Irregularitas

Teljes szövegű keresés

Irregularitas (lat.) a. m. szabálytalanság. A kat. egyházjogban azok az okok, melyek az egyházrendnek felvételét nem ugyan érvénytelenné, de törvénytelenné teszik. Az I. dacáraelőleges felmentés nélkül felszentelt a felvett renddel járó működéstől és felsőbb rendek felvételétől mindaddig kizárva marad, mig felmentést nem nyer. A felmentést rendesen a pápa adja. Az I. kétféle: ex defectu és ex delicto, a szerint, amint valamely kánonjogi kellék hiányából, v. vétségből származik; totalis vagy partialis a szerint, amint valamennyi v. csak bizonyos egyházrendek felvételére vonatkozik; perpetua v. temporalis a szerint, amint állandó v. idővel magától elenyészik, p. a korhiány. Az I. ex delicto bizonyos egyházi vétségeknek következménye. A defectus esetei a következők: 1. D. aetatis (korhiány), a püspöki rendre betöltött 30, a preszbiterire megkezdett 25, a diakonátusra megkezdett 23, az aldiakonátusra megkezdett 22, az alsóbb rendek felvételére 12, a tonzurára 7 éves életkor igényeltetvén; 2. D natalium (törvényes származás hiánya); 3. D. corporis (testi épség hiánya), oly testi fogyatkozások, melyek a papi szolgálat teljesítését akadályozzák v. az illetőt undor v. gúny tárgyává tennék; 4. D. animi (lelki épség hiánya), jelesül elmebetegek és bárgyu eszüek; 5. D. lenitatis (erkölcsi épség v. szelidség hiánya), igy p. a katonák, birák, ügyészek, tanuk, kik végrehajtott halálbüntetéssel végződött perben részt vettek; hóhérok; metszéssel v. égetéssel üzött sebészi műtét; 6. D. sacramenti (szentség hiánya), ide tartoznak az u. n. bigamia successiv - másodizben kötött házasság - és a bigamia interpretativa - özvegy asszonynyal v. elesett személylyel kötött házasság, sőt hűtlen feleséggel folytatott közösülés esetei; 7. D. fidei (hit hiánya), jelesül a neofiták (ujonnan áttértek) és a «Clinici» (kik csak életveszélyes betegségben vették fel a keresztséget); 8. D. scientiae (az előirt ismeretek, képzettség hiánya); 9. D. libertatis (önrendelkezés hiánya), jelesül: házasok a házastárs, a rabszolgák uruknak beleegyezése nélkül; számadási teher alatt levő tisztviselők, gyámok, gondnokok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages