Abkürzungen

Teljes szövegű keresés

689Abkürzungen
Acta Ant. Hung.
Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
Acta Arch. Hung.
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
AH
Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae
Acta Hist. Artium
Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae
AEMA
Archivum Eurasiae Medii Aevi
AMN
Acta Musei Napocensis
Anonymus
P. Magister quondam Bele regis Hungariae notarius Gesta Hungarorum. Ed. L. JUHÁSZ. Szeged-Budapest 1932
ANRW
Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt. Red. W. HASSE-H. TEMPORINI. Berlin–New York
Arch. Hung.
Archaeologia Hungarica (Budapest)
AUSB
Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Historica
AVSL
Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde (Hermannstadt)
BARIŢ, Părţi alese
G. BARIŢ, Părţi alese din istoria Transilvaniei (Ausgewählte Abschnitte der Geschichte Siebenbürgens). I-III. Sibiu 1889–1891
BENKŐ, A helyzettudat
S.BENKŐ, A helyzettudat változásai (Änderungen des Lagebewußtseins). Bukarest 1977
BIRÓ, A fejedelmi hatalom
V. BIRó, Az erdélyi fejedelmi hatalom fejlődése 1542–1690 (Entwicklung der siebenbürgischen Fürstenmacht 1542–1690). Budapest 1924
DAI
Constantinus Porphyrogenitus, De administrando imperio. Ed. GY. MORAVCSIK–R. J. H. JENKINS. Budapest 1949 Washington 1967
DFGS
Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens. Ed. J. KEMÉNY–E. TRAUSCHENFELS. Klausenburg 1839–1860
DMÉ
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Jahrbuch des Debrecziner Déri-Museums)
DOBÓ, Inscriptiones
Á. DOBÓ, Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ad res earundem provinciarum pertinentes. Budapest 41975
Dolg. ENM
Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából (Arbeiten aus der Münzen- und Antiquitätensammlung des Siebenbergischen Nationalmuseums) (Kolozsvár)
DRH Transilvania
Documenta Romaniae Historica (Documente privind istoria României) C – Transilvania. Bucureşti 1951–
EHH
Études historiques hongroises. Budapest 1975, 1980, 1985
EOE
Erdélyi országgyűlési emlékek, Monumenta comitialia regni Transsylvaniae 1540–1699. Hrsg. S. SZILÁGYI, I–XXI. Budapest 1875–1898. Monumenta Hungariae Historica, Series III/b Comitialia
690ETA
Erdélyi történeti adatok (Angaben aus der Geschichte Siebenbürgens). I–IV. Hrsg. I. MIKÓ und K. SZABÓ. Kolozsvár 1855–1862
FA
Folia Archaeologica (Budapest)
FAH
Fontes archaeologici Hungariae (Budapest)
FBHH
GY. MORAVCSIK, Fontes byzantini historiae hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium. Budapest 1984
Festschrift A. T. SZABÓ-ZS. JAKÓ
Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. Red. K. BENDA–T. VON BOGYAY. München 1987
FVLK
Forschungen zur Volks- und Landeskunde (Sibiu)
GDGR
Geschichte der Deutschen auf dem Gebiete Rumäniens. Hrsg. C. GÖLLNER. Bukarest 1979
GOMBOS, Catalogus
A. F. GOMBOS, Catalogus Fontium historiae Hungariae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium ab anno Christi DCCC usque ad annum MCCCI. I–III. Budapest 1937–1938, Index: Budapest 1942
GYÖRFFY, Geographia
GY. GYÖRFFY, Geographia historica Hungariae tempore stirpis Arpadianae (Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza). I–III. Budapest 1963–1987
HOREDT, Das frühmittelalterliche
K. HOREDT, Das frühmittelalterliche Siebenbürgen. Innsbruck
HOREDT, Frühmittelalter
K. HOREDT, Siebenbürgen im Frühmittelalter. Bonn 1986
Die Habsburgermonarchie
Die Habsburgermonarchie 1848-1918. I. Die wirtschaftliche Entwicklung. Hrsg. A. BRUSATTI. Wien 1973; III. Die Völker des Reiches. Hrsg. A. WANDRUSZKA–P. URBANITSCH. Wien 1980
JAKÓ, Írás
ZS. JAKÓ, Írás, könyv, értelmiség (Schrift, Buch, Intelligenz). Bukarest 1976
Kelemen Ekv.
Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára (Gedenkbuch zum 80. Geburtstag von Lajos Kelemen). Kolozsvár 1957
LUKINICH, Erdély
I. LUKINICH, Erdély területi változásai 1541–1711 (Gebietsänderungen Siebenbürgens 1541–1711). Budapest 1918
MBIÖ
Mitteilungen des Bulgarischen Instituts in Österreich
MGSz
Magyar Gazdaságtörténeti Szemle (Ungarische Rundschau für Wirtschaftsgeschichte)
MHH C, D und S
Monumenta Hungariae Historica. I. Diplomataria; Il. Scriptores; III. Comitialia
MR
Magyarok és románok (Ungarn und Rumänen). I–II. Hrsg. J. DEÉR–L. GÁLDI. Budapest 1943–1944
Műv. T.
Művelődéstörténeti tanulmányok (Kulturgeschichtliche Studien). I–II. Hrsg. E. CSETRI, ZS. JAKÓ und S. TONK bzw. E. CSETRI, Zs. JAKÓ, G. SIPOS und S. TONK. Bukarest 1979–1980
NK
Numizmatikai Közlöny (Numismatische Mitteilungen) (Budapest)
PĂCURARIU, Istoria bisericii
M. PĂCURARIU, Istoria bisericii ortodoxe romăne (Geschichte der rumänischen orthodoxen Kirche). I–II. Bucureşti 21980–1981
PASCU, Voievodatul
ŞT. PASCU, Voievodatul Transilvaniei (Woiwodschaft Siebenbürgen). I–II. Cluj 1972–1979
RAPMP
Relations between the Autochthonous Population and the Migratory Populations on the Territory of Romania. Bucureşti 1975
RHC
Revue d’Histoire Comparée. Études Hongroises (Paris)
RRH
Revue Roumaine d’Histoire (Bucarest)
RT
Rákóczi tanulmányok (Rákóczi-Studien). Hrsg. B. KÖPECZI, L. HOFF, Á. R. VÁRKONYI. Budapest 1980
SRH
Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. I–II. Ed. E. SZENTPÉTERY. Budapest 1937–1938
Studii
Studii. Revistă de istorie (Bucureşti)
SUBB-H
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series 4: Historia (Cluj)
691Sz
Századok (Budapest)
Székely felkelés
Székely felkelés 1595-1596, előzményei, lefolyása, következményei (Szekleraufstand 1595–1596, Vorereignisse, Ablauf und Folgen). Hrsg. S. BENKŐ–L. DEMÉNY–K. VEKOV. Bukarest 1979; rumänische Variante: Răscoala secuilor din 1595–1596, antecedente, desfăşurare şi urmări. Bucureşti 1978.
SZENTGYÖRGYI, Jobbágyterhek
M. SZENTGYÖRGYI, Jobbágyterhek a XVI-XVII. századi Erdélyben (Leibeigenenlasten in Siebenbürgen im 16.–17. Jh.). Budapest 1962
TBCM
Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul 1918–1928 (Siebenbürgen, Banat, Kreischgebiet und Marmarosch). I–III. Bucureşti 1929
TEt
Tanulmányok Erdély történetéről (Studien zur Geschichte Siebenbürgens). Hrsg. I. RÁCZ. Debrecen 1988
TSz
Történelmi Szemle (Historische Rundschau)
ÜRMÖSSY, Tizenhét év
L. ÜRMÖSSY, Tizenhét év Erdély történetéből (Siebzehn Jahre aus Siebenbürgens Geschichte). Temesvár 1894
ZA
Zeitschrift für Archäologie
 

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages