oroszlán

Teljes szövegű keresés

oroszlán: A héb.-ben 7 szó felel meg a magyar ~nak, közülük 2 ~ az ~kölyökre vonatkozik; ez is mutatja, hogy a Biblia korában sok ~ volt Palesztinában és környékén. A 2Kir 17,25 kk. kifejezetten utal rá, hogy Szamaria pusztulása, ill. elnéptelenedése után az ~ok aggasztóan elszaporodtak; a róm. korban már ritkábban fordultak elő (az ÚSz-ben az ~ra utalás rendszerint csak átvétel az ÓSz-ből), a keresztesek korában kivesztek Palesztinából. A palesztinai ~ kisebb volt, mint az általunk ismert afrikai ~. Sema Meggidóban felszínre került pecsétjén látható a palesztinai ~ egy szép példánya; más ~os pecséteket is ismerünk; lelőhelyeik: Ramat-Rahél, Szichem, En-Gedi; En-Gediből egy ® korsópecsét is fennmaradt, amelyet ordító ~ díszít. – Az ~ a sűrűben szeret tanyázni (Jób 38,39–41; vö. Jer 4,7; 5,6), főleg a Jordán árkában (49,19). Innen támad rá a nyájra (1Sám 17,34 kk.: Dávid leütött egy ~t; Iz 31,4: a pásztorok lármát csapva próbálják megijeszteni és elűzni; Ám 3,12: a pásztor csak egy-egy darabot tud megmenteni az ~ által elragadott állatból) v. a vadszamarakra (Sir 13,19). A messiási időben az ~ is szénát (szalmát) eszik (Iz 11,7). Az ~t barlangjában fogják meg (Ez 19,4); ® vadászat. Félnek az ~tól, bömbölésétől (Ám 3,8), közmondásos erejétől (2Sám 1,23; Bír 14,18; Péld 30,30). Csak a nagyon erős (Bír 14,5 kk.) v. a nagyon furfangos (1Sám 17,34–37; 2Sám 23,20) ember képes ~t leütni. Ezért azt, akinek nagy hatalma van, ~ jelképezi; így Jahvét (Ez 1,10: a lénynek ~ feje van, ugyanígy a Jel 4,7 említette állatnak is – Isten hatalmának jelképeként), Jézust (5,5), a királyt (1Kir 10,19: a trón díszítőelemei ~ok), az É-ról támadó ellenséget (Jer 4,7), Asszíria és Babilónia királyait (50,17), Makkabeus Júdást (1Mak 3,4). De ~ Izr. is (Szám 23,24; 24,9), Júda (Ter 49,9), Gád (MTörv 33,20 kk.) és Dán (33,22) törzse is, továbbá Jákob maradéka (Mik 5,7 kk.) v. Egyiptom (?Ez 32,2), Babilónia Kr. e. (Dán 7,4), Asszíria (Náh 2,12–14), végül a ház zsarnoka is (Sir 4,30); de szerepel az ~ általában is jelképként (Zak 11,3: „Bömbölnek az oroszlánkölykök, mert elpusztult a Jordán dicsősége”). A költők a különféle veszedelmeket érzékeltetik az ~nal (Zsolt 91,13: az élet veszedelmei; pl. 7,3; 2Tim 4,18: az ellenség; Péld 19,12; 20,2; 28,15: haragra gerjedő v. gonosz uralkodó; Zsolt 10,9: a gonosz, istentelen ember; Sir 28,23: a veszekedésre kész, gonosz nyelv; 27,28: a bosszú; 27,10: a bűn; 1Pét 5,8: a sátán). – A babilóniai királyok kedvelték az ~vadászatot, és állatkerteket is létesítettek (vö. Dán 14,31 kk.).

141. Oroszlán pecsétfigura Megiddóból

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages