HÖLDERLIN, JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH (1770–1843) német költő

Teljes szövegű keresés

HÖLDERLIN, JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH (1770–1843) német költő
Olyan korszakban élünk, amikor minden a jobb napok eljövetelén munkálkodik.
Fivéréhez, 1793. nyár – Versek. Levelek, Hüperión. Empedoklész. Magyar Helikon, Bp., 1961. 25. Szabó Ede;
…joga van immár a szeretethez,
édes-szép joga mindenkinek.
Himnusz a Szabadsághoz – Uo. 33. Bernáth István;
Annak, mit a kor megtépni vágyott,
holnap virágban kell állnia!
Tavaszt szülnek még a rombolások…
Uo. 34.;
Szűkös a szerelem mindörökké,
árnyék csak, amit szerethetünk…
A Természethez – Uo. 50.;
Szívem szavára énbennem ragyognak
a Természet élő szép titkai.
Az okos tanácsadókhoz – Uo. 69.;
Patakon csónakázni nem művészet. De ha szívünk és sorsunk le a tenger fenékig s föl az égig hány-vet bennünket, ez neveli a kormányost.
Neufferhez, 1797. február 16. – Uo. 71. Szabó Ede;
Meggyógyítja sebes szívünket a barátság.
Meghívó vers, Neuffer barátjához – Uo. 73. Bernáth István;
Egy kell csak: görögök hite!
Ábrázolj? Ne! Taníts! S mámorodat gyülöld!
Hadd zsémbeljen a mester:
a Természet utat mutat.
Egy ifjú költőhöz – Uo. 86. Bernáth István;
Sors és dal – közösek.
A kurta dal – Uo. 87. Bernáth István;
…eszményért csak az ég, ki
már eszményi magában is.
A siker – Uo. 88. Bernáth István;
…ifjúság erejét érti, ki messze lát…
Szókratész és Alkibiadész – Uo. 90. Bernáth István;
Egynek lenni mindennel, ami él!
Ó, isten az ember, mikor álmodik – koldús, ha gondolkodik…
Hüperíón vagy a görögországi remete. I. köt. 1. k. Hüperíón Bellarminhoz – Uo. 100. Szabó Ede;
…isteni lény a gyermek, amíg meg nem merült az ember kaméleonszínében.
Uo. 101.;
Semmi sem képes oly magasra nőni és oly mélyre hullni, mint az ember.
Uo. 134.;
Ó, igazuk van a költőknek, semmi sem oly kicsiny és kevés, hogy lelkesedni ne lehetne rajta.
Uo. 138.;
…az örökkön-örök Szépség, a Természet, önmagában mit sem veszít, mint ahogy pótlásra sem szorul.
I. m. 2. k. Hüperión Bellarminhoz – Uo. 150.;
…a szépség az emberek életéből a szellembe menekül; ami Természet volt, ideál lesz…
Uo. 156.;
Az ember mindent látó, mindent megvilágító nap, ha szeret, és ha nem szeret: sötét lakás, amelyben füstös lámpás ég.
Uo. 167.;
…puszta értelemből értelmes, puszta észből ésszerű dolog még sosem született.
Uo. 175.;
A puszta értelemből nem jöhet létre filozófia, mert a filozófia több, mint a tények korlátozott ismerete.
Uo. 176.;
…kiküzdesz magadnak egy szabad államot, ha sikerül, s aztán azt mondod: miért is építettem?
I. m. II. köt. 1. k. Hüperión Bellarminhoz – Uo. 187.;
Az aranynak az adja a nap színét, hogy a tűzbe vetik! Az embernek az, csak az ád teljes ifjúságot, ha széttépheti kötelékeit.
Uo. 188.;
…csupán az isteneket és a gyermekeket nem sújtja a nemezis.
I. m. 2. k. Hüperíón Bellarminhoz – Uo. 231.;
Kemény szó, és én mégis kimondom, mert így igaz: nem tudok elképzelni népet, amely a németeknél ziláltabb lenne.
I. m. Folytatás – Uo. 246.;
…ha az istenien könnyű levegőtől ellágyultan az embergyűlölők is szelíddé válnak, mint a gyermekek, ha bábjából a pillangó kiszárnyal, és rajzanak a méhek – a német akkor is a kaptafájánál marad, és nem sokat törődik az időjárással.
Uo. 247.;
…igazán istenien csak a mély szenvedésben csendül fel bennünk a világ életdala.
Uo. 250.;
Mint szerelmesek civódása, olyanok a világban levő disszonanciák. Megbékélést rejt a viszály, s egymásra talál mind, ami szétvált.
Uo. 2252.;
Erdővé növekedj! légy egy egész világ. ..
A szerelem – Uo. 253., 303. Bernáth István;
Boldog, ki asszonyt bir, szeretőt s nemest,
házat s hazát, mely szégyene nem leszen:
íly honra s íly bölcs férfiakra
még a nap is gyönyörűbben ébred.
Az én javaim – 275.
Mert hát az ember lelke, ha nem saját
földben gyökérzik, mint a növény, kiég…
Uo. 276.;
…mint ahogy a szivárvány is csak zivatar után szép, a költeményben is a hamisból, a tévedésből, a szenvedésből csak annál szebben és örvendetesebben emelkedik ki, ami igaz és harmonikus…
Anyjához, 1799. július 8. – Uo. 278. Szabó Ede;
…alkonyidőn jönnek aranynapok is.
Jőjj, te mutass nékünk utat, első, szép, komoly óra…
Menón panasza Diotimáért – Uo. 307. Bernáth István;
Jöttem, szemem hogy égiekre vessem,
s ők vetnek engem az embersors fenekére…
Minthogyha ünnep hajnala nyílna föl… Uo. 451. Bernáth István;
Rejtély, hogyan születik tisztán valami.
A Rajna – Uo. 468.;
… a legjobbat,
míg él, az ember is
megrögzítheti emlékezetébe,
s a teljesség így az övé is.
Nehéz a nyomoruság,
de a boldogság nehezebb súly.
Uo. 468.;
…ahol veszély támad,
lesz ott menedék is.
Patmosz – Uo. 472. Bernáth István;
…magyaráztassék meg
jól a világ. Német vers, ez a dolgod.
Uo. 478.;
Csak jel vagyunk, s mögötte semmi…
Nehézléptű
az idő, de világra hozza majd
az igazságot…
Mnémoszüné – Uo. 487. Bernáth István;
…a tökéletesség panasztalan.
Az ősz – Uo. 492. Bernáth István;
Az élet szépségét az ember adja,
még a Természeten is úr parancsa…
Görögország – Uo. 493. Bernáth István.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT