Ciznika vizek, Hole csúcs, Hradecznicza hegy, Opuka kő, Hlubokypotok, Hradecznicza víz. – Krasznyán, Krasuany, Varintól ék.-re.
Krebrenovalehota. A falu területét, a Wesela-patak partján fekvő sűrű erdőt, 1339-ben adják soltészságba a besztercei várnagyok Fodor Péternek. (Múz. T. a. 1410., Anjoukori-okmt. III. 569.) Poss. Kebranowalotha. (1410: Múz. T. a.) Poss. seu villa Grebrenelehota. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Krebrenowalhota. (1458: Dl. 15,221., Podmaniczky-oklvt. 1. 32.) Poss: Krebrenowalhatha. (1458: Dl. 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 34.) Poss. Kebernowalhotha. (1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklevéltár. I. 96.) – Eltűnt birtok, a besztercei vár tartozéka volt. – A birtokok felsorolási rendje szerint Styavnik és Hvoznica közöli feküdt.
Krivács. Már 1301-ben és 1380-ban szerepel, azonban ezek. az oklevelek hamisak. (Esterházy-hitb. lvt. Rep. 27. F. L. N. 330 et A.) Poss. Krywacz. (1437: U. o. Rep. 27. F. L. N. 330 et B., családnévben, 1469: Dl. 16,784., Podmaniczky-oklvt. I. 86., 1508: Esterházy-hitbizotnányi lvt. Rep.. 27. F. L. N. 330 et C.) – A Krivácsi-, későbbi nevén Sztupiczky-család birtoka volt. – Eltűnt birtok, Nagybiccsétől ék.-re, Rovne és Kotessó között határjel őrzi az emlékét.
Krivoklát. Poss. seu villa Kriwokla. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Krywoklath. (1470: Dl. 983., Nyitrai kpt. N. 787.) Poss. Crywoklath. (1475: Dl. 983., 25,241., Nyitrai kpt. N. 378.) Poss. Krywoklath. (1484: Dl. 18,867.) Poss. Krywolkath. (1493: Múz. T. a. 1519., Dl. 23,398.) Poss. Kriuoklath. (1498: Dl. 20,687., Podmaniczky-oklvt. I. 319.) Poss. Krywoklath. (1498: Dl. 20,688., Podmaniczky-oklvt. I. 323., 1520: Dl. 983., 23,398.) Oroszlánkőhöz számították mindannyiszor. – 1498-ban Sathka Márton és Nyekris György, a másik oklevélben Ssatka Márton és Niebress György jobbágyokat említik névszerint. – Krivoklát (Széppatak, Krivoklát) Illavától ény.-ra, a morva határ mentén.
Krivoszud l. Ravaszd.
Ksinna. Villa Xynna. (1352: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 2.) Poss. Kessyna. (1389: Mednyánszky-lvt. 1391.) Poss. Xynna. (1429: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 2.) Poss. Ryna. (!) (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 30., Bécsi áll. lvt.) Poss. Xynna. (1433: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 2.) Villa Ksyna. (1477: Dl. 17,902., 17,904., 1479: Dl. 18,150., 1481: Motesiczky-lvt.) Poss. Xyna. (1483: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N: 6., Litt.. L. F. 1. N. 1.) Poss. Ksyna. (1485: Podmaniczky-oklevéltár. I. 181.) Poss. Ksynna. (1506: Garamszentbenedeki-kvt. Prot. A. f. 36.) Poss. Kyssyna. (1506: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 11., Podmaniczky-oklvt I. 487.) Poss. Ksynna. (1506: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 11.) Poss. Kyssyna. (1525: Garamszentbenedeki kvt. F. 32. N. 38. Prot. B. f. 83., 1526: Szepesi kpt. Prot. II. 44.) – Ugróc vár, olykor Bolondóc tartozéka. – 1485-ből Rozewye Mihály, Dwkhowycz Gergely, Pysshecz Gergely, Thanczesk János, Bazwtha Gergely, Kralowycz Tamás, Kolchar Orbán, Velyky Lőrinc, Kwbanowycz Mátyás, Korchach Balázs és Sczkelo Balázs névszerint felsorolt jobbágyait ismerjük.- – Határjelei 1352-ben: Rakowecz folyó, Niczkow forrás; Via Toriczka. – Ksinna (Kesnyő, Ksinna) Bántól -ék.-re, a nyitrai határ mentén.
Kubere. Poss. Kuberee. (1321: Dl. 2047., Anjoukori-okmt. I. 622.) – A Hatnai-család őse kapta adományba. Ez a többé nem szereplő birtok az ekkor adományozott többi birtok szomszédságában, Hatna körül keresendő.
Kubra. Terra Kubra. (1265: Dl. 587., ÁUO. VIII. 122.) Poss. Kobra. (1265: Fejér: CD. X. 3. 255.) Poss. Kudre. (1381: Dl. 99., 6812., 6849.) Poss. seu villa Noghkwbre. Kyskwbralehota. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Naghkwbra, Kyskwbra. (1493: Dl. 19,969.) – 1265-ben Tamás fia Márton kapja, de később visszaszállt a trencséni várra, melynek állandó tartozékát alkotta. – Határjelei 1265-ben: szilfa, Cubra patak, Jawor fa, Teplice víz, Vag folyó. – Kiskubra (Csákháza, Kubrá) Trencsén mellett, tőle keletre, Nagykubra (Csákfalva, Kubrica) Trencsén , mellett, tőle délkeletre. ,
Kunlehotája. Poss. Kunlehota. (1328: Bossányi-lvt. N. 101.) Poss. Kunlehotaya. (1366 körül: O. L. Bossányi-lvt. N. 181.) Poss. Kwnlehotaya. (1388: U. o. N. 63.) Kunlehota. (1411: U. o. N. 8.) Poss. Kwnlehothaya. (1411: U. o. N. 61.) Poss. Kunlehatha. (1412: U. o. N. 92.) Poss. Kunlehotaya. (1413: U. o. N. 69.) Poss. Konlehota. (1414: U. o. N. 4.) Poss. Kwnlehotha. (1416: Rudnay-lvt. II. 46.) Poss. Kwnlehotaya. (1429: O. L. Bossányi-lvt. N. 13.) Poss. Kunlehotaya. (1429: Motesiczky-lvt. 1448.) Poss. Kunlehota. (1497: O. L. Bossányi-lvt. N. 9.) – Birtokosai a Bossányi és Felsőneporáci-családok. – Eltűnt birtok, Motesic körül feküdt.
Kunyerád. Poss. Chwnerad. (1511: Turóci kvt. Prot. vet. f. 10.) Poss. Hwnerad. (1523: U. o. Prot. vet. f. 79.) – A Praznóczi- és Hranosztay-, továbbá zálogjogon a Kisrákói Lehoczky-családok bírták. – 1523-ban a Praznóczi-családnak Horsagh György, Obaten Bálint, Bezpas Mihály nevű jobbágyait említik. – Kunyerád (Kenyered, Kunerad) Rajectől k.-re.
Kvassó. a) Poss. Kwasso. (1400 körül: Dl. 12,620.) Quassow. (Családnévben, 1469: Dl. 16,799., Podmaniczky-oklvt. I. 81.) Kwassow. (Családnévben, 1479: Dl. 18,271., Podmaniczky-oklvt. I. 134., 1485: Dl. 19,049., Podmaniczky-oklvt. I. 188.) Kwasso. (Családnévben, 1497: Dl. 20,522., 1495: Dl. 20,687., Podmaniczky-oklvt. I. 318.) Poss. Kwaso. (1498: U. o. I. 322., 1500: Dl. 20,982., Podmaniczky-oklvt. I. 367., 1501: Dl. 21,044., 21,076., Podmaniczky-oklevéltár. I. 374.) Kwassow. (Családnévben, 1503: Teleki-család zabláti lvta.) Kwaso. (Családnévben, 1504: Dl. 22,543., Podmaniczky-oklvt. I. 414. Poss. Kwaso. (1504: Dl. 21,272: Podmaniczky-oklvt. I. 416.) – 1400 körül Beszterce város birtoka, később a Kvassay-családé, mely elcseréli a Podmaniczkyval. – Ma Nemeskvassó, Zemiansky Kvášov, Besztercétől dk.-re.
Kvassó. b) Poss. Quazzow. (1471: Dl. 17,155.) Poss. Znasow. (!) (1475: Dl. 17,715.) Poss. Kwaso. (1504: Dl. 2.1,621., Podmaniczky-oklevéltár. I. 404., 408., 1507: Podmaniczky-oklvt. I. 512.) Poss Quaso. (1515: Dl: 22,694.) Poss. Kowazo. (1525: Köpcsényi lvt. Lad. 23. F. 4. N. 37., Dl. 24,130.) – Lednice vár állandó tartozéka. – livassó, Kvášov, Illavától ény.-ra.
Lackófalva. Villa Ladzkonis. (1320: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 27. F. E. N. 158.) – Eltűnt falu, Dluhepole határjárásában szerepel.
Lacnó. Villa Lachnow. (1355: Múz. T. a.) – Eltűnt birtok. Amint az oklevélben előforduló egyéb körülményekből megállapítható, Trencsénteplic körül terült el.
Lalinek. Poss. Lelenk. (1393: Dl. 7848.) Poss. Lelench. (1395 Dl. 8078.) Poss. Lelinka. Lalinka. (1438: Fejér: CD. XI. 170., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 94. F. 1. N. 3.) – Lietava tartozéka. – Lalinek, (Lányos) Zsolnától ény.-ra, a Vág balpartján.
Langenfeld l. Dluhepolje.
Latkóc. Villa Latc. (1113: Fejérpataky: Kálmán király oklevelei. 69.) Poss. Latk. (1364: Rudnay-lvt. XIV. 501.) Poss. Lathkocz. (1444: Brogyáni-lvt.) Latk. (Családnévben; 1444: U. o.) Lathk. (Családnévben, 1433: Dl. 14,665.) Latk. (Családnévben, 1461: Dl. 15,612.) Lachkawycz. (Családnévben, 1485: Podmaniczky-oklevéltár. I. 181.) Lathkowcz (Családnévben, 1492: Dl. 19,800., Podmaniczky-oklvt. I. 217.) Latkawtz. (Családnévben, 1493: Dl. 20,037., Podmaniczky-oklvt.. I. 246.) Lathkowcz. (Családnévben, 1493: Podmaniczky-oklvt. I. 247.) Lathkowecz. (Családnévben, 1496: Zay-lvt. Litt. L F. 1. N. 9., Podmaniczky-oklvt. I. 271.) Lathkocz. (Családnévben, 1498: Zay-lvt. Litt. I. F. 2. N. 1.) Lathk. (Családnévben, 1499: Dl. 20,876., Podmaniczky-oklvt. I. 339.) Ladkowycz. (Családnévben, 1500: Garamszentbenedeki-kvt. F. 20. N. 23.) Lathlcowecz. (Családnévben, 1501: Dl. 21,060., Podmaniczky-oklevéltár. I. 379.) Lathkowcz. (Családnévben, 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 30. N. 31., F. 59. N. 15., 1517: U. o. F. 59. N. 4.. 1519: U. o. F. 48. N. 14.) Lathkocz. (Családnévben, 1519: U. o.) Lathkowcz. (Családnévben, 1520: Zay-lvt. Litt. I. F. 2. N. 3.) Lathkocz. (Családnévben, 1525: Garamszentbenedeki kvt. F. 38. N. 24.) Poss. Laczkowcz. (1525: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. .86.) – Birtokosai a zobori konvent, majd a Latkóczy- és vétel címén a Zablathv-családok. – 1364-ben a következő határjeleit említik Legina patak forrása, Borua, patak, Terhovische patak, Oztrohora hegy, Zauzinog út, Teulg fa. – Latkóc, Látkovce, Bántól dk.-re, a megye délkeleti csücskében.
Ledec. Ledecz. (Családnévben, 1469: Dl. 2456.) Poss. Ledcze. (1472: Dl. 17,284., Podmaniczky-oklvt. I. 101., 17,286., Podmaniczky-oklevéltár, I. 103., 107.) Le.decz. (Családnévben, 1484: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 10.) Poss. Ledecz. (1489: Dl. 19,515., Podmaniczky-oklevéltár. I. 198.. 1496: Dl. 20,315.) Poss. Lecz. (1496: Dl. 20,438., Podmaniczky-oklvt. I. 286.) Poss. Ledecz. (1518: Dl. 23,033.) – Birtokosai a Hatnai-,majd a Verbnói Stefek-családok, akiknek a révén a levai vár tartozéka lett. A Podmaniczky-család is adományt kapott rá, de egyidei kétséges birtoklás után elcserélte a Zápolyai-család dal, akik Kasza várukhoz csatolták. Bírt még a fentieken kívül a Ledeci- és Kishelvényi-család is. – 1518-ban Mosko Mihály és Nosky Lőrinc itteni jobbágyokat említik névszerint. – Ledec, Ladce, Illavától ék.-re.
Lednice. Terra Lednicze. (1339: Dl. 10,917.) Villa Kysledniche. (1384: 7066.) Poss. seu terra Lednycza. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Lednicze. (1458: Dl. 15;221., Podmaniczky-oklvt. I. 32.) Poss. Lednycze. (1458: Dl. 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 34., 36.) Poss. Lednycza. (1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt. I. 32., Dl. 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 34., 36.) Poss. Lednycza. (1471: 17,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96.) Poss. Lednycz. (1497: Dl. 20;593.) Kyslednytz. (1498: Dl. 20,670., Podmaniczky-oklvt. I. 313.) Lednycz. (1498: Dl. 20,706.) Kysslednycz. (1498: Podmaniczky-oklvt. I. 326.) Lednycz. (Családnévben, 1510: Dl. 21,993., Podmaniczky-oklvt. I. 581.) Poss. Naglednycze. (1510: Turóci kvt. Prot. vet. f. 14.) Kyslednycze alias Vaska. (Családnévben, 1510: U. o.) Iudicatus de Naghlednycze. (1520: Turóci kvt. Prot. w et. f. 8.) Kyslednycze. (Családnévben, 1520: U. o.) Poss. Lednicza. (1521: U. o. Prot. vet. f. 46.) Poss. Lednycza. (1525 Dl. 24,068.) Poss. Lednycz. (1518: Dl. 23,030., 23,125.) – A besztercei vár tartozéka örökös soltészsággal, melyet a Lednicei- és a Domanisi Vilckó-család bírnak. Faber Lőrinc és János, továbbá Barthowycz Lőrinc nemesek 1525-ben Lednicén laknak és valószínűleg prédiálisi joggal bírták bizonyos részeket a Podmaniczky-családtól. – 1518-ban Kowacz Máté és Miklós lednicei jobbágyokat említik. – Lednice vagy Nagylednice azonos Lednicével, míg Kislednice a mellette levő Kardosvaszkával. Ma Kislednice, Malé Lednice és Kardosvaszka, Kardošova Vieska, Besztercétől dk.-re.
Lehota. a) Poss. Lehothka. (1438: Szunyogh-lvt.) Poss. Lehota. (1438: U. o., Fejér: CD. XI. 170.) Poss. Lehothka. (1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Poss. Lehota. (1507: U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et F., Balassa-lvt., Szunyogh-lvt.) Poss. Lehotha. (1508: Balassa-lvt.) – A budetini vár állandó tartozéka volt. – Budetinlehota (Újhelyszabadi, Budatinska Lehota) Kiszucaújhelytől dk.-re.
Lehota. b) Poss. Lehotha. (1474: Múz. T. a. 1476.) Poss. Lehothka. (1474: Nyitrai kpt. N. 492.) Poss. Lehotka. (1474: Dl. 17,605.) Poss. Lehothka. (1496: Dl. 20,315.) – Lietava vár tartozéka. – Fekvése és a birtokok felsorolási rendjéből következtetve Plebánilehotával azonos, Zsolnától dny.-ra; Lietavatól d.-re. L. még Novalehotája. .
Lehotka. a) Poss. Lehothka. (1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklevéltár. I. 96.) – A besztercei vár tartozéka. – Eltűnt birtok, a tartozékok felsorolási rendje szerint Vágtepla és Kosztelec között terült el.
Lehotka. b) Poss. Lehothka. (1413: Dl. 100,126., 1420: Dl. 10,757., 1492: Dl. 19,879., Podmaniczky-oklvt. I. 222.) Poss. Lehodka. Lehotha. (1492: Dl. 19,880., Podmaniczky-oklvt. I. 224.) Poss. Lehodka. (1492: Dl. 19,912., Motesiczky-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 238.) Poss. Lehothka. (1492: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 27. F. A. N. 22 et C., 1494: Dl. 20,214., Podmaniczky-oklvt. I. 251., 1496: Dl. 20,441., Podmaniczky-oklvt. I. 280., Dl. 20,447., Podmaniczky-oklevéltár. I. 290.; 1508: Dl. 21,838., Podmaniczky-oklvt. I. 545.) Birtokosai a Horóczy-, Nozdroviczky-, majd a Podmaniczky-család; később csere folytán a Precsényi-család birtokába megy át. A Marczibányi-, Szlopnai- és Horenici-családok állítólagos jogaikat nem tudták érvényesíteni. – Ma Precsénylehota, Precsényszabadi, egyesítve Lednicrónával, Puchótól d(ny).-ra.
Lehotka. c) Poss. Lehothka. (1426: Múz. T. a.) Pred. Lehothka. (1525: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 78.) – A Revistyei Hencz-, majd a Zápolyai-család birtoka. – Lieszkóccal és Ruskóccal kapcsolatban fordul elő, fekvése közelebbről meghatározhatatlan.
Lehotka. d) l. Újlehola.
Lelinek l. Lalinek.
Leszkó. a) Poss. Lezkocz. (1478: Akadémia kézirattára.) Poss. Lezkowe. (1478: U. o., Nyitrai kpt. C. 216.) Poss. Lezkowe. (1484 Dl. 18,867.) Poss. Leezko. (1493: Múz. T. a.) Lezko. (Családnévben, 1496: Dl. 20,315.) Poss. Lezko. (1496: Nyitrai kpt. O. 13.) Poss. Lezkowe. (1499: Múz. T. a.) Poss. Leczko. (1520: Dl., 983., 23,398.) Poss. Lezkowe. (1522: Lev. Közl. 1937. 237.) – Birtokosai a Szlopnai-család, mely réven az oroszlánkői vár tartozékát is alkotta, továbbá a Verebélyi-, Rozvágyi-, Zsámbokréthy-, Mittai Rozson- és Podmaniczky-családok. – Nemeslieszkó, Zemianske Lieskové, Trencséntől dny.
Leszkó. b) Poss. Lezko. (1464: Zay-lvt. Litt. H. F. 1. N. 1.) – A Kápi-család birtoka volt, melyből á Szeptenci-család dotaliciumot kapott. – Közelebbi adatok híján nem tudjuk megállapítani, hogy melyik azonos nevű birtokkal egyezik.
Leszkovec. Poss. Lezkovecz. (1438: Szunyogh-lvt.) Poss. Lezkowecz. (1438: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 94. F. 1. N. 3.) Poss. Leskovecz, Lieszkovacz. (1438: Fejér: CD. XI. 170.) Lezkowecz. (Családnévben, 1503: Podmaniczky-oklvt. I. 400.) Poss. Leszkovecz. (1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D. másolati) Lezkowcz. (Családnévben, 1506: Podmaniczky-oklvt. I. 506.) Leszkovecz. (Családnévben.) Leszkova. (Családnévben, 1506: Szunyogh-lvt., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et E. másolatok!) Poss. Leszkovecz. (1507: Balassa-lvt., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et F., 1507: Szunyogh-lvt. másolatok 1) Poss. Leskovecz. (1508: Balassa-lvt. más.) Advocatus de Leskowcz. (1509: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 184., Podmaniczky-oklvt. I. 572.) Poss. Lezko. (1519: Dl. 23,279.) – Budetin állandó tartozéka örökös soltészsággal, melyet egyidőben a Brigant-család bírt. – Leszkovec (Újhelymogyoród, Lieskovec nad Kysucou.) Kiszucaújhelytől ény.
Liboha. Poss. Liboha. (1393: Ocskay-lvt., 1396: U. o.) Poss. Lubicha. (1397: U. o.) Poss. Lybiha. (1412: U, o.) – A Viszolaji-, Egresdy- és Mittai-családok birtoka. – A korábbi időben is gyakran, később pedig állandóan Nyitra megyéhez számítják. – Libáka, Libichava, Bántól dny.-ra.
Liborcsa. Villa Liburcha. (1242: Hazai -oklvt. 9.) Villa Libvorcza. (1242: Dl. 254., 294., Fejér: CD. IV. i. 470. hibásan 1257-ből.) Villa Lyburcza. (1242: Dl. 293., 294.) Liberche. (Családnévben, 1366: Fejér: CD. IX. 7. 255.) Poss. Lyburcha. (1370: Dl. 5852.) Poss. Kysliborcha. (1388: Múz. T. a.) Poss. Lyuborche. (1435: Dl. 12,688.) Poss. Liborcz. (1476: Dl. 19,729.) Poss. Liborcsa. (1476: Dl. 25,243. más.) – Korábban a Liborcsai-, majd a Zamaróczy-család birtoka. A király 1435-ben a kezén lévő birtokot elcseréli a pozsonymegyei Nebojszai-családdal, mely birtokba jutva felveszi a Liborcsai nevet. Bírt még a Klucsovei Schwarz-család és Hági Ferenc trencséni főispán, akinek özvegye a birtokot a trencsénvári Szűz Mária-egyház Szentháromság-oltárának adta. – Határjelei 1242-ben Vag folyó, Precupa árok, Teplicha patak, Jelsevnapotoka, Hradissa, berch, tulg és nyírfák, Lezwpotoka, Ondol patak, Hlubuka patak, morva határ, Vasyk folyó, Liburcha patak. – Liborcsa, Liborca, Trencséntől ék.-re a Vág mentén.
Lieszkó. Villa Lezko. (1477: Dl. 17,902., 17,904., 1479: Dl. 18,150.) Poss. Lezko. (1522: Lev. Közl. 1937. 237.) – Bolondóc vár tartozéka volt, de egy részét a Bánffy-család 1522-ben eladta a Podmaniczky-családnak. – Morvalieszko (Morvamogyoród, Moravske Lieskové) Beckótól ény.-ra.
Lieszkóc. a) Terra Lyzko. (1271: Múz. T. a. ÁUO. III. 256.) Poss. Lieszkoc. (1379: Múz. T. a. Más.) Poss. Lyzko. (1379: Nádasdladányi lvt. I. 8.) Lezkow. (Családnévben, 1407: Dl. 9367.) Lezkowcz (Családnévben, 1407: Dl. 9369.) Lyzkow. (Családnévben, 1409: Dl. 9369.) Lezkow. (Családnévben, 1410: Dl. 9677.) Leskouch. (Családnévben, 1413: Dl. 10,329.) Leskow. (Családnévben, 1418: Akadémia kézirattára.) Lezkocz. (Családnévben, 1419: Múz. T. a.) Lesskow. (Családnévben, 1420: Ocskay-lvt.) Leskocz. (Családnévben, 1423: Szulyovszky-lvt.) Poss. Lezko. (1426: Múz. T. a.) Leskocz. (Családnévben, 1429: Ocskay-lvt.) Leskow. (Családnévben, 1430: Dl. 9369.) Leskouch. (Családnévben, 1431: Szulyovszky-lvt.) Leskowecz. (Családnévben, 1439: Dl. 13,291.) Leskocz. (Családnévben, 1439: Dl. 13,307.) Leskolcz. (Családnévben, 1439: Dl. 13,297.) Leskowcz. (Családnévben, 1441: Dl. 13,626.) Poss. Leskowe. (1464 Dl. 16,035.) Lezkowecz. (Családnévben, 1503: Dl. 21,227., 1506: Dl. 21,636.) Poss. Liezkowe. (1519: Turóci kvt. Prot. vet. f. 45.) Poss. Lezkowcz. (1525: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 78.) – A Garnai-család birtoka volt, ennek eltűnése után a Leszkóczy-, vagy másik nevén Kaszai-család bírta. Bírt még rajtuk kívül a Rajcsányi-, Revistyei Hencz- és a Zápolyai-család is, zálogjogon pedig a Szunyogh-család. – 1502-ben a Leszkóczy-család Krabacz János és Chrwstowycz Mátyás itteni jobbágyait említik. – Határjelei 1379-ben Benkhege, Zamarheeg, Teldfa fa, Harasth bokor, Zabreh hegy, Hasfa, és Venchfa fák, Slano patak, Galagonyafa cserje, Tanya víz, Vaag folyó. – Lieszkóc (Vágmogyoród, Lieskovec) Illavától délnyugatra.
Lieszkóc. b) Maior villa Lyzkocz. (1327: Nádasdladányi lvt. I. 7.) Poss. duo Leszkouecz. (1330: Fejér: CD. VIII. 3. 451.) Poss, duo Lieszkowecz. (1330: Dl. 25,085.) Felseulezkouch. (Családnévben, 1409: Terstyánszky-lvt.) Felsew Leskowcz. (Családnévben, 1462: Nyitrai kpt. 139., 528.) Poss. Felselezkowecz. Alsolezkowecz. (1467: Dl. 16,566.) Poss. Felsewlezko. Alsolezko. (1473: Dl. 17,418., 17,368., 15,773.) Poss. Leezkowcz. (Családnévben, 1493: Nyitrai kpt. N. 377.) Lezkocz. (Családnévben, 1493: Múz. T. a.) Poss. Kyslezkowcz. Naghlezkowcz. (1496: Dl. 20,315.) Felsewlezkow. (Családnévben, 1511: Múz. T. a.) Poss. Lwsko. (1518: Dl. 23,033.) Poss. superior Lyskwa; inferior Lyslcowa. (1519: Dl. 23,195.) – Kezdetben Balogi Miklósé, majd Kasza vár állandó tartozéka. – 1518-ban Zwbak György, Warga Péter, Mratzko Márton, Garay János, Kozythka nevű itteni jobbágyokat említik. – Alsó- és Felsőlieszkóc (Alsó- és Felsőmogyoród, Dolni, Horni Lieskov) Vágbesztercétől d.-re.
Lietava. Plebanus de Liptua. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 199.) Villa Lytwa. (1393: Dl. 7848.) Poss. Lytua. (1395: Dl. 8078.) Poss. Lethawa. (1474: Múz. T. a. 1476., Nyitrai kpt. N. 492. D. 17,605.) Poss. Lethowa. (1496: Dl. 20,315.) – Lietava vár tartozéka. – Lietava (Morvalitva, Lietava) Zsolnától dny.-ra.
Lisza. Poss. Lyzza. (1471: Dl. 17,185.) Poss. Lyza. (1475: Dl. 17,715., 1504: Dl. 24,621., Podmaniczky-oklvt. I. 404., Dl. 21,262., Podmaniczky-oklvt. 408., 1507: Podmaniczky-olavt. I. 512., 1525: Köpcsényi lvt. Lad. 23. F. 4. N. 37. Dl., 24,130.) A lednicei vár tartozékát alkotta állandóan. – 1504-ben vámhelyként említik. – Ma Láz, Lazy pod Makitou, Puchótól ény.-ra a morva határ mentén.
Liszica. Poss. Lyzycza. (1511: Balassa-lvt.) Lisicza. (1520: Tört. Tár. 1899. 686.) – Óvár tartozéka. – Liszica (Trencsénkopár) Varintól é(k).-re.
Loza l. Hloza.
Lucska. a) Poss. Lwchka. (1468: Justh-lvt., 1508: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 2S. F. A. N. 8. 15., Podmaniczky-oklvt. I. 559., 565.) Poss. Luchka. (1519: Múz. középkori másolatok., 1520: U. o., Dl. 23,372.) – Sztrecsén vár állandó tartozéka. – A mai Lucskák egyikével sem azonosítható, mindig Gbelány és Roszina között sorolják fel az oklevelek, tehát a két birtok valamelyikének közelében terült el.
Lucska. b) Poss. Lwchka. (1511: Balassa-lvt.) Poss. Luczka. (1520: Tört. Tár. 1897. 686.) – Óvár tartozéka. – Azonos a későbbi Nezbudlucskával (Óváralja, Nezbudska Lučka) Varintól d.-re, a Vág. mellett.
Lucska. c) Silva Luchka. (1351: Balassa-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 3.) Poss. Luchka. (1418: Dl. 10,673., Podmaniczky-oklvt. I. 14., 1428: Dl. 12,026., Podmaniczky-oklvt. I. 18., Szulyovszky-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 16., 22., Kisfaludy-lvt.) Poss. Luczka. (1440: Dl. 13,568., Podmaniczky-oklvt. I. 24., 26.) Poss. Lwchka. (1451: Podmaniczky-oklvt. I. 30.) – A Podmaniczky- és Teplai-család birtoka, majd a Klobusiczky-család is részese. – Később a Podmaniczky-birtokok között nem említik ezen a néven, hanem helyette Facskó szerepel még a Teplai- vagy Lucskai-család birtokai között is. Határjelei is Facskóra mutatnak, l. még ott.
Lucska. d) Poss. Luchka. (1393: Dl. 7848., 1395: Dl. 8078.) Poss. Lwchka. (1474: Múz. T. a. 1476., Nyitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605., 1496: Dl. 20,315.) – Lietava várhoz tartozik állandóan. – Lietavalucska (Litvamező, Lietavská Lúčka) Zsolnától dny.-ra.
Lucska. e) Pred. Lwchka. (1497: Szulyovszky-lvt.) Pred. Lwczka. (1516: Múz. T. a.) Pred. Luszka. (1519: U. o.) Pred. Lwchka. (1521: Garamszentbenedeki kvt. F. 25. N. 49.) Pred. Lwczka. (1521: U. o. F. 42. N. 18.) – Birtokosai a Tökésújfalussy- és vétel címén a Mittai Rozson-család. – Már pusztabirtok alakjában tűnik fel, valahol Motesic körül terült el.
Lukácsmittája l. Mitta.
Luki. a) Poss. Lwchky. (1471: Dl. 17,185.) Poss. Welykelwchky. (1471: U. o.) Poss. Luky. (1475: Dl. 17,715.) Poss. Luchka. (1504: Dl. 24,621., Podmaniczky-oklvt. I. 404.) Poss. Lwchka. (1504: Dl. 21,262., Podmaniczky-oklvt. I. 408.) Poss. Luczka. (1507: Podmaniczky-oklvt. I. 512.) Poss. Lwka. (1515: Dl. 22,694.) Poss. Lwky. (1522: Dl. 23,628.) Scultetus de Lwczky. (1525: Dl. 24,068.) – Állandóan a lednicei várhoz tartozik. – 1522-ben Wozthenak Jakab jobbágyát, 1525-ben pedig Marczkowycz Márton nevű soltészát említik. – Luki (Alsórétfalu, Lúky) Puchótól ény.-ra.
Luki. b) Poss. Lwky. (1458: O. L. Ernszt-gyűjt.) Poss. Luka. (1476: Szulyovszky-lvt.) Poss. Lwky. (1521: Szádeczky-Kardoss cs. levéltára.) Poss. Luky. (1525: U. o.) Poss. Lwczka. (1526: Teleki-cs. zabláti levéltára.) – Birtokosai a Szvederniki-, Marsovszky-, Nedeczky-, Hvozdineci Bitarovszky- és a Szulyói-családok. – Luki (Felsőrétfalu) Kiszucaújhelytől dny.-ra.
Lupohláv. Poss. Lwpohlaw. (1471: Dl. 17,185., 1475: Dl. 17,715.) Poss, Lupohlaw. (1504: Dl. 24,621., Podmaniczky-oklvt. I. 404.) Poss. Lwpohlaw. (1504: Dl. 21,262., Podmaniczky-oklvt. 408.) Poss. Lwpuhlaw. (1507: Podmaniczky-oklvt. I. 512.) Poss. Lwpohlaw. (1515: Dl. 22,694.) Hlwpohiaw. (Családnévben, 1525: Dl. 24,068., 24,070.) Poss. Hlwpoglaw. (Köpcsényi lvt. Lad 23. F. 4. N. 37.) – Lednice vár tartozéka. – Upohláv (Sárosfalu, Upohlav) Puchótól ék.-re.
Luttov. Poss. Lutov. (1389: Mednyánszky-lvt. 1391.) Poss. Lywthw. (1481: Nyitrai kpt. N. 666.) Poss. Lywthow. (1481: Motesiczky-lvt.) Poss. Lythow. (1483: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 6.) Poss. Lythwa. (1483: U. o. Litt. L. L. F. 1. N. 1.) Poss. Luthow. (1485 Podmaniczky-lvt. I. 182.) Poss. Lythow. (1506: Garamszentbenedeki konvent. Prot. A. f. 36., Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 11., Podmaniczky-oklevéltár. I. 487., 1525: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 83., F. 32. N. 38., 1526: Szepesi kpt. Prot. II. f. 44.) – Állandóan Ugróc vár tartozékát alkotta. – 1485-ben Emrykowycz Péter, Kwzen Jakab, Sewlad András és Zwarza Jakab itteni jobbágyokat sorolják fel egy hatalmassággal kapcsolatban. – Luttó (Litó, L’utov) Bántól é(ny).
Majtény. Via Motihe. (1208: HO. VII. 4.) Nobiles de Moythe. (1265: ÁUO. VIII. 122.) Villa Maytech. (1275: F. V. 2. 307.) Villa Moytech. (1275: HO. VI. 213., Akadémia kézirattára, Bossányi-lvt. A. 12., O. L. Bossányi-lvt. A. 11.) Poss. Moythen. (1300 előtt: Akadémia kézirattára, Bossányi-lvt. A. 19.) Villa Maytheh. (1300: O. L. Bossányi-lvt. A. 33.) Poss. Moyteh. (1316: U. o. A. 39.) Poss. Moytheh. (1332: Majthényi-lvt. A. 8.) Plebanus de Majtis. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 200.) Poss. Moythek. (1334: Majthényi-lvt. A. 8.) Via de Bazna usque villam Moythyh. (1338: O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Terra Moythih comitis Folkomarii de genere Dyek. (1338: U. o.) Moytech. (Gsaládnévben, 1345: Rakovszky-kvtár.) Moytih. (Családnévben, 1352: Dl. 4269., Anjoukori-okmt. V. 571.) Moyteh. (Családnévben, 1358: Múz. T. a., Anjoukori-okmt. VII. 513.) Poss. Moytheh. (1380: Majthényi-lvt. A. 8.) Maytech. (Családnévben, 1395: Dl. 8085., 1407: Múz. T. a.) Maytiech. (Családnévben, 1407: Múz. T. a.) Poss. Moythe. (1425: Majthényi-lvt. A. 1.) Maytheh. (Családnévben, 1429: O. L. Bossányi-lvt. N. 62.) Poss. Maytheh. (1431: Motesiczky-levéltár.) Poss. Mayten. (1458: U. o.) Maytheh. (Családnévben, 1464: Múz. T. a.) Maythe. (Családnévben, 1467: Dl. 16,586., Podmaniczky-oklevéltár. L 80.) Poss. Maythe. (1482: Motesiczky-lvt.) Maythen. (Családnévben, 1482: U. o., Nyitrai kpt. N. 771.) Motesycz. (Családnévben, 1485: Majthényi-lvt.) Poss. Maythe. (1489: Motesiczky-lvt.) Maythe. (Családnévben, 1494: Dl. 20,206.) Maythen. (Családnévben, 1497: Motesiczky-lvt.) Poss. Mothossycz. (1497: U. o.) Poss. Maythe. (1497: Motesiczky-lvt., 1498: U. o., 1499: U. o.) Maythe. {Családnévben, 1502: Nyitrai kpt. B. 17.) Poss. Maythe. (1511: Garamszentbenedeki kvt. F. 4. N. 50–53.) Poss. Maythyn. (1511 U. o.) Maythe. (Családnévben, 1512: Motesiczky-lvt., 1513: Nyitrai káptalan. Z. 2. N. 5.) Maythen. (Családnévben, 1516: Múz. T. a.) Maythek. (Családnévben, 1520: Motesiczky-lvt.) Poss. Mothessyk. (1520: U. o.) Poss. Motessycz. (1520: U o.) Poss. Maythen. (1521 U. o. Poss. Mothesycz. (1522: U. o.) Maythen. (Családnévben, 1523 Majthényi-lvt.) Poss. Maythe. (1523: Motesiczky-lvt.) Poss. Maythen. (1524: Majthényi-lvt., 1525: U. o. A. 33.) Maythen. (Családnévben, 1525: U. o. A. 34., Motesiczky-lvt.) – A Divék-nemzetség ősi birtoka, melyen a nemzetségből kiágazó családok, a Bossányi-, Majthényi-, Bacskafalvi- és Divéky-családok, továbbá a Motesiczkyek ősei, a Majtényi Tompa-család osztozkodtak. Ma Alsó- és Felsőmotesic, Dolnie és Hornie Motešice, Trencséntől dk.-re.
Marikovalehota. Poss. Kethlehatha. (1321: Dl. 2047., Anjoukoriokmánytár. I. 622.) Poss. Marykowalehota. (1438: Balassa-lvt.) Poss, seu villa Malikowalihota. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Marykowahlota. (1466: Dl. 16,310., Podmaniczky-oklvt. I. 56.) Poss. Marykowalhota. (1466: Dl. 16,403., Podmaniczky-oklvt. I. 61.) Poss. Marekolehota. (1498: Dl. 22,530., Podmaniczky-oklvt. I. 330.) Poss. Marikovalehota. (1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D., 1507: U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et F., Balassa-lvt. másolatok.) Poss. Marikavolha. (1507: Szunyogh-lvt. XVIII. sz. más.) Poss. Marikowalehota. (1508: Balassa-levéltár.) Poss. Marykowalehotha. (1511: Dl. 22,212., 22,220., 22,059.) Poss. Malykowalehotha. (1518: Dl. 23,033., 23,125.) – Első birtokosa Kilián, a Hatnai-család őse, később a besztercei vár tartozéka és mint ilyet kapja újból adományba 1438-ban a Hatnai-család, de ennek ellenére még a következő évben a vár tartozékai között szerepel. Egyideig a Podmaniczky-család bírta zálogban. Később a Hatnaiak révén a budetini vár tartozékát alkotja és mint ilyet bírták a Szunyoghok is. A Hatnaiak kihalta után az új adományosok, a Korlátkőy-családbeliek és az igényttartó Pongrácz- és Sokorói-családok lemondanak róla a Podmaniczky-család javára. – Ma Marikó, Mariková, Vágbesztercétől ény.-ra.
Márkfalva. Markfalva. (Családnévben, 1453: Dl. 14,653.) Markowicz. (Családnévben, 1476: Szulyovszky-lvt.) Martonfalwa. (1525: Szádeczky-Kardoss cs. levéltára.) Naghmarkowcz. (Családnévben, 1484: Nyitrai kpt. N. 31.) Markfalwa. (Családnévben, 1496 Podmaniczky-oklvt. I. 285.) Poss. Marchek. (1521: Szádeczky-Kardos levéltára. Bp.) Poss. Markofalwa. (1526: Teleki-család zabláti levéltára.) – Birtokosai a Nádasdy- és Szulyói-családok, valószínű még, hogy a Markovics- és Norsic-családok is bírtak valamit, mert innen nevezték magukat. – Marcsek (Markófalva) Zsolnától ény.-ra.
Márkuslehota. Poss. Markusowelehoth. (1467: Dl. 16,566.) Poss. Markosleotha. (1473: Podmaniczky-oklvt. I. 109.) Poss. Markoslehotha. (1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418.) Poss. Markwslehotha. (1496: Dl. 20,438.; Podmaniczky-oklvt. I. 287.) Poss. Markwssowalehota. (1501: Dl. 21,076., 21,044., Podmaniczky-oklvt. I. 376., 1504: Dl. 21,272., Podmaniczky-oklvt. I. 419.) Markwssowa lehota. (1510: Turóci kvt. Prot. vet. f. 13., Podmaniczky-oklvt. I. 582.) Markwwssalehotha. (Családnévben, 1525: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 52., F. 26. N. 19.) Markwssowalehota. (Családnévben, 1525: Dl. 24,068.) – Kasza vár tartozéka, melyet a Zápolyai-család elcserél a Podmaniczky-családdal, amely ismét átadja prédiálisi joggal a Kvassay-családnak, örökös soltészságát a Male-család bírta. – Eltűnt birtok, Kasza vár tartozékainak felsorolási rendjéből következtetve, azonos a Vágbesztercétől dny.-ra fekvő Markovec teleppel.
Marsófalva. Marsowafalwa. (Családnévben, 1400: Wenzel: Stibor vajda. 119.) Marsofalwa. (Családnévben, 1462: Nyitrai kpt. N. 139., 528., 1465: Dl. 16,241., Podmaniczky-oklvt. I. 52.) Marsowa. (Családnévben, 1477: Dl. 17,975., Podmaniczky-oklvt. I. 119.) Marsh villa. (Családnévben, 1479: Dl. 18,271., Podmaniczky-oklvt. I. 134.) Marsy willa. (Családnévben, 1482: Dl. 18,634., Podmaniczky-oklvt.. I. 165.) Marsy villa. (Családnévben, 1483: Podmaniczky-oklvt. I. 162., 167., Garamszentbenedeki kvt. F. 15. N. 6.) Marsowcz. (Családnévben, 1483: Nyitrai kpt. N. 10.) Morosowczk. (Családnévben, 1483: Dl. 18,846.) Marsfalwa. (Családnévben, 1483: Nyitrai kpt. N. 9., Dl. 18,846.) Marsow. (Családnévben, 1492: Dl. 19,923., Podmaniczky-oklvt. I. 242.) Marsolcz. (Családnévben, 1492: Dl. 19,880., Podmaniczky-oklvt. I. 225.) Marsofalwa. (Családnévben, 1492: Garamszentbenedeki kvt. F. 66. N. 25.) Marsfalwa. (Családnévben, 1494: Dl. 20,214., Podmaniczky-oklvt. I. 251., 1496: Dl. 20,315.) Marsowa. (Családnévben, 1497: Garamszentbenedeki kvt. F. 16. N. 20.) Marsfalwa. (Családnévben, 1498: Dl. 20,687., Balassa-lvt. 1560., Podmaniczky-oklvt. I. 314., 320.) Marsowcz. (1500: Dl. 20,972., Podmaniczky-oklvt. L 359.) Marsfalwa. (Családnévben, 1500: Dl. 20,768., Podmaniczky-oklvt. I. 361–362., 365.) Marsofalwa. (Családnévben, 1502: Dl. 8738., Podmaniczky-oklvt. I. 384.) Marsfalwa. (Családnévben, 1503: Dl. 20,768., Podmaniczky-oklvt. I. 397.) Marssfalwa. (Családnévben, 1503: Dl. 21,227., Podmaniczky-oklvt. I. 401.) Marsfalwa. (1503: Teleki-család zabláti lvta., 1504: Dl. 21,262., 21,272., Podmaniczky-oklvt. I. 409., 414–415., 417., 419., 1507: Dl. 21,655., Podmaniczky-oklvt. I. 513.) Marssofalwa. (Családnévben, 1510: Podmaniczky-oklvt. I. 579.) Marsfalw. (Családnévben,. 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 48., F. 84. N. 34.) Marssofalwa. (Családnévben, 1519: Turóci kvt. Prot. vet. f. 45.) Marsfalwa. (1521: U. o. Prot. vet. f. 70.) Marsofalwa. (Családnévben, 1524: Garamszentbenedeki-kvt. F. 21. N. 50., F. 80. N. 25.) Marsowfalwa. (Családnévben, 1525: Dl. 24,068.) Marssofalwa. (Családnévben, 1525; Dl. 24,070.) Marsofalwa. (1525: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 52., F. 26. N. 19.) Poss. Marsofalwa. (1525: U. o. F. 132. N. 31.) Poss. Marsofalwa. (1526: Garamszentbenedeki kvt. F. 2. N. 80:) – A Buthorának is nevezett Marsófalvi-, vagy Marsovszky-család birtoka. – 1526-ban Jancho Péter, Kwchen Péter és György nevű itteni jobbágyaikat említik. – Marsófalva, Maršová, Biccsétől d.-re.
Mazna. l. Omasztina.
Medne l. Mezne.
Melcsic. Villa Mylchycz. (1477: Dl. 17,902., 17,904., 1479: Dl. 18,150.) Poss. Melchycz. (1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 78. N. 34.) Poss. Mylchych. (1500: U. o. F. 128. N. 22.) Poss. Mylchycz. (1522: Lev. Közl. 1937. 237.) – Bolondóc tartozéka. Zálogjogos Sárkány Ambrus országbíró is részbirtokosa. – Melcsic, Melčice, Beckótól é.-ra.
Mesztecskó. Poss. Myezthechko. (1471: Dl. 17,185.) Poss. Meztheczko. (1475: 17,715.) Mezteczky. (Családnévben,1492: Dl. 33,895.) Poss. Mesteczko. (1504: Dl. 24,621., Podmaniczky-oklvt. I. 404.) Poss. Mestacko. (1504: Dl. 21,262., Podmaniczky-oklvt. I. 408.) Poss. Mesteczko. (1507: Podmaniczky-oklvt. I. 512.) Poss. Mezthechko. (1515: Dl. 22,694., 1525: Köpcsényi lvt. Lad. 23. F. 4. N. 36., Dl. 24,130.) – Lednice vár állandó tartozékát képezte. – Ma Mesztecskó (Lednickisfalu, Mestečko) Puchótól ény.-ra.
Mezgóc. Poss. Myzgoucz. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Mezgoch. (1450: Dl. 14,430.) Poss. Mezgowcz. (1477: Dl. 17,902., 17,904., 1479: 18,150.) Poss. Mezgocz. (1483: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 6., Litt. L. F. 1. N. 1., 1498: U. o. Litt. I. F. 2. N. 1.) Poss. Mezgecz. (1498: U. o. Litt. I. F. 2. N. 2.) Poss. Mezgowecz. (1502: Nyitrai kpt. B. 17.) Poss. Mezgowcz. (1506 Garamszentbenedeki kvt. Prot. A. f. 36., Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 11., Podmaniczky-oklvt. I. 487.) Poss. Mezgecz. (1520: Zay-lvt. Litt. I. F. 2. N. 3.) Poss. Mezkowcz. (1525: Garamszentbenedeki kvt, Prot. B. f. 83.) Poss. Mezgowcz. (1525: U. o. F. 32. N. 38., 1526: Szepesi kpt. Prot. II. f. 44.) – Korábban a bolondóci, majd az ugróci vár tartozéka. A huszita időkben egyideig Szentmiklósi Pongrác elfoglalva tartotta, zálogjogon bírta a Zabláthy-család is. – Mezgóc (Mézgás, Miezgovce) Bántól k.-re.
Mezna l. Omasztina.
Mezne. Mezne. (Családnévben, 1372: Szulyovszky-lvt.) Poss. Medzne. (1412: U. o.) Mezne. (Családnévben, 1444: Brogyáni-lvt.) Nobiles de Mezne. (1461: Nádasdladányi-lvt. I. 23., 1476: pl. 17,752.) Mezna. (1477: Dl. 17,975., Podmaniczky-oklvt. I. 119.) Mezne. (Családnévben, 1477: Podmaniczky-oklvt. I. 122., 1478: Múz. T. a., 1479: Dl. 18,271., Podmaniczky-oklvt. I. 134., 1482: Dl. 18,634., Garamszentbenedeki kvt. F. 15. N. 6., Podmaniczky-oklvt. I. 162., 165., 167., 1485: Dl. 24,853.) Mezna. (Családnévben, 1492: Dl. 19,860.) Mezne. (Családnévben, 1494: Szulyovszky-lvt., Akadémia kézirattára., 1495: Múz. T. a.) Meznye. (1496: Dl. 20,315.) Mezne. (Családnévben, 1496: Dl. 17,782., 1505: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 27.) Poss. Mezne. (1507: Mednyánszky-cs. mednei lvt., 1518: Turóci kvt. Prot. vet. f. 47., 57.) Mezne. (Családnévben, 1524: Nyitrai káptalan. Dd. 2.) – Állandóan a Mednyánszky-család birtoka volt, mély innen vette nevét. – Ma Medne, Medné, Bellustól d(ny).v re.
Miksófalva. Poss. Myxofalwa. (1526: Garamszentbenedeki kvt. F. 2. N. 80.) – A Marsovszky-család bírta. – 1526-ban Kolek György és Bradach János itteni jobbágyaikat említik. – Miksofalva Biccsétől dny.-ra.
Mikusóc. Villa Mykus. (1259: Akadémia kézirattára. HO. VI. 97.) Poss. seu villa Mykosoucz. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Kysmikussowcz. Naghmikussowcz. (1470: Dl. 983., Nyitrai kpt. N. 787.) Poss, utraque Mykwsowcz. (1475: Dl. 983., 25,241. Nyitrai kpt. N. 378.) Poss. Nagmykwsolcz. Kysmykwsolcz. (1484: Dl. 1484.) Poss. Mykosfalwa. (1493: Múz. T. a. 1519; Dl. 23,398.) Poss. Mykwssowich. (1498: Dl. 20,687., Podmaniczky-oklvt. I. 319.) Poss. Mikwssowecz. (1498: Dl. 20,870., Podmaniczky-oklvt. I. 324.) Poss. Mykwssowecz. (1503: Múz. T. a.) Poss. Mykwsowcz. (1508: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 38.) Poss. Mikosfalwa. (1520: Dl. 983.) – Oroszlánkő tartozéka, prédiálisi joggal bírt a Bartó-család is. – 1498-ban Polyak György, Koys Benedek és György, Hlegen Benedek, Hohlach Lőrinc, Holawich Tamás, Agyowych Pál, Péter és János, Kral Gergely, majd ismét Polyak György, Koysch Benedek és György, Hligen Benedek, Hohlath Lőrinc, Holawecz Tamás és Bertalan, Oxyowicz Pál, Péter és János, Kral Gergely itteni jobbágyokat említik. – Mikusóc (Mikosfalva, Mikušovce) Illavától ény.-ra.
Milóc. Villa Myleuch. (1229: Múz. T. a.) Villa Milow. (1461 Nádasdladányi-lvt. I. 24.) – Birtokosát nem ismerjük. Már 1461-ben mint régen eltűnt falut említik. Egykori fekvését maguk az oklevelek megadják; az első oklevél szerint Bohunic és a morva határ között terült el, a második szerint hajdan Pominóc és Szlavnica között feküdt.
Milohó. Poss. Mylochow. (1401: Dl. 8649.) Poss. Mylocho. (1407: Dl. 9367., 9369.) Poss. Mylochow. (1408: Dl. 9369., 9416., 9417.) Mylochow. (Családnévben, 1453: Szulyovszky-lvt.) Poss. Milochow. (1467: Dl. 16,566.) Poss. Myloho. (1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 109., 1496: Dl. 20,438., Podmaniczky-oklvt. I. 287.) Poss. Mylochow. (1504: Dl. 21,272., Podmaniczky-oklvt. I. 419.) – Birtokosai a Milohói-, Levei Grebis-, Leszkóczy-családok, majd ezek révén Kasza tartozéka lett, a Zápolyai-család később elcserélte a Podmaniczky-családdal. – 1408. évi határjeleit l. Kocskócnál. – Milohó, Milochov, Vágbesztercétől ny.(é).-ra.
Missen. Plebanus de Misen. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. I. 200.) Poss. Missyn. (1348: Dl. 16,102.) Poss. regis. Mysun. (1319: Dl. 16,103.) Poss. Mysen. (1355: Múz. T. a.) Poss. Myssum. (1364: Dl. 16,099.) Poss. Myssun. (1364: U. o.) Poss. Mysen. (1365: Keglevich-levéltár. Dl. 16,017.) Poss. Myssen. (1395: Dl. 16,125.) Poss. Myssen. (1398: Akadémia kézirattára, Bossányi-lvt. N. 352., 1472: Dl. 17,321., 1522: Lev. Közl. 1937. 238.) – Királyi birtok volt, melyet 1348-ban a Baracskay-család kapott adományba és bírta állandóan. Nagy Lajos ugyan tévedésből Opuliai László hercegnek adományozta, de aztán visszaadta. Valószínűleg a Baracskayak révén bírt a Bossányi- és Kistapolcsányi-család is. Utóbbi eltiltotta a Bajmóci Onoffri- és Horváth-családokat a felkéréstől. A középkor végén a Podmaniczky-család bírt zálogos részeket. – Határjelei 1355-ben Taplapatak, Haskutfeu forrás, Farcasku, Farcashyg, Bykerdeu, Wag folyó, Zylfa, Kerekhyg, Predborhyge, Temerdukhyg, Charnapotoka, Hozthomisel patak, Borloghyg, Zuhybzowyk völgy, Tyzafa, Bazna hegy, Bohomylporloga barlang. – Missen (Nagysziklás, Omšenie) Trencséntől ék.-re.
Miszaro. Poss. Zarow. (1397: Dl. 8224., 8225., 9140.) Poss. Mysarow. (1462: Dl. 15,772.) Poss. Mzarow. (1467: Dl. 16,566.) – Kasza vár tartozékát alkotta. – Eltűnt birtok, a felsorolási rend arra mutat, hogy Mojtin környékén terült el. L. még Omsár a.
Mitta. Nobiles de Mitha. (1269: Motesiczky-lvt. 1521.) Plebanus de Mica. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. I. 200.) Mitha. (Családnévben, 1396: Motesiczky-lvt. 1397.) Felseumitha. (Családnévben, 1396: Múz. T. a.) Felseumitha alias Lukachmitaya. (Családnévben, 1396: U. o.) Mitha. (Családnévben, 1396: U. o., 1397: Motesiczky-, levéltár.) Mytta. (Családnévben, 1406: Ocskay-lvt.) Mytha. (Családnévben, 1407: Múz. T. a., 1409: Rudnay-lvt., Ocskay-lvt., 1412: Szulyovszky-lvt., 1415: Dl. 10,365.) Myta. (Családnévben, 1426: O. L. Bossányi-lvt. N. 106.) Myttych. (Családnévben, 1433: U. o. A. 187.) Mita. (Családnévben, 1453: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 5a.) Mytha. (Családnévben, 1463: Nedeczky-lvt., 1464: Múz. T. a.) Kezep Mytha. (Családnévben, 1464: Múz. T. a.) Mitha. (Családnévben, 1466: U. o.) Myttha. (Családnévben, 1480: O. L. Bossányi-lvt. N. 111.) Mytha. (Családnévben, 1483: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 8., 1486: Simonyi-lvt. 226. sz.) Rosenmyttha. (Családnévben, 1489: Motesiczky-lvt.) Mitta. (Családnévben, 1491: Nyitrai kpt. N. 776.) Mytta. (1491: Akadémia kézirattára, Nyitrai kpt. 544.) Mysych. (Családnévben, 1492: U. o. ZZ. 148.) Mythycz. (Családnévben, 1493: Dl. 19,969., Akadémia kézirattára.) Roscen. (Családnévben, 1493: Nyitrai kpt. N. 377.) Mittha. (Családnévben, 1495: O. L. Bossányi-lvt. N. 32.) Mittha. (Családnévben, Dl. 20,272.) Mitha. (Családnévben, 1495: Múz. T. a.) Myczycz. (Családnévben, 1496: Nyitrai kpt. N. 764.) Mytycz. (Családnévben, 1497: Motesiczky-lvt.) Mytha. (Családnévben, 1498: U. o.) Mytycz. (Családnévben, 1499: Nyitrai kpt. N. 938.) Mittarosen. (Családnévben, 1499: Múz. T. a.) Mitha. (1499: Dl. 20,886., Podmaniczky-oklvt. I. 340.) Poss. mediocris Mitta. (1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 32. N. 27.) Roson Mytha. (Családnévben, 1500: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 22.) Felsew Myttha. (Családnévben, 1500: U. o. Prot, extraser. I. 21.) Myttha. (Családnévben, 1502: U. o. B. 17.) Mitra, (1) (Családnévben, 1502: Akadémia kézirattára. 1505) Eghazasmytha. (Családnévben, 1505: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 27., Dl. 25,297.) Mytthycz. (Családnévben, 1505: Múz. T. a., 1506: Simonyi-lvt. 263. sz.) Mythycz. (Családnévben, 1506: Múz. T. a.) Mytha. (Családnévben, 1507: Garamszentbenedeki kvt. F. 20. N. 45.) Mythycz. (Családnévben, 1508: Dl. 21,823., Podmaniczky-oklvt. I. 539.) Mytha. (Családnévben, 1508: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 47.) Myttha. (Családnévben, 1509: Garamszentbenedeki kvt. Prot. A. f. 70., Podmaniczky-oklvt. I. 579.) Mytta. (Családnévben, 1512: Motesiczky-lvt.) Maytha. (!) (1512: Garamszentbenedeki kvt. F. 34. N. 24.) Myttha. (Családnévben, 1513: Nyitrai kpt. N. 218.; Dl. 22,371.) Mytha. (Családnévben, 1513: Dl. 22,022., Turóci kvt. Prot. vet. f. 21., Nyitrai kpt. Z. 5.) Mytha. (Családnévben, 1515: Akadémia kézirattára, 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 94. N. 34., F. 21. F. 48.) Mytta. (Családnévben, 1516: Múz. T. a.) Kezepsew Mytta. (Családnévben, 1516: U. o.) Mytta. (Családnévben, 1516: Turóci-kvt. Prot. vet. f. 23.) Mytthycz. (Családnévben, 1518: Dl. 23,004., 23,030., 23,125., Szulyovszky-lvt.) Mytta. (Családnévben, 1518: Dl. 23,033.) Mythycz. (Családnévben, 1518: Garamszentbenedeki kvt. F. 30. N. 30.) Poss. Kezepse Mythycz. (1518: .U. o. F. 133. N. 48–49.) Mythycz. (Családnévben, 1518: U. o., 1519: Dl. 23,125.) Mytha. (Családnévben, 1519: Garamszentbenedeki kvt. F. 43. N. 35.) Mythycz. (Családnévben, 1519: Dl. 23,128.) Mittha. (Családnévben, 1519: Dl. 23,146.) Mytta. (Családnévben, 1519: Dl. 23;140., 23,144., 23,203.) Myttha. (Családnévben, 1519: Dl. 23,195.) Mychycz. (Családnévben, 1519: Múz. T. a.) Miticz. (Családnévben, 1519: Turóci kvt. Prot. vet. f. 48.) Mytta. (Családnévben, 1519: Nyitrai kpt. FF. 2.) Myttha. (Családnévben, 1520: Motesiczky-lvt.) Poss. Mythycz. (1520: Garamszentbenedeki konvent. Prot. B. f. 167.) Poss. Rosen- myttha. (1520: Lev. Közl. 1937: 234.) Poss. Kezep Myttha. (1520: U. o. 1937. 235.) Rosen Myttha. (Családnévben, 1520: U. o.) Rosen Mytha. (Családnévben, 1521: U. o. 1937. 236.) Myttha. (Családnévben, 1521: Garamszentbenedeki kvt. F. 25. N. 39., F. 42. N. 18., Turóci kvt. Prot. vet. f. 70.) Mytta. (Családnévben, 1521: Akadémia kézirattára.) Kezeep Mythyc. (Családnévben, 1522: Lev. Közl. 1937. 237.) Infra Kewzep Mythycz. (1522: U. o. 1.937. 237.) Rosen Mythycz. (Családnévben, 1522: U. o.) Poss. mediocris Mytta. (1522: Garamszentbenedeki kvt. F. 25. N. 43.) Mittha. (Családnévben, 1524: Nyitrai kpt. Dd. 2.) Myttha. (Családnévben, 1526: Garamszentbenedeki kvt. F. 2. N. 80., F. 132. N. 31.) – Birtokosai valamennyien a szétágazott Mittai-család tagjai: Mittai-, Mittai Horka-, Rozson-, Seben-, Bedecz-, Sarad-, Siken-családok. – Egyházas, Nemes (vagy Közép-) és Rozsonmitta, Kostolné, Zemianske, Rožňove Mitice, Bántól ény.-ra.
Mnichovalehota l. Barátlehota.
Mojsfalva. Vasarfalua. (Családnévben, 1419: Esterházy-hitb. levéltár. Rep. 28. F. C. N. 171.) Vasarfalu. (Családnévben, 1438: Szunyogh-lvt. más.) Wassanfalua. (Családnévben, 1438: Fejér: CD. XI. 170.) Mayusfalwa. (Családnévben, 1438: Dl. 13,241.) Wasanfalw. (Családnévben, 1439: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 94. F. 1. N. 1.) Moyfalwa. (!) (Családnévben, 1475: Nedeczky-lvt.) Poss. Mayosfalwa. (1483: Dl. 18,846., Nyitrai kpt. N. 9.) Mayos. (Családnévben, 1483: U. o. N. 10., Esterházy-hitb, lvt. Rep. 28. F. C. N. 179.) Maioshaza. (Családnévben, 1494: Kossuth-lvt.) Mayosfalwa. (Családnévben, 1494: Tört. Tár. 1897. 514.) Poss. Moysfalwa. (1504: Múz. T. a.) Poss. Wasanfalwa alio nomine Moyosfalwa. (1505: Múz. T. a.) Poss. Maiosfalwa alio nomine Vaczonfalw. (1509: Turóci kvt. Prot. vet. f. 11.) Poss. Moysfalwa. (1510: U. o. Prot. vet. f. 13.) Poss. Moyshaza. (1516: U. o. Prot. vet. f. 23.) Poss. Maioshaza. (1516: U. o.) Moysfalwa. (Családnévben, 1518: Garamszentbenedeki kvt. F. 59. N. 6.) Poss. Moysfalwa alio nomine Wasonfalwa. (1519: Múz. középkori másolatok.) Poss. Moysfalwa. (1520: O. L. Tagányi-hagyaték.) Moys. (Családnévben, 1526: Turóci kvt. Prot. vet. f. 111.) Moysfalwa. (Családnévben, 1526: Garamszentbenedeki kvt. F. 2. N. 80.) – Sztrecsén tartozékai között említik, de csak részbirtoka lehetett a várnak, mert a Vásonfalvi- vagy Moysfalvi-család már igen korán birtokos volt a községben, bírt még a Záborszky- és vétel címén a Mislenovics Horváth- és Kolonics-család is. Később a Bojnicsics-, vagy Plavnai Horváth-család is szerzett itt részeket. – Mojsfalva (Majosfalva, Mojs) Zsolnától dk.-re.
Mojslucska. Poss. Lwchka. (1483: Nyitrai kpt. N. 9.) Luchka. Poss. (1483: Dl. 18,846.) Poss. Mogyssowalwchka. (1508: Esterházy hitbizományi lvt. Rep. 28. F. A. N. 8., 15., Podmaniczky-oklvt. 1. 560., 565., 1520: Dl. 22,372., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15.) – Sztrecsnó vár állandó tartozéka. – Majosmező, Mojšova Lúčka. Zsolnától dk.-re.
Mojtin. Villa Moite. (1364: Dl. 4449.) Poss Maythen. (1397: Dl. 8424., 8425., 9140.) Poss. Mahtyn. (1467: Dl. 16,566.) Poss. Moythin. (1472: Dl. 17,284., Podmaniczky-oklvt. I. 101.) Poss. Maythyn. (1472: Dl. 17,286. Podmaniczky-lvt. I. 103., 107.) Poss. Moythyn. (1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 110., 1489: Dl. 19,515., Podmaniczky-oklvt. I. 198.) Pred. Moyczyn. (1496: Dl. 20,315.) Pred. Moythyn. (1496: Dl. 24,038., Podmaniczky-oklevéltár. I. 287.) – Kasza vár tartozéka volt, melyet a király a Podmaniczky-családnak adományozott, akikkel Kasza vár urai hosszú pereket folytattak a birtokért, míg el nem cserélték a Podmaniczkyak és akkor ismét a vár tartozéka lett. A Ledeci-család is bírt itt részeket és ezen a réven a Kishelvényi-család is jogot tartott hozzá. – Mojtin (Hegyesmajtény, Mojtín) Illavától k.-re.
Monolehota l. Barátlehota.
Monyorós l. Nozdrovic.
Mosenec. Poss. Mosenech et alter Mosenech. (1397: Dl. 8424., 8425., 9140.) Poss. Mosthenyk. (1400: Dl. 12,620.) Poss. Felseumosonoch. Alsomosonoch. (1415: Dl. 10,329.) Poss. Alsomothenecz. Felsemothenecz. (1467: Dl. 16,566.) Poss. Felsewmosencz. Alsomosencz. (1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 109., 1496: Dl. 20,315.) Poss. Mossczencz. (1518: Dl. 23,033.) Poss. superior Mosenech. (1519: Dl. 23,195.) – Szandszilvogius 1400 körül Besztercének adta, de a város úgy látszik nem jutott birtokba, mert később állandóan Kasza vár tartozékai között találjuk a két falut. – 1518-ban Ztano Márton, Hasko Mátyás, Zylwka Márton, Hoy György moseneci, 1519-ben pedig Swehla István, Wlazathy Péter, Hary György, Paulek Mátyás, Horeczky Márton, Krabach Márton, Zlychka Kristóf és Márton névszerint felsorolt felsőmoseneci jobbágyokat ismerjük. – Alsó- és Felsőmostenec (Alsó- és Felőhidas, Dolni, Horni Mostenec) Vágbesztercétől d.-re.
Mosztiste. Poss. Mozthysche. (1471: Dl. 17,185.) Poss. Mosthysche. (1475: Dl. 17,715.) Poss. Mostzisscze. (1504: Dl. 24,621., Podmaniczky-oklvt. I. 414.) Poss. Mostczysscze. (1504: Dl. 21,262., Podmaniczky-oklvt. I. 408.) Moschycz. (Családnévben, 1505: Múz. T. a.) Poss. Mosterzysscze. (1507: Podmaniczky-oklvt. I. 512.) Poss. Mozthycz. (1515: Dl. 22,694.) – Állandóan Lednice vár tartozékát alkotja. – Mostiste (Lednichidas, Mostiste) Puchótól é.-ra.
Motesie l. Majtény.
Nádasd. Poss. Nadasd. (1330: Anjoukori-okmt. II. 500., Dl. 2624., 25,085., 25,086., Fejér: CD. VIII. 3. 451.) Nadasd. (Családnévben, 1367: Szulyovszky-lvt. 1372: U. o., 1375: U. o. 1385: Dl. 7146., 1408: Dl. 9417.) Alsonadasd. (Családnévben, 1409: Terstyánszky-lvt.) Nadas. (Családnévben, 1419: Múz. T. a.) Nadasth. (Családnévben, 1444: Brogyáni-lvt.) Nadas. (Családnévben, 1461: Múz. T. a.) Nadass. (Családnévben, 1462: Nyitrai kpt. N. 139., 528.) Nadasd. (Családnévben, 1473: Dl. 13,773., 17,368., 17,418.) Nadazy. (Családnévben, 1473: Dl. 17,477.) Nadasd. (Családnévben, 1474: Dl. 17,625.) Threztyen. (Családnévben, 1483: Nyitrai kpt. N. 9., 1496: Podmaniczky-oklvt. I. 252., 282.) Thersthyen. (Családnévben, 1496: Dl. 20,315.) Nadas. (Családnévben, 1496: Dl. 20,214.) Nadasd. (Családnévben, 1497: Podmaniczky-oklvt. I. 304., 1498: Dl. 20,687., Podmaniczky-oklvt. I. 320., 1500: Podmaniczky-oklvt. I. 359.) Nadazd. (Családnévben, 1500: U. o. I. 365.) Nadasd. (Családnévben, 1502: Teleki-cs. zabláti lvta., Podmaniczky-oklvt. I. 383., 385., 1503: Dl. 20,768., Podmaniczky-oklvt. I. 397., Teleki-cs. zabláti levéltára, 1504: Dl. 21,262., Szulyovszky-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 409., 411–412., 421., Teleki-család zabláti lvta., 1505: Podmaniczky-oklvt. I. 455., 507., 1507: Dl. 21,655.) Nadas. (Családnévben, 1507: Balassa-lvt.) Nadasd. (Családnévben, 1508: Esterházy-hitb. levéltár. Rep. 28. F. A. N. 15., Podmaniczky-oklvt. I. 565.) Poss. Trstena. (1510: Turóci kvt. Prot. vet. f. 14.) Poss. Therstena. (1510: U. o.) Poss. Nadasd. (1511: U. o. Prot. vet. f. 15.) Nadasd. (Családnévben, 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 127. N. 9., Turóci kvt. Prot. vet. f. 23.) Therzthe. (Családnévben, 1518: Dl. 23,033., 1519 23,125., 23,138.) Therzten. (Családnévben, 1519: Dl. 23,125.) Nadasd. (Családnévben, 1519: Nyitrai kpt. N. 964.) Nadas. (Családnévben, 1519: U. o. FF. 2.) Nadasd. (Családnévben, 1520: Esterházy-hitb. levéltár. Rep. 28. F. A. N. 15., 1521: Szulyovszky-lvt.) Poss. Nadasd. (1522: Múz. T. a.) Nadast. (Családnévben, 1525: Dl. 24,068., 24,070.) Nadasd. (Családnévben, 1526: Teleki-cs. zabláti lvta.) – Birtokosa a Nádasdy- vagy Terstyánszky-család, azonkívül leányági leszármazottja, a Nagycsepcsényi-család is bír egyideig. – Határjelei 1330-ban: Melpathak, Trudovachehora hegy, Zuhapruzinka patak, Kiochochwald völgy, Pruzinka víz, Moschapathaka, Profuma, Haab hegy, Peonam, Badowky, Belos víz, Lisidal hegy, Zuhanos patak, Veresky kő, Ymor erdő, Jeseunadolina völgy, Hedyesmalnicha hegy, Somorye völgy, Kerekreth rét, Kysnes víz, Deel hegy, Rakathy-bokor. – Térnádasd, Trstie, Illavától k.-re. L. még Podszkál.
Nades. Villa Nades. (1355: Múz. T. a.) – E néven ma ismeretlen, Missen határjárásakor szerepel Dubnica mellett.
Nagyberzence l. Breznic.
Nagybreznic l. Breznic.
Nagycserna l. Cserna.
Nagydomanis l. Domanis.
Nagyhelvény l. Helvény.
Nagyhoholna l. Hoholna.
Nagyhradna 1. Hradna.
Nagykottesó l. Kotesó.
Nagykubra l. Kubra.
Nagymarkovic l. Márkfalva
Nagymikusóc l. Mikusóc.
Nagyneporác l. Neporác.
Nagypodhrágy l. Podhrágy.
Nagyporuba l. Poruba.
Nagyrudina l. Rudina.
Nagysuja l. Suja.
Nagyszlatina l. Szlatina.
Nagyszlavnica l. Szlavnica.
Nagysztankóc l. Sztankóc.
Nagyszvedernik l. Szvedernik.
Nagyudics l. Udicsa.
Nagyvadicsó l. Vadicsó.
Nastic. Poss. Nesthe. (1295: Zay-lvt. Litt. I. F. L. N. 1., ÁUO. XII. 555., hibásan 1294-ből.) Villa Nesthe. (1322: O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Poss. Nesthe. (1323: U. o., 1380: U. o.) Poss. Nasyche. (1389: Mednyánszky-lvt. 1391.) Poss. Nasce. (1411: Múz. T. a.) Poss. Nasczycz. (1483: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 6., Litt. L. F. 1. N. 1.) Poss. Naschycz. (1485: Podmaniczky-oklvt. I. 182., 1492: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 9., Podmaniczky-oklvt. I. 236.) Iudex de Nastych. (1496: Podmaniczky-oklvt. I. 271.) Poss. Nasthycz. (1496: Podmaniczky-oklvt. I. 291.) Poss. Nassczicz. (1499: Dl. 20,876.) Naschych. (Családnévben, 1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 20. N. 23., Podmaniczky-oklvt. I. 353.) Poss. Nassczicz. (1501: Dl. 21,050., Podmaniczky-oklvt. I. 379.) Poss. Nasthycze. (1506: Garamszentbenedeki kvt. Prot. A. F. 36., Podmaniczky-oklvt. I. 487.) Poss. Nazthycze. (1506: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 11.) Poss. Nasthye. 1517: Lev. Közl. 1936. 233.) Poss. Nyaschycz. (1524: Garamszentbenedeki kvt. Capsa. F. 4. N. 24. Poss. Nozthycze. (1525: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 83.) Poss. Nazthycze. (1525: U. o. F. 32. N. 38.) Poss. Nascycz. (1525: U. o. F. 6. N. 74., F. 53. N. 17–18.) Poss. Nazthycze. (1526: Szepesi kpt. Prot. II. f. 44.) Felsőnastic az ugróci vár, majd zálogjogon a báni kastély tartozéka. Egy részének birtokosa 1525-től az ugróci Szent Lélek-egyház Szűz Mária-oltára volt. Alsónastic a nyitrai püspök birtoka. – 1517-ben Csarnak Tamás, Myklech Miklós és Nethko Péter nevű itteni jobbágyokat említik. – Alsó- és Felsőnastic (Alsó- és Felsőneszte, Dolnie, Hornie Naštice) Bán mellett, tőle dny.-ra.
Nedec. Nedecz. (Családnévben, 1384: Nedeczky-lvt. 1412., Fejér: CD. X. 1. 205.) Poss. Nedecze. (1384: Fejér: CD. X. 1. 153.) Nedecze. (Családnévben,1412: Nedeczky-lvt.) Nedeze. (Családnévben, 1438: Dl. 13,241.) Poss. seu villa Nedese. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Nedeze (Családnévben, 1453: Nedeczky-lvt., 1462: Nyitrai kpt. N. 139., 528.) Poss. Nedecze. (1475: Nedeczkylevéltár.) Nediecze. (Családnévben, 1476: Szulyovszky-lvt.) Nedeche. (Családnévben, 1480: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 38., Podmaniczky-oklvt. I. 139.) Nedecz. (Családnévben, 1482: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 176 et NB.) Poss. Nedeza. (1483: Dl. 18,846., Nyitrai kpt. N. 9.) Nediecz. (Családnévben, 1483: Nyitrai kpt. N. 10.) Nedecza. (Családnévben, 1483: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 177., Podmaniczky-oklvt. I. 174.) Villa Nedecze. (1494: Tört. Tár. 1897. 514.) Nedecz. (Családnévben, 1494: Kossuth-levéltár., 1496: Dl. 20,315.) Nedeze. (Családnévben, 1498: Garamszentbenedeki kvt. F. 102. N. 44.) Poss. Nedecze. (1498: Nedeczky-levéltár.) Poss. Nedece. (1502: Turóci kvt. Prot. vet. f. 4.) Nedecze. (Családnévben, 1505: Múz. T. a., Podmaniczky-oklvt. I. 454., 1505: Justh-lvt., Garamszentbenedeki kvt. F. 36. N. 54., F. 52. N. 2., 1506: Szunyogh-lvt., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et E., 1509: U. o. Rep. 28. F. C. N. 184., Podmaniczky-oklvt. I. 572., 1510: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et C.) Nedeza. (Családnévben, 1511: Balassa-lvt.) Nedecza. (Családnévben, 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 48., F. 94. N. 34.) Negyeche. (Családnévben, 1518: U. o. F. 59. N. 6.) Naghycze. (Családnévben, 1519: U. o. F. 59. N. 12.) Nedeze. (1526: U. o. F. 2. N. 80., F. 132. N. 31.) – Sztrecsén vár részbirtoka, többi részeit a Nedeczky-család bírja, zálogjogon a Varini-család is bir. – Nedec (Vágnedec, Nededza) Zsolnától ék.-re.
Negovica. Poss. Negowycha. (1389: Mednyánszky-lvt. 1391.) – Ugróc vár tartozéka. – Nastic és Brezolup között sorolják fel, tehát ezen a vidéken terült el.
Nemeskotesó l. Kotesó.
Nemsova. Villa Neusua. (1242: Hazai-oklvt. 9. Dl. 254., 294.) Villa Nemissora. (1242: Fejér: CD. IV. 1. 470., tévesen 1247. év alatt.) Vesna, Nesna. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. I. 200.) Poss. Newssowia. (1474: Múz. T. a., Podmaniczky-oklvt. I. 116.) Poss. Newssowa. (1478: Múz. T. a.) Poss. Wnewssowa. (1493: Nyitrai kpt. Bo.) Poss. Newsowa. (1508: Turóci kvt. Prot. vet. f. 1., 1518: Garamszentbenedeki kvt. F. 42. N. 35.) Poss. Nemsowa. (1519 Nyitrai kpt. FF. 2.) Poss. Newso. (1524: Nyitrai kpt. Dd. 2.) – Szucsa tartozéka, majd a Zápolyai- és Bohuniczky-családok birtoka. – Vámhely volt. – 1519-ben Mikle Máté, Sarkan András, 1524-ben pedig Hrabowzky László és István bíró nevű ottani jobbágyokat említik. – Nemso, Nemšová, Trencséntől é.-ra, a Vág mellett.
Neporác. Poss. Puztanapraz. (1321: O. L. Bossányi-lvt. A. 89., 1335: U. o.) Poss. Neuparaz. (1337: U. o. N. 20.) Poss. Neporaz. (1356: U. o. A. 74., 1357: U. o. A. 75., Fejér: CD. IX. 2. 585.) Poss. Neporaz. Plantatio eiusdem Naporaz. (1366: Motesiczky-lvt.) Poss. Felseuneporaz, Pustaneporaz. (1366 körül. O. L. Bossányi-lvt. N. 181.) Poss. Puztaneparaz. (1367: Akadémia kézirattára. Bossányilevéltár. 83.) Poss. Puztaneparaz. (1367: Akadémia kézirattára. Bossányi-lvt. N. 83., 1370: U. o.) Poss. Puztanapraz. (137: O. L. Bossányi-lvt. A. 89.) Poss. Neporaz. (1376: U. o. N. 182.) Poss. Puztanapraz. (1376: U. o. N. 89.) Poss. Puztanaprad. (1382: U. o. N. 101.) Poss. Puztaneporad. (1382: U. o.) Poss. Neporad. (1382: U. o.) Poss. Puztaneporaz. Felseuneporaz. (1382: Akadémia kézirattára. Bossányi-lvt.) Poss. Puztanapraz. (1388: O. L. Bossányi-lvt. N. 63.) Poss. Neparaz. (1410: U. o. N. 36.) Poss. Naporaz. (1411: U. o. N. 8.) Naporaz. (Családnévben, 1411: U. o. N. 183.) Poss. Neporaz. (1411: U. o. N. 61.) Poss. Neporacz. (1412: U. o. N. 92.) Poss. Puzthaneporaz. (1412: U. o.) Poss. Felseuneporas. Pusthaneporas. (1413: N. 69., 1414: U. o. N. 4.) Poss. Neporaz. (1416: Rudnay-lvt. II. 46.) Poss. Napraz. (1426: O. L. Bossányi-lvt. N. 106.) Poss. Pusthaneporaz. (1427: Akadémia kézirattára. Bossányi-lvt. A. 152.) Poss. Naparaz. (1429: O. L. Bossányi-lvt. N. 62.) Poss. Napraz et alia Napraz. (1429: U. o. N. 13.) Poss. Nepraz, alig Nepraz. (1429: Motesiczky-lvt. 1448.) Poss. Pusta Neporas. Felsew Neparas. (1433: O. L. Bossányi-lvt. A. 187.) Poss. Neporach. (1437: U. o. N. 59.) Villa Neporaczka. (1446: U. o. A. 206.) Poss. Neporaz. (1469: Akadémia kézirattára.) Poss. Neporach. Pred. Neporaczka. (1480: O. L. Bossányi-lvt. N. 111.) Poss. Neporaz. (1483: Akadémia kézirattára.) Poss. Neporaz. Pred. Neporaczka. (1495: O. L. Bossányi-levéltár. N. 32.) Poss. Neporacz. Kysneporacz. (1497: U. o. N. 9.) Poss. Naghneporaz. Kysneporaz. (1497: Szulyovszky-lvt.) Poss. utraque Neporacz. (1498: O. L. Bossányi-lvt. N. 45.) Poss. Felsewneporacz. Alsoneporacz. (1503: Szulyovszky-lvt.) Poss. Neporaz. Pred. Neporaz. (1505: Dl. 21,485.) Poss. Nagh Nepporach. (1511: Garamszentbenedeki kvt. F. 4. N. 50–53.) Poss. Naghneporaz. Kysneporaz. (1516: Múz. T. a.) Poss. Naghneporacz. Pred. Kysneporacz. (1519: U. o.) Poss. Neporaz. Pred. Kysneporaz. (1521: Garamszentbenedeki kvt. F. 25. N. 49., F . 42. N. 18.) Poss. Neporaz. (1524: Akadémia kézirattára, 1525: U. o.) – Birtokosai a Divék-nemzetségbeliek, a Bossányi-, Tőkésújfalusi-, továbbá a Neporáci-, Felsőneporáci-, Mittai Rozson-, Olaszi-, Baracskay-, Bory-, Szokolóczy-, Draskóczy- és Thuróczy-családok. – Határjelei 1356-ban Kelechen föld, 1376-ban Scinnauizy, és Zucepataka vizek, 1388-ban pedig Zwechewyze víz. – A három egymás mellett fekvő birtok közül Felsőneporácnak Bossányneporác, Pusztaneporácnak Rozsonyneporác felel meg, ma Bossányneprőd, Bošianska Neporadza, Kisneporác, legutóbb Kisbercsény és Rozsonyneporác, Rožňová Neporadza, Trencséntől dk.-re a báni járásban.
Neste l. Nastic.
Neszlusa. Poss. Neszlusa. (1438: Szunyogh-lvt. más.) Poss. Neszliccze. (1438: U. o. más.) Poss. Nyeslusse. (1438: Fejér CD. XI. 170.) Poss. Nezluze. (1438: Esterházy hitb. lvt. Rep. 94. F. 1. N. 3.) Poss. Nezluzie. (1504: U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Poss. Nepluck.(!) (1507: U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et F. más.) Poss. Nesleuse (1507: Balassa-lvt.) Poss. Neszluse. (1507: Szunyogh-lvt. más.) Poss. Nestusse.(!) (1508: Balassa-lvt. más.) – A budetini várkastély állandó tartozéka. – Neszlusa (Neszlény, Nesluša) Kiszucaújhelytől ény.-ra.
Nezbudlueska l. Vapenalucska.
Nezéte. Poss. Nesete. (1388: Anjoukori-okmt. VII. 311., Akadémia kézirattára. 1366: Akadémia kézirattára.) Poss. Nezete. (1372 Dl. 32,267.) Poss. Nezetha. (1378: Dl. 6538.) Poss. Nezethe. (1380: Akadémia kézirattára.) Poss. Nesethe. (1383: U. o.) Poss. Nezethe. (1400: Szulyovszky-lvt.) Nesete. (Családnévben, 1407: Motesiczky-levéltár.) Poss. Nyessyetycz. (1410: Akadémia kézirattára.) Poss. Nesethe. (1411: U. o.) Poss. Nesetha. (1411: U. o.) Poss. Nezethe. (1412: Múz. T. a.) Nezatha. (Családnévben, 1413: Akadémia kézirattára.) Poss. Nesethe. (1414: U. o.) Nesethe. (Családnévben, 1435: Dl. 12,688.) Poss. Nezatha. (1442: Akadémia kézirattára.) Poss. Nezatha. (1463: U. o.) Poss. Nezeticz. (1469: U. o.) Poss. Nezetha. (1520: Dl. 983., 23,398.) – Birtokosai a Nezétei-család és annak később Ádámfalvinak nevezett ága, mely után a birtok is új nevet kapott, továbbá a Velcsiczky-, Kohányi-, Bossáci- és Szlopnai-családok. – 1380-ban említik Meddeszad nevű gyümölcsösét. – Ezen a néven ma ismeretlen, tekintettel arra, hogy Ádámfalva belőle vált ki és lett önálló birtok, fekvése Velcsic és Ádámfalva közé helyezendő.
Nimnic. Poss. Nywnycze. (1408: Dl. 9416.) Poss. Nivnycze. (1408: Dl. 8369.) Poss. Newnicze. (1469: Dl. 2456.) Poss. Nywnycze. (1471: Dl. 17,18.5., 1475: Dl. 17,715., 1504: Dl. 24,621., 21,262., Podmaniczky-oklvt. I. 404., 408., 1507: U. o. 512., 1515: Dl. 22,694.) Poss. Nyvnycze. (1525: Dl. 29,068.) Poss. Nywnycze. (1525: Köpcsényi lvt. Lad. 23. F. 4. N. 37.) – Lednice vár tartozéka volt, de a Puchói-család is bírt egy kúriát. – Nimnic (Nemőc, Nimnica) Puchótól k.-re.
Noszic. Poss. Nazzych. (1407: Dl. 9369.) Poss. Nozzych. (1407: Dl. 9367.) Poss. Nosych. (1408: Dl. 9369., 9416., 9417.) Poss. Nosicze. (1467: Dl. 16,566.) Nosicze. (Családnévben, 1469: Dl. 2456.) Poss. Nossycz. (1473: Dl. 15,773., 17 368., 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 109.) Poss. Nosycze. (1496: Dl. 20,315.) Poss. Nossycz. (1492: Dl. 33,895.) Poss. Nosycz. (1516: Dl. 22,788., 1518: Dl. 23,033.) – Birtokosa a Kaszai Leszkóczy-család, melynek révén a birtok Kasza vár tartozéka lett. Örökös soltészságának birtokosa a Puchói-család. – 1516-ban Prwhathoczky nevű kúriáját és Kraychowycz János jobbágyát, 1518-ban pedig János bíró, Horwath Mihály, Sothar Márton és Kothe nevű jobbágyait említik. – 1408. évi határjeleit l. Kocskócnál. – Noszic (Vágormos, Nosice) Vágbesztercétől ny.-ra.
Novalehotája. Poss. Noualyalehotaya. (1393: Dl. 7848.) Poss. Noualehotaya. (1393: Dl. 8078.) – Lietava tartozéka. – A várbirtokok felsorolási rendje szerint azonos Plebánilehotával (Papszabadi)., Rajectól é.-ra. L. még Lehota b).
Nozdrokoc. Nozdrogouz. (1113: Fejérpataky: Kálmán király oklevelei. 59.) Nozderg. (Családnévben, 1435: Dl. 12,688.) Nosdrok. (Családnévben, 1436: Rakovszky-kvtár.) Nozdork. (Családnévben, 1463; Teleki-cs. zabláti lvta.) Nozderk. (Családnévben, 1466: Múz. T. a.) Nozderkowcz. (Családnévben, 1467: Nyitrai kpt. N. 764.) Nasdargh, Nadrogoch. (Családnévben, 1469: O. L. Kisebb letétek. 52. cím. 98. sz.) Nosderko. (Családnévben, 1471: Dl. 17,219.) Nozdrko: (Családnévben, 1473: Akadémia kézirattára, Podmaniczky-oklvt. I. 110.) Nozdrk. (Családnévben, 1474: Dl. 17,627.) Nostrokh. (Családnévben, 1476: Nyitrai kpt. N. 16.) Nozdrokocz. (Családnévben, 1477: Dl. 17,982.) Nozdrk. (Családnévben, 1480: Teleki-cs. zabláti levéltára.) Nozdrokoczk. (Családnévben, 1481: Múz. T. a.) Nozdrek, Nosdrkocz. (Családnévben, 1482: Nyitrai kpt. N. 11., Múz. T. a.) Nozderkoucz. (Családnévben, 1483: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 8.) Poss. Nozdrkocz. (1484: Múz. T. a.) Nozdork. (Családnévben, 1485: Teleki-cs. zabláti lvta.) Nozdrk. (Családnévben, 1489: Ocskay-levéltár, 1491: Nyitrai kpt. N. 544.) Nosderkolch. (Családnévben, 1492: U. o. ZZ: 148.) Nasdrakolcz. (Családnévben, 1493: Akadémia kézirattára.) Poss. Nozdrok. (1493: Teleki-cs. zabláti lvta.) Nozderk. (Családnévben, 1493: Dl. 19,969.) Nozdrog. (Családnévben, 1493: Múz. T. a.) Nozderkowcz. (Családnévben, 1494: Akadémia kézirattára.) Nozderkocz. (Családnévben, 1494: Nyitrai kpt. V. 2.) Nozdrk. (Családnévben, 1495: Múz. T. a.) Nosderkocz. (Családnévben, 1497: Akadémia kézirattára.) Poss. Nozderk. (1500: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 21.) Nozdrok. (Családnévben, 1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 78. N. 34., F. 91. N. 13.) Nozdrog. (Családnévben, 1500: U. o. F. 78. N. 34.) Nozerkocz. (Családnévben, 1500: U. o. F. 128. N. 22.) Poss. Nazderkowcz. (1509: Szepesi kpt. Prot. II. f. 70.) Nozderkowcz. (Családnévben, 1513: O. L. Post adv. F. 26. N. 27) Nozdrok. (Családnévben, 1514: Nyitrai kpt. N. 219.) Nozdergoch. (családnévben, 1514: U. o.) Nozdergelaz. (Családnévben, 1514: U. o. D. 676.) Nozderkowcz. (Családnévben, 1518: Garamszentbenedeki kvt. F. 30. N. 30.) Nozdrokocz. (Családnévben, 1519: Nyitrai kpt. N. 96.) Nozdrokowcz. (Családnévben, 1520: O. L. Kisebb letétek. 52. cím. 101. sz.) – Birtokosa a Nozdrokóczy-, Viszocsányi-, Bobrovniczky-család. Zálogbirtokos a szkalkai apátság. A Mittai Rozson- és Holy-családokat eltiltják a felkéréstől, birtoklásuknak nincs nyoma. – Nozdrokoc, Bélaval és Bobrovnikkal egyesített község Trencsén mellett, tőle d.-re.
Nozdrovic. Poss. Monyoros alias Nazdrouich. (1397: Dl. 8224., 8225., 9140.) Nozdrok. (Családnévben, 1352: Teleki-cs. zabláti levéltára.) Nazdrok. (Családnévben, 1366: Múz. T. a., Fejér: CD. IX. 7. 253.) Nazdork. (Családnévben, 1396: Múz. T. a.) Nozdrog. (Családnévben, 1400: Szulyovszky-lvt.) Nozdrk. (1410: Dl. 26,094.) Nazdrog. (Családnévben, 1411: Szulyovszky-lvt.) Nozdrog. (Családnévben, 1413: Dl. 10,757.) Nazdrog. (Családnévben, 1420: Dl. 10,757.) Nazdork. (Családnévben, 1422: Brogyáni-lvt.) Nosterkocz. (1468: Múz. T. a.) Nozdro. (Családnévben, 1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418.) Nozderk. (Családnévben, 1474: Múz. T. a. 1476., Nyitrai káptalan. N. 492.) Nozdrowcz. (Családnévben, 1496: Dl. 20,315.) Nozdrowycz. (Családnévben, 1492: Dl. 19,860.) Nozdrok. (Családnévben, 1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 91. N. 13.) Pred. Nazdrok. (1510: U. o. F. 35. N. 8.) Nozdork. (Családnévben, 1511: Turóci kvt. Prot. vet. f. 17.) Nosdrowecz. (Családnévben, 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 48., F. 94. N. 34.) Nozdrovicz. (Családnévben; 1517: U. o. Prot. I. f. 14., 1521: Lev. Közl. 1937. 235.) – Birtokosai a Nozdroviczky- és Zabláthy-családok, továbbá Kasza vára. – (Az egyes adatok a két helynév sokféle változata és sok esetben azonos hangzása miatt nem voltak mindenütt pontosan szétválaszthatók.) – Nozdrovic, Kaszával egyesített község, Illavához közel, tőle ék.-re.
Oblazó. Oblazowo. (Családnévben, 1438: Fejér: CD. XI. 170.y Poss. Obleczow. (1476: 17,782.) Oblazo. (Családnévben, 1503: Dl. 21,227., Podmaniczky-oklvt. I. 401.) Poss. Oblazo. (1509: Turóckonvent. Prot. vet. f. 3.) – Birtokosa a Prileszky-család, van egy Oblazói-család is, de ennek birtokosságát, vagy a Prileszki-családdal való azonosságát bizonyítani nem tudjuk. Zálogjogon bírt a Szunyogh-család is. – Oblazó (Végbalázsi) Biccsétől ék.-re, a Vág kanyarulatánál.
Odvarc l. Dvorec.
Okrut. Poss. Okruth. (1408: Dl. 9369.) Poss. Okrwth. (1408: Dl. 9416.) Okruth. (Családnévben, 1469: Dl. 2456.) Poss. Okrwthy. (1471: Dl. 17,185.) Poss. Okrwth. (1475: Dl. 17,715.) Okrwth. (Családnévben, 1500: Dl. 20,972., Podmaniczky-oklvt. I. 355.) Poss. Okrwth. (1500: Dl. 20,983.) Okrwth. (Családnévben, 1525: Dl. 24,068., 24,070.) – Lednice vár tartozéka, de az Okruczky-család is bírja egyes részeit. – Okrut (Vágköre, Okrut) Vágbesztercétől ény.-ra.
Omasztinalehota. Poss. Lehota. (1389: Mednyánszky-lvt. 1391.) Poss. Lyhotha. (1481: Nyitrai kpt. N. 666., Motesiczky-lvt.) Poss. Maznalehota. (1483: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 16.) Poss. Omazchymalhotha. (1485: Podmaniczky-oklvt. I. 182.) Poss. Mazna Lehota. (1506: Garamszentbenedeki kvt. prot. A. f. 36., Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 11., Podmaniczky-oklvt. I. 487.) Poss. Mazna Lehotha. (1525: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 83.) Poss. Mezna Lehotha. (1525: U. o. Prot. B. 32., 38.) Poss. Maznalehota. (1526: Szepesi káptalan. Prot. 11. f. 44.) Az ugróci vár állandó tartozéka. – 1485-ben Waurynchowycz György és János, Barlobasowycz Benedek, Wanczal János itteni jobbágyokat említik. – Omasztinalehota (Csermely, Omastina) Báptól ék -re, a nyitrai határ mentén.
Omsár. Poss. Omsar. (1473: Dl. 15,573., 17,368., 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 110.) Pred. Omsar. (1496: Dl. 20,315.) – Kasza vár tartozéka. – Eltűnt birtok, a felsorolás szerint Majtin vidékén feküdt és valószínű, hogy azonos Miszarovval. L. még ott.
Orecho. Poss. seu villa Orechowe. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Orechow. (1493: Dl. 19,969.) – Korábban egészen, később részben Trencsén tartozéka, többi birtokosait nem ismerjük. – Orechó (Diósfalu, Orechové) Trencsén mellett, tőle é- ra.
Orlóc. Terra Arlouch. (1260: Múz. T. a., ÁUO. II. 319., hibásan 1266. év alatt III. 138.) Poss. Orlouch. (1321: Ghyczy-lvt.) Poss. Arlouch. (1333: Forgách-lvt., Anjoukori-okmt. III. 1., 1338: Forgách-levéltár.) Poss. Orloch. (1342: Anjoukori-okmt. IV. 239., 271.) Poss. Arnolch. (1349: Dl. 4083.) Poss. Arnooch. (1387: Forgách-levéltár.) Poss. Arlowch. (1388: Fejér: CD. X. 1. 449.) Poss. Orlocz. Orlowcz. (1392: Nádasdladányi lvt. I. 12. nyitramegyeinek mondja.) Poss. Arlocz. (1487: Dl. 19,224.) Poss. Orlowecz. (1493: Múz. T. a.) Poss. Orlowicz. (1494: U. o.) – Birtokosai az Orlóci-, Oszlányi-, Mikolay-, Prónay-, a Lévai Csehek őse, a Sárói-család, továbbá Karai László budai prépost és rokonsága, zálogjogon pedig a Tettauer- és a Kaszai Leszkóczy-családok. – Eltűnt falu, fekvését azonban meghatározzák azok az oklevelek, melyek Sztrecsével, Trebasóccal és Csalkával szomszédosnak mondják.
Orlov. Orlowhege, slavonice Dwbowahora, castri Besterce. (1408: Dl. 9363.) Poss. seu villa Orlowe. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt., 1458: Dl. 15,221., 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 32., 34., 36., 1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96.) – A besztercei vár állandó tartozéka. – Orlove (Vágzsigmondháza, Orlové) Vágbeszterce közelében, tőle ény.-ra a Vág balpartján.
Oskrda. Poss. Oskrda. (1438: Fejér: CD. XI. 170.) Poss. Osknda. (!) (1438: U. o.) Poss. seu villa Oskerdinalihota. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora, X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Osspeda (!). (1483: Dl. 18,846.) Poss. Osskrda. (1483: Nyitrai kpt. N. 9., 1508: Esterházy-hitbizományi lvt. Rep. 28. F. A. N. 8., 15., Podmaniczky-oklvt. I. 560., 565.) Poss. Osskeda. (1520: Dl. 23,372. Poss. Osskrda. (1520: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15.) – Sztrecsén vár tartozéka. – Oskerda (Ókert, Oškerda) Kiszucaújhelytől d.-re.
Osztretice l. Sztrecse.
Ovcsarszkó. Villa Olcharzk. (1282: HO. VI. 278.) Poss. Olcharzk. (1297: Balassa-lvt., ÁUO. V. 177., 1393: Dl. 7848., 1395: Dl. 8078.) Poss. Ovcsarszko. (1402: Fejér: CD. XI. 547.) Poss. Owcharczko. (1469: Dl. 16,784., Podmaniczky-oklvt. I. 84–85.) Poss. Owcharczkow. (1519: Dl. 23,279.) – Hricsó tartozéka, majd a Balassa-család ősei megveszik, 1393–1395-ben Lietava, majd utána ismét Hricsó tartozéka. – Ovcsarszkó (Juhászi, Ovčiarsko) Zsolnától ny.-ra.
Ozor. Terra Ozor. (1234: Fejér: CD. III. 2. 402., Századok. 1906. 626.) Plebanus de Osor. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 200.) Poss. Ozor. (1394: Rudnay-lvt.) Ozor. (Családnévben, 1405: Rakovszky-könyvtár.) Wswr. (Családnévben, 1412: Szulyovszky-lvt.) Ozor. (Családnévben, 1414: O. L. Bossányi-lvt. N. 4.) Poss. Ozor. (1414: Akadémia kézirattára.) Ozor. (Családnévben, 1424: Simonyi-lvt. 106. sz., 1426: O. L. Bossányi-lvt. N. 106., 1429: U. o. N. 62.) Poss. Ozor. (1438: Akadémia kézirattára.) Ozor. (Családnévben, 1440: Nyitrai kpt. N. 70., 1455: Zay-lvt. Litt. I. F. L. N. 5a., 1461: Múz. T. a., Akadémia kézirattára, 1462: Nyitrai kpt. N. 138., 528.) Hwzwry. (Családnévben, 1465: Nyitrai kpt. N. 1068.) Ozor. (Családnévben, 1466: Podmaniczky-oklvt. I. 65.) Ozorowzky. (Családnévben, 1466: Dl. 16,403.) Ozor. (Családnévben, 1467: Dl. 16,426.) Ozor. (Családnévben, 1484: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 9.) Ozorolcz. (1492: Dl. 19,800., Podmaniczky-oklvt. I. 217.) Poss. Felsew Ozor. (1492: Dl. 19,884.) Felsew Ozor. Ozor. (Családnévben, 1493: Dl. 19,884.) Ozor. (Családnévben, 1493: Dl. 20,037., Podmaniczky-oklvt. I. 246., 1496: Nyitrai-kpt. F. 2.) Ozorocz, inferior Ozor. (Családnévben, 1496: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 9.) Ozorowcz. (Családnévben, 1498: U. o. Litt. I. F. 2. N. 1.) Inferior, superior Ozor. (Családnévben, 1499: Dl. 20,876., 20,886.) Ozorowecz. (Családnévben, 1500: Dl. 20,912., Podmaniczky-oklvt. I. 342.) Felsewozor. (1502: Nyitrai káptalan. B. 13.) Ozor. (Családnévben, 1507: Garamszentbenedeki konvent. F. 20. N. 45.) Ozorocz. (Családnévben, 1508: Dl. 21,823., Podmaniczky-oklvt. I. 538.) Ozor. (Családnévben, 1508: Nyitrai káptalan. Prot. extraser. I. 38.) Ozorowecz. (Családnévben, 1510: U. o. Litt. 1. N. 3.) Alsozor. Felsewozor. (Családnévben, 1510: Szulyovszky-lvt.) Poss. Felsew Ozor. (1513: Nyitrai kpt. Z. 2. N. 5.) Ozor (Családnévben, 1513: U. o.) Ozorowch. (Családnévben, 1515: Garamszentbenedeki kvt. F. 128. N. 3.) Ozor. (Családnévben, 1520 Zay-lvt. Litt. I. N. 2. N. 3.) Ozorocz. (Családnévben, 1525: Nyitrai káptalan. C. 84 3.) Poss. Ozorocz. (1525: Garamszentbenedeki kvt. F. 38. N. 24.) – Birtokosai az Ozoróczy-, Kohányi-, Nezétei-, Ozori Pobera- és Svehla-, továbbá zálogjogon a Mittai Rozson-családok. – 1513-ban az Ozoróczy-családnak Lopathka Balázs és Mihály, Laczowycz Fábián, Slemer Ferenc és Andreassowycz Mihály nevű jobbágyait említik. – Határjelei 1234-ben: Dabra patak, 1513-ban pedig egy Demeterowska nevű rétet említenek. – Alsó- és Felsőozor, Dolnie, Hornie Ozorovce, Bántól ény.-ra.
Ölved. Poss. seu vilIa Jaztreby. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Elwed. (1463: Nedeczky-lvt . Múz. középkori más., 1464: Múz. T. a.) Jazterbowcze. (Családnévben, 1467: Nyitrai kpt. N. 767.) Poss. Jastrabye. (1483: U. o. Prot. extraser. I. 8.) Poss. Jestrebe. (1513: Turóci kvt. Prot. vet. f. 21.) Poss. Ewlwegh. (1518: Garamszentbenedeki kvt. F. 42. N. 25.) Poss. Ewlwed alio nomine Jestrabye. (1518: U. o. F. 30. N. 30.) Poss. Jezthrebye. (1520: U. o. Prot. B. f. 167.) Poss. Jezthrebe. (1520: Lev. Közl. 1937. 234.) – Kezdetben Trencsén vár tartozéka, majd királyi adomány folytán a Mittici-, Mittici Rozson-, Borcsányi- és Renoldffy-családok kezére került. – Jasztrebi (Ölved, Jastrebie) Trencséntől dk.-re.
Packovec. Poss. Paczkouecz. (1500 körül: Simonyi-lvt. 247. sz.) A Szlopnai-család birtoka. – Eltűnt helység, fekvése valószínűleg Oroszlánkő vár tartozékai körül keresendő.
Paplehota. Poss. Paplehotha aliter Welchna. (1496: Dl. 20,315.) Kasza vár tartozéka. – Tunesic és a két Lieszkovec között sorolják fel ezt az eltűnt birtokot, tehát fekvése is ezen a területen keresendő.
Papradnó. Poss. Spapradna. (1525: Dl. 24,068.) – Birtokosait. nem ismerjük. – Ma Papradnó (Kosárfalva, Papradno) Vágbesztercétől ék.-re.
Pecsenyéd. Terra Besenyev. Bezenew. (1323: O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Bessenew. (Családnévben, 1416: Szulyovszky-lvt.) Pechenyansky. Családnévben, 1470: Dl. 17,014., Podmaniczky oklvt. I. 90., 92.) Bessenew. (Családnévben, 1470: Podmaniczky-oklvt. I. 94., 100.) Pechenye. (Családnévben, 1473: Dl. 17,483., Podmaniczky-oklvt. I. 114.) Poss. Pechenyz. (1474: Garamszentbenedeki kvt. F. 54. N. 28.) Poss. Bessenew. (1484: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 11.) Poss. Pecheneky. (1493: Dl. 19,969.) Birtokosai a Bessenyey- vagy Pecsenyánszky-, a Soky-, Surányi-családok és Trencsén vár, melynek részbirtokát alkotta. – Pecsenyéd (Bánpecsenyéd, Pečeňany) Bántól dny.-ra.
Peklina. Villa Poklina. (1282: HO. VI. 278.) Poss. Peklyna. (1469: Dl. 16,784., Podmaniczky-oklvt. L 84.) – Hricsó vár tartozékát alkotta. – Ma Peklina (Szurkos, Peklina) Zsolnától dny.-ra..
Petrilehota. Terra Petri filii Pauli nobilis de Dyuek, que vocatur Lyhota Petri. (1346: O. L. Post. adv. F. 26. N. 27.) Poss. Lehota. (1380: Majthényi-lvt. A. 8.) Poss. Peterlehota. Pred. Peterlehota. (1431: Motesiczky-lvt.) Poss. Petrowalhota. (1458: U. o., 1489: U. o.) Villa Petri. (1497: U. o.) Poss. Lelhotha. (1497: U. o.) Poss. Patrowalehotha. (1498: U. o.) Poss. Lhotha. (1498: U. o.) Poss. Petherlehota. (1520: U. o.) Poss. Petrowalehota. (1520: Lev. Közl. 1937. 234. Motesiczky-lvt., 1522: U. o., 1523: U. o.) – Birtokosai a Majthényi-, Majtényi Tompa- (Motesiczky), majd a Mittai Rozson-családok, előbb zálog-, később örökjogon. – Petrilehota (Péterszabadja, Petrovalehota) Trencséntől ke.-re, a báni járásban.
Petrovic. Villa Petri. (1416: Chaloupeczky: Kniha Žilinská. 89.) Plebanus in Petri villa. (1420: U. o. 94.) Petrowecz. (Családnévben, 1468: U. o. 121.) 1475: U. o. 128.) – Birtokosait nem ismerjük. – Petrovic (Trencsénpéteri, Petrovice) Biccsétől ény.-ra.
Petyovka. Poss. Petowka. (1458: Motesiczky-lvt.) Poss. Petrowka. (1497: U. o.) Poss. Pethowka. (1497: U o., 1498: U. o.) Poss. Pethewtalw. (1498: U. o.) Poss. Petyov. (1499: U. o.) Poss. Pethewka. (1511: Garamszentbenedeki kvt. F. 4. N. 50–53.) Poss. Pethiowke. (1520: Motesiczky-lvt.) Poss. Petyoko. (1521: U. o.) Poss. Pethowka. (1522: U. o.) Poss. Pethyowka. (1523: U. o., 1524: Majthényi-lvt.) Poss. Pethyoka. (1525: Majthényi-lvt. A. 33.) – Birtokosai a Divék-nemzetségből szétágazó családok: a Majthényi-, Majthényi Tompa-, vagy Motesiczky-, Bossányi- és Divéky-családok, zálog címen igényt tartott rá a Mittai Rozson-család és fel is kérte adományba, de birtoklására nincsenek adataink. – Petyovka (Bánpetri, Pet’ovka) Trencsén- től k.-re.
Piechó. Iurati de Piechow. (1414: Dl. 10,212.) Poss. Piechow. (1441: Dl. 13,626.) Pechow. (Családnévben, 1453: Múz. T. a.) Poss. Piechow. (1460: Dl. 25,212.) Piechow. (Családnévben, 1461: Nádasdladányi lvt. I. 23.) Pycho. (Családnévben, 1461: U. o. I. 24.) Pyechow. (Családnévben, 1484: Nyitrai kpt. N. 31.) Poss. Pyechow. (1488: U. o. N. 687.) Piechow. (Családnévben, 1503: Múz. T. a.) Villa Pyechoph. (1508: Dl. 21,890.) Poss. Pykho. (1519: Dl. 23,144.) Poss. Pykho. (1522: Múz. F. a.) Poss. Pykhe. (1522: Lev. Közl. 1937. 237.) Poss. Pyechow. (1524: Nyitrai kpt. Dd. 2.) – Birtokosai a szkalkai apát, továbbá a Piechói-, Rakolupi-, Borcsiczky-családok. A Bohunici Halupa-család adományt szerzett egy ottani kúriára, de a beiktatásnál többen ellentmondtak és birtoklására nincsenek adataink. – 1508-ban 16 jobbágya volt, 1519-ben a szkalkai apátnak Halyak János, Péter, Elek és Pál, Dák János és Máté, 1524-ben pedig Malyska Tamás és Procopowych Máté nevű ottani jobbágyait említik. – Határjelei 1381-ben a Vagh folyó, Bozvik (Bzowik) forrás. – Piechó (Péhó, Piechov) Illavától dny.-ra.
Plevnik. Poss. seu villa Plewnyk. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Plewnyk. (1458: Dl. 15,221., Podmaniczky-oklvt. 32., 36.) Poss. Plewnik. (1458: Dl. 21,222., Podmaniczky-oklvt. L. 34.) Poss. Plewnyk. (1460: Podmaniczky-oklvt. I. 40., 1471: Dl. 17,174. Podmaniczky-oklvt. I. 96.) Poss. Plewnik. (1485: Dl. 19,049., Podmaniczky oklvt. I. 187., 1492: Podmaniczky-oklevéltár. I. 220:) Poss. Plewnyk. (1502: Dl. 8738., Podmaniczky-oklevéltár. I. 384., 1504: Dl. 22,543., Podmaniczky-oklvt. I. 414 Poss. Perewnyk. (1518: Dl. 23,030.) – A besztercei vár tartozék, de azonkívül a Marsovszky-család is bírt, melynek részét megvette a Podmaniczky-család. Prédiális joggal bírt még á Drienovei Ardóháti-család is. – Plevnik (Pelyvás, Plevnik) Vágbesztercétől é.-ra.
Pocsarova. Zpoczeronoie Ihotta. (Családnévben, 1466: Podmaniczky-oklvt. I. 62.) Poss. Pocherwalhotha. (1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96.) Poss. Pochorowalehota. (1491: Dl. 19,724., Podmaniczky-oklvt. I. 211.) Poczarowalhota. (1498: Dl. 20,687., Podmaniczky-oklvt. I. 320.) Poczarowa. (Családnévben, 1498: Dl. 20,688., Podmaniczky-oklvt. I. 325.) Pocharolehotha. (Családnévben, 1500: Dl. 20,972., Podmaniczky-oklvt. I. 359.) Pocharowalehotha. (1500: Podmaniczky-oklvt. I. 365.) Poczarowalehota. (1504: Dl. 21,272., Podmaniczky-oklvt. I. 417.) Poczarowalehotha. (Családnévben, 1504: Dl. 21,262., Podmaniczky-oklvt. I. 409., 420.) Pochorwalehotha. (Családnévben, 1507: Balassa-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 533.) Pocherowa. (Családnévben, 1508: Dl. 21,792., Podmaniczky-oklevéltár. I. 543.) Poczerowalehota. (Családnévben, 1508: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15., Podmaniczky-oklvt. I. 566., 1520: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15.) Poss. Pocharowalehotha. (1524: Turóci kvt. Prot. vet. f. 86.) – Pochorowa. (Családnévben, 1525: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 52., F. 28. N. 19.) Pocharowalehota. (Családnévben, 1525: Dl. 24,068.) – A besztercei vár tartozéka, bírt azonkívül a Besztercei-, vagy Pocsarovalehotai Kartuz- és Rassovi Brigant-család prédiális joggal. – Pocsaró, Počarovó, Vágbesztercétől dk.-re.
Podhore. a) Poss. Podhore. (1397: Dl. 8224., 8225., 9140.) Poss. Podhorie. (1462: Dl. 15,772., 1467: Dl. 16,566.) Poss. Podhora. (1473: Dl. 17,418., 15,773., 17,368., Podmaniczky-oklvt. I. 109.) Poss. Podhorrya. (1496: Dl. 20,315.) – Kasza vár tartozéka. – Podhore (Vágerdőalja, Podhorie) Illavától ék.-re, a Vág mentén.
Podhore. b) Poss. Pothora. (1393: Dl. 7848.) Poss. Padhora. (1395: Dl. 8078.) Villa Podhorea. (1397: Turócszentmártoni nemzeti múzeum.) Poss. Podhoree. (1474: Múz. T. a. 1476.) Poss. Podhore. (1474: Nyitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605.) – Lietava tartozéka. – Podhore (Zsolnaerdőd, Podhorie) Zsolnától dny.-ra.
Podrágy. a) Poss. utraque Waralya. (1397: Dl. 8224., 8425., 9140., 1462: Dl. 15,772.) Poss. utraque Podhradie. (1467: Dl. 16,566.) Poss. utraque Warallya. (1473: Dl. 17,148., 17,368., 15,773., Podmaniczky-oklvt. I. 109.) Poss. Naghpodradye. Kyspodradye. (1496: Dl. 20,315.) Poss. Podhradye. (1518: Dl. 23,033.) – Kasza vár állandó tartozéka. – 1518-ban Forczek Mátyás, Wrana János és Péter, Forczek Tamás itteni jobbágyokat említik névszerint. – Kaszakisváralya, -nagyváralja, Male, Vel’ke Košecké Podhradie, Illava mellett, tőle dk.-re.
Podrágy. b) Villa Podrady. (1397: Podhradszky-lvt., Fejér CD. X. 2. 393.) Villa Podhragye. (1477: Dl. 17,902., 17,904., 1479: Dl. 18,150.) Poss. Podhrady. (1482: Múz. T. a.) Podradie. (Családnévben, 1484: Dl. 18,867., 1494: Nyitrai kpt. V. 2.) Podragya. (Családnévben, 1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 91. N. 13.) Podhragya. (Családnévben, 1500: U. o. F. 78. N. 34.) Poss. Podradie. Podhrad. (1506: Múz. T, a.) Podradyan. (Családnévben, 1519: Nyitrai kpt. N. 613.) – Bolondóc vár tartozéka, majd a Podhradszkycsalád kap belőle egy részt. – Nemespodrágy, Zemianske Podhradie, Beckótól ény.-ra.
Podrágy. c) Poss. seu villa Podhraghye. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora, Bécsi áll. lvt.) Poss. Podhrady. (1470: Dl. 983., Nyitrai káptalan. N. 787.) Poss. Warallya. (1475: Dl. 983., 25,241., Nyitrai káptalan. N. 378.) Poss. Podhradye. (1484: Dl. 18,867.) Poss. Varalia. (1498: Dl. 20,687., Podmaniczky-oklvt. I. 319., 324.) – Oroszlánkő tartozéka. – Oroszlánkőváralja, Vršatké Podradie, Illavától ény.-ra.
Podrágy. d) Poss. Podhradye. (1481: Nyitrai kpt. N. 666., Motesiczky-lvt.) Poss. Pothrage. (1483: Zay-lvt. Litt. I. F. L. N. 1., 6.) Poss. Podrage. (1506: Garamszentbenedeki kvt. Prot. A. f. 36.,. Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 11., 1525: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. N. 83., F. 32. N. 38., 1526: Szepesi kpt. Prot. II. f. 44.) – Ugróc vár állandó tartozéka. – Ugrócpodrágy (Zayváralja, Uhrovské Podradie) Bántól ék.-re, a nyitrai határnál.
Podrágy. e) Poss. Podhradye. (1458: Dl, 15,221., Podmaniczky-oklevéltár. I. 32.) Poss. Podhradie. (1458: Dl. 21,222., Podmaniczky-oklevéltár. I. 34., 36.) Poss. Waralya. (1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96.) – A besztercei vár állandó tartozéka volt.Vágpodrágy (Vágváralja, Povážké Podhradie) Vágbesztercétől é.-ra.
Podmanin. Podmanyn. (Családnévben, 1351: Podmaniczky-oklvt. I. 4., 1414: U. o. I. 12–13.) Podmaninch. (Családnévben, 1418: U. o. I. 14.) Podmanyn. (1420: Dl. 10,757.) Polman. (Családnévben, 1428 Podmaniczky-oklvt. I. 16., 18.) Podmany. (Családnévben, 1440: U. o. I. 25., 1460: U. o. I. 37.) Podmanyn. (1460: U. o. I. 39., 1462 Nyitrai kpt. N. 139., 528., 1465: Podmaniczky-oklvt. I. 50., 51., 1466: U. o. I. 53., 60., 61., 6;3., 64., 1467: U. o. I. 79., 1469: U. o. I. 82., 83.) Podmano. (1470: U. o. I. 89.) Podmanow. (Családnévben, 1470: U. o. I. 90., 92.) Poss. Podmanyne. (1471: U. o. I. 96.) Poss. Podmany. (1498: U. o. 320., 324., a többi alakváltozásokat I. Podmaniczky-oklvt.) – Határában 1498-ban a Manyn erdőt említik, mely után vette az aljában elterülő helység a nevét. – A vágbesztercei vár állandó tartozéka volt. – Ma Podmanin, Vágbeszterce mellett, tőle dk.-re.
Podszkal. Poss. Egedhazasnadasd. (1330: Anjoukori-okmt. II. 500., Dl. 2624., 25,086.) Poss. Eghazasnadasd. (1330: Fejér: CD. VIII. 3. 451.) Plebanus de Nadas. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 199.) Poss. nostra regalis Nadasd. (Terstyánszky-lvt. 1409.) Felsewnadasd. (1392: U. o.) Poss. Felseunadasd. (1409: U. o.) Poss. Podzkale. (1467: Dl. 16,566.) Poss. Poczkale. , (1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 109.) Poss. Podzkalye. (1496: Dl. 20,315.) Poss. Poczkaly. (1519: Dl. 23,195.) – A Kerneczi- és Nagyfalusi-családok kapják 1392-ben adományba, mint Kasza vár tartozékát, de még ebben az évben eladják a Leszkóczy-családnak, amelynek révén Kasza vár tartozéka lesz. – 1332 és 1392-ben említett egyháza Szent Márton tiszteletére volt szentelve. – 1519-ben Zwbak György és Jakab itteni jobbágyok tanúként szerepelnek. – Podskal (Egyházasnádasd, Podskalie) Vágbesztercétől dk.-re.
Podvázs. a) Pouasa. (Családnévben, 1378: Dl. 6495., 6496.) Powasen. (Családnévben, 1380: Dl. 6690.) Podwazie. (Családnévben, 1405: Szulyovszky-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 9.) Poss. Podwasa. (1408: Dl. 9369., 9416.) Poss. Felsewpodwase. (1458: , Dl. 15,221., 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 32., 34., 36.) Poss. Alsopodwasy. Feleupodwasy. (1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt: I. 96.) Poss. Alsopodwasa. (1496: Dl. 20,413., Podmaniczky-oklvt. I. 275.) Beszterce vár tartozéka, Alsópodvázson az Ardóháti-család is bírt. – Alsópodvázs Vágbesztercétől ény.-ra Ugyics mellett fekszik, míg Felsőpodvázsnak a Besztercétől é.-ra fekvő Podvázs (Vágalja, Podvazie) felel meg.
Podvázs. b) Podwase. (1473: Dl. 17,418., 17,368., 15,773., Podmaniczky-oklvt. I. 110., 1496: Dl. 20,315.) – Az illavai vár tartozéka. – Ma Podvázs, Illava mellett, tőle é.-ra.
Poluzsje. Poss. Polwsy. (1483: Dl. 18,846., Nyitrai kpt: N. 9.) Poss. Poluwsy. (1508: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 5., Podmaniczky-oklvt. I. 560.) Poss. Polwwssy. (1508: Esterházy hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15., Podmaniczky-oklvt. 565.) Poss. Polwwsy. (1520: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15.) – A sztrecséni vár tartozéka. – Poluzsje (Palosnya, Poluvsie) Rajectől ék.-re.
Pominóc. Villa Pomnen. (1229: Múz. T. a.) Poss. Pomnen. (1353: Dl. 4324.) Pomlen. (Családnévben, 1363: Dl. 5251., 1364: Dl. 5251.) Pomyno. (Családnévben, 1440: Nyitrai kpt. N. 90.) Pomnen. (Családnévben, 1453: Múz. T. a.) Pomenin. (Családnévben, 1461: Nádasdladányi lvt. I. 22.) Poss. Pomenin. (1461: U. o. I. 24.) Pomnenoczk. (Családnévben, 1465: Podmaniczky-oklvt. I. 48.) Podmenow. (Családnévben, 1468: Nádasdladányi lvt. I. 26.) Pomynow. (Családnévben, 1470: Nyitrai kpt. N. 1.) Pominowecz. (Családnévben, 1478: Podmaniczky-oklvt. I. 124., 132., 1481: U. o. 148.) Pomyn. (Családnévben, 1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 91. N. 13.) Pomynow. (Családnévben, 1500: U. o. F. 78. N. 34.) Poss. Pomenowycz. (1500: Podmaniczky-oklvt. I. 370.) Poss. Pomenyncz. (1500: U. o.) poss. Pomenowycz. (1500: Dl. 20,983.) Podmenow. (Családnévben, 1501: Nyáry-lvt., Múz. T. a., 1502: Nyitrai kpt. B. 17.) Pomynocz. (Családnévben, 1507: Ocskay-lvt.) Poss. Podmenow. (1508: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 42., Podmaniczky-lvt. I. 564.) Poss. Pomenowcze. (1515: Dl. 22,643.) – A Pominovszky-, Pominóci Koján-, az Okruczky- és a Bohunici Halupa-családok birtoka. – Határjelei 1229-ben: Magnus Wagh folyó, Wasech folyó, másik Wasech folyó, Cresyna patak, Scala Radoztyna kő, Jeshniza patak, Zlatina meder, Morvaország határa; 1461-ben pedig: Thopolfa, régebben Tressnianak, most Bohoniczkypothaknak nevezett patak, Kesyna folyó, Zlatina meder, Morvaország határa, Hlwczisad gyümölcsös, Kopanicze papfölde, Thorwkowsad bokor, Vazegh in Wag. – Ma puszta Illavától ény.-ra Bolessó és Pruszka között.
Poruba. Villa Poruba. (1355: Múz. T. a.) Poss. Kisporoba, Nagporoba. (1397: Dl. 8424., 8425., 9140.) Poss. utraque Poruba. (1464: Dl. 16,035.) Poss. Felseparuba. Alsoparuba. (1467: Dl. 16,566.) Poss. Kysporwba. Naghoprwba. (1473: Dl. 15,773., 14,368., 17,418.; Podmaniczky-oklvt. I. 110.) Poruba. (Családnévben, 1487: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 15.) Kysporwbka. (Családnévben, 1487: U. o. K. 99.) Kysporoba Kysporubka. (Családnévben, 1488: U. o. N. 458.) Porwba. (Családnévben, 1493: Dl. 19,969.) Poruba. (Családnévben; 1493: Nyitrai kpt. N. 377.) Poss. Naghporwba. Kysporwba. (1496: Dl. 20,315.) Poss. magna Porwba. (1518: Dl. 23,033.) Poruba (Családnévben, 1505: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 33.) – Kasza vár tartozéka. – 1518-ban Mátyás bíró, Tesky János és Márton nagyporubai jobbágyokat említik. – Alsó- és Felsőporuba (Bérces és Felsőtölgyes, Dolnia, Hornia Poruba) Illavától dny.-ra.
Porubka. Poruba. (Családnévben, 1361: Dl. 5040., Esterházy-hitbizományi lvt. Rep. 28. F. C. N. 167., 168., 172 et NB., hibásan Ponika(!), 1417: U. o., Fejér: CD. X. 8. 589.) Poss. seu villa Polupka. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Porwbka. (1508: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 8., 15., Podmaniczky-oklvt. I. 559., 565.) Porwba. (Családnévben, 1496: Dl. 20,315.) Poss. Porwbka. (1496: Dl. 23,372., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15.) Poss. Porwba. (1523: Turóci kvt. Prot. vet. f. 79., 1525: Garamszentbenedeki kvt. F. 4. N. 18–19.) – Sztrecsén vár tartozéka, de bírt a Praznóczy-család is és később vétel címen az Egresdy. – 1525-ben a Praznóczy-családnak Wyzak András, Zlosyar László, Marzak Máté, Blaho Balázs, . . . sel Máté és Dwbcz Máté itteni jobbágyait említik. – Porubka (Túrirtovány, Porubka) Zsolnától d(k).-re.
Povina. Poss. Poryna. (1438: Szunyogh-lvt. más.) Poss. Povina. (1438: U. o.) Poss. Powrina. (1438: Fejér: CD. XI. 170.) Poss. Powina. (1438: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 94. F. 1. N. 3.) Poss. Slovina. (!) (1504: U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et D. más.) Poss. Pewyne. (1507: U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et. F.) Poss. Powyne. (1507: Balassa-lvt.) Poss. Povina. (1507: Szunyogh-lvt. más.) Poss. Powina. (1508: Balassa-lvt.) – Budetin állandó tartozéka. – 1439. évi határjeleit lásd Budetinnál. – Povina (Gerebes, Povina) Kiszucaújhelytől k(é).-re.
Pravota. Villa Provta. (1232: HO. VI. 21.) Terra Protha. (1323: O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Plebanus de Prota. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 200.) Poss. Prauota. (1370: Dl. 5818.) Poss. Protha. (1418: Múz. középkori másolatok.) Poss. Prota. (1419: U. o.) Prawoticz. (Családnévben, 1444: Brogyáni-lvt.) Poss. Protha. (1474 Dl. 17,625.) Iudex de Prawoticz. (1501: Podmaniczky-oklvt. I. 379.) Poss. Protha. (1504: Múz. középkori másolatok.) Poss. Protha. (1505: Múz. T. a., Podmaniczky-oklvt. I. 464.) Poss. Pravoczicza. (1506: Múz. középkori másolatok.) Poss. Protha. (1510: Podmaniczky-oklvt. I. 593.) Poss. Pranatha. (1519: Múz. T. a.) – Az Árpád-korban Miklós fiai bírták, 1370-ben a Demjéndi-család kapta adományba és bírta az egész középkoron át. A XVI. század elején a Podmaniczky-család is szerzett itt. birtokrészeket. – Pravota (Peres, Pravotice) Bántól dk.-re.
Praznó. Praznoucz. (Családnévben, 1414: Dl. 8442., Podmaniczky-oklvt. I. 13.) Preznoch. (Családnévben, 1418: Brogyáni-lvt., 1422: U. o.) Praznolcz. (Családnévben, 1426: O. L. Bossányi-lvt. N. 106., 1429: U. o. N. 62.) Preznow. (Családnévben, 1431: Dl. 12,388.) Preznovecz. (1438: Szunyogh-lvt. más:) Preznoucz. (Családnévben, 1439: Simonyi-lvt. 163. sz.) Poss. seu villa Praznow. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Preznew. (1458: Dl. 15,221., Podmaniczky-oklvt. I. 32.) Poss. Preznow. (1458: Dl. 21,222., Podmaniczky-oklvt. I. 34., 36., 1464: Dl. 16,060., 1469: Dl. 16,799., Podmaniczky-oklvt. I. 81., 1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96.) Praznowcz. (Családnévben, 1474: Garamszentbenedeki kvt. F. 54. N. 28.) Poss. Preczno. (1495: Dl. 20,341., 20,339., Podmaniczky-oklvt. I. 263.) Poss. Prezno. (1495: Dl. 20,338., Podmaniczky-oklvt. I. 265.) Prazno. (Családnévben, 1496: Dl. 20,315.} Preznow. (Családnévben, 1496: U. o.) Prezno. (Családnévben, 1498: Dl. 20,687., Podmaniczky-oklvt. I. 320.) Preznow. (1498: Dl. 20,706., Podmaniczky-oklvt. I. 326., 1503: Teleki-család zabláti lvta., 1504: Podmaniczky-oklvt. I. 420.) Praznow. (Családnévben, 1504: Dl. 21,272., Podmaniczky-oklvt. I. 417.) Preznow. (Családnévben, 1507: Dl. 21,655., Podmaniczky-oklvt. I. 513., 1508: Dl. 21,792., Podmaniczky-oklvt. I. 543.) Prezno. (Családnévben, 1508: Esterházy-hitb. levéltár. Rep. 28. F. A. N. 15., Podmaniczky-oklvt. I. 566.) Praznocz. (Családnévben, 1511: Turóci kvt. Prot. vet. f. 10.) Poss. Praznow. (1519: U. o. Prot. vet. f. 45.) Prezno. (Családnévben, 1520: Esterházy-hitb. levéltár. Rep. 28. F. A. N. 15.) Praznow. (Családnévben, 1523: Turóci konvent. Prot. vet. f. 79.) Praznocz. (Családnévben, 1525: Garamszentbenedeki kvt. F. 4. N. 18–19.) – Beszterce vár tartozéka, de bír a Praznóczy-család is. Soltészsága a Praznóczy-, Praznóci Kozics-, Hlubokei- és Precsényi-családok, továbbá nemtelen lieszkóci jobbágyok birtokában volt. – Praznóc (Paraznó, Praznov) Vágbesztercétöl k(d).-re.
Precsény. Terra Prichen. (1385: Dl. 7178.) Poss. Prechyn. (1469: Dl. 16,847., Podmaniczky-oklvt. I. 87., 1471: U. o. 96.) Preczin. (Családnévben, 1485: Dl. 19,049., 1486: Podmaniczky-oklvt. I. 188.) Poss. Preczin. (1495: Dl. 20,341., 20,339., 20,342., Podmaniczky-oklevéltár. I. 260.) Poss. Preczyn. (1495: Dl. 20,338., 20,340., Podmaniczky-oklvt. I. 262., 264–265.) Prechyn. (Családnévben, 1496: Dl. 20,315., Podmaniczky-oklvt. I. 320.) Predchyn. (Családnévben, 1496: Podmaniczky-oklvt. I. 285., 289.) Poss. Preczyn. (1498: U. o. 325.) Poss. Predczyn. (1498: Dl. 20,706.) Poss. Prechyn. (1498: Dl. 20,687., 20,688., 1500: Dl. 20,972., Podmaniczky-oklvt. I. 356.) Prechen. (Családnévben, 1500: U. o. -359.) Prechyn. (Családnévben, 1503: Dl. 20,768., Podmaniczky-oklvt. I. 397.) Prychyn. (Családnévben, 1503: Teleki család zabláti lvta.) Preczyn. (Családnévben, 1504: Dl. 21,272., Podmaniczky-oklvt. I. 417.) Prechyn. (Családnévben, 1504: Podmaniczky-oklvt. I. 409., 412., 419.) Preczyn. (Családnévben, 1507: Dl. 21,655., Podmaniczky-oklvt. I. 513.) Poss. Prechyn. (1508: Dl. 21,838., Podmaniczky-oklvt. I. 545–547.) Preczin. (Családnévben, 1508: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15., Podmaniczky-oklvt. I. 566.) Prechyn. (Családnévben, 1509: Nyitrai káptalan. Prot. extraser. I. 45.) Preczin. (Családnévben, 1520: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15.) Preczyn. (Családnévben, 1525: Dl. 24,068.) – A Manahalmai-, Precsényi- és Podmaniczky-családok birtoka, a besztercei vár tartozékát is alkotta. – Precsény (Soltészperecsény, Prečin) Vágbesztercétől dk.-re.
Precsénylehota l. Lehotka.
Predvratha. Poss. Kewkapu. (1397: Dl. 8424., 8425., 9140.) Poss. Predwratha. (1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podmaniczky-oklevéltár. I. 110.) – Kasza vár tartozéka – Eltűnt birtok, emlékét talán a Facskótól délre fekvő Predvrate nevű határjel őrzi.
Prejta. Poss. Peryche. (1379: Nádasdladányi lvt. I. 8.) Villa Prejtha. (1379: Múz. középkori másolatok.) Villa Peryche. (1390: Nádasdladányi lvt. I. 11.) Villa Proytha. (1409: U. o. I. 13.) Poss. seu villa Preritta. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) VilIa Przetica. (1447: Tört. Tár. 1896. 517.) Jobbagiones regie maiestatis de Preritha. (1461: Nádasdladányi lvt. I. 23.) Poss. Prerita. (1470: U. o. I. 28.) Poss. Prerytha. (1470: U. o. I. 30., 1472 U. o. I. 32., 1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418:, Podmaniczky-oklvt. I. 110., 1496: Dl. 20,315.) Poss. Prerita. (1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et. D.) – Trencsén, majd 1447-ben Kasza, 1470-től pedig Illava tartozéka. Egy gyanús hitelű oklevél szerint 1504-ben bírt még ezeken kívül a Hatnai- és Szunyogh-család is. – Peréte, Prejta, Illava közelében, tőle dny.-ra.
Prestovnik. Poss. Prestownyk. (1389: Mednyánszky-lvt. 1391.) – Az ugróci vár tartozéka. – Eltűnt birtok, Brezolup mellett sorolják fel.
Prezalup l. Brezolup.
Preznóc l. Praznóc.
Prilesz. Preles. (Családnévben, 1438: Dl. 13,241.) Prilez. (Családnévben, 1453: Múz. T. a.) Prielessye. (Családnévben, 1476: Dl. 17,782.) Poss. Pryeleze. (1484: Nyitrai kpt. N. 31.) Prielozi. (Családnévben, 1485: Dl. 19,049., Podmaniczky-oklvt. I. 188.) Prieleze. (Családnévben, 1486: Simonyi-lvt. 226. sz.) Prylysky. (Családnévben, 1492: Dl. 19,905., Podmaniczky-oklvt. I. 233.) Przilesky. (Családnévben, 1492: Podmaniczky-oklvt. I. 239.) Prilez. (Családnévben, 1492: Dl. 19,880., Podmaniczky-oklvt. I. 225.) Prziles. (Családnévben, 1495: Múz. T. a.) Pryles. (1496: Dl. 20,315.) Zprylez. (Családnévben, 1497: Garamszentbenedeki kvt. F. 16. N. 20.) Preles. (Családnévben, 1498: Simonyi-lvt. 231. sz.) Przieles. (Családnévben, 1499: Dl. 20,886., Podmaniczky-oklvt. I. 340.) Prelycze. (Családnévben, 1500: Dl. 20,972.) Prelowsky. (Családnévben, 1500: Podmaniczky-oklevéltár. I. 361.) Prielesky. (Családnévben, 1504: U. o. 409.) Prylez. (Családnévben, 1505: Múz. T. a.) Przyeles. (Családnévben, 1507: Dl. 21,655., Podmaniczky-oklvt. I. 513.) Preleze. (Családnévben, 1508: Dl. 21,823., Podmaniczky-oklvt. I. 539.) Prielez. (Családnévben, 1508: Dl. 21,845., Podmaniczky-oklvt. I. 554.) Prylez. (Családnévben, 1509: Turóci kvt. Prot. vet. f. 3.) Pryelesye. (1509: Múz. T. a.) Przilesi. (Családnévben, 1510: Nyitrai kpt. Litt. i. N. 3.) Prieles. (Családnévben, 1510: Podmaniczky-oklvt. I. 579.) Prylez. (Családnévben, 1513: Dl. 22,371., Nyitrai-kpt. N. 218.) Prylecz. (Családnévben, 1515: Akadémia kézirattára.) Pryelese. (Családnévben, 1519: Nyitrai kpt. N. 613.) Prylesee. (Családnévben, 1526: Garamszentbenedeki-kvt. F. 2. N. 80.) – Birtokosa a Prileszky- és zálogjogon a Norsicz-család. – Prilesz, Illavától dny.-ra.
Proszna. Poss. Prozna. (1321: Dl. 2047., Anjoukori-oklvt. I. 622.) Prozne. (Családnévben, 1405: Szulyovszky-lvt.) Poss. Prosna. (1421: Múz. T. a.) Poss. Prozna. (1466: Dl. 16,310., Podmaniczky-oklvt. I. 56.) Poss. Prosna. (1466: Dl. 16,403., Podmaniczky-oklevéltár. I. 61.) Poss. Prozna. (1498: Dl. 22,530., Podmaniczky-oklevéltár. I. 330., 1500: Dl. 20,972.) Poss. Prosna. (1504: Esterházyhitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Poss. Prazno. (1507: U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et F.) Poss. Prozna. (1507: Balassa-lvt.) Poss. Prozno. (1507: Szunyogh-lvt.) Poss. Prossna. (1508: Balassa-lvt.) Poss. Prozna. (1511: Dl. 22,212., 22,220., 22,059.) – 1321-ben a Hatnai-család kapja adományba, később a Szlopnai-család birtoka, de csak prédiális joggal, mert 1421-ben a besztercei várhoz tartozónak mondják. Majd a Hatnai-család birtokába visszakerül és ezen a réven Budetin tartozékát alkotja, amikor részese a Szunyogh-család is. Egyideig a Podmaniczkyaknál volt zálogban és a Hatnai-család kihalta után a vitás birtokjogot úgy rendezik, hogy a jogutódok, a Korlátkői-, Szentmiklósi Pongrácz- és Sokorói-családok lemondanak a Podmaniczkyak javára. – Prozna (Kölesfalu, Prosne) Vágbesztercétől ény.-ra.
Prusz. Via de Prus. (1208: Dl. 54–55., HO. VII. 4.) Poss. Pruzy. (1389: Mednyánszky-lvt. 1391.) Poss. Pruz. (1419: Dl. 10,840.) Poss. Prwz. (1419: Dl. 10,840.) Pruz. (Családnévben, 1461: Dl. 15,612.) Poss. Prwz. (1465: Nyitrai kpt. N. 1068.) Prwz. (Családnévben, 1466: Dl. 16,403., 1467: Dl. 16,586.) Poss. Prwz. (1473: Dl. 17,446., Podmaniczky-oklvt. I. 112., 1473: Dl. 10,840., Zay-lvt. Litt. L. F. 1. N. 1., 1481: Dl. 18,535., Podmaniczky-oklvt. I. 151.,. 1483: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 6.) Poss. Pruz. (1483: U. o. Litt. L. F. 1. N. 1.) Poss. Prwz. (1487: Nyitrai kpt. N. 773., 1495: Dl. 20,321., Podmaniczky-oklvt. I. 226.) Prwz. (Családnévben, 1496: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 9.) Poss. Prwz. (1497: Dl. 20,570., Podmaniczky-oklevéltár. I. 307., 1499: Dl. 20,874., Podmaniczky-oklvt. I. 337., 1500: Dl. 20,912., Podmaniczky-oklvt. I. 342., 1501: Dl. 21,060., Podmaniczky-oklvt. I. 380., 1506: Garamszentbenedeki-kvt. Prot. A. f. 36., Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 11., Podmaniczky-oklvt. I. 487.,. 1525: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 83., F. 32. N. 38., F. 1. N. 42., 1526: Szepesi kpt. Prot. II, f. 44.) – Az ugróci vár tartozéka, melynek egy részét Stibor eladományozta és a Pruszi-, Sülyi Etele-, Sztoloczky-, Revistyei Hencz-, Garai Bánffy- és Telekessy-családok bírták. A Podmaniczkyak által megszerzett rész Bán várkastély tartozékává vált. – Zálogcímen bírt a Jecsy-család. – 1487-ben a Podmaniczky-család Morowczyk Máté nevű itteni jobbágyát említik. – Prusz (Poroszi, Prusy) Bántól é.-ra.
Pruszka. Terra Pruska. (1244: Dl. 266., ÁUO. VII. 174.) Presca; Prusca. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 200.) Poss. seu villa Prwschene. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Jobagiones regie maiestatis de Pruska. (1461: Nádasdladányi lvt. I. 23.) Poss. Pruske. (1467: Múz. T. a.) Poss. Prozka. (1468: Dl. 24,970.) Poss. Pruczka. (1468: Múz. T. a.) Poss. Pruske. (I470: Dl. 983., Nyitrai kpt. N. 787.) Poss. Pruzka. (1472: Dl. 17,388.) Poss. Pruzke. (1472: Dl. 17,287.) Poss. Pruska. (1475: Dl. 983., 25,241.) Poss. Pruzke. (1475: Nyitrai kpt. N. 378.) Prwsske. (Család névben, 1478: Múz. T, a.) Poss. Prwzka. (1478: U. o.) Pryska. (Családnévben, 1480: Teleki-cs. zabláti lvt.) Poss. Prwzka. (1482: Dl. 18,643.) Pruska. (Családnévben. 1483: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 10.) Poss. Pruzka. (1484: Dl. 26,027.) Poss. Prwzka. (1484: Dl. 18,867.) Poss. Pruske. (1487: Simonyi-lvt. 227. sz.) Pruzka. (Családnévben, 1489: Dl. 19,519.) Prwska. (Családnévben, 1489: Metternich-Sándor-lvt. D. X. 2. 4.) Poss. Prwzka. (1493: Múz. 1519., Dl. 23,398.) Poss. Pruzka. (1498: Dl. 20,687., Podmaniczky-oklvt. I. 318., 323.) Pruzka. (Családnévben, 1509: Múz. T. a.) Pruzke. (Családnévben, 1515: Dl. 22,645.) Prwsk. (Családnévben, 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 48., F. 91. N. 34.) Prwska. (Családnévben, 1517: U. o. Prot. I. 14., 1519: Nyitrai kpt. FF. 2., 1520: Dl. 983., 23,398.) – Kezdetben (a Ludány-nembeli?) Bogomér comes bírja, majd az oroszlánkői vár tartozéka, de csak részben, mert a többi részein a Pruszkai-, Bohunici- és Bohunici Halupa-családok osztozkodnak. – 1484-ben az oroszlánkői várnak Apawath Benedek, Zelzky Jakab, Bereczkowich Simon, Korbel János, István és Gergely, Masko, Waltruba Mátyás, Homolyak Tamás, majd Redeczky Péter, Korbel Gergely, Masko, Waltruba Mátyás és Homolyak Tamás itteni jobbágyait említik. – 1498-ban Marthyssowzke nevű kúriát említenek. – Pruszka (Poroszka, Pruské) Illavától ény.-ra.
Pruzsina. Prusina. (1272: Dl. 794., 795., Fejér: CD. X. 3. 259.). Poss. Prusinna. (1330: Dl. 2624., 25.,086.) Poss. Prusina. (1330: Fejér: CD. VIII. 3. 451., Dl. 25,085., 1364: Dl. 5329., Fejér: CD. IX. 6. 128.) Poss. Pruzina. (1364: Dl. 4449.) Prwsin. (1391: Chaloupeczky: Kniha Žilinská. 86.) Poss. Prusina, Prusyna. (1409: Terstyánszky-lvt.) Poss. Prwsina. (1462: Dl. 15,772.) Poss. Prwsyna. (1467: Dl. 16,566., 1473: Dl. 17,418.) Poss. Prwsina. (1473: Dl. 15,773., 17,368., Podmaniczky-oklvt. I. 109–110.) Poss. Prwsyna. (1496: Dl. 20,315.) Poss. Prusina. (1518: Dl. 23,033.) – Kasza vár tartozékát alkotta,1409-ben a Leszkóci-családot vétel címén bevezetik, de révükön ismét a vár tartozéka lett. – Vámhely. – 1518-ban Malasse János, László bíró, Drosd Miklós, Demyen János, Cheresnyk Jakab, Theren Miklós és Benedek itteni jobbágyokat említik. – Pruzsina (Barossháza, Pruzina) Illavától k(é).-re.
Pusztaneporác l. Neporác.
Püspöki. a) Poss. Pispeky. (1322: O. T,. Post adv. F. 26. N. 27.) Plebanus de Pyspeki. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 200.) Poss. Pispeky. (1380: O. L. Post adv. F. 26. N. 27., 1423: U. o., 1391 Múz. T. a.) Poss. Pyspeky. (1411: U. o.) Pyspeky. (Családnévben, 1466: Dl. 16,426., Podmaniczky-oklvt. I. 65.) Poss. Pispeky. (1472: Motesiczky-lvt.) Iudex de Pyspeky. (1496: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 9., Podmaniczky-oklvt. I. 271.) Poss. Pyspeky. (1498: Nyitrai káptalan. C. 844.) Iudex de Pysspeky. (1499: Dl. 20,876., Podmaniczkyoklevéltár. I. 339.) Poss. Pisspeky iuxta Baanocz. (1501: Dl. 21,050., Podmaniczky-oklvt. I. 378.) Pyspeky. (Családnévben, 1508: Nyitrai káptalan. Prot. extraser. I. 46.) Poss. Pispeky. (1525: U. o. N: 843.) – Első birtokosa Ádám fia Smaragd, aki 1322-ben a nyitrai egyháznak adja, mely bírja az egész középkoron át. 1472-ben Kinizsi Pál itteni jobbágyait említik, de Kinizsi birtokjoga ismeretlen, valószínűleg széküresedés idején bírta a falut. – Egyháza (1322) Szent Mihály arkangyal tiszteletére volt szentelve, plébánosát, Pétert, a pápai tizedjegyzékek említik. – 1496-ban János bíró, Pothalcz Benedek, és Janek János, 1498-ban Hawliczk Pál és Potholc Benedek, 1517-ben ismét Pothalck Benedek és Janek János, 1525-ben pedig Tkacz Péter és Homolya György itteni jobbágyokat említik. – Határjelei 1323-ban: Bebre folyó, Kwbulkapataka (Kubullepataka), Gunguspataka, Scyl fa. – Püspöki (Igazpüspöki, Biskupice) Bántói d.-re.
Püspöki. b) Predium ante castrum de Trincin. (1208: HO. VII. 5. Dl. 54–55.) Plebanus de Pisspek. (1410: Dl. 26,094.) Poss. Pyspeky. (1491: Nyitrai kpt. N. 544.) Poss. Pyspekfalwa. (1497: Garamszentbenedeki kvt. F. 61. N. 8.) – Birtokosa a nyitrai püspök. 1410-ben plébánosát Mihályt említik. – 1497-ben Balázs nevű prédiálisa ismeretes. – Püspöki (Trencsénpüspöki, Trenčianske Biskupice) Trencséntől d.-re.
Quassow l. Kvassó.
Rabó l. Hrabove.
Radisa. Villa Radsciz. (1113: Fejérpataky: Kálmán király oklevelei. 59.) Poss. Radys. (1295: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 1., ÁUO. XII. 555. Rosszul, az 1294. év alatt.) Poss. Radych. (1389: Mednyánszky-levéltár. 1391.) Poss. Radysna. (1481: Nyitrai kpt. N. 666.) Poss. Radys. (1481: Motesiczky-lvt., 1483: Zay-lvt. Litt. I. F. J. N. 1. 6.) Poss. Radycz. (1485: Podmaniczky-oklvt. I. 181.) Poss. Radys. (1506: Garamszentbenedeki kvt. Prot. A. f. 36., Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 1., Podmaniczky-oklvt. I. 487., 1525: Garamszentbenedeki kvt. F. 32. N. 38., Prot. B. f. 83., 1526: Szepesi kpt. Prot. II. f. 44.) – Birtokosa a zobori apátság; majd az ugróci vár állandó tartozéka. – 1485-ben Serwitur Jakab, Tamás és János, Simonowycz Benedek, Kottussye Mátyás és Laczko László itteni jobbágyokat említik. – Radisa (Radosa, Radiša) Bántól ék.-re.
Radna. l. Hradna néven.
Radola. Plebanus de Radola. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. I. 199 ) Poss. Radote. (1438: Szunyogh-lvt. más.) Poss. Radnole. (1438: Fejér: CD. XI. 170 ) Poss. Radole. (1439: Esterházy-hitb. levéltár. Rep. 94. F. 1. N. 1.) Poss. Radolie. (U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Poss. Radula. (1507: U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et F., Balassa-lvt.) Poss. Radolia. (1508: Balassa-lvt.) Budetin állandó tartozéka. – A pápai tizedjegyzékek Péter nevű plébánosát említik. Határjeleit l. Budetinnál 1439-ben. – Ma Radola Kiszucaújhelytől dk.-re.
Radotina. Via ad Radotina. (1272: 794., 795., Fejér: CD. X. 3. 259.) – A kialakulóban lévő Kasza váruradalom területén feküdt, Pruzsina közelében.
Rakolup. Rakulup. (Családnévben, 1262: Héderváry-oklvt. I. 3.) Rakalap. (Családnévben, 1340: Anjoukori-okmt. IV. 26.) Rakalup. (Családnévben, 1341: Akadémia kézirattára, Bossányi-lvt.) Poss. Rakolup. (1345: Rakovszky-kvtár., 1396: Nyáry-lvt.) Poss. Rakalath. (1398: Rakovszky-kvtár.) Poss. Rakolaap. (1404: U. o.) Poss. Rakalaph. (1405: Múz. T. a.) Poss. Rakolop. (1405: Rakovszky-könyvtár.) Poss. Rakalup. (1422: U. o., 1434: Múz. T. a.) Rakalup. (Családnévben, 1431: Nyáry-lvt. 1437.) Poss. Rakalup. (1435: Múz. T. a.) Rakalup. (Családnévben, 1437: Nyáry-lvt.) Poss. Rakolop. (1476: Múz. T. a.) Poss. Rokolwp. (1476: Nyitrai kpt. N. 6.) Raculub. (Családnévben, 1476: U. o.) Poss. Rakolwp. (1479: Dl. 18,248.) Poss. Rakolup. (1481: Múz. T. a.) Poss. Rakolop. (1481: Nyitrai kpt. N. 256.) Poss. Rakolup. (1482: Múz. T. a.) Rakolwb. (Családnévben, 1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 91. N. 13.) Rakolup. (Családnévben, 1500: U. o. F. 78. N. 34.) Rakolwp. (Családnévben, 1500: U. o. F. 128. N. 22.) Poss. Hrakwlwpa. (1501: Nyáry-levéltár.) Poss. Rokolwpy. (1501: U. o.) Poss. Hrakolupi. (1501: Akadémia kézirattára.) Poss. Rakolwpy. (1501: Múz. T. a.) Poss. Rakolwp. (1501: U. o.) Poss. Rakolup. (1505: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 24., Múz. T. a.) Rakewlop. (Családnévben, 1507: Ocskay-levéltár.) Rakolwb. (Családnévben, 1520: Nyitrai kpt. Prot. II. f. 10., Lev. Közl. 1937. 234.) Poss. Rakolwp. (1522: Múz. T. a.) Poss. Rakolwb. (1522: Lev. Közl. 1937. 238.) – Birtokosai a Rakolupi-, Rakolupi Gebes-, Hodászi-, Bélai-, Kálnici-, Guthi Országh-, Livinai-, Halácsi- és Somszegi-családok. – Határában 1481-ben a Kyswag folyót említik. – Rakolup (Vágrákó, Rakoluby) Beckótól d.-re.
Rasov. Poss. seu villa Rasov. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Rassow. (1458: Dl. 15,221., 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 32., 34., 36.) Poss. Rassowa. (1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96.) Poss. Rassow. (1488: Dl. 19,430., 1492 Dl. 19,841., Podmaniczky-oklvt. I. 219.) Rassow. (Családnévben, 1513: Dl. 23,033., 23,125., 1519: Dl. 23,125., 23,138.) Rasow. (Családnévben, 1519: Dl. 23,146.) Rassow. (Családnévben, 1524: Turóci konvent. Prot. vet. 86.) – A besztercei vár tartozéka, de ezenkívül bírnak még a Csernyánszky- és Briganth-családok is, valószínűleg csak prédiális joggal. – Határjelei 1492-ben: Nyion föld, Wag folyó és Reth pratum. – Ma Marsófalvával képez egyesített községet.
Ravaszd. Poss. Kys Rauazd. (1398: Rakovszky-kvtár.) Poss. Kyss Rauzad 1396: Nyáry-lvt.) Poss. Kysrauazd alio nomine Criuozugye. (1405: Múz. T. a.) Poss. Rawazd. (1434: U. o., 1435: U. o.) Poss. Krywozwd. (1477: Dl. 17,902., 17,904.) Poss. Kriwazwd. (1479: Dl. 18,150.) Poss. Krywozuth. (1498: Zay-lvt. Litt. I. F. 2. N. 1.) – Birtokosai a Kocsóczy-, Bélai-, Rakolupi-családok 1433-ig, későbbi adatainkban csak mint Bolondóc vár tartozéka fordul elő. – Krivoszugy néven ma Bodokával egyesített község, Trencséntől d.-ré.
Razvád l. Rozvágy.
Ribári. Villa Ribnic. (1208: Dl. 54–55., HO. VII. 4.) Poss. seu villa Rybary. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. levéltár.) Poss. Rybar. (1483: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 8.) Poss. Rybare. (1492: Múz. T. a.) Poss. Rybar. (1493: Dl. 19,969., 1509: Szepesi kpt. Prot. A. f. 70.) -Trencsén vár tartozékát alkotta, de bírtak még az Ürményi- és Nozdrogóci-családok is, mely utóbbi eltiltja a felkéréstől a Mittai Rozson- és Holy-családokat. – Ribári (Halászlak) Trencsén mellett, tőle ny.-ra a Vág jobb partján.
Riblén. Terra Riblyen. (1323: O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Ryplan. Riblan. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 201.) Riben. (Családnévben, 1466: Podmaniczky-oklvt. I. 56.) Iudex de Ryblyen. (1496: U. o. I. 293., 1501: U. o. I. 378.) Poss. Ryblen. (1501: Dl. 21,050.) – Birtokosa az esztergomi érsek. – A pápai tizedjegyzékek János nevű papját említik. – 1496-ban Derecsen Márton ottani, jobbágy szerepel. – Ribény, Rybany, Bántól d.-re.
Ricsó l. Hricsó.
Rimanovic. Poss. Rymanowicz. (1408: O. L. Post adv. F. 27: N. 27.) Poss. Rymanowicz. (1476: Dl. 17,782.) Poss. Rymanowicze. (1481: Dl. 18757.) – Birtokosai a Zaszkalei-, Prileszky-, Podmaniczky-és Tettauer-családok. – Rovne határában fekszik, Biccsétől é.-ra.
Rohács. Rohach. (1193: Balassa-lvt. más.) – Még a középkor folyamán Szulyóba olvadt eltűnt helység.
Roszina. Villa Rozyna prope civitatem Zylina. (1341: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. F. N. 376.) Villa Rozyn. (1341: Wenzel Stibor vajda. 162. l.) Iudex de Rosna. (1386: Chaloupeczky: Kniha Žilinská. 84.) Iudex de Russyna. (1414: Wenzel i. m. 161. L) Rossyna. (Családnévben, 1416: U. o. 89.) Rossina. (Családnévben, 1416: U. o. 94.) Plebanus de Rossina. 1420: U. o. 94.) Poss. seu villa Rosyna. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt., 1483: Dl. 18,846., Nyitrai kpt. N. 9,) Poss. Razyna. (1503: Letopis. XI. 2. 282.) Poss. Rosyna. (1508: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 8., 15., Podmaniczky-oklvt. I. 559., 565., 1520: Dl. 23,372., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15.) – Feltűnésekor Nagymartomi Pál országbíró rendelkezik vele, majd a sztrecséni vár állandó tartozékát alkotja. – Lakói közül 1420-ban András mester, Joclinus, Whrzenouicz László, Ebrehardus, András carnifex, Miko, Miclus, Hanko, Proczko András, Miklós itteni jobbágyokat és Mile András helybeli plébánost sorolják fel. – Roszina (Harmatos, Rosina) Zsolnától dk.-re.
Rovne. a) Terra Roune. (1364: Fejér: CD. IX. 6. 128., Dl. 5329.) Poss. Rowne. (1397: Dl. 8424., 8425., 9140.) Poss. Rowna. (1409: Terstyánszky-lvt.) Poss. Rowne. (1462: Dl. 15,772., 1467: Dl. 16,566., 1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 110., 1496: Dl. 20,315., 1518: Dl. 23,033.) – Kasza állandó tartozéka, 1409-ben a Leszkóczy-család magánbirtoka, de a család réven ismét a vár tartozéka lesz. – 1518-ban Benedek bíró és Dryczko Fülöp ottani jobbágyokat említik. – Rovne (Kaszaróna, Košecké Rovné) Illavától k(d).-re.
Rovne. b) Poss. Rowne. (1471: Dl. 17,185.) Poss. Rownye. (1475: Dl. 17,775.) Pred. Rowna. (1515: Dl. 22,694.) – Lednice vár tartozéka. – Rovne (Lednicróna, Lednické Rovne) Puchótól d.-re a Vág mentén.
Rozbeho. Poss. Rozbehow. (1510: Turóci kvt. Prot. vet. f. 17.) – Birtokosai a Szunyogh- és Rudinai Lucsinszky-családok. – Ma e néven ismeretlen, valószínűleg a budetini várkastély tartozékai területén feküdt.
Rozvágy. Terra Razovag. (1212: Dl. 62., Fejér: CD. VII. 1124. és Pesthy – Ortvay: Oklevelek Temes vármegye történetéhez. I. 1. közlésekben hibásan Raxovag.) Populi de Razwag. (1245: ÁUO. VII. 199. Dl. 1593.) Poss. seu villa Rozwacz. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Rozwaczky. (Családnévben, 1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 110.) Razowoda. (Családnévben, 1478: Akadémia kézirattára., Nyitrai kpt. C. 216.) Rozwacz. (Családnévben, 1486: Simonyi-lvt. 226. sz.) Rozwat. (Családnévben, 1486: U. o.) Rozwas. (Családnévben, 1486: U. o.) Poss. Rozwad. (1493: Dl. 19,969.) Rozwad. (Családnévben, 1496: Dl. 20,315., Nyitrai kpt. O. 13.) Rozwacz. (Családnévben, 1496: Nyitrai kpt. F. 2.) Rozwar. (!) (Családnévben, 1497: Garamszentbenedeki kvt. F. 16. N. 20.) Roswad. (Családnévben. 1499: Múz. T. a.) Rozwad. (Családnévben, 1499: U. o., 1501: Akadémia kézirattára.) Rozwacz. (Családnévben, 1502: Nyitrai kpt. N. B. 17.) Rozwad. (Családnévben, 1507: Podmaniczky-oklvt. I. 532., 534., 1519: Turóci kvt. Prot. vet. f. 81., Balassa-lvt., 1521: Turóci konvent. Prot. vet. f. 66.) Rozwaad. (Családnévben, 1522: Lev. Közl. 1937. 237.) Rozwad. (Családnévben, 1526: Garamszentbenedeki konvent. F. 2. N. 80.) – A Szentgyörgyi- és Bazini-grófok ősei adományba kapták II. András királytól, de további birtoklásukra nincsenek adataink. Később a trencséni vár tartozékai között szerepel. Bírt még valószínűleg a Rozvágyi-család is, noha nincsenek rá adataink. – Rozvád, Rozvadze, Trencséntől dny.-ra.
Rozsonmitta l. Mitta.
Rudina. Rugyna. (Családnévben, 1359: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. G. N. 171., 1417: U. o. Rep. 28. F. G. N. 167., 170., 172 et NB.) Rugina. (Családnévben, 1417: U. o. Rep. 28. F. G. N. 167., Dl. 24,817., Fejér: CD. X. 8. 589.) Rwdyna. (Családnévben, 1435 Nyáry-lvt. 1437.) Rudyna. (1435: Múz. T. a.) Rudin. (Családnévben, 1438: Dl. 13,241.) Rudina. (Családnévben, 1438: Fejér: CD. XI. 170.) Poss. Rudina. (1438: U. o.) Rudina. (Családnévben, 1483: Nyitrai kpt. N. 9.) Rwdina. (1475: Nedeczky-lvt., 1477: Dl. 17,982.) Rudyna. (Családnévben, 1480: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 38., Podmaniczky-oklvt. I. 139., 1482: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. G. N. 176 et NB.) Rwdyna. (Családnévben, 1498: Garamszentbenedeki kvt. F. 102. N. 44.) Poss. Rudina. (1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et NB.) Poss. Rwgyna. (1505: Múz. T. a.) Poss. minor, maior Rudina. (1506: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et E., Szunyogh-lvt.) Poss. Rudina. (1510: Turóci kvt. Prot. vet. f. 17., 1511: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. P. A. N. 87 et C.) Poss. Felso Rwdyna. Also Rwdyna. (1522: Turóci kvt. Prot. vet. f. 56.) – Birtokosai a Rudinai-, Rudinai Csicskán- és Lucsinszky-, továbbá a Szunyogh-, Hatnai- és Mojsfalvi-családok. A Kamicsáci Horváth- és Kolonics-családok adományt kaptak rá, de a beiktatás ellentmondások miatt nem sikerült. – Kis- és Nagyrudina (Rezsőfalva és Nagyrudas -Rudinska és Rudina) Kisucaújhelytől ény.-ra, illetve dny.-ra.
Ruszkóc. Poss. Rwzk. (1329: Anjoukori-okmt. II. 394.) Poss. Rwzk. (1428: Szulyovszky-lvt.) Poss. Rwzkowcz. (1473: Dl. 17,446., Podmaniczky-oklvt. I. 113.) Poss. Rwzkolcz. (1495: Dl. 20,321., Podmaniczky-oklvt. I. 267.) Poss. Rwzkowecz. (1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 78. N. 34.) Poss. Rwskowcz. (1525: U. o. Prot. B. N. 78.) – Birtokosai a Pogány-, később pedig a Pruszi Sztoloczky-. Sülyi Etele-, Revistyei Hencz- és Zápolyai-családok. – Ruszkóc, (Bánruszkóc, Ruskovce) Bántól ény.-ra.
Sámbokrét l. Zsámbokrét.
Sebestyénfalva. Nevét a Jeszenicei-család Sebestyén nevű tagjától vette. Poss. Sebestenfalua. (1414: Dl. 10,269.) Poss. Sebastianfalwa. (1435: Apponyi-okmt. I. 293.) Sebesthyffalwa. (1462: Nyitrai kpt. N. 319., 528.) Sebesthyenfalwa. (1466: Dl. 16,403., Podmaniczky-oklvt. I. 61.) Poss. Sebesczanfalwa. (1502: Telekicsalád zabláti lvta.) Poss. Sebezthyanfalwa. (1503: U. o.) Poss. Sebesthyenfalwa. (1503: U. o., Podmaniczky-oklvt. I. 386.) Poss. Sebestyenfalwa. (1503: Pozsonyi kpt. Capsa 1. F. 3.: N. 14., 15.) Poss. Sebesthyenfalwa. (1504: Podmaniczky-oklvt. I. 411., Szulyovszky-lvt., Pozsonyi kpt. Capsa, 1. F. 3. N. 16–17., 1506 U. o. Capsa. 1. F. 3. N. 18., 1510: Podmaniczky-oklvt. I. 583., Pozsonyi kpt. Capsa 1. F. 3. N. 21., 1520: U. o. Capsa 1. F. 3. N. 22.) – Birtokosai a Jeszenicei- és az abból kiágazott Sebestyénfalvi-, továbbá az Apay-, Apai Darvas-, Nagyudicsi-, Nádasdy- és Pod maniczky-családok. – Sebestyénfalva, Šebeštanová, Vágbesztercétől é -ra, a Vág jobbpartján.
Sebnik l. Styavnik.
Sipkó. Poss. Zybkow. (1389: Mednyánszky-lvt. 1391.) Poss. Sypko. (1481: Nyitrai kpt. N. 666., Motesiczky-lvt.) Poss. Sypthko. (1483: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. 1. 6.) Poss. Sipthko. (1483: U. o. litt. L. F. 1. N. 1.) Sykkew. (1485: Podmaniczky-oklvt. I. 181.) Poss. Sypko. (1506: Garamszentbenedeki kvt. Prot. A. f. 36., Zaylvt. Litt. I. F. 1. N. 11., Podmaniczky-oklvt. I. 487.) Poss. Sipko. (1525: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 83.) Poss. Sypko. (1525: U. o. F. 22. N. 38., 1526: Szepesi kpt. Prot II. f. 44.) – Ugróc vár állandó tartozéka. – 1485-ben Mykhalchowycz Tamás, Netreba Antal, Zagych István, Kolar Gergely, Lwkay Lukács és Maczka Jakab itteni jobbágyokat említik. – Sipkó (Báncsipkés, Sipkov) Bántól távolabb é.-ra.
Sedernye l. Szvedernik.
Skribazovics. Pred. parva Skribazovicz. (1502: Rudnay-lvt.) – Birtokosai a Kocsóczy- és Velcsiczky-családok. – Birtokos családait tekintve, Trencsén déli részén, a Vág mellékén feküdhetett.
Sonkó. Poss. Sonko. (1295: Zay-lvt. Litt. 1. F. N. 1., ÁUO. XII. 555.) – Ugróc vár tartozéka. – Eltűnt birtok, talán azonos Sipkóval.
Spapradna l. Papradna.
Stepánburbája l. Kőporuba
Stipnic l. Isztebnik.
Stremareka. Poss. Stremareka. (1397: Dl. 8224., 8225., 9440.) – Kasza vár tartozéka. – E néven többé nem szerepel. Amint a tartozékok felsorolási rendje mutatja, Mojtin körül feküdt.
Styavnik. Poss. seu villa Sczewnyk. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Chewnyk. (1458: Dl. 25,221., 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 32., 34., 36.) Poss. Schewnyk. (1371: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96.) Poss. Schawnyk. (1498: Dl. 20,706., Podmaniczky-oklvt. l. 326.) Sebnyk. (Családnévben, 1507: Dl. 21,655., Podmaniczky-oklvt. I. 513.) – A besztercei vár tartozéka, örökös soltészsággal. – Styávnik (Trencsénselmec, Štavnik) Biccsétől ny.-ra.
Suja. Poss. Chya. (1393: Dl. 7908.) Poss. Nogchywe. (1393: Dl. 7848.) Poss. Nogchye. (1395: Dl. 8078.) Poss. Schwgye. (1474: Múz. T. a. 1476., Nyitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605.) Poss. Ssuge. (1488: Dl. 19,421.) Poss. Swya. (1496: Dl. 20,315.) – A rajeci vár tartozéka, majd attól elszakítva, Lietavához csatolja a király. – Suja, Šuja, Rajectől d.-re.
Szádecsne. Terra Saddexna. (1339: Dl. 10,917.) Villa Sadasna. (1351: Balassa-lvt., Podmaniczky-oklvt. 1. 6.) Zadechne. (1479: Dl. 18,271., Podmaniczky-oklvt. I. 134.) Sadechne. (Családnévben, 1481: Dl. 18,454., Podmaniczky-oklvt. I. 153.) Sadéczne. (Családnévben, 1 185: Dl. 19,019., Podmaniczky-oklvt. I. 187.) Zadochne. (Családnévben 1492: Dl. 19,923., Podmaniczky-oklvt. I. 241.) Sadeczna. (1495: Dl. 20,272.) Zadeczna. (Családnévben, 1510: Dl. 21,993., Podmaniczky-oklvt. I. 579.) Sadoczna. (1512: Turóci kvt. Prot. vet. f. 20.) Zadeczna. (Családnévben, 1517: Dl. 23,004., 1525: Dl. 24,068.) – – 1339-ben a besztercei vár tartozéka, későbbi birtoklására nincsenek adataink, valószínű azonban, hogy azok a családok, mint a Szadeczky, Kardos és Mannos, melyek innen nevezték magukat, bírták a falu-t. – Szádecsne, Sádečné, Vágbesztercétől dny.-ra.
Szamárd l. Zamárd.
Szebedrás. Poss. Zebedrwse. (1462: Dl. 15, 772.) Poss. Sebedraz. (1467: Dl. 16,566.) Poss. Zebedrws. (1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 110.) Pred. Zebedrws. (1496: I)l. 20,315.) – Kasza vár tartozéka. A tartozékok felsorolási rendje szerint Mojtin környékén, a nyitrai határ mentén feküdt.
Szedlicsna. Sedlisna. (Családnévben, 1403: Dl. 8880.) Zedlysna. (Családnévben, 1429: Múz. T. a.) Poss. Zedlychna. (1496: Nyitrai kpt. N. 764.) Sednycha. (Családnévben, 1496: U. o.) Zelyhna (1496: U. o.) Sedlyznye. (Családnévben, 1499: Motesiczky-lvt.) Zedlychna. (Családnévben, 1514: Nyitrai kpt. D. 676.) Poss. Zedlychna. (1518: Garamszentbenedeki kvt. F. 30. N. 36.) Zedlyczna. (Családnévben, 1519: Turóci kvt. Prot. vet. f. 45.) Poss. Scedlyczna (1519: Szilvay-lvt. N. 91.) Poss. Sedlyssna. (1520: Nyitrai kpt. Dd. N. 1.) Poss. Scedlyczna. (1521: O. L. Kisebb letétek. 52. cím. 99., 101. sz.) Poss. Zedlychna. (1522: Lev. Közl. 1937. 237.) Zedlychna. (Családnévben, 1522: Lev. Közl. 1937. 239.) – Birtokosai a Szedlicsnai-, Szedlicsnai Kopcsaskó-, Bremecskó-, Glószés Dubniczky-, továbbá az Ádámfalvi-családok. – Szedlicsna (Végszállás, Sedličná) Trencséntől dny.-ra.
Szelec. Poss. seu villa Selcz. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Zelecz. (1493: Dl. 19,969.) – Trencsén vár tartozéka. – Szelec, Selec, Trencséntől d.-re.
Szernye. a) Villa Zerne. (1477: Dl. 17,902., 17,904., 1479: Dl. 18,150.) Zerne. (Családnévben, 1511: Múz. T. a.) – Bolondóc vár tartozéka. – Alsószernye, Dolnie Srnie, Beckótól ny(é).-ra.
Szernye. b) Poss. seu villa Zerny. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) – Szucsa vár tartozéka. – Felsőszernye, Hornie Srnie, Illavától ny.-ra. .
Szkalka. Villa Scala. (1113: Fejérpataky: Kálmán király oklevelei. 59.) Pred. Scala. (1208: 110. VII. 4. Dl. 54.) Villa Scala. (1224: Dl. 1461., Fejér: CD. III. 1. 448., VI. 2., 98., 1226: Dl. 55.) Scala. (1318: Fejér: CD. VIII. 2. 170., 1328: Dl. 1461., 25,131.) Abbas de Scala. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 199.) Abbatia de Skala. (1338: O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Abbas de Scala. (1339: Simonyi-lvt.) Abbatia Sancti Benedicti de Rupibus. (1354: Dl. 4448., 4449., Anjoukori-okmt. VI. 232.) Abbas monasterii Sancti Benedicti de Scala. (1358: Anjoukori-okmt. VII. 513.) Abbas ecclesie Sancti Benedicti de iuxta Wagh. (1358: Anjoukori-okmt. VII. 395.) Abbas de Skalka. (1378: Dl. 6338.) Poss. Zkalka. (1381: Dl. 99., 6812., 1381: Dl. 6849.) Abbas de Zkalka. (1381: Dl. 6846., 25,723.) Poss. Zkala. (1423: Dl. 11,346., 11,359.) Abbas de Zkalka. (1424: Dl. 6812., 1457: Szulyovszky-lvt., 1460: Dl. 25,212.) Abbas de Zlalka. (1461: Dl. 15,612.) Abbas de Skalka. (1471: Dl. 17,130.) Abbas de Zkalka. (1488: Nyitrai kpt. N. 458.) Abbas de Skalka. (1488: U. o. N. 687.) Abbas de Zkalka. (1500: U. o. Prot. extraser. I. f. 21., Dl. 21,890.) Abbas de Rupibus. (1508: U. o. Prot. extraser. I. 38.) Abbas de Zkalka. (1519: Dl. 23,144.) – A nyitrai püspök, majd az itteni bencés apátság birtoka. 1208. évi határjelei között említik Wag folyót, Szerit Benedek-egyházat, a trencséni utat, clausura regni-t. – Szkalka (Vágsziklás, Skala) Trencséntől é-.ra.
Szlatina. Plebanus de Salatna. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. I. 200.) Poss. Slatyna. (1389: Mednyánszky lvt. 1391.) Poss. Zlatzina. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 30.) Poss. Zalatna. (1450: Dl. 14,430.) Villa Zlathyna. (1477: Dl. 17,902., 17,901.) Poss. Slacynka. (1481: Nyitrai kpt. N. 666.) Poss. Zlathynka. (1481: Motesiczky-lvt.) Poss. Naghzlathyna. Kyssebzlathyna. (1483: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 6.) Poss. Nagyobb Zlatina. Kisebb Zlatina. (1483: U. o. Litt. L. F. 1. N. 1.) Poss. Nagh Zlathyna. (1498: U. o. Litt. I. F. 2. N. 1.) Poss. Naghzlathna. (1502: Nyitrai kpt. B. 17.) Poss. Nag Zlathyna. Kysseb Zlatina. (1506: Garamszentbenedeki kvt. Prot. A. f. 36.) Poss. Nag Zlathyna. Kyssebzlathyna. (1506: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 11., Podmaniczky-oklvt. I. 487.) Poss. Nagh Zlathyna. (1520: Zay-lvt. Litt. I. F. 2. N. 3.) Poss, maior Slathina. (1520: Múz. T. a.) Poss. Naghzlatina, Kysebb Zlalatyna. (1525: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 83.) Poss. Nagh Zlathyna. Kysseb Zlathyna. (1525: Garamszentbenedeki kvt. F. 32. N. a .) Poss. Nagh Zlathyna. Kyszlathyna. (1526: Szepesi kpt. Prot. II. f. 44.) – Ugróc, olykor Bolondóc tartozéka, a huszita időben Szentmiklósi Pongrác kezén volt. – Kis- és Nagyszlatina (Kis- és Nagyszalatna, Slatinka, Slatina nad Bebravou) Bántól távolabb é.-ra.
Szlavnica. Slanica. (Családnévben, 1374: Szulyovszky-lvt.) Zlaunicha. (Családnévben, 1379: U. o.) Poss. Eyzlaunicha. (1381 Fejér: CD. X. 5. 191.) Poss. Eylaunicha. (1396: U. o.) Poss. Eyzlaunicha. (1411: U. o.) Poss. Slawnycza. (1456: Metternich-Sándor-lvt. D. X. 2. 1–2.) Magna Slawnicza. (Családnévben, 1461: Nádasdladányi-lvt. I. 23., Dl. 15,612.) Poss. Zlawnicha. (1461: Nádasdladányi-lvt. I. 24.) Zlawniche. (Családnévben, 1461: U. o.) Minor Zlawnicze. (Családnévben, 1461: U. o.) Slawnycza. (Családnévben, 1462: Dl. 15,701.) Zlawnycza. (Családnévben, 1462: Nyitrai kpt. N. 139., 528.) Sclavnicha. (Családnévben, 1468: Múz. T. a.) Zlownicza. (1471: Dl. 17,130.) Slawnicza. (1475: Nyitrai kpt. N. 378., Dl. 983.) Zlawnycza. (Családnévben, 1475: Múz. T. a., 1478: Garamszentbenedeki kvt. F. 53. N. 39.) Slawnicz. (Családnévben, 1479: Dl. 18,271., Podmaniczky-oklvt. I. 134., 1480: Nyitrai kpt. N. 547.) Slawnicze. (Családnévben, 1482: U. o. N. 11.) Zlawnycze. (1482: Múz. T. a.) Slawnicze. (Családnévben, 1485: Podmaniczky-oklvt. I. 187.) Slawnycza. (Családnévben, 1484: Nyitrai kpt. N. 31.) Naghzlawnycz. (Családnévben, 1484: U. o.) Zlawnycza. (Családnévben, 1489: Dl. 19,51.9.) Slawnicza. (Családnévben, 1491: Nyitrai kpt. N. 766.) Slaunycza. (Családnévben, 1491: Akadémia kézirattára.) Slawnycza. (Családnévben, 1491: Nyitrai kpt. N. 544.) Zlawnycz. (Családnévben, 1492: Nyitrai kpt. ZZ. 148.) Slawnicha. -(Családnévben, 1492: U. o.) Zlanycza. (Családnévben, 1492: Dl. 19,905., Podmaniczky-oklvt. I. 233.) Zlawnycza. (Családnévben, 1492: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 22 et C.) Slawnycze. (1492: Dl. 19,860.) Slawnicze. (Családnévben, 1492: Podmaniczky-oklvt. I. 219.) Slawnych. (Családnévben, 1492: Podmaniczky-oklvt. I. 239.) Slawnicz. (Családnévben, 1493: Teleki-család zabIáti lvta.) Slawnycza. (1493: Dl. 19,969.) Zlawnycha. (Családnévben, 1494: Dl. 20,214., Podmaniczky-oklvt. I. 252.) Zlawnycz. (Családnévben. 1496: 20,315.) Zalawnycz. (Családnévben, 1497: Akadémia kézirattára.) Slawnycz. (Családnévben, 1498: Dl. 20,688., Podmaniczky-oklvt. L 325.) Slawnicz. (Családnévben, 1499: Podmaniczky-oklvt. I. 340.) Zlawnycz. (Családnévben, 1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 91. N. 13.) Zlawnycza. Zlawnicz. (Családnévben, 1500: U. o. F. 78. N. 34.) Zlawnych. (Családnévben, 1500: Dl. 20,768., Podmaniczky-oklvt. I. 361–363.) Slawnicza. (Családnévben, 1503 Múz. T. a:) Zlawnycz. (Családnévben, 1508: Dl. 21,823., Podmaniczky-oklvt. I. 539.) Zlawnycza. Slawnycza. (Családnévben, 1509: Múz. T. a.) Zlawnycza. (Családnévben, 1515: Dl. 22,645.) Zlawnycz. (Családnévben, 1515: Akadémia kézirattára., 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 3. N. 66.) Zlawnycha. (Családnévben, 1517: U. o. Prot. I. f. 14.) Zlawnycz. (Családnévben, 1518: Dl. 23,004.) Zlawnycza. (Családnévben, 1518: Szulyovszky-lvt.) Poss. Zlawnycha. (1518: Dl: 20,030., 23,125.) Slawnycze. (Családnévben, 1519: Dl. 23,125.) Sclawnycza. (Családnévben, 1513: Nyitrai kpt. N. 6. 613.) Zlawnycz. (Családnévben, 1519: U. o. FF. 2.) Zlawnycza. (Családnévben, 1520: U. o. 994., 1523: Lev. Közl. 1937. 239.) – A Szlavnicai-, Szlavnicai Becsics-, későbbi nevén Sándor-család birtoka. – 1518-ban Ábrahám János, Koutherfat Imre, Mihály, Gergely, Bwczor János, Wzuz Mátyás, Dath Lukács, Nosdrowycz György, Newfist János, Zabo Bálint, Hodas Lőrinc, Datho Tamas, Hwrtho Vencel, Pwchowzky Mátyás, Rewka András, Wyncze Márton, Theplenzky János, Patecz György, Lwczansky Mátyás, Polonus. Jakab és Madowycz Balázs itteni jobbágyokat említik. – Szlavnica (Szalonca, Slavnica) Illavától ny.-ra.
Szlobinya. Poss. Slobina. (1389: Mednyánszky-lvt. 1391.) Ugróc vár tartozéka. – A Timorác és Podluzsány közötti (75,000-es katonai térkép 1885. évi kiadásában feltüntetett) Zlobinje nevű határjel őrzi emlékét.
Szlopna. Poss. Szlopna. (1277: Dl. 983 ex 1760.) Zolopna. (1330: Anjoukori-okmt. II. 500., Dl. 2624., 25,086.) Poss. Zlopna. (1330 Dl. 25,085., Fejér: CD. VIII. 3. 451.) Plebanus de Solempna. Solepna. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 199.) Poss. Zalapna. (1339: Múz. T. a.) Zolopnya. (Családnévben, 1366: Fejér: CD. IX. 7. 539.) Zolopna. (Családnévben, 1369: Dl. 5762., 1385: Dl. 7145.) Zlopna. (Családnévben, 1385: Dl. 7141., 7142., 7144., 7146., 1399: Dl. 8457., Wenzel: Stibor vajda. 117.) Zolopna. (Családnévben 1408: Dl. 9417.) Slumpna. (Családnévben, 1409: Terstyánszky-lvt.) Zlopna. (Családnévben, 1421: Múz. T. a.) Zlobna. (1438: Szunyogh-lvt. más.) Szlopna. (1438: Fejér: CD. XI. 170.) Slopna. (Családnévben, 1446: Dl. 25,964.) Zlopna. (Családnévben, 1459: Dl. 15,402., 1460: Dl. 15,455., 1461: Dl. 15,675.) Zlopna. (1462: Dl. 15,701., 1465: Múz. T. a.) Zlopna. (Családnévben, 1467: 16,484., 16,477., 1470: Dl. 983., 1471: Dl. 17,130.) Slopna. (Családnévben, 1472: Dl. 17,287.) Zlopna. (Családnévben, 1472: 17,286., 12,338., Podmaniczky-oklvt. I. 104., 1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418.) Slopna. (Családnévben, 1474: Dl. 17,533.) Poss. Zlopna. (1475: Dl. 983., 25,241., Nyitrai kpt. N. 378.) Slopna. (Családnévben, 1475: Dl. 17,715.) Zlwpna. (Családnévben, 1478: Nyitrai kpt. C. 216.) Slopna. (Családnévben, 1478: Akadémia kézirattára, 1479: Dl. 18,240., 1480: Dl. 18,428., Nyitrai kpt. 547.) Zlopna. (Családnévben, 1480: Dl. 18,405.) Poss. Slopna. (1480: Dl. 18,405.) Slophna. (Családnévben, 1481: Múz. T. a.) Zlophna (Családnévben, 1481: Múz. T. a.) Zlopna. (Családnévben, 1482: Dl. 13,642., 1483: Dl. 18,869.) Zlophna. (Családnévben, 1482: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 2., 1484: U. o. Prot. extraser. I. 12., 15., 31.) Zlopna. (Családnévben, 1484: Dl. 26,024., 18,920.) Poss. Zlopna. (1484: Dl. 18,867.) Zlopna. (Családnévben, 1485: Dl. 19,057., 1486: Simonyi-lvt. 226. sz., 1487: Múz. T. a., 1488: Dl. 19,369., 1489: Múz. T. a., 1490: Teleki-család zabláti lvta, Dl. 19,695., 1491: Dl. 19,755.) Zlophna. (Családnévben, 1492: Podmaniczky-oklvt. I. 226., 240.) Slopna. (Családnévben, 1494: Dl. 20,214., Podmaniczky-oklvt. 253.) Zlopna. (Családnévben, 1494: Akadémia kézirattára.) Slopna. (Családnévben, 1494: Szulyovszky-lvt.) Zlopna. (Családnévben, 1495: Dl. 20,329.) Zlophna. (Családnévben, 1496: Akadémia kézirattára.) Zlopna. (Családnévben, 1496: Múz. T. a. 1519., Podmaniczky-oklvt. I. 280., 290., 1498: Dl. 24,997., Podmaniczky-oklvt. I. 318., 323.) Slopna. (Családnévben, 1498: Dl. 20,671., 1499: Dl. 20,887.) Zlopna. (Családnévben, 1499: Múz. T. a., 1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 4. N. 32.) Zlophna. (Családnévben, 1500: Dl. 20,913.) Slopna. (1500: Simonyi-lvt. 247. sz.) Poss. Slopna. (1500: U. o. 247. sz.) Zlopna. (Családnévben, 1501: Múz. T. a.) Slopna. (Családnévben, 1503: h. o., 1504: Szulyovszky-lvt., 106: U. o., 1507: U. o.) Zlophna. (Családnévben, 1508: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 38., 39.) Zlopna. (Családnévben, 1515: Akadémia kézirattára, Dl. 22,684.) Slopna. (1516: Turóci kvt. Prot. vet. f. 23.) Zlopna. (Családnévben, 1518: Dl. 23,101.) Slopna. (Családnévben, 1519: Dl. 23,293.) Zlopna. (Családnévben, 1519: Múz. T. a., Nyitrai kpt. N. 613., 1520: Szulyovszky-lvt., Dl. 23,331., 23,370., Múz. T. a.) Poss. Zlopna. (1522: Múz. T. a., Dl. 23,650.) Zlopna. (Családnévben, 1424: Múz. T. a.) – 1339-ben Kasza vár tartozéka, később egyedüli birtokosa a Szlopnai-, máskép Oroszlánkövy-család. – Szlopna (Szolopna, Slopná) Illavától ék.-re.
Sznopkóvaszka l. Vaszka.
Sznezsnica. Richter zu Sneznycz. (1426: Chaloupeczky: Kniha Žilinská. 98.) Poss. Sznesznice. (1438: Fejér: CD. XI. 170.) Poss. seu villa Suesnicha. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Sneznice. (1439: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 94. F. 1. N. 3.) Poss. Zneznycza. (1511: Balassa-lvt.) Poss. Sneznycze. 1520: Tört. Tár. 1897. 686.) – Óvár, majd Sztrecsén és utána ismét Óvár tartozéka. – Sznazsnica (Havas, Snežnica) Zsolnától é(k).-re.
Szoblahó. Sabloho. (1396: Dl. 34,969.) Soblahow. (1404: Turócszentmártoni nemzeti múzeum, 1433: Dl. 12,564.) Poss. seu villa Zoblahw. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Soblaho. (1447: Motesiczky-lvt.) Soblakowsky. (Családnév, 1463: Teleki-cs. zabláti lvta.) Poss. Zoblahow. (1493: Dl. 19,969.) – Trencsén tartozéka. – Soltészi joga szerint telepítik Bobotlehotát, Hornyánt és Újlehotát. – Szoblahó (Cobolyfalu, Soblahov) Trencsén mellett, tőle dk.-re.
Szőkefalva l. Szucsinafalva.
Sztankóc. Stanuk. (Családnévben, 1345: Rakovszky-kvtár.) Parva Stank. (Családnévben, 1410: Dl. 26,094.) Stank. (Családnévben, 1414: Dl. 10;269.) Poss. seu villa Noghstankouecz. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Kysthank. (Családnévben, 1488: Nyitrai kpt. N. 687.) Poss. Nagh Ztank. (1493: Dl. 19,969.) Parva Stanck. (Családnévben, 1498: Dl. 20,671.) Kysztank. (Családnévben, 1498: Garamszentbenedeki kvt. F. 102. N. 44.) Kiss Stank. (Családnévben, 1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Kysthank. (Családnévben, 1505: Dl. 21,396.) Kysztank. (Családnévben, 1506: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et E., Szunyogh-lvt.) Kystank. (Családnévben, 1506: Dl. 21,636.) Kysthankocz. (Családnévben, 1507: Mednyánszky-család mednei lvta.) Kysstankocz. (Családnévben, 1520: O. L. Kisebb letétek. 52. cím. 101. sz.) – Nagysztankóc a trencséni vár tartozéka, Kissztankóc az onnan nevezett családé. – Kis- és Nagysztankóc (Kis- és Nagyszaniszló – Malá, Velke Stankovce) Trencséntől d(ny).-ra.
Sztranyave. Poss seu villa Ztrany. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Stranyawa. (1483: Dl. 18,846., Nyitrai kpt. N. 9.) Poss. Stranyawy. (1508: Esterházy-hitb. lvt., Rep. 28. F. A. N. 8., Podmaniczky-oklvt. I. 559.) Poss. Stranawy. (1508: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15., Podmaniczky-oklvt. I. 565.) Poss. Stranyawa. (1518: Garamszentbenedeki kvt. F. 59. N. 6.) Poss. Ztranyow. (1519: U. o. F. 59. N. 12.) Poss. Stranawy. (1520: Dl. 23,372., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. F. A. N. 15.) – Sztrecsén vár tartozéka. – 1518-ban Kwcharowycz Máté, fia Balázs, Wak Máté, Jerebynyw.. Jakab, Kleschowycz Jakab és Kapwn János, 1519-ben pedig Kwkharowycz Mátyás, fia Balázs, Zayecz Bálint és Jakab, Raak Mátyás, Klyssczowycz Jakab, Kopyn János névszerint említett jobbágyait ismerjük. – Sztranyave (Felsőosztorány, Stráňavy) Zsolnától dk.-re.
Sztránszke. Poss. Stranska. (1368: Zichy-okmt. III. 366.) Villa Strancka. (1439: Tört. Tár., 1896. 519.) Poss. Stranske. (1456: Justh-lvt.) Poss. Stranczka. (1471: U. o.) Poss. Stranczka. Tranczka. (1473: U. o.) Poss. Stranya. (1474: Múz. T. a. 1476., Dl. 17,605., Nyitrai kpt. N. 492.) Stranie. (Családnévben, 1477: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 175.) Stranye. (Családnévben, 1477: Dl. 17,975., Podmaniczky-oklvt. I. 119.) Poss. Ztranska. (1496: Dl. 20,315.) – A Balogi-család birtoka, majd Hricsó, később Sztrecsén, végül pedig Lietava tartozéka. Plébániáját, melynek jövedelméhez tartozott Konszka és Stefánburbája falu, 1368-ban említik. – Sztránszke (Alsóosztorány, Stránske) Rajectől ék.-re.
Sztrázsa. Poss. seu villa Strase. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Ztrasa. (1511: Balassa-lvt.) Poss. Zthrasa. (1520: Tört. Tár. 1897. 686.) – Óvár tartozéka. – Sztrázsa (Nemesőr, Stráža) Zsolnától k(é).-re.
Sztrázsó. Poss. Straso. (1393: Dl. 7848.) Poss. Strasow. (1395 Dl. 8078.) Poss. Strazja. (1418: Fejér: CD. XI. 544.) Poss. Strasow. (1474: Múz. T. a. 1476., Nyitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605.) Poss. Ztraso. (1496: Dl. 20,315.) Poss. Strasow. (1509: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 184., Podmaniczky-oklvt. I. 573.) Poss. Zthraso. (1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 127. N. 9.) – Lietava tartozéka. Stibor vajda eladományozta Zsolnának, de ennek ellenére később is a vár tartozékai között szerepel. – 1509-ből Rohacz Pál névszerint megnevezett jobbágya ismeretes. – Sztrázsó (Őrlak, Strážov.) Zsolna mellett, tőle ny(é).-ra.
Sztrece. Terra Strece. (1193: Balassa-lvt. más.) Poss. Streche. (1329: Anjoukori-okmt. II. 394.) Stracha. Tracha. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 200.) Poss. Streche. (1338: Forgách-lvt., 1349: Fejér: CD. XI. 550.) Strechee. (Családnévben, 1349: Dl. 4083.) Strece. (Családnévben, 1349: Dl. 4083.) Streche. (Családnévben, 1352: HO. V. 127., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 165., 166.) Poss. Streche. (1357: Fejér: CD. XI. 549., 1391: Múz. T. a.) Strecze. (Családnévben, 1407: U. o.) Poss. Fagstrecze. (1418: Brogyáni-lvt.) Poss. Streche. (1419: Múz. T. a.) Poss. Felse Streche. Also Streche. (1439: Simonyi-lvt. 162., 249. sz.) Poss. Felsewztrecze. Alsoztrecze. (1439: Simonyi-lvt. 163. sz.) Poss. utraque Ztreche. (1440: Múz.. T. a.) Poss. Streche. (1461: Dl. 15,544., 15,605.) Poss. Ztrecze. (1462: Dl. 15;772.) Poss. Ztreche. (1462: Dl. 15,782.) Poss. Ztrecze. (1464: Dl. 16,035.) Poss. Ztreche et alia Ztreche. (1479: Ocskay-lvt.) Poss. Kyss Streze. (1499: Múz. T. a.) Poss. Cerne Ostrzeticz. (1501: Dl. 21,050., Podmaniczky-oklvt. I. 378.) Ztrecze. (Családnévben, 1505: Nyitrai kpt., Prot. extraser. I. 30.) Poss. Ztreche. (1516: Múz. T. a.) Poss. Oztreticze. (1524: Turóci kvt. Prot. vet. f. 53.) Sthreecze. (Családnévben, 1524: Maróthy-lvt. N. 27–28.) – Birtokosa kezdetben várjobbágycsalád, majd a Pogány-, később a Sztrecei-, Macska-, Thuróczy, Úfalussy-, Szulyói-, Simonyi-, Emőkei- és Gecse-, Kaszai Liszkóczy-, Ludányi, Kisfalusi Olasz-, Zsámbokrétiés Radvánszky-családok. – Templomát 1418-ban, papját, Istvánt már 1332-ben említik. – 1516-ban a Dwb, Chinorány felé eső, ma is meglévő kaszálót említik. – Kis- és Nagysztrice (Kis- és Nagysándori, Male, Velké. Ostratice) Bántól d.-re.
Sztrecsén. Strechen. (1321: Fejér: CD. X. 8. 173., XI. 509.) Poss. Streczan. (1438: Dl. 36,676.) Poss. Streczen. (1438: Dl. 13,241.) Poss. seu villa Streche. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Ztrechen. (1468: Justh-lvt.) Poss. Strechen. (1483: Nyitrai kpt. N. 9., Dl. 18,846., 1503: Letopis. XI. 2. 82., 1508: Esterházy hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15., Podmaniczky-oklvt. I. 559.) Poss. Streczen. (1508: Podmaniczky-oklvt. I. 565.) Poss. Sthrechen. (1518: Garamszentbenedeki kvt. F. 59. – N. 6.) Poss. Strechen. (1519: U. o. F. 59. N. 12.) Poss. Strychen. (1520: Dl. 23,372.) Poss. Streczen. (1520: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15.) – Sztrecsén vár tartozéka; de a Hranosztay-család is bír két kúriát. – 1518-ban Márton vámos, Hwza Fábián, Mwkha János, János bíró, Kyoy Vencel, Halamya János, Basnyak Imre, Mathlek János, Magyar Antal, Raychyw Mátyás, Pruwoznyk György, Sebyk Mátyás, István, Syssotha János, Warga László, György, Kbwr János, Balázs, Nohay Mátyás, Syssotha György, Wydra András, György, Dragwla Mátyás, Mihály pék, fiai Jakab és Miklós, Wydra veje Márton itteni jobbágyokat említik. – Sztrecsény, Strečno, Zsolnától dk.-re.
Sztredna. Poss. Ztredna. (1462: Dl. 15,772.) Poss. Ztredina, (1473: Dl. 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 110.) Poss. Ztredna. (1473: Dl. 15,773., 17,368.) Pred. Ztredna. (1496: Dl. 20,315.) – Kasza vár tartozéka. – Eltűnt birtok, ma puszta Kaszarovne határában.
Sztrezsenic. Villa Stresnycza.. (1408: Dl. 9369., 9416.) Poss. Ztresenycze. (1471: Dl. 17,185.) Poss. Ztresnycz. (1475: Dl. 17,715.) Poss. Stresenowcz. (1500: Dl. 20,972., Podmaniczky-oklvt. I. 355.) Poss. Streseniche. (1504: Dl. 24,621., Podmaniczky-oklvt. I. 404.) Poss. Strezenycze. (1504: Dl. 21,262., Podmaniczky-oklvt. 408., 1507: U. o. 512.) Poss. Zthresnycze. (1525: Köpcsényi lvt. Lád. 23. F. 4. N. 37., Dl. 24,130.) – Lednice vár tartozéka. – Sztrezsenic (Kebeles, Streženice) Puchótól dny.-ra.
Sztudenec. Poss. Studenecz. (1488: Dl. 19,421.) – A Csernyánszky-család birtoka. – A család többi birtokait tekintve, valószínű, hogy Rajec környékén feküdt.
Sztupnye. Scultetia de Stupiczna. (1416: Dl. 10,511.) Ztwpna. (Családnévben, 1467: Dl. 16,474., 16,477., Nyitrai kpt. N. 66.) Stupna. (Családnévben, 1474: Dl. 17,533.) Ztwpna. (Családnévben, 1478: Nyitrai kpt. N. 216.) Iudex de Stwpne. (1525: Dl. 24,068. – A Sztupnyei-család birtoka. – Sztupnye (Osztopna, Stupné) Vágbesztercét6l ény.-ra.
Szucsa. Suchan. (1208: Dl.. 54–55. HO. VII. 4.) Terra Zudczan in terminis Berem. (1244. F. IV. 1. 343., Jeszenák-lvt.) Sursa, Sucsa. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 200.) Villa Zuchcha. (1328: Dl. 14671., 25031.) Poss. seu villa Puziasucha, Naghsucha. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora X. 43., Bécsi áll. lvt.) Suchan. (1425: Dl. 11,741.) – Birtokosa Bogomér, később osztozott a hasonló nevű vár sorsában. – Határjelei 1244-ben: Morvaország határa, Laborcza (Luborcza) folyó, terra Vragonis castri. Hluboka víz, Lippen hegy, Zudchan, Jaszenow folyók, Zlatonich várföld, Drethoma folyó. – Alsó- és Felsőszucsa (Dolnia, Hornia Súča ) Trencséntől ény.-ra.
Szucsinafalva. Zeukefalva. (Családnévben, 1368: Szulyovszky-levéltár.) Poss. Zeukafalva ultra fluvium Wag. (1397: Dl. 8224. 8225., 9140.) Poss. Zewchyna. (1460: Nyitrai kpt. N. 926.) Poss. Zewchinawcz. (1465: Dl. 16,240., 16241., Podmaniczky-oklvt. I. 50–52.) Poss. Scewchyna. (1471: Dl. 17,240.) Swchynafalwa. (Családnévben, 1476: Dl. 18,881.) Zwchynafalwa. (1476: Garamszentbenedeki kvt. F. 79. N. 20.) Poss. Zewke falwa. (1480: Dl. 18,428.) Poss. Sewczina. (1480: Teleki-cs. zabláti lvta.) Poss. Sewchynawez. (1480: Nyitrai kpt. N. 517.) Zwchynafalwa. (Családnévben, 1480: Ocskay-lvt.) Poss. Zewchynafalwa. (1484: Dl. 18,867.) Poss. Zewkeefalwa. (1488: Dl. 19,369.) Foss. Zewkefalwa. (1488: Nyitrai kpt. Litt. HHH.) Poss. Zewkefalwa. (1489: Múz. T. a.) Poss. Zelchynafalwa. (1490: Teleki-cs. zabláti lvta.) Poss. Zewchynafalwa. (1492: Dl. 19,879., 19,880., 19,912., Motesiczky-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 222., 238.) Poss. Zekewfalwa. (1492: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. 22 et C.) Poss. Zewchynafalwa. (1393: Múz. T. a. 1519., Dl. 23,398., 1494: Dl. 20,214., Podmaniczky-oklvt. I. 251.) Poss. Zewchynaffalwa. (1496: Dl. 20,441., Podmaniczky-oklvt. I. 282–285.) Poss. Zeklehynafalwa. (1496: Dl. 20,447., Podmaniczky-oklvt. I. 290.) Poss. Zewchynafalwa. (1498: Dl. 20,687., Podmaniczky-oklvt. 1. 319.) Poss. Sewchynafalwa. (1498: Dl. 20,688., Podmaniczky-oklvt. I. 324.) Poss. Zewchynafalwa. (1502: Teleki-cs. zabláti lvta., Podmaniczky-oklvt. I. 383., 1503: Teleki-cs. zabláti levéltára, Podmaniczky-oklvt. I. 382., 1504: Teleki-cs. zabláti lvta.) Poss. Zuchynafalwa. Suwchynafalwa. (1520: Dl. 983., 23,398. – 1397-ben Kasza vár tartozéka, későbbi birtokosai a Horóczy-, Klobusiczky-, Szlopnai-családok, akiknek révén Oroszlánkő tartozékát alkotta, a Podmaniczky-, Nagyudicsai-, Nádasdy-, Horoveci- és Marcihányi-családok és zálogjogon a Vereskői Budecz-család. – Ma nem alkot önálló községet, hanem egyesült Podvázzsal, Nágpart, SavčinaPodvažie néven, Illavához közel, tőle ény.-ra.
Szuha. Villa castri Trenchin Zuha. (1355: Múz. T. a.) A trencséni vár tartozéka. – Eltűnt birtok. Missen határlevelében fordul elő, melyek alapján fekvése is meghatározható. E szerint Bobót és Missen között feküdt.
Szuhapataka. Poss. Swhapathok. (1324: Fejér: CD. VIII. 6. 77., Slmonyi-lvt. 9. sz.) Terra Zuha. (1339: Simonyi-lvt. 18. sz.) Poss. Zuhapathaka. (1411: Múz. T. a., Fejér: CD. X. 5. 138.) Poss. Suchapothaka. (1415: Simonyi-lvt. 91. sz.) Poss. Zohapothaka. (1425: Múz. T. a.) Poss. Zuhapathaka. (1426: Simonyi-lvt. 136. sz.) Poss. Zohapataka. (1426: U. o. 139. sz.) Poss. Suchapatak. (1441: Múz. középkori másolatok.) Poss. Swhapathaka. (1447: Simonyi-lvt. 170. sz.) Poss. Zwhapathak. (1477: Múz. T. a.) Poss. Zwhypothok. (1494: Nyitrai kpt. N. 906.) Poss. Azzywpatak. (1495: Garamszentbenedeki kvt. F. 60. N. 26.) Poss. Zwhapathak. (1499: Simonyi-levéltár. 240. sz.) Poss. Zwypotok. (1500: Simonyi-lvt. 246. sz.) Poss. Zwhypothok. (1500: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 22.) Poss. Zwhapathoka. (1506: Simonyi-lvt. 263. sz.) Poss. Azwpathak. (1519: Garamszentbenedeki kvt. F. 43. N. 35.) – Birtokosai a Simonyi-, Simonyi-, Dimffy-, Tordameczy-, Vassányi-, Törey-, Szentmihályúri Medencsés és zálogjogon a Horenici- és Rozson-családok. – Eltűnt birtok, a Simonyiak másik trencséni birtokának, Dobrának szomszédságában terült el.
Szulyó. Sulo. (1193: Balassa-lvt. más. 1274.) Terra Zovlo. (1336: Szulyovszky-lvt.) Terra Sculyo. (1336: U. o., 1337: U. o.) Zulyo. (Családnévben, 1381: U. o.) Poss. Zwlo. (1408: O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Poss. Zulw. (1419: Múz. T. a.) Poss. Zwlyo. (1431: Szulyovszky-lvt.) Poss. Zulow. (1441: U. o.) Poss. Swlow. (1443: U. o.) Poss. Zwlow. (1453: U. o., 1457: U. o.) Zwlow. (Családnévben, 1458: Dl. 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 36.) Zwlowcz. (Családnévben, 1462: Nyitrai kpt. N. 139., 528.) Zywluchk. (Családnévben, 1465: Podmaniczky-oklvt. I. 52.) Poss. Zwlyw. (1467: Mednyánszky-cs. mednei lvta.) Swlow. (Családnévben, 1469: Dl. 16,784., Podmaniczky-oklvt. I. 86., 1470: Szulyovszky-lvt.) Zwlo. Zwlow. (Családnévben, 1474: Múz. T. a. 1476., Nyitrai kpt. N. 492.) Swlow. (Családnévben, 1476: Dl. 17,782., 1477: Dl. 17,975.) Sulow. (Családnévben, 1477: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 175.) Zwlow. (Családnévben, 1479: Dl. 18,271., Podmaniczky-oklvt. I. 133.) Zwlo. (Családnévben, 1483: Dl. 18,846., Nyitrai kpt. N. 9, 10., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 179.) Swloh. (Családnévben, 1483: Nyitrai kpt. N. 9.) Swlo. (Családnévben, 1492: Garamszentbenedeki kvt. F. 66. N. 25.) Zwlyo. (Családnévben, 1494: Dl. 20,214., Podmaniczky-oklvt. I. 251.) Zwlo. (Családnévben, 1495: Podmaniczky oklevéltár. I. 259.) Zwlyo. (Családnévben, 1496: Dl. 20,315., 20,393., Podmaniczky-oklvt. I. 272.) Zwlo. (Családnévben, 1496: Dl. 20,431., Podmaniczky-oklvt. I. 278.) Zwloh. (Családnévben, 1497: Garamszentbenedeki kvt. F. 16. N. 20.) Zwlyo. (Családnévben, 1498: U. o., F. 47. N. 10.) Swlo. (Családnévben, 1498: Dl. 20,768., Podmaniczky-oklevéltár. I. 328.) Poss. Zwlow. (1500: Dl. 20,968., Podmaniczky-oklevéltár. I. 366., 1503: U. o. 394.) Zelew. (Családnévben, 1505: Garamszentbenedeki kvt. F. 36. N. 54.) Zewlew. (Családnévben, 1505: U. o. F. 52. N. 2.) Swlow. (1509: Esterházy-hitb. lvt. Rep. F. 28. F. C. N. 184., Podmaniczky-oklvt. I. 572.) Zwlo. (Családnévben, 1513: Nyitrai kpt. N. 218., Dl. 22,371.) Zwlow. (Családnévben, 1514: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 94. F. 1. N. 6., Rep. 28. F. C. N. 187., 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 48., F. 94. N. 34.) Swlow. (Családnévben, 1516: U. o.) Poss. Zwlow. (1521: Szulyovszky-levéltár, Szádeczky-Kardoss cs.lvta. Bp., 1522: Dl. 23,628.) Poss. Zwlyo. (1525: Dl. 24,068., 24,070.) Poss. Zwlo. (1526: Teleki-cs. zabláti lvta.) Zwlo. (Családnévben, 1526: Garamszentbenedeki kvt. F. 2. N. 80.) Poss. Zwlow. (1526: U. o. F. 2. N. 80,) – Birtokosai nemes várjobbágyok, majd ezek kihalta után a Hodászi-, későbbi nevén Szulyói- és másik ága a Hradnai-család. Igényt tartottak rá a Zaszkalei- és Nádasdy-, továbbá a Leszkóczy- családok is, mely utóbbi el is foglalta és adományt is kapott rá, éppen úgy, mint a Svedergál-család, de birtoklásuknak nincs nyoma. 1467-ben Labodas István, 1500-ban Blasowycz Mihály, 1525-ben pedig Galo László, Beran János, Swmocz János, Mihály vlach, Pretak Márton, Nowozad Máté, Mraczko Péter, Galowych Miklós, Koneczny Márton, Manyak István, Podbrezny György és Márton vlach, majd Szomecz János, Valahus Miklós, Mraczko Péter, Manyak István, Galavycz Miklós, Iwan János, Koneczny Márton és Podrzy György itteni jobbágyokat sorolják fel. – Szulyó (Szulyóváralya, Súlov Hradná) Vágbesztercétől ék.-re. V, ö. még Rohács vár és helység.
Szvedernik. Zedernek. (Családnévben, 1392: Szulyovszky-lvt.) Zvedernik. (Családnévben, 1438: Szunyogh-lvt. más.) Swedernik. (Családnévben, 1438: Fejér: CD. XI. 170.) Swdernyk. (Családnévben, 1439: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 94. F. 1. N. 3.) Poss. Kisswedernek. (1458: O. L. Ernst-gyüjt.) Kysswedernyk. (Családnévben, 1469: Dl. 16,784.) Poss. Kys Swedernik. (1476: Szulyovszky-lvt.) Sedernye. (Családnévben, 1483: Podmaniczky-oklvt. I. 170.) Poss. Nagh Zwedernyk. (1494: Kossuth-lvt.) Poss. Swedernyk. (1496: Garamszentbenedeki kvt. F. 19. N. 49.) Poss. Zwedernyk. (1499: U. o. F. 101. N. 24.) Poss. Szvedernik. (1504: Esterházy hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Poss. Swedernyk. (1507: U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et F., Balassa-lvt.) Poss. Svedernyk. (1507: Szunyogh-lvt.) Poss. Swedernik. (1508: Balassa-lvt.) Poss. Zwedernyk. (1522: Dl. 23,628.) – Nagyszvedernik Budetin tartozéka, melyen bír Hatnai Ágnes és az ő jogán férje Popovszky Márton is; a Rakovszkycsalád ősi jogon be akarta magát vezettetni, de az iktatásnál a Hatnai-család ellentmondott. Kisszvedernik a Szvederniki-, Nedeczky-, Bitarovszky-, Marsovszky- és Szulyói-családok birtoka. – 1522-ben Oweczka Péter itteni jobbágyot említik. – Svedernik (Szedernye, Svederník) Biccsétől é(k).-ra.
Szverepec. Poss. Scerepecz. (1327: Nádasdladányi lvt. I. 7.). Poss. Suerepech. (1369: Dl. 5762.) Poss. Zerepecz. (1396: Ocskay-levéltár.) Poss. Seuerepecz. (1402: U. o.) Poss. Zerepecz. (1408: Dl. 9369., 9416., 1429: Ocskay-lvt.) Poss. Zwerebecz. (1487: Balassa-levéltár., Gróf Dessewffy-lvt.) Poss. Zwerepecz. (1507: Balassa-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 533.) Poss. Sverepec. (1519: Balassa-lvt.) Poss. Zwerepecz. (1521: Turóci kvt. Prot. vet. f. 66.) – Birtokosai a Viszolaji-, Szunyogh-, Podmaniczky- és zálogjogon a Leszkóczy-családok. – 1327. évi határjeleit l. Viszolajnál. – Szverepec (Lejtős, Sverepec) Vágbesztercétől d(ny).-re.
Szvinna. a) Poss. seu villa Zwynna. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt., 1493: Dl. 19,969.) Poss. Swinna. (1501: Podmaniczky-oklvt. I. 378.) – Trencsén vár tartozéka. – Szvinna. (Bercsény, Svinna.) Bántól ény.-ra.
Szvinna. b) Poss. Zyne. (1393: Dl. 7848.) Poss. Zyne. (1393 8078.) Poss. Swynna. (1474: Múz. T. a. 1476., Nyitrai-kpt. N. 492., Dl. 17605.) Poss. Zwynna. (1496: Dl. 20,315.) – Lietava tartozéka. – Szvinna (Litvaszinye, Svinná) Zsolnától d(ny).-re.
Szvitava. Poss Szvituva. (1367: Dl. 23,136 ex 1753.) Poss. Swythawa. (1500: Simonyi-lvt. 247. sz.) – Birtokosai a Zamaróczy-, Szlopnai-, Velcsiczky- és Tordameczy-családok. – Eltűnt birtok, valószínűleg a Vág mentén a Zamaróczy- és Szlopnai-birtokok szomszédságában feküdt.
Tarno. Poss. Tharnow. (1393: 7848., 1395: 8078.) Poss. Drenow. (1438: Dl. 13,241.) Poss. Thernowe. (1474: Múz. T. a. 1476., Nyitrai káptalan. N. 492., Dl. 17,605.) Judex de Thernowa. (1519: Múz. középkori másolatok.) – Lietava tartozéka. – Tarnove (Zsolnatarnó, Trnové) Zsolnától dk.-re.
Tepla. a) Villa Tapla. (1355: Múz. T. a.) Poss. seu villa Tepla. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Thepla. (1461: Dl. 15,612., 1462: Dl. 15,701., 1465: Múz. T. a., Dl. 16,283., 16,284., 1467: Dl. 16,478.) Poss. Tepla. (1470: Dl. 983., Nyitrai kpt. N. 787.) Poss. Thepla. (1470: Simonyi-lvt. 196–197. sz.) Poss. Tepla. (1471: Dl. 17,130., 1475: Dl. 983., 25,241., Nyitrai kpt. N. 378.) Poss. Thepla. (1484: Dl. 18,867., 1493: Dl. 19,669., 1493: Múz. T. a. 1519., Dl. 23,398., 1499: Múz. T. a.) – Trencsén vár tartozéka, de csak részben, mert noha egész birtokról szólnak az oklevelek, egyes részeit mások bírták. 1461-ben Libák Mátyásnál volt zálogban, aki a Szlopnai-családtól foglalta el, mely aztán ismét visszaváltotta, de már Talafusztól. A Szlopnai-család adományt is szerzett rá és így a birtok Oroszlánkő részbirtokává vált, noha ismét egész birtokról szólnak az oklevelek. A Zápolyaiak 1499-ben felkérték, hogy a trencséni vár tartozékát alkotó résszel együtt kezükben legyen az egész birtok, a Szlopnai-család azonban tiltakozott ez ellen. – Teplic (Trencsénteplic, Trenčianske Teplice) Trencséntől ék.-re.
Tepla. b) Villa Thopla. (1351: Anjoukori-okmt. V. 493., Múz. T. a.) – Eltűnt birtok, Kottesó mellett terült el.
Tepla. c) Poss. seu villa Tepla. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Teppla. (1458: Dl. 15,221., 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 32., 34., 36.) Poss. Thepla. (1471: Dl. 15,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96., 1518: Dl. 23,030., 23,125.) – Beszterce vár tartozéka. – 1518-ban Gwbernat István itteni jobbágyot említik. – Tepla (Vágtepla, Považska Teplica) Vágbesztercétől ék.-re.
Tepla. d) l. Verchtepla.
Teplicska. Terra Toplucha. (1267: Balassa-lvt., ÁUO. III. 156.) Toplisa. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 200.) Poss. Teplicz. (1434 Tört. Tár. 1896. 516.) Poss. Teplicza. (1438: Fejér: CD. XI. 170., 1439: Esterházy hitb. lvt. Rep. 94. F. 1. N. 3.) Poss. seu villa Theplicze. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Thepla. (1469: Justh-lvt.) Poss. Theplycza. (1483: Dl. 18,846., Nyitrai kpt. N. 9.) Poss. Theplicza. (1503: Letopis. XI. 2. 82.) Poss. Theplycza. (1508: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 8. 15., Podmaniczky-oklvt. I. 559., 565., 1519: Garamszentbenedeki kvt. F. 59. N. 12.) Iudex de Tepla. (1519: Múz. középkori másolatok.) Poss. Theplycza. (1520: Dl. 23,372., Esterházy hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15.) – Sztrecsén, 1469-ben Óvár, majd ismét Sztrecsén tartozéka. – 1519-ben Zsigmond bíró, Spwnth Máté, Nagh András, Zyza Tamás és Ondrak András itteni jobbágyokat említik. – Teplicska (Vágtapolca, Teplička nad Váhom) Zsolnától k.-re, a Vág jobb partján.
Tertyen l. Nádasd.
Timorác. Villa Tymoraz. (1355: Múz. T. a.) Villa Timoraz. Timoras. (1388: Dl. 7420.) Poss. Thymorad. (1389: Mednyánszky-lvt. 1391.) Poss. Czimoraz. (1419: Dl. 10,840.) Poss. Chymoraz. (1428 Múz. T. a. 1465.) Poss. Chymaragh. (1429: Múz. T. a. 1465.) Poss. Chymona. (?) (1474: Garamszentbenedeki kvt. F. 54. N. 28.) Poss. Cymorand. (1482: Nyitrai kpt. N. 771.) Poss. Czymarahaz. (1483: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 6., Litt. L. F. 1. N. 2.) Poss. Chymoraz. (1486: Nyitrai kpt. N. 685.) Poss. Chymorahaz. (1506: Garamszentbenedeki konvent. Prot. A, f. 36., Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 11., Podmaniczky-oklevéltár. I. 487., 1525: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 83:) Poss. Chymorhaza. (1525: U. o. F. 32. N. 38.) Poss. Thymoraz. (1526: Szepesi kpt. Prot. II. f. 44.) – Ugróc vár tartozéka, de Stibor zálogba adta a Velcsiczky-családnak. Később bírt a Pecsenyeicsalád is, noha nagyrésze később is Ugróc állandó tartozéka. Timorác (Timorháza, Timoradza) Bántól távolabb é.-ra.
Tizsina. Poss. seu villa Chysina. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. levt.) Villa Tynia. (1476: Tört. Tár. 1896 525.) Poss. Czyzynna. (1483: Dl. 18,846., Nyitrai kpt. N. 9.) Poss. Chysyna. (1508: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15., Podmaniczky-oklvt. I. 559., 565.) Poss. Chyssynna. (1518: Garamszentbenedeki kvt. F. 59. N. 6.) Czyczna. (1519: U. o. F. 59. N. 12.) Thwsyna. (Családnévben, 1519: Nyitrai kpt. N. 613.) Poss. Chysyna. (1520: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15., Dl. 23,372.) – Óvár, majd Sztrecsén várak tartozéka. – 1518-ben Olah Fülöp, fiai Péter, Wano és György, Hwhnawy Wasko és Wethenyk György, 1519-ben pedig Roman Péter, Wethernykowycz György és Myhowycz Szaniszló itteni névszerint felsorolt jobbágyokat említik. – Tiszina (Alsó- és Felsőtizsény, Dolnia, Hornia Tižina) Zsolnától k.-re.
Tománkova. Poss. Tomankova. (1419: Múz. középkori másolatok.) A Demjéndy-család birtoka. – Minthogy mindössze egyetlen alkalommal fordul elő, valószínűleg a sokat szereplő másik Demjéndy-birtoknak, Pravoticnak egy része.
Topla l. Tepla néven.
Toplica. Villa Tapolcha. (1376: Básthy-lvt. F. R. N. 1.) Poss. Thoplycza. (1496: Dl. 20,315.) – A Balogi-család birtoka, majd Lietava tartozéka. – Toplica (Rajec-fürdő) Kunfalva (Konszka) határában.
Torna l. Turna néven.
Trebesóc. Poss. Tereboch. (1338: Forgách-lvt.) Poss. Trebesowcz. (1517: Garamszentbenedeki kvt. F. 159. N. 16.) – Birtokosai a Ludányi Davorányi, – és nőági leszármazottja a Korom-család, továbbá a Kisdavorányi Szuchy-család. – Trebacós-puszta néven elpusztult birtok Kisztrice határában, Bántól dk.-re.
Trebichava. Villa Trebichava. (1396., 1410: Dl. 34, 969.) Poss. Threbychelcz. (1470: Nyitrai kpt. N: 1.) Villa Therbok. (1477: Dl. 17,902., 17,904., 1479: Dl. 18,150.) Poss. Trebychawa. (1481: Nyitrai kpt. N. 666., Motesiczky-lvt.) Poss. Threbychawa. (1483: Zay-lvt. Litt. I. F. L. N. 6., Litt. L. F. 1. N. 1.) Poss. Threbykhowa. (1485: Podmaniczky-oklvt. I. 181.) Poss. Threbyhawa. (1506: Garamszentbenedeki kvt. Prot. A. f. 36., Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 11., Podmaniczky-oklvt. I. 487.) Poss. Threbihawa. (1525: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 83.) Poss. Threbyhawa. (1525: U. o. F. 32. N. 38., 1526: Szepesi kvt. Prot. II. f. 44.) – Alapítólevele 1396-ban kelt. – A Pominóczy-családnál van zálogban 1470-ben, Bolondóc, majd később állandóan Ugróc tartozéka. – Myhalowcz Vince, Antal és Gergely, Pykalycz Pál, Dukhonowycz Benedek és Kis (parvus) János itteni jobbágyokat említik 1485-ben. – Trebichava (Terbok, Trebichava) Bántól távolabb é.-ra.
Trebin. Poss. Trebin. (1467: Nyitrai kpt. N. 764.) Tribin. (Családnévben, 1467: U. o.) Poss. Threbyn. (1521: Lev. Közl. 1937. 236.) Poss. Trebyn. (1521: U. o.) – A Trebini-, majd a Kohanóczy-, Ternyei Lipolcz- és Zsámbokréthy-családok birtoka. – Kohanóccal egybeolvadt kisebb település, Trencséntől dny.-ra.
Trebotzotnice. Poss. Trebotzotnicze. (1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) – A Hatnai- és Szunyogh-család birtoka. – Ha nem elírásról van szó ebben a XVIII. sz.-i másolatban fennmaradt, egyébként is gyanús hitelű oklevélben, akkor ez az eltűnt birtok a budetini uradalom területén keresendő.
Tridvori. De tribus curiis. (Családnévben, 1416: Chaloupeczky: Kniha Žilinská. 89.) Villa Tridwory. (1438: Dl. 36,676.) Poss. Trydwory. (1438: Dl. 13,241.) Poss. seu villa Harumwdwar. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) De tribus curiis. (Családnévben, 1450: Dl. 14,364., 1461: Dl. 15,621.) Harom Wdward. (1511: Turóci kvt. Prot. vet. f. 10.) Haromodwar. (Családnévben, 1525: Dl. 24,068., 24,170.) – A sztrecséni vár tartozéka, majd adományba kapja a Sztrecséni Hranosztay-család. – Tridvori (Háromudvar) Turóval egyesített község, Zsolnától d(k).-re.
Trstena l. Nádasd.
Tuhinye. Villa Tuhyne. (1243: Dl. 257., ÁUO. VII. 133.) Villa Thuhene. (1259: HO. VI. 97., Akadémia kézirattára.) Tuchina. (Családnévben, 1409: Rudnay-lvt.) Poss. seu villa Twchyna. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Thwhyne. (1467: Dl. 16,474., Nyitrai kpt. N. 66.) Poss. Twhyne. (1467: Dl. 16,477.) Poss. Tuchyna. (1467: Múz. T, a.) Poss. Thohnya. (1468: Dl. 24,970., Múz. T. a.) Poss. Thuchyne. (1470: Nyitrai kpt. N. 787., Dl. 983.) Poss. Thuhyne. (1471: Dl. 17,287.) Poss. Thwhyne. (1474: Dl. 17,533., 1475: Dl. 983., 25,241., Nyitrai kpt. N. 378.) Thwhyna. (Családnévben, 1475: Múz. T. a.) Poss. Thwchyna. (1478: U. o.) Poss. Thwchin. (1478: Múz. T. a.) Poss. Twchyna. (1480: Dl. 18,259.) Poss. Twhina. (1480: U. o.) Poss. Tuhina. (Teleki-cs. zabláti lvta.) Twhyna. (Családnévben, 1480: Nyitrai kpt. N. 547.) Thuchina. (Családnévben, 1480: U. o.) Poss. Thwhine. (1482: Dl. 18,643.) Thuhyna. (Családnévben, 1484: Nyirtai kpt. Prot. extraser. I. 10.) Poss. Thwhyna. (1484: Dl. 18,920., 18,867.) Thuchine. (Családnévben, 1486: Simonyi-lvt. 226. sz.) Poss. Thuchynie. (1487: U. o. 227. sz.) Thwhne. (Családnévben, 1489: Metternich-Sándor-lvt. D. X. 2., 4.) Thwhyne. (Családnévben, 1489: Dl. 19,519.) Poss. Thwhyna. (Családnévben, 1491: Nyitrai kpt. N. 766.) Thwkhyne. (Családnévben, 1492: Dl. 19,860.) Poss. Thwkhyna. (1493: Múz. T. a. 1519., Dl. 23,398.) Thwrhyna. (Családnévben, 1496: Dl. 20,315.) Thwhnye. (1498: Dl. 20,687., Podmaniczky-oklvt. I. 319.) Tuchina. (1498: Dl. 20,688., Podmaniczky-oklvt. 322., 324.) Thwhynye. (Családnévben, 1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 91. N. 13., F. 78. N. 34.) Thwhyna. (Családnévben, 1502: Akadémia kézirattára. 1505.) Thwchina. (1503: Múz. T. a.) Thwchyne. (Családnévben, 1504: Teleki-cs. zabláti lvta.) Thwchynya. (1504: Dl. 21,300.) Thohynya. (Családnévben, 1509: Múz. T. a.) Poss. Thwhinye. (1512: Turóci konvent. Prot. vet. f. 20.) Poss. Thwhine. (Családnévben, 1512: U. o. f. 20.) Poss. Thwchyna. (1515: Dl. 22,684.) Thohynya. (Családnévben, 1519: Nyitrai kpt. N. 613.) Poss. Thwkhyna. (1520: Dl. 983., 23,398.) – Oroszlánkő tartozéka, de csak részben, mert bírnak még a Tuhinyei-, Bohunici Halupa-, Sztupnyei Pecsovics-, Pruszkai-, Szádeczky-, Mirosevi- és zálogjogon a Bohunici-családok. – Prédiálisa a Sztupnyei-család volt. – 1498-ban Franyawych Tamás, Thomaskowich György, Wanyek Peho, Nahlecz Miklós, Zwbaczky László és Jakab, Obacz Márton és Kaczny Bálint, majd Franowich Tamás, Thomasskocz Gergely, Wanyek Petho, Nahlyk Miklós, Zubaczky László és Jakab, Obacz Márton és Laazny Bálint itteni jobbágyokat említik. – Tuhinye (Tohány, Tuchiňa) Illavától é(ny).-ra.
Tunesic. Poss. Tuniuk. (1397: Dl. 8424., 9140.) Poss. Thunezycze. (1462: Dl. 15,772.) Poss. Thonosycz. (1467: Dl. 16,566.) Poss. Thunesycz. (1473: Dl. 15,773., 17,368.) Poss. Thwnesycz. (1473: Dl. 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 109., 1488: Nádasdladányi levéltár. I. 34., 1496: Dl. 20,315.) – Kasza vár tartozéka, majd Magyar Balázs adománya folytán a levai egyház bírja. – Tunezsic (Tunyogfalva, Tunežice) Illavától ék.-re.
Turó. Tauricz. (Családnévben, 1386: Chaloupeczky: Kniha Žilinská. 84.) Iudex de Thauricz. (1416: U. o. 89.) Poss. regalis Thwr. (1438; Dl. 13,241.) Poss. seu villa Twr. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora: X.,43., Bécsi áll, lvt.) Poss. Thwr. (1483: Dl. 18,846., Nyitrai képtalan. N 9., 1503: Letopis. XI. 2. 82., 1508: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28, F. A. N. 8., 15., Podmaniczky-oklvt. I. 559., 565., 1520: Esterházy hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 15.) – Sztrecsén vár állandó tartozéka: – Turó, Zsolnától d-re, Háromudvarral egyesített község.
Turna. Villa Tornoua. (1269: Motesiczky-lvt. 1521.) Poss. Tarno. (1396: Nyáry-lvt.) Poss. seu villa Torna. (1439: Teleki: A Hunyadiak kara X. 43.; Bécsi áll. lvt.) Poss. Thwrna. (1469: O. L. Kisebb letétek. 52. cím. 98. sz., 1493: Dl. 19,969.) Thwrna. (Családnévben, 1508 Reviczky-lvt.), – Trencsén tartozéka. – Turna (Tornyos, Trenčianska Turna) Trencsén szomszédságában, tőle d.-re.
Udicsa. Due ville Wdicha. (1321: Anjoukori-okmt. I. 622., Dl. 2047,) Edisa. Hodisa. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. I. 200.) Vdicz. (Családnévben, 1405: Szulyovszky-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 9.) Vdycz: (Családnévben, 1410: Dl. 9677.) Wdyche. (Családnévben, 1418: Ocskay-lvt.) Vdycha. (Családnévben, 1421: Múz. T. a.) Udithe. (Családnévben, 1438: Szunyogh-lvt. más.) Wgychchy. (Családnévben, 1440: Podmaniczky-oklvt. I. 27.) Hwdicze. (Családnévben, 1458: Dl. 15,225., Podmaniczky-oklvt. I. 36.) Wdyche, Zwdiche. (Családnévben, 1466: Dl. 16,403., Podmaniczky-oklvt. I. 61., 1469: Dl. 2456.) Wdyczky. (1470: Dl. 17,016., 1471: Dl. 17,216.) Poss. Naghwdycz. Eghazywdych. (1471: Dl. 17,174., Podmanizky-oklvt. I. 96.) Vdyczky. (Családnévben, 1472: Podmaniczky-oklvt. I. .108.) Wdicz. (Családnévben, 1476: Dl. 17,782.) Wdych. (Családnévben, 1477: Dl. 17,975., Podmaniczky-oklvt. I. 119,) Vdicza. (Családnévben, 1479: Dl. 18,271., Podmaniczkyoklevéltár: I. 133.) Vdych. (Családnévben, 1481: Dl. 18,454., Podmaniczky-oklvt. I. 153.) Wdycha. (1482: Dl. 18,634., Garamszentbenedeki kvt. F. 15. N. 6., Podmaniczky-oklvt. I. 162., 165., 167.) Wdych. (Családnévben, 1483: Dl. 18,807., Podmaniczky-oklvt. I. 170.) Wdyczk. (Családnévben, 1484. Nyitrai kpt. N. 31.) Wdin. (Családnévben, 1486: Dl. 19,049., Podmaniczky-oklvt. I. 188.) Wdycha. (Családnévben, 1492: Dl. 19,905.) Wdycz. (Családnévben, 1492: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 27. F. A. N. 22 et G.) Wdicza. (Családnévben, 1492: Dl. 19,880., Podmaniczky-oklvt. T. 225., 233.) Wdycha. (Családnévben, 1492: Podmaniczky-oklvt. I. 241.) Wdicha. (Családnévben, 1492: U. o. I. 244.) Poss. Wdicze. (1493: Dl. 20,090.) Wdycha. (1494: Dl. 20,214., Podmaniczky-oklvt. I. 252.) Wdycza. (Családnévben, 1496: U. o. I. 279.) Vdych. (Családnévben, 1496: U. o. I. 275.) Vgych. (1497: U. o. T. 304.) Wgych. (Családnévben, 1498: Garamszentbenedeki kvt. F. 47. N. 10.) Wsyche. (Családnévben, 1500: Dl. 20,972., Podmaniczky-oklvt. I. 359.) Wgycz. (Családnévben, 1500: U. o. I. 365.) Poss. Naghwdycz. (1502: Teleki-család zabláti lvta.) Poss. Kyswdycze. (1503: Dl. 21,227., Podmaniczky-oklevéltár. I. 399.) Naghwdycha. (1503: Családnévben, Teleki-cs. zabláti lvta.) Naghwdych. (Családnévben, 1504: U. o.) Vdycz. (Családnévben, 1504: Dl. 22,543., Podmaniczky-oklvt. I. 414.) Poss. Kyswdicze. (1504: Dl. 21,376., Balassa-lvt., Podmaniczky-oklvt. T. 414.) Poss. Naghwdycza. (1505: Dl. 21,396., Podmaniczky-oklvt. I. 452., 1506: Dl. 21,636., Podmaniczky-oklvt. I. 506.) Poss. Vdicza. (1518: Dl. 23,030., 23,125.) – 1321-ben a Hatnai-család kapta adományba, később a talán belőle kiágazott Udiczky-család bírja. A két birtokért később a Szunyogh- és Csatornás-családok perelnek a Nádasdy-, Nagyudicsi-, Podmaniczky- és Marsovszky-családokkal. 1471-ben mindkét birtokot a besztercei várhoz számították, talán csak igény címen, mert nincs rá adat, hogy korábban a várhoz tartoztak volna, Podmaniczky-család jogigénye is későbbi keletű. – 1518-ban Sarkan János, Plathner György, Hoyth Péter, Skala Gáspár, Haymozek János, Serdws Tamás, Podwazky János, Dworzky Miklós, Hodaz János és Dworzky György itteni jobbágyokat említik. – Egyházas- vagy Kisudicsa egyházát már a XIV. század elején említik a pápai tizedjegyzékek. Ma Kis- és Nagyudics (Kis- és Nagyudva, Mala, Velka Udiča) Vágbesztercétől ény.-ra.
Udvarc l. Dvorec.
Ugróc. Villa Vgroug. (1258: Fejér: CD. IV. 2. 446:, Szinyei Merse-lvt.) Poss. Wgrog. (1295: Zay-lvt. Litt. I. F. N. 1., ÁUO. XII. 555.) Plebanus de Hengrat. Hongrot. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 200.) Plebanus de Wgrod. (1467: Dl. 16,426., Podmaniczky-oklevéltár. I. 65.) Poss. Wgrod. (1481: Motesiczky-lvt.) Poss. Wgrogh. (1483: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 6., Litt. L. F. 1. N. 1.) Wgrod. (1485 Podmaniczky-oklvt. I. 182.) Poss. Wgrogh. (1492: U. o. I. 237.). Iudex de Wgrod. (1496: U. o. 271.) Poss. Vgrod. (1506: Garamszentbenedeki kvt. Prot. A. f. 36.) Poss. Wgroch. (1506: Zay-lvt. Litt. I. F. L. N. 11. más., Podmaniczky-oklvt. I. 486.) Poss. Wgrod. (1525 Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 83., F. 32. N. 38.) Wgroch. (1325: Garamszentbenedeki kvt. F. 6. N. 74., F. 53. N. 17–18.) Poss. Wgrod. (1526: Szepesi kpt. Prot. II. f. 44.) – Ugróc vár tartozéka. – Egyházát már a XIV. század elején említik a pápai tizedjegyzékek. Ekkor Jakab, 1466-ban Balázs volt a plébánosa. Templomának patrociniuma a Szentlélek volt, és benne Mária-oltár is volt, mely 1525-ben ajándékként egy nastici birtokrészt kapott. – 1485-ben Skrebowycz Tamás, Bartholowycz Simon, Hwla Pál, Dwersky Bertalan, Suethon Miklós, Hankowycz Balázs, Swythke Lőrinc, Kwsina Kozma, Hankowycz Márton, Remetha Péter és Myklawskowycz Márton nevű itteni jobbágyokat említik, 1496-ban pedig Hwla Pát bírót. – Zay-Ugróc a báni medencében, a vármegye délkeleti részén.
Ugric. Poss. Vgritz. (1500: Dl. 20,768., Podmaniczky-oklvt. I. 364.) – A Podmaniczky-család birtoka, mely miatt perben áll a Szulyói-családdal. – A besztercei váruradalom és Szulyó között terült el.
Ugrovica. Poss. Uhrowicha. (1389: Mednyánszky-lvt. 1391.) Ugróc vár tartozéka. – Lutto és Prusz között sorolják fel, tehát e vidéken keresendő hajdani fekvése.
Újfalu. a) Poss. Wyfalw. (1419: Rakovszky-kvtár.) Villa Wyfalw. (1477: Dl. 17,902., 17,904.) Villa Wyfalu. (1479: Dl. 18,150.) Poss. Vyfalw. (1500: Mednyánszky-lvt., Garamszentbenedeki kvt. F. 125. N. 16.) Poss. Wyfalw (1522: Lev. Közl. 1937. 237.) – Bolondóc vár tartozéka, 1522-től egy részét zálog címen Sárkány Ambrus országbíró bírja. – 1500-ban Magyar Balázs itteni jobbágyot említik. – Vágújfalu, Ves Nóvá nad Váhom, Beckótól d.-re.
Újfalu. b) Poss. Wyfalu inter terminos metales possessionis Dulo. (1388: Szulyovszky-lvt.) Poss. Wyfalu. (1392: U. o., 1396: U. o. 1407: Múz. T. a.) Poss. Wyfalw. (1417: Szulyovszky-lvt.) Poss. Wyfalu. (1416: U. o.) Poss. Wyfalw. (1417: U. o.) Poss. Wyfalu. (1436: U. o., 1475: Dl. 983., 25,214., Nyitrai kpt. N. 378.) Poss. Wyfalw. (1480: Dl. 18,359.) Poss. Wyfalu. (1484: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 14.) Poss. Wyfalw. (1493: Múz. T. a., Dl. 23,398., 1494: Szulyovszky-lvt., 1498: Dl. 20,687., 20,688., Podmaniczky-oklvt. I. 318.) Poss. Wyffalw. (1498: Podmaniczky-oklvt. I. 323.) Poss. Wyfalw. (1500: Simonyi-lvt. 247. sz., 1504: Teleki-cs. zabláti levéltára., Szulyovszky-lvt., 1506: U. o., 1510: U. o.) Poss. Wyffalw. 1511: U. o.) Poss. Wyfalw. (1519: U. o., 1520: Dl. 983., 23,398., Szulyovszky-lvt.) – Birtokosai a Dulói-, Egresdy-, később a Kamenicsáni-, Bessenyei Sár-, Tuhinyei-, Zamaróczy-, Szlopnai- és Tordameczy-családok. – 1498-ban Pyskowech Benedek, Myke, Gergely és Benedek nevű itteni jobbágyokat említik. – Dulóújfalu, Duló faluval egyesített község, Kaszától északnyugatra.
Újfalu. c) Villa Wyfalwa. (1297: Fejér: CD. VI. 2. 99., Dl. 1461.) Poss. Újfalu. (1326: Múz. középkori másolatok. 1411. Ebben több oklevél van átírva, mely mindenütt magyar vagy latin néven nevezi a birtokot.) Villa Wyfolw. (1328: Dl. 1461., 25,031., Fejér: CD. VIII. 3. 288.) Poss. Vyffalu. (1381: Dl. 99., 6812., 6849.) Poss. Wyfalu. (1421: Fejér: CD. X. 6. 432.) Poss. Wyfalw. (1422: Múz. T. a.) Wyfalu. (Családnévben, 1423: U. o.) Poss. Wyfalw. (1424: U. o., 1455: U. o.) Poss. Nova Villa. (1456: U. o.) Poss. Wyfalw. (1475: Dl. 983., 25,214., 16,484., Nyitrai kpt. N. 378.) Wyfalw. (Családnévben, 1478: Garamszentbenedeki kvt. F. 53. N. 39.) Poss. Wyfalu. (1484: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 14., Dl. 18,867., 1492: Nyitrai káptalan. ZZ. 148., 1494: Akadémia kézirattára., 1498: Dl. 24,997., 1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 4. N. 32., Simonyi-lvt. 247. sz., 1508: Dl. 21,822., Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 38.) Wyffahlw. (Családnévben, 1511: Múz. T. a.) Poss. Wyfalw. (1523: Lev. Közl. 1937. 239.) – Birtokosa kezdetben a szkalkai apátság volt, azután a király kezére kerül, aki elcseréli a Pégi- vagy Pechy-családdal, mely később az Újfalusi nevet veszi fel. Birtokosai később nagyon elszaporodtak, bírtak még a Hodászy- vagy Bobrovniki-, a Zamaróczy-, Zamárdi Ábránffy-, Szlopnai-, Szimikraszt-, Patvar-, Bubla-és Zavoczky-családok. – Szkalaújfalu (Nemesújfalu, Ves Skalská Nova) Trencséntől é(ny).-ra.
Urbánfalva. Urbanow. (Családnévben, 1406: Múz. középkori másolatok.) Vrbanow. (Családnévben, 1458: Dl. 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 36.) Wrbanow. (Családnévben, Nyitrai kpt. N. 139., 528.) Orbanowcz. (Családnévben, 1466: Podmaniczky-oklvt. I. 58.) Wrbanow. (Családnévben, 1476: Dl. 17,782.) Vrbanow. (Családnévben, 1479: Podmaniczky-oklvt. I. 134.) Vrbano. (Családnévben, 1481: Dl. 18,454., Podmaniczky-oklvt. I. 153.) Wrbano. (Családnévben, 1483: Dl. 18,807.) Wrbanow. (Családnévben, 1485: Dl. 19,049., Podmaniczky-oklvt. I. 188., 1489: Dl. 19,519., Podmaniczky-oklvt. I. 241.) Vrbanow. (Családnévben, 1492: Dl. 19,923.) Vrbanocz. (Családnévben, 1494: Podmaniczky-oklvt. I. 248.) Poss. Urbano. (1498: Múz. középkori másolatok.) Wrbanowcz. (Családnévben, 1504: Podmaniczky-oklvt. I. 412.) Urbanfalwa. (Családnévben, 1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Vrbanfalwa. (Családnévben, 1504: Dl. 22,543., Podmaniczky-oklvt. I. 414.) Vrbanffalwa. (Családnévben, 1505: Dl. 21,396., Podmaniczky-oklvt. I. 454.) Orbanffalwa. (Családnévben, 1506: Dl. 21,696., Podmaniczky-oklvt. I. 506.) Vrbanowcz. (Családnévben, 1514: Esterházy-hitbizományi lvt. Rep. 28. F. C. N. 187., Rep. 94. F. 1. N. 6.) Urbanow. (Családnévben, 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 48., F. 94. N. 34.) Vrbanow. (Családnévben, 1516: U. o. F. 127. N. 9.) Urbanow. (Családnévben, 1519: Múz. középkori másolatok.) Wrbanfalwa. (Családnévben, 1525: Dl. 24,068., 24,070.) Wrbano. (Családnévben, 1525: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 52., F. 26. N. 19.) Wrbanow. (Családnévben, 1526: U. o. F. 2. N. 80.) – Egyedüli ismert birtokosa az Urbánfalvi-család. – Ma Marsófalvával egyesült községet alkot, Vágbesztercétől é(k).-re.
Vadicsó. A falu területét Lajos király 1359-ben mint névtelen és csak határjelekkel körülírt erdőt adományozta el a Rudinai-esaládnak. (Esterházy-hitb. lvt. Rep. 29. F. C. N. 171.) Silva Waditzow. (1385: Fejér: CD. X. 1. 205:, Nedeczky-lvt. 1412.) Villula Vadychov. (1419: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 171.) Villa Vadycho. (1494: Tört. Tár. 1897. 514.) Poss. Felsowadiczow. (1504: Múz. T. a.) Poss. Felsewadichow. Felsewadycho. (1505: U. o.) Poss. Felsewwadichow. (1504: Justh-lvt.) Poss. Wachichow. (1504: U. o.) Poss. Also Wadycho. (1515: Garamszentbenedeki kvt. F. 36. N. 54.) Poss. Felso Vadichow. (1508: Szunyogh-lvt.) Poss. Felsewwadychow. (1509: Turóci kvt. Prot. Vet. f. 11.) Poss. Felsewadyczow. (1510: U. o. Prot. vet. f. 13.) Poss. Naghwadyczow. (1516: U. o. Prot. vet. f. 23.) Poss. Felseo Wadyczow. (1519: Múz. középkori másolatok.) Poss. Felsew Wadychow. (1520: U. o.) – Birtokosai a Rudinai-, Nedeczky-, Vásonfalvi- vagy Mojsfalvi-, Záborszky-, Nagycsepcsényi-, Kamicsáci Horváth-, Kolonics-, Plavnai- vagy Bojnicsics Horváth-családok. Bírt a Justh-család is zálogjogon. – Igényt tartott rá a Hatnai- és Szunyogh-család is, de birtoklásukra nincs adatunk. – 1505-ben a Kamicsáci Horváth-családnak Kopychko György nevű jobbágyát említik. – Határjelei 1359-ben: Rodolya folyó, Bohardus háza, Lempnicha torkolata a Rodolyába. – Alsó- és Felsővadicsó (Alsó- és Felsővadas, Dolni, Horni Vadičov) Kiszucaújhelytől dk.-re.
Vajanóc. Pred. Wayanocz. (1431: Motesiczky-lvt.) – A Majthényi-család ősi birtoka. – A többi Majthényi-birtokok szomszédságában, Motesic körül fekhetett.
Vapenalucska. Poss. seu villa Wapenaluchka. (1439: Teleki A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Lwczka. (1469: Justh-lvt.) – Óvár tartozéka. – A felsorolás szerint a mai Nezbudlucskának (Óváralja, Nezbudská Lúčká) felel meg, Zsolnától dk.-re.
Váralya. a) Poss. Waralya. (1469: Dl. 16,484., Podmaniczky-oklevéltár. I. 84.) – Hricsó vár tartozéka. – Ricsóváralja, Hričovske Podhradie, Biccsétől k-re.
Váralya. b) Poss. seu villa Waralya. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) – Szucsa vár tartozéka. – Eltűnt, mint neve mutatja a vár szomszédságában, Trencséntől ény.-ra terült el. Váralya l. még Podhrágy.
Vásárfalva l. Mojsfalva.
Vásonfalva l. Mojsfalva.
Vaszka. a) Poss. Wyschen circa possessionem Kemencze cruciferorum domus sancti regis Stephani de Strigonio. (1324: Simonyi-levéltár. 9. sz., rosszul: Fejér: CD. VIII. 6. 77.) Poss. Wezka. (1475 Dl. 983., 25,214., Nyitrai kpt. N. 378.) Poss. Veszka aliter Kiss Szlavnica. (1379: Múz. középkori másolatok.) Poss. Wezka. (1475: Dl. 983., 25,214., Nyitrai kpt. N. 378., 1493: Múz. T. a. 1519., Dl. 23,398.) Poss. Kyszlawnicza alias Wazka. (1504: Múz. T. a., Nyitrai káptalan. Prot. extraser. I. 22., 1505: Múz. T. a.) Poss. Kysslawnycz alio nomine Wazka. (1506: O. L. Ernst-gyüjt., Múz. T. a.) Wazka alio nomine Kyszlaynycza. (1520: Lev. Közl. 1937: 234.) – Birtokosai a Horenici-, Kisszlavnicai-, Moszcici-, Rakolupi-, Nagydubnicai-, Rozson-, Prileszky-, Szlopnai- és Zamaróczy-családok. – Ma Szlavnicával egyesített község, Illavától ny.-ra.
Vaszka. b) Poss. Wazka. (1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96.) Waska. (Családnévben, 1479: Dl. 18,271., Podmaniczky-oklvt. I. 134.) Wazka. (Családnévben, 1492: Dl. 19,923., Podmaniczky-oklvt. 1. 242.) Poss. Wezka. (1497: Dl. 20,539.) Poss. Znopkowazka. (1501 Dl. 21,044., 21,076.) Waazzka. (Családnévben, 1525: Dl. 24,068.) A besztercei vár tartozéka. – A Sznopkó-család bírta prédiális joggal. A birtokon soltészjoggal bírt a Pupák-család is. – Ma Kardosvaszka, Kardošova Vieska, Vágbesztercétől dk.-re. V. ö. Lednice.
Velesic. Welchycz. (Családnévben, 1345: Rakovszky-kvtár.) Poss. Welczycz. (1378: Dl. 6538.) Poss. Welczecz. (1380: Akadémia kézirattára.) Nobiles de Welchycz. (1383: U. o.) Velchycz. (Családnévben, 1383: U. o.) Welchych. (Családnévben, 1394: Rudnay-lvt., 1403: Dl. 8880.) Poss. Wilczicz. (1409: Rudnay-lvt.) Welczicz. (Családnévben, 1410: Dl. 9694.) Vylchych. (Családnévben, 1411: Akadémia kézirattára.) Welchech. (Családnévben, 1412: Múz. T. a.) Wlczych. (Családnévben, 1422: U. o.) Poss. Vilczicz. (1425: Dl. 11,741.) Vilczicz. (Családnévben, 1428: Múz. T. a. 1465.) Poss. Velyhicz. (1429: U. o.) Portus in Welchez. (1430: Dl. 12,247., Tóth Szabó Pál: A cseh-huszita mozgalmak története Magyarországon. 358.) Wylchycz. (Családnévben, 1435: Dl. 12,688.) Vilczicz. (1437: Dl. 13,135.) Welchycz. (Családnévben, 1458: Múz. T. a.) Welczicz. (Családnévben, 1461: Nádasdladányi lvt. I. 24.) Welchycz. (Családnévben, 1462: Nyitrai kpt. N. 139., 528.) Velychich. (Családnévben, 1465: Múz. T. a.) Wichichky. (!) (Családnévben, 1467: Nyitrai kpt. N. 764.) Welceh. (Családnévben, 1467: U. o.) Welchycz. (Családnévben, 1470: Dl. 17,066.) Vylchycz. (Családnévben, 1470: Nyitrai kpt. N. 1.) Wlczycz. (Családnévben, 1473: Akadémia kézirattára.) Vilczicz. (Családnévben, 1475: Nyitrai kpt. N. 378., Dl. 983.) Welchycz. (Családnévben, 1475: Múz. T. a.) Wylczycz. (Családnévben, 1481: Múz. T. a.) Vylchyz. (Családnévben, 1481: Nyitrai kpt. N. 256.) Vilcicz. (Családnévben, 1482: U. o. N. 11.) Wylczycz. (Családnévben, 1482: Múz. T. a.) Poss. Welchycz. (1484: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 12.) Poss. Wylchycz. (1484: U. o.) Poss. Wylczych. (1484: U. o.) Wilczicz. (Családnévben, 1486: Simonyi-lvt. 226. sz.) Wyczycz. (!) (Családnévben, 1493: Dl. 19,969.) Wylchych. (Családnévben, 1496: Nyitrai kpt. F. 2.) Wylchycz. (Családnévben, 1496: U. o., O. 13., Akadémia kézirattára., 1497: Akadémia kézirattára.) Poss. Wylchych. (1497: O. L. Post adv. F. 26. N. 27., Nyitrai kpt. N. 351.) Wylchych. (Családnévben, 1499: Múz. T. a.) Wlchycz. (Családnévben, 1499: Múz. T. a. 1500., Nyitrai kpt. N. 938., Múz. T. a.) Wlchych. (Családnévben, 1499: Múz. T. a., 1500: U. o.) Wylchycz. (Családnévben, 1500: Dl. 20,913., 1502: Nyitrai kpt. B. 17.) Wylchich. (Családnévben, 1502: Rudnay-lvt.) Poss. Wilczicz: (1503: U. o.) Wlchycz. (1506: Múz. T. a.) Wylchycz. (Családnévben, 1508: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 39., 1509: Turóci kvt. Prot. vet. f. 1.) Poss. Vylczycz. (1513: Turóci kvt. Prot. vet. f. 21., Múz. középkori másolatok.) Poss. Wylczycz. (1513: Rudnay-lvt.) Poss. Welchicz. (1513: U. o.) Poss. Wylchycz. (1513: O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Poss. Wylczycz. (1513: U. o.) Poss. Welchycz. (1520: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 183.) Poss. Wylchycz. (1523: Rudnay-lvt.) Poss. Welchycz. (1524: Turóci kvt. Prot. vet. f. 85., 1525: Garamszentbenedeki kvt. F. 5. N. 3.) Poss. Wilczicz. (1525: O. L. Post adv. F. 26. N. 27.)–A Velcsiczky-, Velcsici Vidriloj-, Ádámfalvi-, Ádámfalvi Zlamka- és Turóczy-családok birtoka. – 1497-ben a Wawrynkbwsky és Matihow nevű kúriákat említik. – Velcsic (Velcsic, Velčice) Trencséntől dny.-ra.
Velikelucsky l. Luki.
Velkna l. Paplehota.
Verbka. Vorbka. (Családnévben, 1366: Fejér: CD. IX. 7. 253.) Wrbka. (Családnévben, 1419: Rakovszky-kvtár. Dl. 10,815.) Verbka. (1423: Dl. 11,346., 11,359) Wrbka. (Családnévben, 1437: Dl. 13,135., 1489: Dl. 19,519.) – Azonos Hanzlikfalvával. L. még ott.
Verchtepla. Poss. Toppla. (1430: Szulyovszky-lvt.) Poss. Tepla. (1431: Dl. 12,388.) Poss. Werchtepla. (1440: Dl. 13,568., 13,571., Podmaniczky-oklvt. I. 24., 27.) Poss. Werthepla. (1451: Dl. 14,77., Podmaniczky-oklvt. I. 30.) Poss. Tfelsewteppla. (1458: Dl. 15,221, 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 32.) Poss. Felsewteppla. (1458: Podmaniczky-oklvt. I. 34., 36.) Poss. Werthepla. (1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96.) Poss. Wrthepla. (1482: Dl. 24,571., Podmaniczky-oklvt. I. 160.) Poss. Wrchtepla. (1495: Dl. 20,305., Podmaniczky-oklvt. I. 258.) Poss. Werkthepla. (1496: Dl. 20,393., Podmaniczky-oklvt. I. 272.) Poss. Tepla. (1500: Dl., 20,768., Podmaniczky-oklvt. I. 364.) – A Lucskay-, Klobusiczky-, Podmaniczky-családok birtoka. A Podmaniczkyak révén Beszterce vár tartozékát alkotja. A Szalóky-család bírta egyideig, amely jogigényét a Szulyói-családra ruházta, mely később hosszas pereket folytatott a Podmaniczkyakkal a birtokért. – Vrchtepla (Felsőhéve, Vrchteplá) Vágbesztercétől k(é).-re.
Vereskő. Poss. seu villa Wereskew. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt., 1470: Dl. 983., 25,241., Nyitrai kpt. N. 787., 1475: Dl. 983., 25,241., Nyitrai kpt. N. 378., 1493: Múz. T. a., Dl. 23,398.) Poss. Cherwenykamen. (1484: Dl. 18,867.) Poss. Czerweny kamen. (1485: Dl. 19,057.) Wereskee. (Családnévben, 1490: Teleki-család zabláti lvta.) Poss. Wereskew. (1493: Múz. T. a., Dl. 23,398.) Wereskew. (1498: Dl. 20,687., 20, 688., Podmaniczky-oklevéltár. I. 319., 324.) Poss. Cerwenkamen. (1503: Múz. T. a.) Poss. Wereskew. (1520: Dl. 983., 23,398.) – Oroszlánkő állandó tartozéka. – 1498-ban Bwgias András, Morawrech Máté, Jaych Woythek, Gergely, Gál és Simon, majd Buoxyacz András, Morawczik Máté, Zaych Wythek, György, Gál és Simon itteni jobbágyokat említik. – Vöröskő, Červeny Kamen, Puchótól dny.-ra.
Vertizsér. Poss. Wertesel. (1388: Múz. T. a. Fejér: CD. X. 8. 255.) Poss. seu villa Wertosel. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Verchiser. (1458: Dl. 15,221., Podmaniczky-oklvt. I. 32., 36.) Poss. Verthyser. (1458: Dl. 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 34.) Poss. Wertyzer. (1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt. I. 96.) Poss. Wrteser. (1513: Dl. 22,022.) Poss. Wertyser. (1516: Dl. 24,353.) Poss. Wertheser. (1516: Dl. 22,827.) Poss. Wertiser. – (1516: Dl. 22,803.) Poss. Wertheser. (1517: Dl. 22,938., Garaszentbenedeki kvt. Prot. I. f. 14.) – A Zamaróczy-család kezén volt, majd Vágbeszterce állandó tartozéka. Bírt még benne a Felsőklobusici Korhán-család, melynek kihalása után birtokrészeit a Zápolyai-család kapta, amellyel a birtokrészekért a Podmaniczky-család hosszas pereket folytatott. – Vertizsér, Farkasd (Kisfarkasd, Vrtižer) Vágbesztercétől é.-ra.
Veszeló. (1224: Fejér: CD. VIII. 3. 288. Smilauer: Vodopis 70.) hibás olvasás Újfalu helyett. L. ott.
Vesszka. a) Wezka. (Családnévben, 1388: Rákóczi-Aspremont-levéltár. Capsa 115. F. 3. N. 58.) Poss. Wazka. (1504: Dl. 24,621., 21,262., Podmaniczky-oklvt. I. 405., 408., 1507: Podmaniczky-oklvt. I. 513.) Poss. Wezka. (1518: Dl. 23,057.) Poss. Vezka. (1520: Dl. 983., 23,398.) – Lednice vár tartozéka. – Bírt benne a Nádasdi Sárközy-család is egy kúriát, melyet eladott Sárkány Ambrus országbírónak. – Veszka ma Bezdedóval egyesített községet alkot Bezdédfalva, Vieska-Bezdedov néven, Puchótól ény.-ra.
Veszka. b) Poss. Wiezka. (1396: Nyáry-lvt.) – Birtokos családai ismeretlenek. – Veszka (Beckókisfalu, Vieska Beckovská) Beckótól d.-re. A Beckó tartozékai között szereplő Kisfaluval való azonosságára, amire a hivatalos magyar név utal, semmi adatunk nincs.
Veszka. c) Poss. Bazaradfalwa alio nomine Veyzka. (1396: Múz. T. a.) Poss. Vezka aliter Bozaradfalwa. (1396: Motesiczky-lvt.) Poss. Vezka alio nomine Bozardfalwa. (1397: U. o.) Pred. Wezka. (1522: Lev. Közl. 1937. 237.) – A Veszkai- máskép Bazaradfalvi-család birtoka, melyet megvesznek tőlük a Mittai- és Egresdy-családok. Később bírnak még a Kaffka- és Rozson-családok is. – Elpusztult helység, Középmittával volt közvetlenül szomszédos.
Vetiszló. Villa Wetislou. (1243: ÁUO. VII. 135.) Villa Wecislou. (1243: Fejér: CD. IV. 1. 295.) Villa Wetislou. (1272: ÁUO. XII. 52.) Villa Wecislou. (1272: Fejér: CD. V. 1. 203.) – Nemes trencséni várjobbágyok lakták. – Eltűnt, vagy más név alatt ismeretes. A rávonatkozó oklevelek a Mednyánszky-levéltárban maradtak fenn, így valószínű, hogy a bolondóci váruradalom területén keresendő.
Vicsap. a) Terra Wychap. (1243: Dl. 257., ÁUO. VII. 133.) Terra Wycap. (1246: Múz. T. a., ÁUO. VII. 228.) Poss. seu villa Wychapy. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Wychap. (1470: Dl. 983., Nyitrai kpt. N. 787., 1475: Dl. 983., 25,241.; Nyitrai kpt. N. 378.) Wyczap. (Családnévben, 1480: Teleki-család zabláti lvta.) Poss. Wychap. (1484: Dl. 18,867., 1492: Podmaniczky-oklvt. I. 240.) Poss. Wychap. (1493: Dl. 23,398., Múz. T. a. 1519.) Wychap. (Családnévben, 1494: Podmaniczky-oklvt. I. 253., 283.) Wycap. (Családnévben, 1498: Dl. 20,687., Podmaniczky-oklvt. I. 318.) Wicepa. (Családnévben, 1498: Dl. 20,688., Podmaniczky-oklvt. I. 323.) Wicap. (Családnévben, 1498: Dl. 20 688., Podmaniczky-oklvt. I. 324.) Wychap. (Családnévben, 1504: Teleki-család zabláti lvta.) Poss. Wychap. (1520: Dl. 983., 23,398.) – Trencséni nemes várjobbágyok bírták, majd Miklós fia, Becend kapta adományba, később Oroszlánkő vár tartozéka. – 1498-ban Opawach Benedek és fia Jakab, Czelzky Mátyás, Bereczkwith Simon itteni jobbágyokat említik. – Határjelei 1243-ban: Wag folyó, Puruska mocsár, Morvaország határa, Tuhyne víz. – Amint a határjelek mutatják, Pruszka és Tuhinye között terült el.
Vicsap. b) Poss. Wychapi. (1389: Mednyánszky-lvt. 1391.) – Ugróc vár tartozéka. – Eltűnt birtok, minthogy más szintén elpusztult birtokok között sorolják fel, fekvése nem határozható meg közelebbről.
Viderna. Poss. Wydrna. (1475: Dl. 17,715.) Poss. Wyderna. (1515: Dl. 22,694.) – Lednice vár tartozéka. – Viderna (Vidornya, Vydrná) Puchótól ény.-ra.
Viezd. Terra Vyezd. (1244: Dl. 1461., 25,131., Fejér: CD. III. 1. 448.) Poss. Veyzk. (1297: Fejér: CD. VI. 2. 98.) Poss. Wyezd. (1328: Dl. 1461., 25,031., Fejér: CD. VIII. 3. 288.) Villa Vgesd. (1508: Dl. 21,890.) – A nyitrai püspökség, majd a szkalkai bencés apátság birtoka. – 1508-ban 8 jobbágya volt. – Határjelei, melyeket Fejér tévesen más évek alatt közöl, 1328-ban: Waag folyó, zylfa, Mortonpotoka, Kelemenhohna domb, Brethokuta forrás, Rakatyamachar hely. – Ujezdó (Vágutas, Újezd) Trencséntől é.-ra.
Vilkje. Poss. Wilchye. Wylchye. (1462: Dl. 15,772.) – Kasza vár tartozéka. – Eltűnt birtok, Pruzsina mellett sorolják a tartozékok között.
Vilknó l. Paplehota néven.
Vischen l. Viszocsány.
Visnyó. a) Poss. Wysnew. (1393: Dl. 7848., 1395: 8078.) Poss. Wyssnowa. (1438: Dl. 13,241.) Poss. seu villa Felfalu. (1439: Teleki A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Wysnyewe. (1474: Múz. T. a. 1476., Nyitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605.) Poss. Wysnyo. (1496: Dl. 20,315.) – Lietava, majd Sztrecsén, később ismét Lietava tartozéka. – Visnyó (Felsővisnyó, Visňové) Zsolnától dk.-re.
Visnyó. b) Terra Wisnio. (1269: Motesiczky-lvt. 1521.) Terra Wysnew (1329: Anjoukori-okmt. II. 394.) – Birtokosa Renold, Jakab trencséni comes katonája, majd a Pogány-család. – Határjelei 1269-ben: Suinicza patak, castrum Pepard. – A határjelek között felsorolt falvak szerint Turna, Mittic és Trencsénpüspöki között, tehát Szoblaho területén feküdt.
Viszocsány. Villa Vyssian. (1232: HO. VII. 21.) Wisschen. (1337: Motesiczky-lvt.) Poss. Wyschen. (1345: Brogyáni-lvt.) Poss. Wyssen. (1349: Kapy-lvt. Litt. W. F. II. N. 2.) Wyschan. (Családnévben, 1349: Brogyáni-lvt.) Poss. Wiscen. (1352: Teleki-család zabláti lvta.) Poss. Wysochan. (1404: Brogyáni-lvt.) Villa Wyssaczan. (1405: U. o.) Poss. Wystyen. (1407: U. o.) Poss. Wyschen. (1407: Múz. T. a.) Wysschen. (Családnévben, 1418: Brogyáni-lvt) Wyschan. (Családnévben, 1418: U. o.) Wyssczen. (Családnévben, 1418: Akadémia kézirattára.) Wyschen. (Családnévben, 1418: Brogyáni-lvt.) Wystyen. (Családnévben, 1422: U. o.) Poss. Wysozan. (1444: U. o.) Wyzochan. (Családnévben, 1455: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 5a.) . Wyzuchano. (Családnévben, 1474: Múz. T. a.) Wysschan. (Családnévben, 1484: U. o.) Wyzochan. (Családnévben, 1485: Podmaniczky-oklvt. I. 183.) Visoczan. (Családnévben, 1486: Simonyi-lvt. 226. sz., 1489: Ocskay-lvt.) Wyschen. (Családnévben, 1489: Dl. 19,519.) Wyzowcheny. (1494: Zay-lvt. Litt. I. F, f. N. 7.) Wysochan. (Családnévben, 1494: Nyitrai kpt. N. 906., 1495: Garamszentbenedeki kvt. F. 4. N. 10.) Wyssochen. (Családnévben, 1496: Zay-lvt. Litt. I. F. 1.. N. 9., Podmaniczky-oklvt. I. 271.) Wyzzozan. (1496: Brogyáni-lvt.) Wysoczan. (Családnévben, 1499: Dl. 20,876., Podmaniczky-oklvt. 339.) Poss. Wyssechan. (1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 20. N. 23) Poss. Wyzochan. (1500: U. o.) Wyzochan. (Családnévben, 1500: Zay-lvt. Litt. I. F. 11. N. 2., Podmaniczky-oklvt. I. 352.) Poss. Wyzochan. (Családnévben, 1500: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 21.) Wysoczan. (Családnévben, 1501: Dl. 21050., Podmaniczky-oklvt. I. 378.) Poss. Wyzochan. (1504: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 35., 1507: Garamszentbenedeki kvt. Prot. A. f. 195.) Wyzochan. (Családnévben, 1507: U. o. F. 20. N. 45.) Wizechen. (1510: U. o. F. 35. N. 8.) Wysochan. (Családnévben, 1516: U. o. F. 59. N. 15.) Poss. Vyzochan. (1517: U. o. F. 59. N. 4.) Poss. Wyssochan. (1517: U. o. F. 16. N. 21.) Poss. Wyzochan. (1519: U. o. F. 48. N. 14.) Wyzochan. (Családnévben, 1520: Zay-levéltár. Litt. I. F. 2. N. 3.) Wyzychan. (Családnévben, 1520: U. o.) Wyzwchan. (Családnévben, 1521: Garamszentbenedeki kvt. F. 20. N. 2.) Wyzochan. (Családnévben, 1524: Nyitrai kpt. Dd. 2.) – Legrégibb birtokosai a várjobbágy eredetű Viszocsányi- és a Nozdroviczky-családok, újabbak a budai káptalan és zálogjogon a Dezséri Siprákcsalád. – Viszocsány, Vysočany, Bántól dk.-re.
Viszolaj. Poss. Wizolay. (1327: Nádasdladányi-lvt. I. 7.) Visspola. Vissola. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 199.) Poss. Wyzzalay. (1369: Dl. 5762.) Vyzala. (Családnévben, 1375: Szulyovszky-lvt.) Wyzola. (Családnévben, 1379: Nádasdladányi lvt. I. 8.) Wyzala. (Családnévben, 1393: Ocskay-lvt.) Poss. Wyzola. (1396: U. o.) Vizala. (Családnévben, 1397-: U. o.) Poss. Vyzzlalay. (1402: U. o.) Wizola. (Családnévben, 1408: Dl. 9369.) Nobiles de Wyzola. (1408: Dl. 9416.) Wyzolay. (Családnévben, 1409: Ocskay-lvt.) Poss. Wyssolagye. (1420: U. o.) Wyzola. (Családnévben, 1421: Múz, T. a.) Poss. Vyssola. (1429: Ocskay-lvt.) Visolay. (Családnévben, 1441 Dl. 13,626.) Wyzola. (Családnévben, 1453: Szulyovszky-lvt.) Wyzoban. (Családnévben, 1458: Podmaniczky-oklvt. I. 35.) Vyzowla. (Családnévben, 1458: Dl. 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 37.) Wyzola. (Családnévben, 1466: Ocskay-lvt.) Wyzalay. (1462: Nyitrai kpt. N. 139., 528.) Wyzolay. (Családnévben, 1471: Dl. 17,130.) Wyzla. (Családnévben, 1472: Dl. 17,286., Podmaniczky-oklvt. I. 106–107.) Wyzelay. (Családnévben, 1473: Dl. 17,418., 17,368., 15,773.; Podmaniczky-oklvt. I. 110.) Wyzlay. (Családnévben, 1464: Múz. T. a. 1476.) Wyzzalay. (Családnévben, 1474: Nyitrai kpt. N. 492.) Wizalai. (Családnévben, 1474: U. o.) Wyzolay. (Gsaládnévben, 1475: Dl. 17,715.) Wyzolay. (Családnévben, 1483: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 10.) Poss. Viszolaj. (1487: Balassa-lvt. más.) Vyzzolya. (Családnévben, 1488: Podmaniczky-oklvt. I. 194.) Poss. Wysolay. (1493: Múz. T. a. 1519., Dl. 23,398.) Poss. Wyzlay. (1495: Dl. 20,329.) Poss. Wyzolay. (1507: Balassa-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 533., 1519: Balassa-lvt.) Poss. Wysolay. (1520: Dl. 983., 23,398.) – Birtokosai a Viszolaji-, Szlopnai-, Szunyogh-, Podmaniczky- és Rozvágyi-, továbbá zálog címen a Leszkóczy-családok. – Egyházát, illetve papját, Pétert, már a pápai tizedjegyzékek említik. – Viszolaj és Szverepec határjelei 1327-ben: Gemwlchen bokor, Pascohe, Prokpataka, Nyrfa és Bykfa, Bodhalkwy kő, Martunpataka, vallis, que venit de Skalycha versus Zwchyzka, 1369-ben pedig Wlachkouch hegy, Galganya bokor, Mezde, Veresharahst. – Viszolaj, Visolaje, Illavától távolabb ék.-re.
Vosznica l. Hvosznica.
Vranye. Poss. Vranye. (1438: Szunyogh-lvt.) Poss. Wranye. Uranye. (1438: Fejér: CD. XI. 170. Esterházy-hitb. lvt. Rep. 94. F. 1. N. 3.) Poss. Wranye. (1496: Garamszentbenedeki kvt. F. 19. N. 49., 1499: U. o. F. 101. N. 24.) Poss. Vranye. (1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D., 1507: Balassa-lvt., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et F., Szunyogh-lvt.) Poss. Vrane. (1508: Balassa-lvt.) Poss. Wranye. (1511: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et C.) – Budetin állandó tartozéka. – Vranye (Varjad, Vranie) Kiszucaújhelytől d.-re.
Zablát. Zabrath. (Családnévben, 1366: Múz. T. a., Fejér CD. IX. 7. 253.) Poss. Zablath. (1372: Múz. középkori másolatok. 1411., 1382: Szulyovszky-lvt.) Zablath. (Családnévben, 1391: Múz. középkori másolatok. 1411., 1387: Múz. T. a.) Zablaath. (Családnévben, 1404: Rakovszky-kvtár.) Poss. Zablath. (1421: Fejér CD. X. 6. 432., 1422: Múz. T. a.) Zablath. (Családnévben, 1423: Múz. T. a., 1429: U. o. 1465., 1435: Dl. 12,688., 1459: Dl. 15,362.) Poss. Zablathv. (1471: Dl. 17,219., Nyitrai kpt. B. 189.) Poss. Zablathya. (1475: Dl. 983., 25241., Nyitrai kpt. N. 378.) Poss. Zablath. (1484: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 13.) Poss. Zablathye. (1484: Dl. 18,867., 1489: Nyitrai kpt. L. 3.) Poss. Zablathy. (1493: Múz. T. a. 1519., Dl. 23,398.) Poss. Zablath. (1497: Akadémia kézirattára.) Poss. Zablathy. (1500: Simonyi-lvt. 247. sz.) Zalath. (Családnévben, 1501: Podmaniczky-oklvt. I. 371., 377.) Poss. Zablathye. (1502: Akadémia kézirattára. 1505.) Zablath. (Családnévben, 1505: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 21.) Poss. Zablath. (1505: Akadémia kézirattára.) Zablath. (Családnévben, 1506: Podmaniczky-oklevéltár. I. 486.) Zablathya. (Családnévben, 1508: Dl. 21,823., Podmaniczky oklevéltár. I. 539.) Zablath. (Családnévben, 1508: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 38., 39., Podmaniczky-oltlvt. I. 548., 562., 1511: Múz. T. a.) Zabblath. (Családnévben, 1512: Justh-lvt.) Zablath. (Családnévben, 1513: U. o., 1515: U. o., Garamszentbenedeki kvt. F. 183. N. 3., 1520: Zay-lvt. Litt. I. F. 2. N. 3.) Poss. Zablathy. (1520: Dl. 983., 23,398.) Sablath. (Gsaládnévben, 1520: Múz. T. a.) Zablath. (1523: Pozsonyi kpt. Capsa C. F. 3. N. 23., 1525: Justh lvt., Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 84.) Poss. Zablath. (1526: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. R6., Dl. 24,791., Szepesi káptalan. Prot. II. f. 44.) – Birtokosai a Zabláti, Zabláti Bruhacskó, Újfalusi, Zamaróczy, Szlopnai, Velcsiczky, Tordameczy, és a XV. század végétől Kolozsvári, Zalczer stb. neveken nevezett újabb eredetű Zabláthy-családot. – Zablát (Vágszabolcs, Záblatie) Trencséntől ny.-ra.
Zabreg. Terra castrensium ad Zabreg. (1259: HO. VI. 97.) – Eltűnt birtok, Duló és Tuhinye között terült el.
Zadubnye. Poss. Zadubnye. (1438: Szunyogh-lvt.) Poss. Zadubnie. (1439: Fejér: CD. XI. 170., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 94. F. 1. N. 3.) Poss. Zadubnye. (1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D., 1505: U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et F., Balassalvt, 1507: Szunyogh-lvt.) Poss. Zahodne (!). (1508: Balassa-levéltár. más.) – Budetin állandó tartozéka. – Zadubnye (Tölgyesalja, Zádubnie) Zsolnától é(k).-ra.
Zahunye. Poss. seu villa Zahunnye. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll, lvt. – Trencséni vár tartozéka. – Eltűnt birtok, a felsorolás szerint Zlatóc vagy Barátlehota között terült el.
Zakóc. Poss. Zakowcze. (1516: Dl. 22,827., 24,353., 1517: Dl. 22,938.) Pred. Zakawgye. (1517: Garamszentbenedeki kvt. Prot. I. f. 14.) – Birtokosa a Klobusici Korhán- és kihalta után a Zápolyay-család, igényt tartott rá a Podmaniczky-család is. – Már a középkor végén pusztuló birtok, az iktatásnál felsorolt szomszédok neveiből következtetve, Klobusic környékén feküdt.
Zalos. Zaluschy. (Családnévben, 1440: Podmaniczky-oklvt. I. 27.) Zaloschy. (Családnévben, 1440: U. o. I. 28.) Zaluzie. (1476: Dl. 17,782.) Zaluzzie. (Családnévben, 1479: Dl. 18, 271., Podmaniczky-oklvt. I. 134.) Zalosy. (Családnévben, 1481: Dl. 19,454., Podmaniczky-oklvt. I. 153.) Zalwzye. (Családnévben, 1482: Dl. 18,634., Podmaniczky-oklvt. I. 165.) Zalasye. (1482: Garamszentbenedeki kvt. F. 16. N. 6., Podmaniczky-oklvt. I. 162.) Zalusye. (Családnévben, 1482: Podmaniczky-oklvt. I. 167.) Zalosy. (Családnévben, 1483: Dl. 18,807., Podmaniczky-oklvt. I. 171.) Zalos. (1481: Nyitrai kpt. N. 31.) Zalussie. (Családnévben, 1485: Podmaniczky-oklvt. I. 188.) Zalussye. (Családnévben, 1494: Dl. 19,923., Podmaniczky-oklvt. I. 242.) Zalwsky. (Családnévben, 1494: Podmaniczky-oklvt. I. 239.) Zalwsye. (Családnévben, 1492: Dl. 20,214., Podmaniczky-oklvt. I. 252.) Zalos. (Családnévben, 1496: Dl. 20,315.) Zalwz. (Családnévben, 1498: Garamszentbenedeki kvt. F. 47. N. 10.) Zalos. (Családnévben, 1500: Podmaniczky-oklvt. I. 365., 366.) Zaloz. (Családnévben, 1503: U. o. 393.) Zalosy. (Családnévben, 1503: U. o. 397.) Zalwsy. (Családnévben, 1504: U. o. 409., 417., 419.) Zalos. (Családnévben, 1504: Dl. 22,543., Podmaniczky-oklvt. I. 514., 515.) Zalwze. (Családnévben, 1507: Dl. 21,655., Podmaniczky-oklvt. 513.) Zalwsye. (Családnévben, 1507: Balassa-lvt., Podmaniczky-oklvt. I. 533.) Zalossy. (Családnévben, 1508: Dl. 21,792., Podmaniczky-oklvt. I. 543.) Zalwse. (Családnévben, 1508: Podmaniczky-oklvt. I. 555., 1510: Dl. 21,993., Podmaniczky-oklvt. I. 581.) Poss. Zaluse. (1516: Dl. 22,827., 24,953.) Poss. Zalwse. (1517: Dl. 22,398., Garamszentbenedeki kvt. Prot. I. f. 14.) Zalwze. (Családnévben, 1518: Dl. 23,004. Zalws. (Családnévben, 1525: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 52., F. 126. N. 19.) Zalwze. (Családnévben, 1525: Dl. 24,068.) – Birtokosai a Zalusky-, Klobusici Korhán- és a Zápolyai-családok, mely utóbbival a Podmaniczky-család perel a birtokért. -Ma Zalus néven puszta Vágteplic határában, a falutól k.-re.
Zamárd. Villa Samar. (1208: Dl. 54., HO. VII. 4.) Villa Zamar. (1241: HO. VI. 39., Akadémia kézirattára.) VilIa Zamard. (1245 Letopis. VI. 143.) Villa Zamar. (1261: HO. VI. 108.) Villa Szamar. (1265: Dl. 587., ÁUO. VIII. 122.) Villa Zamar. (1265: Fejér: CD. X. 3. 255.) Poss. Zamar. (1322: Akadémia kézirattára.) Zamar. (1324: Múz. T. a., Anjoukori-okmt. II. 142.) Poss. Zamard. (1325 Dl. 25,136.) Poss. Zamar. (1341: Akadémia kézirattára.) Zamar. (Családnévben, 1355: Dl. 4574.) Zamard. (Családnévben, 1356: Dl. 4632.) Zumard. (Családnévben, 1366: Fejér: CD. IX. 5., 39.) Zamard. (Családnévben, 1366: U. o. X. 7. 253., 255.) Zamar. (Családnévben, 1366: Múz. T. a.) Zamard. (Családnévben, 1367: Dl. 25,136., 1370: Dl. 5852.) Zomar. (Családnévben, 1374: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 168 et NB.) Poss. Zamard. (1375: Motesiczky-lvt., 1379: Dl. 6615., 1380: Dl. 6700.) Poss. Zamarocz. (1381: Dl. 99 ex 1659., Dl. 1812 ex 1563., 6849 ex 1618.) Zamard. (Családnévben, 1388: Múz. T. a., 1392: Szulyovszky-lvt., 1397: Dl. 8224., 8225., 9140., Múz. T. a., 1408: Múz. T. a., Dl. 9417., 1415: Dl. 10,365., 1417: Múz. T. a.) Samard. (Családnévben, 1419): Dl. 10,815.) Poss. Samard. (1418: Akadémia kézirattára.) Zamard. (1419: Rakovszky-kvtár.) Somar. (Családnévben, 1420: Múz. T. a.) Samard. (1422: Múz. T. a., Rakovszky-kvtár.) Zamard. (1421 Fejér: CD. X. 6. 132.) Samard. (Családnévben, 1423: Szulyovszky-levéltár.) Poss. Zamard. (1423: Dl. 11,346., 11,359.) Zatnard. (Családnévben, 1423: Múz. T. a., 1424: U. o.) Zamarocz. (Családnévben, 1424: Dl. 6812. ex 1563.) Zamard. (Családnévben, 1435: Dl. 12,688., 1439: Dl. 13,350., 1453: Múz. T. a.) Zomar. (Családnévben, 1453: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 5a.) Samard. (Családnévben, 1456: Múz. T. a.) Zamard. (Családnévben, 1458: Múz. T. a.) Zamardfalwa. (Családnévben, 1460: Nyitrai kpt. N. 926.) Samard. (Családnévben, 1461: Nádasdladányi lvt. I. 23.) Zamard. (Családnévben, 1464: Dl. 15,983., 1466: Dl. 16,434.) Samard. (Családnévben, 1466: Akadémia kézirattára, Múz. T. a.) Zamard. (Családnévben, 1468: Múz. T. a., 1470: Dl. 17,016., Podmaniczky-oklvt. I. 93., 1471 Dl. 17,219.) Zamarowcz. (1471: Dl. 17,219., Nyitrai kpt. B. 189.) Zamard. (Családnévben, 1471: Dl. 17,130.) Samard. (Családnévben, 1472: Motesiczky-lvt.) Zomarow. (Családnévben, 1472: Dl. 17,286., Podmaniczky-oklvt. I. 104, 107.) Zamard. (1472: Dl. 24,976.) Samard. (1473: Dl. 17,477.) Zamard. (Családnévben, 1474: Múz. T. a. 1476., Nyitrai kpt. N. 972., Podmaniczky-oklvt. I. 116., Múz. T. a.) Poss. Zamard. (1475: Dl. 983., 16,484., 25,241., Nyitrai kpt. N. 378.) Zamard. (Családnévben, 1475: Múz. T. a.) Zamarow. (Családnévben, 1480: Podmaniczky-oklvt. I. 141.) Samard. (Családnévben, 1476: Dl. 17,782., 1478: Akadémia kézirattára.) Zamard. (Családnévben, 1478: Nyitrai kpt. C. 216., Akadémia kézirattára.) Zamarow. (Családnévben, 1480: Dl. 18,401.) Zamardh. (Családnévben, 1480: Nyitrai kpt. N. 547.) Zamard. (Családnévben, 1481 Múz. T. a., Motesiczky-lvt.) Poss. Zamard. (1482: Nyitrai kpt. N. 11., Múz. T. a.) Zamarowcz. (Családnévben, 1483: U. o. N. 10.) Poss. Zamard. (1484: U. o. Prot. extraser. I. 14.) Zamard. (Családnévben, 1484: U. o. Prot. extraser. I. 15.) Poss. Zamard. (1488: Dl. 18,867.) Zamard. (Családnévben, 1488: Nyitrai kpt. N. 458., 1489: U. o. A. 3.) Poss. Zamard. (1491: Akadémia kézirattára, Nyitrai kpt. N. 766.) Zamard. (Családnévben, 1492: Nyitrai kpt. ZZ. 148.) Somard. (Családnévben, 1493: Dl. 20,107.) Poss. Zamard. (1493: Dl. 23,398., Múz. T. a. 1519., Akadémia kézirattára; 149.1 Akadémia kézirattára.) Somard. (Családnévben, 1495: Múz. T. a.) Poss. Zamard. (1497: Akadémia kézirattára.) Samard. (Családnévben, 1498: Dl. 20,671.) Poss. Samard. (1498: Dl. 24,997.) Poss. Zamard. (1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 4. N. 32., Simonyi-levéltár 247. sz., 1502: Akadémia kézirattára. 1505., 1505: U. o.) Zamard. (Családnévben, 1505: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 24.) Poss. Zamard. (1507: Dl. 983., 1508: Dl. 22,822., Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 38.) Zamard. (Családnévben, 1508: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 39., 47., 1511: Múz. T. a.) Zamarowcz. (Családnévben, 1514: Esterházy hitb. lvt. Rep. 94. F. I. N. 6., Rep. 28. F. C. N. 187.) Zamard. (Családnévben, 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 48., F. 94. N. 34., Dl. 22,803.) Poss. Zamaroch. (1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 3. N. 73.) Poss. Zamard. (1518: Nyitrai kpt. Prot. extraser. II. f. 1.) Poss. Zamard. (1520: Dl. 983., 23,398., 1524: Nyitrai kpt. Dd. 2.) Poss. Zamarowcz. (1526: Szepesi kpt. Prot. II. f. 44.) – A Zamaróczy-, Zamárdi Ábránffy-, Verbkai-, Szlopnai-, Tordameczy- és az újabb Zabláthy-családok birtoka. – Határjelei 1341-ben Wag folyó, Jeghenyefa, Cipkebukur, Tulfa, 1423-ban pedig: Lato zigethe, Wagh folyó, Latorethe, Nyarffa. – Zamaróc (Vágzamárd, Zamarovce) Trencséntől é.-ra.
Zárjecs. Poss. Zaryecze. (1475: Dl. 17,715.) Poss. Zaryczy. (1504: Dl. 24,621., Podmaniczky-oklvt. I. 405.) Poss. Zarichy. (1504: Dl. 21,262., Podmaniczky-oklvt. I. 405.) Poss. Zarycze. (1507: Podmaniczky-oklvt. I. 512.) Zaryecze. (1512: Turóci kvt. Prot. vet. f. 20.) Poss. Zarycze. (1515: Dl. 22,694.) Lednice állandó tartozéka. – Zárjecs (Felsőzáros, Zariečie) Puchótól ény.-ra.
Zarov l. Miszarov.
Zaszkale 1. Kőmegy név alatt.
Zasztranya. Poss. seu villa Zaztrany. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Poss. Zazthranya. (1520: Tört. Tár. 1897. 686.) – Óvár tartozéka. – Zasztranya (Vághegyes, Zástranie) Zsolnától ék.-re.
Zavada. a) Poss. Zawad. (1493: Dl. 19,969.) – Trencsén vár tartozéka. – Zavada (Trencsénzávod, Závada) Trencséntől é.-ra.
Zavada. b) Poss. Zawada. (1429: Szulyovszky-lvt., 1437: U. o.) Poss. Zawatha. (1467: Dl. 16,566.) Poss. Zawoda. (1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podmaniczky-oklv. 110.) Poss. Zawada. (1496: Dl. 20,305.) – Kasza vár tartozéka, egy időben zálogban a Gyurgyovei-családnál. – Nemeszávod (Nemeslak, Zemianska Závada) Vágbesztercétől dk.-re.
Zavada. c) Poss. seu villa Zavada. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43. Bécsi áll. lvt.) Poss. Zawodia. (1458: Motesiczky-lvt.) Poss. Zawoge. (1489: U. o.) Poss. Zawogye. (1498: U. o.) Poss. Zawogy. (1512: U. o.) Poss. Zawogya. (1522: U. o.) Poss. Zawoda. (1522: U. o.) Poss. Zawody. (1525: U. o.) – Feltűnésekor Trencsén vár tartozéka, későbbi birtokosai a Majthényi-, Majthényi-, Tompa-, (Motesiczky-), zálogjogon pedig a Mittai Rozson- és Herdy-családok. – Eltűnt birtok, az 1512. évi oklevél Boboth mellettinek mondja.
Zavada. d) Poss. Zawada. (1481: Nyitrai kpt. N. 666., Motesiczky-levéltár.) Poss. Zawoda. (1483: Zay-lvt. Litt. L. F. 1. N. 1., Litt. I. F. 1. N. 6.) Zawada. (1485: Podmaniczky-oklvt. I. 181.) Zawoda. (1492: Dl. 19,800., Podmaniczky-oklvt. I. 216.) Poss. Zauada. (1506: Garamszentbenedeki kvt. Prot. A. f. 36.) Poss. Zawoda. (1506: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 11., Podmaniczky-oklvt. I. 487.) Poss. Zauada. (1525: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 83.) Poss. Zawada. (1525: U. o. F. 32. N. 38., 1526: Szepesi kpt. Prot. II, f. 44.) Ugróc vár tartozéka. – 1485-ben Parthrwsk Péter, Rozewe Benedek, Zwara Jakab névszerint felsorolt jobbágyait, 1492-ben pedig vlach lakosait említik. – Zavada (Bánzabos, Závada) Bántól ék.-re, távolabb a nyitrai határ felé.
Zavadka. Poss. Zawadka. (1469: Dl. 16,784., 1525: Dl. 24,068,) Hricsó tartozéka. – 1525-ben Podhorszky Márton itteni jobbágyot említik. – Azonos Pastinazavadával (Pásztorzávod, Paština Závada) Biccsétől k(d).-re.
Zavodi. Poss. Kyszauoda. (1393: Dl. 7848., 1395: Dl. 9078.) Poss. Zawathka. (1474: Múz. T. a. 1476., Nyitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605.) Poss. Zawody. (1483: Nyitrai kpt. N. 10., Esterházy-hitb. levéltár. Rep. 28. F. C. N. 179.) Poss. Zawada penes civitatem nostram (regis) Silina. (1483: O. L. Ernst-gyüjt.) Poss. Zawody prope civitatem nostram (regis) Solna. (1485: U. o.) Poss. Zawody. (1508: Esterházy hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 8., 15.) Poss. Zawdie. Sawode. (1509: U. o. Rep. 28. F. C. N. 184.) Poss. Zawdy. Zawodi. (1519: Dl. 23,279.) Poss. Zawoda. (1520: Dl. 2334.) – Lietava, majd Sztrecsén tartozéka. Egy részét, mely a zsolnai soltészság tartozéka volt, Kinizsi Pál és a Podmaniczky-család birták, majd megvette Zsolna város. – Bírt itt a Knyecz-család is. – Zavodi (Szentistvánpatak, Závodie) közvetlen Zsolna mellett, tőle ny.-ra.
Zavrathie. Poss. Zawrathye. (1462: Dl. 15,772., 1467: Dl. 16,566.) Pred. Zawrathye. (1496: Dl. 20,315.) – Kasza vár tartozéka. – A felsorolási rendből következtetve Mojtin környékén feküdt.
Zbinyó. Villa Izben. (1407: Fejér: CD. X. 4. 642.) Poss. Zbynyowe. (1474: Múz. T. a. 1476: Nyitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605.) Poss. Zbynow. (1488: Dl. 19,421.) Poss. Zmyno. (1) (1496: Dl. 20,315.) Scultetus de Zbynow. (1525: Dl. 24,068.) – Lietava tartozéka, örökös soltészsággal. – Zbinyó (Zebény, Zbynov) Rajectől é.-ra.
Zbore. Poss. Zbosse. (!) (1471: Dl. 17,185.) Poss. Zbore. (1475: Dl. 17,715., 1504: Dl. 24,621., Podmaniczky-oklvt. I. 405., 418., 1507: Dl. 21,655., Podmaniczky-oklvt. I. 512.) Poss. Zbor. (1515: Dl. 22,694.) – Lednice vár állandó tartozéka. – Zbora (Alsózboró, Zbora) Puchótól ény.-ra.
Zebedrás l. Szebedrázs.
Zlatóc. Terra Zlatouice castrensis. (1244: Fejér: CD. IV. 1. 343.) Villa Zlachovecz. (1245: Letopis. VI. 143.) Poss. seu villa Zlatowycz. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll, lvt.) Poss. Zlathocz. (1493: Dl. 19,969.) – Trencsén tartozéka korábban teljes egészében, 1493-ban már csak részben, többi birtokosait nem ismerjük. – Zlatóc (Vágaranyos, Zlatovce) Trencsén közelében, tőle ény.-ra.
Zliechó. Terra Zlieho. (1272: Dl. 798., 794., Fejér: CD. X. 3., 259.) Zlechow. (1330: Anjoukori-okmt. II. 500., Dl. 2624., 25,086.) Zliho. Zliecho. (1330: Dl. 25,085., Fejér: CD. VIII. 3. 451.) Coloni de Zliecho. (1354: Anjoukori-okmt. VI. 232., Dl. 4448., 4449.) Poss. Zlyecho. (1364: Dl. 5329., Fejér: CD. IX. 6. 128., Dl. 4449., Köpcsényi lvt. Capsa 13. F. 16. N. 52.) Villa Zlechow. (1418: Chaloupeczky: Kniha Žilinská. 91.) Villa Zlechow. (1508: Dl. 21,890. – A garamszentbenedeki, majd a szkalkai apátság birtoka, melynek itt 1508-ban 8 jobbágya volt. – Határjelei 1272-ben Podskalye, Straz hegy, Drascina völgy, Wnalie forrás, Solymos kő, Mazacka hegy, Moite hegy, Ostro kő, Bistra studine, Siroka dolynka, Waspenyczka hegy, Zlezaygnek hely, Belapatak, Rabovecz folyó, Nitricha, Hucho folyók, Ozelne hegy, 1364-ben pedig: Podszkalia, Straz hegy, Vereskeő kő, Radauecz, Ocztro, Oztre forrás, Wapeniczka hegy, Ptassicz, Zlezainek hely, Belapotok, Domanouich csúcs, Huczko folyó, Greczka folyó, Jaztrab hely, Oszolna hegy, majd Zlezainek hegy, Bella víz, Domanouith csúcs, Nazdugyene hegy, Ribere Nittricza és Huczko-folyók találkozása, Jestrebe víz, Czelne (Ozelne) hegy, Ztrasa hegy, Wual kút, Zokolecz kő, Ratotina hegy, Mazaczka és Moite hegyek, Oztra kő, Bistra forrás, Ptacznik hegy. – Zliechó (Zsolt, Zliechov) Illavától k.-re a nyitrai határ mentén.
Zubák. Poss. Zwbaky. (1471: Dl. 17,185.) Poss. Zwbak. (1475 Dl. 17,715., 1515: Dl. 22,694.) – Lednice vár tartozéka. – Zubák. (Trencsénfogas, Zubak) Puchótól ny(é).-ra.
Zsámbokrét. Sabokregh. (Mindenütt csak családnévben, 1178 Nyitrai kpt. N. 216.) Zabokrek. (1489: Ocskay-lvt.) Sambokreth. (1496: Nyitrai kpt. O. 13., Akadémia kézirattára.) Sambokrek. (1499: Múz. T. a.) Sabokrek. (1506: U. o.) Sebokrek. (1513: O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Sambokrek. (1521: Lev. Közl. 1937. 236.) – Birtokosa a Zsámbokréti-család. – Zsámbokrét, Vágzsámbokrét, Melcsics és Ádámfalva között, Trencséntől dny.-ra.
Összesen: 399 helység.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem