szerez

Teljes szövegű keresés

szerez [ë-ë v. e-ë] ige -tem [e], szerzett [ë-ë v. e-z], -zen [ë], -ni v. (régies) szerezni [ë-e v. e-e], szerzek [ë-ë v. e-ë], szerzel [ë-ë v. e-ë] v. (régies) szerzesz [ë-e], szerzünk [ë v. e], -tek, -nek, [ë, e]
1. tárgyas Vmit szerez (magának): <gondoskodással, utánjárással, fáradsággal, munkával> birtokába jut vminek, hozzájut vmihez. Becsületet, dicsőséget, diplomát, érdemeket, földet, hírt, ismereteket, pénzt, vagyont szerez; vmit véren szerez. A csapat három első helyet szerzett. Kedvre derűl Matyinak, szerez egy jó kézbeli fütyköst. (Fazekas Mihály) Magyar vér szerezte ezt a dicső hazát. (Petőfi Sándor) Fatálcán bevitte a vacsorát: egy findzsa teát, pár szelet pirított kenyeret, a vajat, melyet délután szerzett. (Kosztolányi Dezső) Látja,… ezért kellene, hogy sarzsit szerezzen magának. Mert… akkor… ez a káplár nem mert volna… szemtelenkedni magával. (Hunyady Sándor) || a. tárgyas (tárgy nélkül is) (ritka) Szerez (vmit, vmennyit): vagyonát (vmivel, vmely mértékben) gyarapítja. Nemigen szerzett. Még öt holdat szerzett. Még Rotschild is lót-fut és szerez. (Mikszáth Kálmán) Miért dolgozzanak tovább ezek az emberek, akik már annyit szereztek…? (Krúdy Gyula) || b. Vkinek, vminek szerez vmit, esetleg vkit: <személyes tevékenysége, érdeme, befolyása révén> vkit, vmit birtokossá tesz vminek, hozzájuttat vkihez, vmihez. Előfizetőt szerez a lapnak; feleséget szerez vkinek; hitelt szerez vminek. A lakást én szereztem neki. Szerezz nekünk is jegyet! Becsületet szerzett népének. Mindig abban jártam, fáradék is bezzeg, Hogy magyar népemnek hirt-nevet szerezzek. (Arany János) Kornél bátyád állást szerzett neked a bankban. (Kosztolányi Dezső) || c. tárgyas Egyszeri cselekvéssel elér, biztosít <vmely előnyös helyzetet, jogot>. Állampolgárságot, elégtételt szerez; előnyt szerez; érvényt szerez vminek; jogot, jogcímet szerez vmire; jó v. rossz pontot szerez; többséget szerez a választáson. Mivel szerezzek elégtételt szenvedésednek? (Katona József) Előzői rovására kelle érvényt szereznie magának. (Arany János) || d. (Vmilyen) jogot szerez vmire: <vmely körülmény, esemény folytán> vmilyen joga lesz vmire. Az örökös az örökhagyó halálával tulajdonjogot szerez az örökségre.
2. tárgyas (bizalmas, rosszalló) Szerez vmit (vkinek): <hamissággal, ravasz, titokzatos úton-módon> szert tesz vmire, hozzájut vmihez (,ill. vkit hozzájuttat vmihez). [Honnan van ez a tömérdek pénze, vagyona?] – Szerezte! || a. tárgyas (tréfás, bizalmas) Lop.
3. tárgyas Cselekvéssel, közreműködésével előidéz, okoz <vmely kedvező v. kedvezőtlen körülményt, rendsz. vkinek>. Bánatot, álmatlan éjszakát, gondot, kellemes karácsonyt, keserű órákat, örömet szerez magának v. másnak. Szerzek magamnak egy jó napot. Ah! Örök gyászt szerze nékem Elrablott gyönyörűségem. (Csokonai Vitéz Mihály) A szív szerzi vesztemet. (Kisfaludy Sándor)
4. Szerez vmit: <anélkül, hogy akarná, önkéntelenül> előidézi azt, hogy vmije legyen. Bajt, betegséget szerez; tapasztalatot szerez; tudomást szerez vmiről. Kijelentései sok barátot, ellenséget szereztek neki. Homályos célzást tett rá, hogy mennyi bajt tudna szerezni kedves barátjának, ha indiszkrét lenne. (Hunyady Sándor)
5. tárgyas. (régies) szerez vmit: vmire lehetőséget teremt; elősegíti vminek a létrejöttét. Alkalmat szerez; házasságot szerez. Köszönöm Nagyasszonyom, | hogy… alkalmatosságot szerzél nekem |… sok édes mulatságra. (Katona József) Ő szerzette köztünk a találkozásokat. (Tolnai Lajos)
6. tárgyas (régies) <Szellemi művet> tevékenységével létrehoz, alkot. Békét szerez: békét köt; (elavult) kötést szerez: egyességet köt; törvényt szerez: törvényt alkot. Örökös békét mi hit alatt, szerezzünk. (Arany János) || a. tárgyas (régies) <Irodalmi művet> alkot ír, készít. Drámát, könyvet, levelet, regényt, verset szerez. Szerzém ez nyolc verset víg és szabad elmével. (Balassi Bálint) Arrul szerzék ez új verset. (Arany János) 1665-ben kezdék el ezt a könyvet szerezni… névtelen szerzők. (Jókai Mór) || b. tárgyas <Zenei alkotást> készít, létrehoz; komponál. A darab zenéjét ő szerezte. Ki szerezte ezt az operát? Ki ez ünnepélyre Az édes dalt szerezted, jöjj velünk. (Arany JánosArisztophanész-fordítás) || c. (tárgy nélkül) (ritka, tréfás) Zenét alkot. Most éppen szerez.
7. tárgyas (régies) Rendel (4), intéz, alapít. A nagy természet csak diszitmény… Az élők benne szerepelvén, Ahogy szerzék az istenek. (Vajda János) Az Ur azonban szerzett nagy szelet. (Babits Mihály)
Igekötős igék: beszerez; elszerez; hozzászerez; megszerez; összeszerez; visszaszerez.
szerezget; szerezhető; szereztet.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT