Zakariás

Teljes szövegű keresés

Zakariás H. zökarjáh vagy teljesebb formájában zökarjáhu. Jelentése: Jahe megemlékezett. A LXX-ban és az ÚSZ-ben: Zakhariasz. Ezt a g. formát használják a modern fordítások a próféta nevének átírásakor, míg a többi esetben inkább a h. formát.
1. A kispróféták sorában a tizenegyedik. Vö. ZAKARIÁS KÖNYVE.
2. Gibeón egyik lakosa (1Krón 9,37), talán Saul király nagybátyja (vö. 1Krón 9,35-39).
3. Rúben egyik leszármazottja (1Krón 5,7).
4. Lévita kapuőr, bölcs tanácsadó (1Krón 26,2.14). Az 1Krón 9,21 a kijelentés sátra bejáratának kapuőre nevet adja neki.
5. Lévita énekes (1Krón 15,18.20).
6. Papi harsonás (1Krón 15,24).
7. Lévita, Jissijá fia (1Krón 24,25).
8. Lévita kapuőr, Mérári fia (1Krón 26,11).
9. Manassé egyik leszármazottja (1Krón 27,21).
10. Jósáfát király egyik vezére, tagja annak a küldöttségnek, melynek feladata volt a törvény tanítása a nép között (2Krón 17,7).
11. Lévita, Ászáf egyik leszármazottja (2Krón 20,14).
12. Jósáfát király egyik fia. Amikor az elsőszülött Jórám apja után trónra lépett, többi testvére között őt is legyilkolta (2Krón 21,1-4).
13. Jójádá főpap fia. Apja halála után a nép Jóás király vezetésével bálványozni kezd. Ez ellen prófétál az ÚR lelkének hatása alatt Zakarjá, amiért a király parancsára a templom udvarán megkövezik (2Krón 24,17-22). Ôt említi Jézus (Lk 11,51; Mt 23,35). Az utóbbi helyen a szöveg egy leírója tévesen az ismert próféta apját: Berekját teszi meg a mártír apjának, az igazi Jójádá helyett. Meggyilkolása kiváltója lett egy összeesküvésnek, a király meggyilkolásának (2Krón 24,25).
14. Uzzijjá király nevelője vagy tanácsadója, aki istenfélelemre tanította a királyt uralkodásának az elején (2Krón 26,5).
15. Izráel királya (Kr. e. 752), II. Jeroboám fia. Hat hónapig uralkodott, Sallum meggyilkolta (2Kir 14,29; 15,8-12).
16. Jeberekjáhu fia, Ézsaiás próféta egyik tanúja (Ézs 8,2).
17. Ezékiás király anyai nagyapja (2Kir 18,2).
18. Lévita, Ászáf leszármazottja, aki kezdeményező szerepet vállalt többedmagával az Ezékiás király által elrendelt templomtisztítás végrehajtásában (2Krón 29,13).
19. Lévita, a templomot javító munkások egyik felügyelője Jósiás király idejében (2Krón 34,12).
20. Vezető ember, aki nagy adományt tett (2Krón 35,8).
21-22. Ezsdrással hazatérő családfők (Ezsd 8,3.11). Valamelyikük tagja egy küldöttségnek, melynek feladata volt lévitákat rábeszélni a hazatérésre (Ezsd 8,16).
23. Egy izráelita azok közül, akik a fogságból idegen asszonyt hoztak, majd elbocsátották (Ezsd 10,26).
24. Ezsdrás mellett állt a törvény felolvasásakor (Neh 8,4).
25-27. Leszármazási táblázatban (Neh 11,4.5.12).
28-29. Lévita és pap, Jeruzsálem falainak felavatásakor harsonákkal vonult (Neh 12,35.41).
30. Keresztelő János apja, pap Abijjá csoportjából Lk 1,5kk).
CP

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages