18. Pest, 1848. május 9. Deák Ferenc, a miniszterelnököt helyettesítő ideiglenes hadügyminiszter rendelete Heves megye alispánjáh…

Teljes szövegű keresés

25218.
Pest, 1848. május 9.
Deák Ferenc, a miniszterelnököt helyettesítő ideiglenes hadügyminiszter rendelete Heves megye alispánjához
M[ező]túr625 város lakosainak a nemzetőrségi tanácshoz beadott, s onnan hozzám átküldött folyamodásokra vonatkozólag, melyben a nemzetőrségi kötelesség minő szabályok szerénti felosztása tárgyában, némely a törvényben világosan kitéve nem levő, s előttök kétes eseti kérdéseknek megoldását kérik, a nevezett városra leendő tudatás végett, közlöm Önnel, miszerint ha ugyanazon atyának több gyermekei vannak is, de ezek saját vagyonnal vagy saját keresménnyel bírnak, a nemzetőrségi kötelességgel mindegyik külön tartozik, – ha pedig több gyermekek vannak, de kiknek saját vagyonuk, vagy keresményök nincs, ezek a törvény rendelete alá nem esnek, hanem az atya, vagy helyette valamelyik alkalmas fia leend nemzetőr.626 – Végre azon esetben, ha atya nem volna, de több az anya szárnyai alatt élő, különben alkalmas fiak volnának, ha ezek összes vagyona vagy jövedelme a törvényszabta mennyiségű, ezen fiak közül is egy a nemzetőrök közé beírandó.627 Ami a fegyvert illeti, bármennyire óhajtja is a minisztérium a nemzetőrségnek általában mindenütt mielőbbi ellátását – mind amellett is –, minthogy a rendelkezése alatti fegyverek mennyisége oly csekély, hogy az oly helyeknek is, hol a zavarok már kiütöttek, vagy ennek némi nyomai látszanak, felfegyverzésére alig elegendő, ezt teljesíteni jelenleg lehetetlen. Mely miatt Túr város ebbeli kérelme is most nem teljesíthető.
A túriak folyamodványán is “M. Tur város lakosi” aláírás szerepel (MOL H 3. 1848:122.), ezért Mezőtúrról, nem pedig Túrkevéről van szó (mint ahogy Urbán Aladár korábban említette).
Vö. Urbán Aladár 1973. 57. p.
Idézi Urbán Aladár 1973. 79. p.
Eredeti fogalmazvány. MOL H 3. 1848:122.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages