elemez

Teljes szövegű keresés

elemez [e-e-ë] ige -ek [ë] v. elemzek [e-e-ë], -tem [e], -ett [ë] v. elemzett [e-e-ë], -zen [ë]
1. tárgyas (választékos) Általában elemeire, alkotórészeire bont, s így vizsgál vmely összetett dolgot, összefüggést; analizál. Elemzi a fogalmat, a helyzetet, a kort, a lelket.  [Péterfy Jenő] Kemény képzeletét elemzi kongeniális [= hasonló tehetségű] művészettel. (Ambrus Zoltán) Ezer apró vonásra elemeztem őket, s ezekből a vonásokból állítottam össze a képzeleti szörnyet, amit nőnek gondoltam. (Kuncz Aladár) || a. (tárgy nélkül)  A francia cseveg, szikrázik, … a német taglal, fejteget, elemez. (Kosztolányi Dezső)
2. tárgyas (vegyi ipar) <Vmely vegyületet> alkotórészeire bontva megvizsgál. Elemzi a szén vegyületeit.
3. tárgyas (iskolai, nyelvtudomány) <Vmely mondatot, szókapcsolatot> szavakra bont, s megvizsgálja, hogy ezek milyen szófajhoz tartoznak, ill. milyen a mondatbeli szerepük és kapcsolatuk. Elemezzük ezt a mondatot szófajok és mondatrészek szempontjából. || a. tárgyatlan (iskolai) Ezzel foglalkozik, ezt végzi. Az óra elején elemezni fogunk. || b. tárgyas (iskolai, nyelvtudomány) <Vmely szót> alkotóelemekre bont, s azokat meghatározza. Elemezd ezt a szót hangtani és alaktani szempontból. || c. tárgyas (iskolai, irodalomtudomány, zene) <Vmely irodalmi v. zenei alkotást> alaki, szerkezeti v. esztétikai szempontból részletesen (meg)vizsgál, taglal, fejteget. Stiláris és verstani szempontból elemezzük ezt a verset! Az előadó részletesen elemezte a zeneművet.  [Azt kívántam,] értsen a költészethez, hogy amit olvasok, együtt elemezhessük. (Tolnai Lajos)
Igekötős igék: kielemez.
Szóösszetétel(ek): vegyelemez.
elemzett; elemezget; elemezhető; elemző; elemeztet.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT