VÁROSAI

Teljes szövegű keresés

VÁROSAI
Bán. Villa Ben. Villa Benv filii Vencyzlov. (1234: Fejér: CD. III. 2. 402., Századok. 1906. 626.) Poss. Baan. (1295: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 1., ÁUO: XII. 555.) Terra Baan. (1323: O. L. Post adv. F. 26. N. 27.) Plebanus de Ban. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 200.) Civitas (regis) Bann. (1375: Dl. 6340.) Civitas Ban. Villa Baan. (1378: Lev. Közl. 1936. 231.) Poss. Banovice. (1389: Mednyánszky-levéltár. 1391.) Opp. Ban. (1398: Stibor vajda. 103. l.) Iudex in Baan. (1404: Brogyáni-lvt.) Civis de Ban. (1412: Ocskay-lvt., 1413: Mednyánszky-lvt.) Cives de Baan. (1415: Simonyi-lvt. 93.) Opp. Baan. (1433: Dl. 12,505., 1434: Dl. 12,596.) Poss. Ban. (1439: Dl. 13,291.) Opp. Ban. (1439: Dl. 13,297., 13,307.) Opp. Banowacz. (1439: Dl. 13,310.) Opp. Ban. (1440: Dl. 13,259.) Opp. Baan. (1442: Dl. 13,689., 1440: Akadémia kézirattára., 1449: Dl. 14,313., 1452: 14,579., 14,580., 1453: Dl. 14665., 1458: Majthényi-lvt. Z. 13.) Opp. Bán. (1461: Dl. 15,544., 1461: 15,605.) Opp. Baan. (1462: Dl. 15,772., Nyitrai kpt. N. 139., 528.) Opp. Ban. (1462: Dl. 15,782., 1464: Dl. 16,003., 16,035., 1466: Podmaniczky-oklvt. I. 53., 54., 57.) Civis de Ban. (1466: Ocskay-lvt.) Opp. Baan. (1466: Podmaniczky-oklvt. I. 63.) Civitas Ban. (1467: U. o. 67.) Opp. Ban. (1467: U. o. 71.) Civitas Ban. (1467: U. o. 79.) Opp. Ban. (1470: U. o. 79.) Poss. Banowcze. (1471: U. o. I. 96.) Opp. Baan. (1480: U. o. 141., 1481: U. o. 151.) Baan. (1473: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 3.) Opp. Ban. (1485: Podmaniczky-oklvt. I. 184., 1486: U. o. 193.) Opp. Ban. (1489: U. o. I. 200.) Opp. Baan. (1489: Dl. 14,313.) Opp. Ban. 1489 Podmaniczky-oklvt. I. 204.) Civis de Baan. (1486: Nyitrai kpt. N. 685.) Opp. Baan. (1492: Podmaniczky-oklvt. I. 216., 1493: U. o. 246.) Opp. Ban. (1492: U. o. I. 218.) Opp. Baan. (1493: U. o. I. 246.) Opp. Ban. (1494: U. o. I. 254.) Opp. Baan. (1496: U. o. I. 268., 1497: U. o. 297., Lev. Közl. 1936. 232., 1499: U. o. 337., 339., Dl. 20,876.) Civitas Ban. (1500: Podmaniczky-oklvt. I. 351.) Opp. Ban. Baanowicz. (1501: U. o. 377.) Opp. Ban. (1504: Múz. középkori másolatok.) Civitas Ban. (1505: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 30.) Civitas Baan. (1505: U. o. I. 32.) Opp. Baan. (1505: Podmaniczky-oklvt. I. 451., 1506: Múz. középkori másolatok.) Opp. Ban. (1507: Podmaniczky-oklevéltár. I. 520. 527.) Opp. Baan. (1510: U. o. I. 588., 1517: Zay-levéltár. Litt. I. 1. 49., Lev. Közl. 1936. 232., 1520: Garamszentbenedeki kvt. F. 20. N. 52. Opp. Ban. (1521: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B, f. 174.) Civis de Ban. (1522: U. o. F. 1. N. 30.) Opp. Baan. (1524: Garamszentbenedeki kvt. Capsa F. F. 4. N. 24.) Opp. Banochky. (1525: Zay-lvt. Litt. L. F. 2. N. 1.) Első ismert birtokosa Vencló fia, 1295-től Ugróc tartozéka 1378-ig, amikor a király kivette a vár tartozéka közül és királyi városi rangra emelte. A XV. század közepétől a Ludányi- és Leszkóczy-, majd a Podmaniczky-család kezén találjuk. A Podmaniczkyak először zálog-, majd örökjogon is megszerezték a várost. – Vám- és vásárhely volt. – Polgárai közül 1415-ben Swlko Pált és vejét Chech Jánost, 1492-ben Egyed bíró, Raychasky András, Tlepka Mátyás, Ozep Mátyás, Swbok Iwanis, Iwanis pellifex, Jakab sutor, Márton, Barrabás pannicida, Subenyk László. Tamás, Marko, másik László és Antal, Crepa Iwanis, Horyansky Mátyás, Ranczo István, Herdy Balázs, Márk sutor Wrasych Péter, Antal sutor Mihály faber, Sytha Fábián, Mysko Thyssoway, Jaros Masar, Dobray Mátyás, Bassanszky Pál, Zelo Balázs és Egyed carnifex itteni jobbágyokat, 1504-ben Baho Mihály, Lazanczky Péter és Czeperyan András, 1506-ban Creperian András és Harpa András, 1522-ben Koczkowsky Mátyás, 1525-ben Bendo János itteni polgárokat említik. – 1332-ben plébánosát említik a pápai tizedjegyzékek. – Bán, Bánovce nad Bebravou, a megye délkeleti csücskében.
Belus. Terra Belos. (1330: Anjoukori-okmt. II. 500., Dl. 2624., 25,085., 25,086., Fejér: CD. VIII. 3. 451.) Villa Belus. (1369: Dl. 5762.) Civitas Belus. (1375: Múz. T. a., Fejér: CD. IX. 5. 37.) Villa Belus. (1408: Dl. 9369.) Poss. seu villa Belusch. (1439: Teleki A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Villa Belusth. (1447: Tört. Tár. 1896. 517.) Opp. Belos. (1473: Dl. 15,573., 17,368., 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 109.) Opp. Belos. (1470: Nádasdladányi lvt. I. 28. 30., 1472: U. o. I. 32.) Civitas Belws. (1488: U. o. I. 34.) Opp. Belws. (1489: Metternich-Sándor-lvt. D. X. 2. 4.) Poss. Belws. (1496: Dl. 20,315.) Opp. Belws. (1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Opp. Belws. (1507: Podmaniczky-oklvt. I. 533.) Poss. Belos. (1519: Garamszentbenedeki kvt. F. 59. N. 12.) Bellus. (Családnévben, 1519: Nyitrai-kpt. N. 964.) Bellws. (Családnévben, 1521: Lev. Közl. 1937. 235.) – Trencsén, majd Leva vár tartozéka, később a Hatnai- és Szunyogh-családok bírják, de az erre vonatkozó oklevelek valószínűleg hamisítványok. – 1507-ben Benkowycz Pál bíró és Benyo, máskép Belobrad Benedek itteni eskütt polgárokat említik. – Belus, Belusa, Illavától ék.-re.
Beszterce. Bistense. Bisterse. 1332 – 1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 200.) Via in Bistriciam. (1330: Anjoukori-okmt. II. 500. Dl. 2624., 25,168.) Sacerdos de Bestercha. (1368: Zichy-okmt. III. 366.) Civitas Biztrichiensis. (1384: Dl. 7066.) Iudex et iurati Bistricienses. (1399: Podmaniczky-oklvt. I. 11.) Iudicatus seu advocatia Bistriciensis. (1400: Wenzel: Stibor vajda. 119.) Opp. Besterce. (1408: Dl. 9369.) Opp. Bestercze. (1408: Dl. 9416.) Advocatus de Bystrzicz. (1409: Dl. 9613.) Poss. Beztherche. (1414: Wenzel: Stibor vajda. 159. l.) Byztrice. (1421: Múz. T. a.) Poss: seu opp. Beztercze. (1430: Dl. 9369.) Opp. nostrum (regis) Biztricza. Byzthricza. (1435: Dl. 12,620., Tóth Szabó: A cseh-huszita mozgalmak. 367.) Opp. Byztricze. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Opp., Besterce. (1439: Dl. 12,620.) Opp. Byztricza. (1458: Dl. 15,221., 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 32., 35. 1464: Podmaniczky-oklvt. I. 42.) Opp. Bysrycze. (1471: Dl. 17,141., Podmaniczky-oklvt. I. 96.) Opp. Bistriciense. (1498: Dl. 20,706., Podmaniczky-oklvt. I. 326.). Opp. Bystricze. (1503: Turóci kvt. Prot. vet. f. 6.) Opp. Bistricze. (1504 Podmaniczky-oklvt. I. 416.) Opp. Bystricze. (1504: U. o. I. 421.) Opp. Byztrichiensis, Bystrichiensís. (1506: Dl. 36,988., Podmaniczky-oklvt. I. 470.) Opp. Bezthercze. (1507: Dl. 21,673., Podmaniczky-oklvt. I. 518.) Opp. Bystrycz seu Bystryche, Bistriche. (1508: Dl. 21,845., Podmaniczky-oklvt. I. 554.) Opp. Bystricziense. (1508: Dl. 21,792., Podmaniczky-oklvt. I. 542.) Plebanus de Bystrichia. (1516: Dl. 22,788.) Opp. Bistricz. (1524: Turóci kvt. Prot. vet. f. 86.) A besztercei vár állandó tartozéka és annak sorsában osztozott. – Beszterce város, minta nagyobb lakosságú és kiterjedtebb forgalmú városok általában, szintén igyekezett a körülötte fekvő birtokok egy részét megszerezni, így adataink vannak arra, hogy 1434-ben bírta Kvassó és Mostenik birtokokat, 1439-ben a Reka vizén levő malmot, 1506-ban pedig Herbortin prediumot. – 1332-ben Pál, 1368-ban Mihály nevű plébánosát említik. 1508-ban Szűz Mária tiszteletére emelt egyházára van adatunk, ennek orgonistájára hagyta Podmaniczky János a praznóci, styavniki, hvoznici, lednici, kisiednici, domanisi, kisdomanisi, facskói és precsini soltészek által örökre felvett összeg után járókamatokat. 1508-ban ugyanezen egyház Mindszent-oltárát említik, melynek igazgatója, János pap, megvette a Podmaniczky-családtól Bolesó birtok felét oltára részére. – Polgárai közül 1435-ben Pteran Andrást és Philippi Györgyeit, 1503-ban Mazar Pált és Malko Tamást, 1506-ban pedig Lyska Márton, Kral, Whlyk, Petrik, Skala, Wasab és Boldizsár kereskedő, névszerint felsorolt polgárait ismerjük. – Ugyancsak 1506-ban utcái közül is említenek egynéhányat, így a Hlinyk, Odhlinik és Odmasscencza utcákat. – Ma Vágbeszterce, Povazská Bystrica, a megye közepe táján, a Vág kanyarulatánál.
Biccse l. Nagybiccse.
Bolondóc. Blundix. (1208: Dl. 54–55:, HO. VII. 4.) Sacerdos de Bolondug, Coludug. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 199.) Inter civitatem novam et Galaucz sive Beczkow. (1388: Dl. 7414.) Civitas Bolunduz. (1389: Múz. középkori másolatok., Fejér: CD. X. 3. 96.) Civitas nostra (Stiboré) Bolondocziensis. (1392: Wenzel: Stibor vajda. 66. l.) Opp. Bolondoss. (1396: Nyáry-lvt.) Civitas munita seu murata Bolondocz. (1398: Wenzel: Stibor vajda. 103. l.) Civitas nostra Beczkow. (1411: U. o. 143.) Subdiaconus de Bolundocz. (1414: Akadémia kézirattára.) Altar beate Katherine virg. glor. In ecclesia parochiali beati Stephani in Bulondocz. (1424: Wenzel: Stibor vajda. 178. l.) Civitas Bolondocz. (1424: U. o. 181. l.) Civitas Beczkow. (1431: U. o. 195. l.) Hospitale pauperum sub titulo et honore Sancti Spiritus in suburbio nostre (Stiboré) civitatis Beczkow. (1431: U. o. 195. l.) Civitas murata Bolondocz. (1477: Dl. 17,902., 17.904., 1479: Dl. 18,150.) Opp. Bolondoch. (1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 125. N. 16.) Civitas Bolondoch. (1521: Lvt. Közl. 1937. 236.) Bolondoch. (Családnévben, 1521: U. o. 1937. 235.) Civitas Bolondoch. (1521: U. o. 1937. 235.) – A hasonló nevű vár sorsában osztozott, de ezen kívül bírt még a Maloveczky- és zálogjogon a Kekeházay-család is. – 1389-ben soltészbíráját Kricker Pétert, 1500-ban pedig Koynath Pál ottani jobbágyot említik az oklevelek. – Ma Beckó, Beckov a Vág mellett, a vármegye legdélibb részén. Egyházát, mely Szent István tiszteletére volt szentelve, Szent-Katalin oltárával. együtt 1332-ben és 1424-ben, a Szentlelkek tiszteletére alapított ispotályát 1431-ben említik.
Illava l. Leua.
Kasza. Costa. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 199.) Villa Kazza. (1397: Dl. 8224., 8225., 9140.) Poss. Kazza. (1462: Dl. 15,772.) Opp. Kazza. (1967: Dl. 16,566., 1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 109.) Poss. Kazza. (1518: Dl. 23,033.) – A hasonló nevű vár állandó tartozéka. – 1518-ban Kathycz János, Maryas Pál, Palecz Márton és Péter nevű itteni jobbágyokat említik. – Kasza, Koseca, Illava mellett, tőle ék.-re.
Kiszucaújhely l. Újhely.
Lednice. Villa Lednyche. (1259: Akadémia kézirattára, HO. VI. 97.) Ledniche. (1262: Szulyovszky-lvt.) Lauist. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 199.) Lednicze. (Családnévben, 1469: Dl. 2456.) Opp. Lednycze. (1471: Dl. 17,185.) Opp. Lednycz. 1475: Dl. 17,715.) Opp. Lednycze. (1504: Dl. 21,262., 24,621., Podmaniczky-oklvt. I. 404., 408.) Opp. Lednycz. (1507: Podmaniczky-oklvt. I. 512., 1525 Dl. 24,130. Köpcsényi lvt. Lad. 23. F. 4. N. 37.) – Lednice (Lednic, Lednica) Puchótól dny.-ra. A hasonló nevű vár állandó tartozéka.
Leva. Leua. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 199.) Civitas Leua. (1375: Múz. T. a., Fejér: CD. IX. 5. 37.) Civitas regis Leua. (1379 Nádasdladányi lvt. I. 8.) Civitas Lewa. (1390: U. o. I. 11.) Cives regales de Lewa. (1407: Nyitrai-kpt. magánlevéltára. F. X. Relig. L) Civitas nostra (Stiboré) Lewa. (1410: Wenzel: Stibor vajda. 126. l.) Cives de Lewa. (1409: Nádasdladányi lvt. I. 13. 14.) Civitas Leua. (1409: Nyitrai kpt. magánlevéltára. F. II.) Civitas nostra (regis) Lewa. (1410: Lev. Közl. 1936. 243., 1430: U. o. 1936. 244.) Opp. nostrum (regis) Lewa. (1435: U. o. 1936. 244.) Opp. Lewa. (1436: U. o. 1936. 244.) Civitas nostra (regis) Lewa. (1438: Fejér: CD. XI. 101.) Opp. Leua. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. levéltár.) Villa Leva. (1447: Tört. Tár. 1896. 517.) Civitas nostra (regis) Lewa. (1453: Lev. Közl. 1936. 245.) Opp. Lewa. (1454: Nádasdladányi lvt. I. 19., 1460: U. o. I. 21., 1461: U. o. I. 22.) Opp. Leua. (1461: U. o. I. 23.) Civitas Lewa. (1461: U. o. I. 24.) Opp. Lewa. (1466: U. o. I. 25., 1468: U. o. I. 26. Poss. Lewa. (1470: U. o. I. 30.) Opp. Lewa. (1472: U. o. I. 32.) Opp. Lewa cum Ffoydsag. (1473: Dl. 15,773., 17,368., 17,418., Podmaniczky-oklvt. I. 110.) Opp. Leva. (1480: Teleki-család zabláti lvt., 1496: Dl. 20,315., 1504: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 87 et D.) Opp. Lewa. (1489: Nádasdladányi-lvt. I. 34.) Civitas Lewa. (1510: Lev. Közl. 1936. 245.) – A hasonló nevű vár tartozéka, de még 1439-ben a trencséni várhoz számították. – Polgárai közül ismeretesek 1425-ből Trwklyk Mikussins, Mykla, 1435-ből Pomneny Miklós, 1461-ből Hrahowzki Mátyás és Posar Márton és 1468-ból Royk András. – Papját már a pápai tizedlajstromok említik. Mindenszent-templomáról 1489-ből vannak , adataink, amikor a templom Szűz Mária- és Szent Borbála-oltárai Magyar Balázstól, adományba kapják Tunesic birtokot, a belusi malmot és egy levai sáfrányos kertet. – Illava, Ilava, Trencséntől ék.-re.Vásárát gyakran emlegetik.
Nagybiccse. Terra Byucha. (1250: Soós-lvt., Fejér: CD. IV. 2. 149.) Poss. Bitte in provincia Trenchin. (1271: Fejér: CD. VII. 2. 151.) Villa et terra Biccha. (1318: Fejér: CD. VIII. 2. 169.) Sacerdos de Puta, Bitsa. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 200.) Rector ecclesie de Bichche, (1372: Révay-lvt. F. I. N. 2.) Civitas Byche. (1375: Eszterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 22 et B.) Communitas de magna Bycza. (1391: Chaloupeczky: Kniha Žilinská. 86.) Civitas Byche. (1392: Esterházy hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 22 et B., 1394: Fejérpataky-hagyaték.) Civitas Bicze, Bicza. (1417: Chaloupeczky Kniha Žilinská. 91 .) Opp. Bycha. (1431: Szulyovszky-lvt.) Civitas Byche. (1450: Dl. 14,339.) Opp. Bycha. (1453: Dl. 14,653.) Civitas episcopatus Nytriensis Byche. (1470: Dl. 36,807.) Bittze. (1492: Podmaniczky-oklvt. I. 219.) Opp. Byche. (1494: Dl. 24,591., Podmaniczky-oklvt. I. 257., 1496: Nyitrai kpt. magánlevéltár. Dotninium Bittse. I. 4., 1497: Podmaniczky-oklvt. I. 303., 1500: Dl. 20,9 6.) Bycze. (1506: Podmaniczky-oklvt. 1. 476.) Opp. Byccze. (108: Dl. 21,845.) Opp. Bycze. (1508: Podmaniczky-oklvt. I. 554.) Opp. Bycha. (1509: Nyitrai kpt. Prot. extraser. I. 45., Podmaniczky-oklevéltár. I. 574.) Opp. Bycza. (1525: Dl. 24,068., 24,070.) Részbirtokosa a Bohuszlavici Zid-család, egyébként osztozott a várkastély sorsában. – Polgárai közül 1391-ben említik Marko, Jakab varga, Ivanisch, Oblaski és Jakab mészáros polgárokat, 1492-ben Bliha Vitust és Slowak Andrást. 1525-ben említett polgárai Miklós bíró, Mysso Kelemen, Miklós, Mihály, Chladny Márton, Petrowycz János, Whler János, Antal Márton, Mikwsowycz András, Chaynyk Márton, Tansero Márton, majd Márton bíró, Serley Jakab, Nowak Márton, Hrezar Tamás, Kalmar Márton, Bwday György, Martini Mihály, Bratanek János, Tyzowy János, Myscolcy Márton, Rws Pál, Sandor Márton, Bombyk Péter, Steffko Péter, Hanko Márton, Thwcidy Péter, Rozchodne Orbán, Chawczo György, Messele János, később Márton bíró, Bogdan György, Sertey Jakab, Nowak Márton, Hrczar Tamás, Holy András, Koteno János, Sewczowycz Márton, Bratanek János és Kalmar Márton. – Nagybiccse, Velika Bytča, a Vág mellett, a megye északi felében.
Podluzsán. Poss. Polluzsan. (1295: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 1., ÁUO. XII. 555.) Poss. Podlusan. (1388: Dl. 7420.) Poss. Podlusany. (1389: Mednyánszky-lvt. 1391.) Poss. Podlwzan. (1461: Múz. T. a., 1483: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 6.) Poss. Podluzan. (1483: U. o. Litt. I. F. 1. N. 1.) Poss. Podlwsan. (1492: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 9., Podmaniczky-oklvt. I. 237–23 .) Poss. Podlosan. (1496: Zay-lvt. Litt. I. F. 11. N. 2.) Poss. Podluzan. (1499: Dl. 20,874., Podmaniczky-oklevéltár. I. 339.) Poss. Podlwzan. (1500: Zay-lvt. Litt I. F. 11. N. 2., Podmaniczky-oklvt. I. 351.) Poss, seu opp. Podlusan. (1501: Dl. 21,033., Podmaniczky-oklvt. I. 371.) Poss. Podlwsan. (1506: Garamszentbenedeki kvt. Prot. A. f. 36., Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 11., Podmaniczky-oklvt. I. 487., 1516: Garamszentbenedeki kvt. F. 59. N. 15., 1525: U. o. F. 38. N. 24.) Poss. Podlozan. (1525: U. o. Prot. B. f. 83.) Poss. Podlozan. (1525: U. o. F. 32. N. 38., 1526: Szepesi kpt. Prot. II. f. 44.) Poss. Podlosan. (1526: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 86.) – Az ugróci vár tartozéka, majd egyidőben a Podmaniczky-család bírta zálog címen, utána Szepetky Sebestyén kezén találjuk, majd ismét az ugróci vár tartozékai között sorolják fel. – 1526-ban egy Palkowcze nevű telket és Hervolecz Mihály ottani jobbágyot említik. – Vásárjoga miatt, melyet Ulászló 1499-ben engedélyezett, állandó viszálykodásban volt a szomszédos vásároshely, Bán város földesuraival, a Podmaniczky-családdal. – Podluzsány (Bánluzsány, Podlužany) Bántól é.-ra.
Predmér. Terra vacua Predmir. (1193: Balassa-lvt. más.) Sacerdos de Predmier. (1368: Zichy-okmt. III. 366.) Iudex in Predmyr. (1417: Chaloupeczky: Kniha Žilinská. 91.) Poss. Predmyer. (1458: Dl. 1522., 15,222., Podmaniczky-oklvt. I. 32. 34. 36.) Poss. Predmyr. (1471: Dl. 17,174., Podmaniczky-oklvt. 96.) Poss. Predmer. (1498: Balassa-lvt. 1560., Podmaniczky-oklvt. I. 315.) Opp. Predmer. (1525: Dl. 24,068., 24,070.) Iudex de Predmer. (1525: Szádeczky-Kardoss cs. levéltára, Budapest.) – Birtokosa kezdetben várjobbágyi eredetű család, majd a besztercei vár tartozéka. – Határjelei 1193-ban Vagh folyó, Jablonova patak, Hradna patak, Rohach, Raich helyek, Tepla patak, Halaz szikla, Prelaz hely, Prunc patak. Jablonovtól 1498-ban a következő határjelek választják el: Hraboka hegy, Nadawky föld, Dworyseze csúcs, Alozowecz hegy, Gedle domb, Hradky földek, Jablonowzky folyó, Lany földek, Holezen hegy. – 1525-ben Zlaycinka János itteni jobbágyot említik. – Predmér Vágbesztercétől ék.-re.
Puchó. Villa Puth. (1243: Dl. 257., ÁUO. VII. 133.) Poho. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. 1. 200.) Villa Puchou. (1409: 9369., 9416.) Poss. Pucholv. (14690., Dl. 2456.) Opp. Puhow. (1471: Dl. 17,185., 1475: Dl. 17,715.) Opp. Puchow. (1492: Dl. 33,893.) Puchow. (Családnévben, 1492: Podmaniczky-oklvt. I. 226) Pwcho. (Családnévben, 1492: U. o. 240., 1494: Dl. 20,214., Podmaniczky-oklvt. I. 253.) Pwho. (Családnévbcn, 1496: Dl. 20,441., Podmaniczky-oklvt. I. 280.) Pwcho. (Családnévben, 1496: Podmaniczky-oklvt. I. 296.) Pohow. (Családnévben, 1496: Dl. 20,315.) Opp. Pwchow. (1499: Múz. T. a.) Puhho. (Családnévben, 1504: Dl. 21,300.) Opp. Pwchow. (1504: Dl. 24,621., 21,262., Podmaniczky-oklvt. I. 404., 408.) Opp. Pwho. (1504: Podmaniczky-oklvt. I. 410.) Pwcho. (Családnévben, 1506: Dl. 21,6(?)5., Podmaniczky-oklvt. I. 500.) Opp. Pwcho. (1507 Podmaniczky-oklvt. I. 512.) Opp. Pwchow. (1507: U. o. 513.) Poss. Pwcho. (1515: Dl. 22,694.) Pwkow. (Családnévben, 1517: Garamszentbenedeki kvt. Prot. I. 14.) Pwchow. (Családnévben, 1525: Dl. 24,068., 24,070.) Opp. Pwko. (1525: Köpcsényi lvt. Lad. 23. F. 4. N. 37.) – A lednicei vár állandó tartozéka, azonkívül egy kúriát bírt a Marczibányi-család is, mely innen vette előnevét. – 1492-ben Byrsa Miklós itteni jobbágyot említik. – Puhó, Puchov, Vágbesztercétől ny(é).-ra.
Rajec. Raich. (1193: Balassa-lvt. más.) Predium Raich. (1236: Mon. Strig. I. 318., Esztergomi kpt. Capsa 2. F. 9. N. 1.) Villa Raych. (1368: Zichy-okmt. III. 366.) Raych. (1392: Szulyovszky-lvt.) Opp. Raycze. (1397: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 27. F. A. N. 1.) Iobagiones de Rajecz et aliarum villarum tavernicalium. (1407: Fejér: CD. X. 4. 642.) Advocatus ceterique iurati consules de Rayecz. (1414: Dl. 8442., Podmaniczky-oklvt. I. 12–13.) Plebanus de Rayecz. (1428: Szulyovszky-lvt., Dl. 12,026., Podmaniczky-oklvt. I. 18.) Plebanus in Raych. (1428: Podmaniczky-oklvt. I. 20. 22.) Civitas Raych. (1431: Szulyovszky-lvt.) Raljecz. (1471: Múz. T. a. 1476.) Poss. Rayecz. (1474: Nyitrai kpt. N. 492., Dl. 17,605.) Civitas Ragecz. (1488: Dl. 19,421.) Opp. Raycz. (1496: Dl. 20,315.) Opp. Ravecz. (1506: Podmaniczky-oklvt. I. 475.) Opp. Raecz. (1510: U. o. 580., 1512: Turóci kvt. Prot. vet. f. 18.) Rayecz. (1522: Szepesi kpt. Prot. II. f. 14.) Opp. Raych. (1524: Garamszentbenedeki kvt. F. 21. N. 50., F. 80. N. 25.) Opp. Raych. (1525: Dl. 24,070.) – Legkorábbi ismert birtokosa a nyitrai káptalan, később Szandszilvogius kalisi nádor bírta, majd Lietava vár állandó tartozéka. – Egyházát, mely Szent László király tiszteletére volt szentelve, már 1368-ban említik, papja 1428 körül Podmaniczky Sebestyén volt. – Polgárai közül 1492-ben Byrsa Miklóst, 1525-ben pedig Marssalek Benedeket, Jakab bírót, Jakel Mártont, Vido Jánost, Hanczel Jánost, András, Tamás és János vargákat említik. – Rajec Zsolnától d(ny).-re.
Trencsén. Civitas Treinchen. (1111: Fejérpataky: Kálmán király oklevelei. 42.) Villa Trensciniensis. (1113: U. o. 59.) Villa Trenchiniensis. (1265: ÁUO. VIII. 122., Múz. T. a. (Trencsinium. (1271: Fejér: CD. VII. 2. 149.) Cives Threnchinienses (?) (1300: Fejér: CD. VI. 2. 300.) Villa Trenchin: (1318: U. o. VIII. 2. 169.) Civitas Trenchin. (1370: Akadémia kézirattára.) Civitas Trinchiniensis: (1371: U. o. 1396., 1375: U. o.) Civitas Trinchinium. (1375: Múz. T. a., Fejér: CD. IX. 5. 37., 1380: Akadémia kézirattára, 1382: Akadémiai kézirattára.) Civitas nostra (regis) Trenchiniensis. (1385: Fejér: CD. IX. 8. 174.) Trenchen. (1385: U. o.) Trenchin. (1384: Fejér: CD. XI. 535.) Civitas Trinchin. (1397: Akadémia kézirattára.) Civitas Trenchinium. (1397: Fejérpataky-hagyaték.) Civitas nostra (regis). Trinchiniensis. (1412: Wenzel: Stibor vajda. 153. l.) Civitas Trinchiniensis. (1414: Dl. 10,269.) Civitas Trinciniensis nostra (regis) (1415: Wenzel: Stibor vajda. 165.) Plebanus de Trenchinio. (1410: Dl. 26,094.) Trencz. (1419: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 171.) Civitas Trinchiniensis. (1430: Akadémia kézirattára. 1434: Dl. 12,652., Fejér: CD. X. 7. 561.) Trenczin. (1434: Dl. 12,596.) Civitas Trenchin. (1437: Akadémia kézirattára, 1438: U. o.). Opp. Trynchyn. (1439: Fejér: CD. XI. 262., Teleki: A. Hunyadiak kora. X. 43:, Bécsi áll. lvt.) Trenchinium. (1441: Múz. T. a.) Trenczinium. (1441: Dl. 13,626.) Civitas Trinchiniensis. (1444: Akadémia kézirattára.) Civitas Trenchin. (1456: U. o.) Civitas Trinchiniensis. (1458: U. o.) Civitas Trenchiniensis. (1458 U. o.) Civitas Trenchiniensis. (1463: Teleki-család zabláti levéltára,. 1464: Dl. 15,983.) Trinchen. (1482: Dl. 18,599.) Opp. Trenchen. (1482: Nyitrai kpt. N. 11.) Civitas Trencheniensis. (1491: Akadémia kézirattára, 1492: Dl. 19,969.) Trencz. (Családnévben, 1495: Múz. T, a.) Civitas Trencz. (1499: Dl. 20,886.) Trenchinium. (1500: Garamszentbenedeki kvt. F. 91. N. 13.). Trynchyn. (1500: U. o. 128. 22., 1501: Akadémia kézirattára.) Trenchinium. (1504: Nyitrai kpt. Prot. extraser. L 22. Múz. T. a.) Civitas Trenchen. (1508: Reviczky-lvt.) Civitas Trenchiniensis. (1522: Motesiczky-lvt.) Civitas Thrinchiniensis. (1522: Berényi-lvt., 1525: Garamszentbenedeki kvt. F. 124. N. 37.) – A város polgárai közül 1300-ban többet felemlítenek, de az olasz neveknél és az oklevél szövegénél fogva fel kell tennünk, hogy itt elírásról van szó Tinniniensis helyett. 1437-ben Hodna Jakab bíró, Pochessyk, Andlicz György, Egles György és Psenczky Péter, 1463-ban Hodna Pál bíró, Poczessyk János, Glocz Miklós, Swetlyk Miklós, Hadna János, Soblakowsky István, Kozak Tamás, Dobroslaw Péter, 1500-ban Nosko Tamás, Zwysseny János, Zayaczko, Hwlman Simon, 1508-ban Twchyk. Márton, 1522-ben Heredy Balázs, 1525-ben pedig Zhronyar Márton lakosokat említik. – György nevű papját 1332-ben, Simon plébánost 1410-ben, Szent Lénárt-oltárát 1410-ben, Keresztelő Szent János-oltárát pedig 1504-ben említik. – Trencsén város a Vág mellett.
Újhely vagy Kiszucaújhely. Terra Kisucza. (1244: Jeszenák-lvt. 1390. más.) Terra Kis Zudcze. (1244: Fejér: CD. IV. 1. 343.) Terra Yesesin inter terram Warna. (1254: Balassa-lvt., ÁUO. II. .246.) Kyzche alio nomine Yescesin. (1300 k.: Balassa-lvt.) Juthasin! (1321: Fejér: CD. X. 8. 173. XI. 509.) Plantatio Lethesin, ezentúl civitas Congesberg, Kongesberg, Köngensberg. (1325: Dl. 2332. XVIII. sz, más., Letopis VII. 2. 61., Lev. Közl. 1937: 223.) Locus tributi Jachathin. (1384: Fejér: CD. XI. 553.) Poss. Novemesto. (1438: Szunyogh-lvt. más.) Poss. Nowe Mesto. (1438: Fejér: CD. XI. 170., Esterházy-hitb. lvt. 94. l. 3.) Civitas Nova. (1441: Kniha Žilinská 100.) Nova civitas. (1474: Dl. 17,605., Nyitrai kpt. N. 492.y Advocatus de Civitatella Nova. (1483: Esterházy-hitb. lvt. 28. C. 177.) Poss. Uhruel! (1504: U. o. 28. A. 87 et D.) Poss. Újhely. (1507 U. o. Rep. 28. F. A. N. 87 et. F. más.) Újhel. (1507: Balassa-lvt. más.) Uyhely. (1507: Szunyogh-lvt. más.) Poss. Újhel. (1508: Balassa-lvt. ex 1789.) Opp. Wywaras. (1505: Garamszentbenedeki kvt. F. 36. N. 54.) Advocatus de Vywar. (1509: Esterházy hitb. lvt. Rep. 28. F. G. N. 184.) Nova Civitas. (1511: Szunyogh-lvt.) Opp. Wyhel sive Jothasyn. (1514: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 94. F. 1. N. 6., Rep. 28. F. C. N. 184.) Poss. Wyhel. (1519: Dl. 23,279.) Opp. Újhely. (1524: gr. Dessewffy-lvt. más.) – Polgárai közül 1511-ben Kwtinen Márton advocatust, 1519-ben pedig Royko Jánost, Wawrik Simont és Bywal. Jánost említik. – Varin, később pedig állandóan Budetin vár tartozéka. – Kiszucaújhely, Kysucké Nové Mesto Zsolnától északra.
Varin. Terra Warna. (1254: Balassa-lvt., ÁUO. II. 246., 1267 Balassa-lvt., ÁUO. III. 156., 1300 k.: Balassa-lvt.) Comes de Varna. (1325: Dl. 2332., Letopis, V II. 2. 61.) Plebanus de Varna. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. Tom. 1. 199.) Rectoratus Varna. (1362: Fejér: CD. XI. 517. 519.) Voynicatus villarum nostrarum (regis) Varna et Kraszna. (1365: U. o. XI. 518.) Sacerdos de Warna (1368: Zichy-okmt. III. 366.) Ecclesia beate Marie virginis de Varna. (1378: Dl. 6495., 6496.) Varin. (1414: Tört. Tár. 1896. 515.) Plebanus de Warna. (1419: U. o. 1896. 515.) Warina. (1418: U. o. 1896. 515.) Varin. (1434: U. o. 1896. 516.) Opp. Waryn. (1439: Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Civitas Warinum. (1439: Fejér: CD. XI. 262.) Opp. Warna. (1457: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 173.) Poss. Warna. (1469: Justh-lvt.) Varin. (1476: Tört. Tár. 1896. 524.) Opp. Varnense. (1485: Majthényi-lvt.) Opp. másutt Poss. Warin. (1491: Justh-lvt.) Opp. Warin. (1501: Tört. Tár. 1897. 519.): Warin. (Családnévben, 1502: Turóci kvt. Prot. vet. f. 4.) Opp. Warin. (1502: Tört. Tár. 1897. 519.) Opp. Waryn. (1511: Balassa-lvt., 1519: Garamszentbenedeki kvt. F. 59. N. 12.) Opp. Warin. (1519: Múz. Középkori másolatok.) Poss. Varin. (1520: Tört. Tár. 1897. 686.) – Határjelei 1362-ben Koblen Pataka, Kronhora hegy, Zelachoch hegy és Hredniztha patak, 1502-ben a Reka vize. – Jobbágyai közül 1519-ben Woyar Györgyöt és Mateko Jakabot említik. – Szűz. Mária tiszteletére. szentelt egyházát 1378-ban, Sebestyén nevű plébánosait 1332-ben és 1368-ban említik. – Varin, Óvár, Sztrecsén, majd ismét Óvár tartozéka volt a Pongrácz-, Justh- és Majthényi-családot: kezén. – Varin (Várna-Varin) Zsolnától dk.-re.
Zsitna. Poss. Sythna. (1295: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 1., ÁUO. XII. 555.) Poss. Sythna. (1389: Mednyánszky-lvt. 1391., 1481: Nyitrai kpt. N. 666., Motesiczky-lvt.) Poss. Sithna. (1483: Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 1. 6.) Sythna. (1485: Podmaniczky-oklvt. I. 181–182.) Opp. Zythna. (1493: Dl. 20,037.) Poss. Sythna. (1506: Garamszentbenedeki kvt. Prot. A. f. 36., Zay-lvt. Litt. I. F. 1. N. 11., Podmaniczky-oklvt. I. 487., 1525: Garamszentbenedeki kvt. Prot. B. f. 83., F. 32. N. 38., 1526: Szepesi kpt. Prot. II. f. 44.) – Az ugróci vár tartozéka. – Vámhely. – 1485-ben Phylko Krisztinus és Fülöp, Ztahtha Bálint, Zaboynik Lőrinc, Hankowycz Mátyás, Magoy Simon és Hanczekowycz Gáspár itteni jobbágyokat említik. – Zsittna (Buzás, Žitná) Bántól ék.-re.
Zsolna. Terra Sylna. (1267: Balassa-lvt., Wenzel: ÁUO. III. 156.) Villa Žilna. (1300 k.: Balassa-lvt., Wenzel: ÁUO. V. 180.) Civitas Silnensis. (1320: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 27. F. E. N. 158.) Hospites nostri (regis) de Sylna, civitas nostra (regis) Sylna. (1321 Fejér: CD. X. 8. 173., XI. 509.) Cvitas Silnensis. (1325: Dl. 2338. más., Fejér: CD. XI. 510.) Plebanus de Silna. (1332–1337: Mon. Vat. Ser. I. Tom. 1. 199.) Civitas Zylina. (1341: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. F. N. 376.) Iudex seu advocatus vulgo Wayth de Sylna. (1352: HO. V. 128.) Civitas nostra Silna, Sylna. (1357: Fejér: CD. XI. 513.) Civitas Sylna. (1358: U. o. XI. 516.) Sylina. (1361: Dl. 5040.) Civitas Silna, Sylna. (1362: Fejér: CD. XI. 517. 519.) Hospites nostri (regis) de Sylna. (1367: U. o. XI. 521.) Sacerdos de Silna. (1368: Zichy-okmt. III. 366.) Civitas Selynensis. (1370: Fejér: CD. XI. 522.) Rector ecclesie de Sylna. (1372: Révay-lvt. I. 2.) Zelina. (1379: Múz. T. a., Fejér: CD. IX. 7. 619.) Silina. (1381: U. o. XI. 524.) Civitas nostra de Silina. (Fejér: CD. XI. 527.) Civitas nostra (regis) Silina, Sylna. (1384: U. o. XI. 528.) Iurati civitatis in Silina. (1384: U. o. XI. 533.) Poss. Sylina. (1391: Justh-lvt.) Opp. Zelyna. (1397: Esterházy hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 1. más.) Zylna. (1397: U. o. Rep. 28. F. A. N. 1.) Sylina. (1397: Turócszentmártoni nemzeti múzeum.) Civitas nostra (regis) Selina. (1405: Fejér: CD. XI. 535.) Civitas Selyna. (1407: U. o. XI. 541.) Hospites nostri (regis) de Solna. (1414: U. o: XI. 542.) Civitas nostra (Stiboré) Ziliniensis. (1418: U. o. XI. 544.) Civitas Zolna. (1414: Esterházy hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 169.) Sylna. (1418: U. o. Rep. 28. F. C. N. 166.) Stadt Zeleyn. (1421: U. o. Rep. 28. F. C. N. 172.) Civitas Sylina. (1431: Szulyovszky-lvt.) Civitas Silina. (1431: Fejér: CD. XI. 524.) Zilina. (1438: Fejér: CD. XI. 170., Esterházy hitb. lvt. Rep. 94. F. 1. N. 3.) Opp. Solna. (1439 Teleki: A Hunyadiak kora. X. 43., Bécsi áll. lvt.) Civitas Solna. (1439: Pejér: CD. XI. 262.) Solna. (1454: Tört. Tár. 1896. 518., Letopis. XI. 2. 76., 1457: Tört. Tár. 1896. 518., 521.) Opp. Zolna. (1471: Justh-lvt.) Opp. Zilina. (1447: Motesiczky-lvt.) Civitas Zylina. (1457: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 173., 1477: U. o. Rep. 28. F. C. N. 175.) Opp. nostrum (regis) Solna. (1480: Podmaniczky-oklvt. I. 138.) Civitas Solna. (1482: Esterházy hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 176 et NB.) Opp. Solna. (1482: Dl. 37;658.) Solna. (1483: Esterházy hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 181.) Civitas seu opp. Solna. (1483: Nyitrai kpt. N. 10., Dl. 18,846.) Civitas nostra (regis) Silna. (1483: O. L. Ernst-gyűjt.) Civitas nostra. (regis) Solna. (1483: Podmaniczky-oklvt. I. 174.) Opp. Solna. (1483: Dl. 18,846., Nyitrai kpt. N. 19.) Civitas nostra Solna. (14 5: O. L.: Ernst-gyűjt.) Opp. Solna. (1496: Letopis XI. 2. 82., 1503: Letopis XI. 2. 82.) Opp. Zolna. (1508: Esterházy hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 8. és 13.) Civitas Solna. 1505: Garamszentbenedeki kvt. F. 52. N. 2., 1508: Podmaniczhy-oklevéltár. I. 560. 565., 1509: U. o. I. 571.) Opp. Solna. (1509: Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. C. N. 182., 1514: U. o. Rep. 94. F. 1. N. 6., Rep. 28. F. C. N. 187.) Civitas Sylyna. (1519: Garamszentbenedeki konvent. F. 59. N. 12.) Opp. Zolna. (1519: Múz. középkori más., 1520: Dl. 23,372., Esterházy-hitb. lvt. Rep. 28. F. A. N. 8. 15., 1525: Justh-lvt. további változatokat lásd Chaloupecky: Kniha Žilinská munkájában.) – Polgárai közül 1384-ben Gutler Pétert, 1421-ben Mestir András, Siued Jokil, Zuzienouicz Lasle, Guller Fábián, Laukworst István, Schunououicz, Fleschir Merten, Dreysicz András, Weyczer Pál, 1482-ben Bychaneky Blaho és Sokoth Istvánt, 1519-ben Kropach Mátyás, Bohdal András, majd Myska Márton, Babchareczky András, Sasko Mátyás, Baran Mihály, Koson Tamás, Cherny Jakab, Zedhy Péter, Dlwhy János, Dobak György, Grokza György, Kropach Márton, Banowzky Márton, Moys Jakab, Maieczky György és Kalmar Gál, 1520-ban Thomko Tamás, Dlwhy Lukács Ssryele Mihály, Krok György, Barwyenek Mátyás, Misko Ábrahám és Márton; Oczele György, Zthesko Mátyás, Gywy Máté, Rosko Mihály, Cherny Jakab, Trychethny Gáspár, Kozen Tamás, Gardos Menyhért és Hryehowczky Jakab, 1523-ban és 1525-ben Baran Jakab fia Mihály (Miczath) itteni lakosokat említik. (Névszerint említett polgáraira nézve l. még Chaloupecky id. munkáját.) – Határjelei közül 1505-ben a Wagwyze, 1509-ben pedig a Sabathfewld, Zabathfewld határrészeket említik. – Plébánosi közül 1332-ben Kelement, 1368-ban pedig Jánost említik. – Örökös soltészságával együtt Lietava, majd Sztrecsén vár tartozéka volt. – Zsolna, Zilina a megye északi részében a Vág mellett.
Összesen 17 város.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem