Abandon

Teljes szövegű keresés

Abandon (franc.), a biztosítottnak joga, melynél fogva az utazás megkezdése után előfordult bizonyos, a törvényben taxative felsorolt tengeri baleseteknél a biztosított hajót v. hajórakományt a biztosítónak átengedheti s tőle a biztosítási öszszeget követelheti. Az esetek a következők: rablás, hajótörés, töréssel párosult partravettetés, hajózhatatlanság tengeri balesetek folytán, külföldi hatalom vagy (az utazás megkezdése után) a hazai kormány által történt lefoglalás, a biztosított javakban esett kár, amennyiben a javak értékének legalább 3/4 részére rug. Egyéb balesetek hajókárt (avarie) képeznek s azokra a biztosítási szerződés szabályai irányadók. Az A. nem lehet sem részleges, sem föltételes s csak azokra a javakra terjed ki, amelyek a biztosításnak s rizikónak tárgyát képezik. A jognak gyakorlása bizonyos határidőhöz van kötve, amely a balesetnek színhelye szerint 6 hónapot, egy évet, két évet tesz s mindig a balesetről nyert értesítés napjától számítandó. Ha a hajó elindulásától v. az utolsó értesítés vételétől egy év, hosszu járatnál két év eltelt; a biztosított, ha kijelenti, hogy semmiféle értesítést hajójáról nem kapott, az A.-ra jogosítva van anélkül, hogy a baleset tényleges bekövetkeztét bizonyítani tartoznék. A fentebbi határidők ebben az esetben az egy, illetve két év lejártától számítandók. Egyéb részletekre l. a francia Code de commerce nálunk érvényes 369-396. §-ait.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages