Jakab protoevangéliuma

Teljes szövegű keresés

Jakab protoevangéliuma Kr. u. 200 körül valószínűleg Egyiptomban keletkezett apokrifus ev. Eredeti címe: Mária születése. Sok g. nyelvű kéziratban fennmaradt, de ismeretes szír, kopt, etióp és latin nyelvű fordítása is. Az óegyházi teológusok közül Alexandriai Kelemen már ismert. Origenész említi először kifejezetten a művet egyik kommentárjában.
A mű szerzője nem származhat Palesztinából vagy Szíriából. A zsidó szokások, a palesztinai földrajz tekintetében nagyfokú tájékozatlanságot árul el. Az írást a szakirodalom nem tekinti irodalmi egységnek.
A Jakab neve mögé rejtőző szerző Mária születésével kezdi a történetet. Mária gazdag család gyermekeként születik, apja neve Jóakeim, anyjáé Anna. A gyermektelen házastársak egymastól függetlenül egy időben imádkoznak, s egyszerre jelenik meg nekik egy-egy angyal, Mária születését hírül adva. A kegyes házaspár az Úrnak ajánlja fel a születendő gyermeket. Így kerül Mária háromesztendős korában a jeruzsálemi templomba, s itt tölti gyermekségét. Tizenkét esztendős korában lesz az özvegy József jegyese. Ekkor hirdeti neki az angyal Jézus születését. Jézus születésének pillanatában megáll a világmindenség, minden mozdulatlanná dermed József szeme láttára. A történet a betlehemi gyermekgyilkossággal és Zakariás meggyilkolásával fejeződik be. A fantáziadús írás igen nagy hatással volt a későbbi, Mária alakja köré fonódó legendák kialakulására. Már itt felcsendülnek a mariológia későbbi témái (Mária szeplőtelen szüzessége Jézus születése után is megmarad, Jézus testvérei Józsefnek a korábbi házasságából származó gyermekek). Az egyház soha nem ismerte el az irat érvényességét, sőt NY-i felében hivatalosan élesen elítélték. (Ld. még APOKRIFUS IRATOK)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages