Szabad Lyceum,

Teljes szövegű keresés

Szabad Lyceum, tudományt és ismeretet terjesztő társaság. Alakult 1893 jun. 1. A társaság alapszabályzserü célja elméleti és gyakorlati sorozatos előadások rendezésével, esetleg ezek kinyomatásával a közönség érdeklődését a szellemi munka és haladás iránt felkelteni és alkalmat adni arra, hogy ismereteit a gyakorlati élet, a tudomány és művészet terén mindenki gazdagíthassa. A Sz. eredetileg az angol University Extension, az Oxford és Cambridgeből kiindult, egyetemi műveltséget terjesztő mozgalom mintájára kívánt alakulni, de a honi viszonyok sok tekitnetben való eltérésre kényszerítettek. A Sz. egyéb honi közművelődési egyesületeinkhez képest abban keresi a maga sajátos feladatát, hogy az elméleti és gyakorlati ismeretek minden ágából rendszeres oktatást kiván nyujtani, még pedig nemcsak a középosztály, hanem egyenesen a nép minden rétege számára az egész országban. Figyelmét mindenekelőtt ama körökre fordítja, melyeknek művelődési szükségleteiről a fennálló közoktatásügyi intézmények nem gondoskodhattak. Az egyetemi oktatásban nem részesült középosztályu felnőtteknek magasabb kiképzése a városokban, a különböző osztályu nőknek gazdasági nevelése háztartási kurzusok útján, a munkások és különösen a földmíves lakosság műveltségének emelése: ezek azon főbb teendők, melyekre a Sz. első sorban gondolt. A társaság székhelye Budapest. Egyelőre a kezdet nehézségeivel küzdve, a főváros területére kellett megszorítania működését, de előreláthatólag már legközelebb a vidékre is fogja kiterjeszthetni. A Sz. előadói karát első sorban az egyetemi, műegyetemi és középiskolai tanárság alkotja, hozzá csatlakozik még az orvosi, ügyvédi, birói és kereskedői pályán működő férfiak kiváló csoportja.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages