2. Pest, 1848. április 23. Deák Ferenc levele Bezerédj Istvánhoz

Teljes szövegű keresés

2302.
Pest, 1848. április 23.
Deák Ferenc levele Bezerédj Istvánhoz
Kedves barátom!
Sokat hánytam vetettem magamban válaszod tartalmát. Kedves volt ugyan nékem, hogy annyi odaadást, s oly hű ragaszkodást láttam abban ön személyem iránt, s kezdetben már csaknem elcsábított azon vágy, hogy Téged hivatalom körében bírhassalak, s kész vala előterjesztésem, melybe a Te nevedet is igtatám. De újra és ismét újra olvasgatám leveledet, s éreztem, hogy mint becsületes ember, köteles vagyok előre Téged arról is értesíteni, miszerint én csak rövid ideig, s talán csak hetekig maradhatok valószínűleg a ministeriumban mindinkább roskadozó egésségem miatt, s téged, ki nem csekély részben személyemhez is kötötted elhatározásodat, nem tehetlek ki előleges figyelmeztetés nélkül annak, hogy most néhány hétre belépve, az én leléptemmel, ha oly utódom leend, ki néked kedves nem volna, ismét kilépj, s így mostani helyzetedből, s némileg a politicai életből is miattam kisodortassál. Ezt tehát lelkiismeretesen előleges figyelmeztetésül; de ha mindemellett inkább tekinted a közjót, minthogy személyem vagy átalában a ministernek személye utóbb az én leléptemkor is határozatodra befolyással legyen, ezt pedig a közügy miatt szívemből ohajtom, egy helyet válaszodig nyitva hagyok számodra, s mivel azt hiszem, hogy erődet, készültségedet, tabellák készítésével vagy repositionalis603 ügyek visgálga-tásával elfoglalni annyi volna, mint pazarolni azon kincset, mi hazánkban sokkal ritkább, semhogy azzal könyelműleg bánhatnátok, s annyi volna, mint meglopni a hon intelligentiájának öszvegét, mechanicus munká[ra] fordítva, mi jobbra, nemesebbre való, a codificationál tartok üresen egy tanácsnoki helyet (2500 ft fizetéssel), hol szép téren működhetnél Szalay Lacival.
Valamely jogba vagy birtokba visszahelyeztető.
Írj barátom minél előbb.604 Isten veled
Bezerédj válaszlevelét ugyan nem ismerjük, de feltehetően elutasító lehetett. Bezerédj hivatalvállalásának nincs nyoma, és Deák mással sem töltötte be a felajánlott állást. Vö. MOL H 67. 1848. 5. kútfő 3. tétel. (Kimutatás az IM személyzetéről.)
hű barátod
Deák
S. k. eredeti. Tolna Megyei Levéltár. Bezerédj család iratai. Bezerédj Istvánhoz írott levelek.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages