Venetianer Sándor,

Teljes szövegű keresés

Venetianer Sándor,
ref. lelkész, zsidónak szül. 1853. június 17-én Faddon (Tolnam.); a gymnasiumot Kecskeméten 1871. végezte, azután a bécsi egyetemen két évig bölcseleti és nyelvészeti tudományokat hallgatott. Ekkor 1873. aug. 20-án reformátussá lett és a papi pályára lépett. 1874–75. a bázeli egyetemen hallgatta a ref. theológiát, melyet Debreczenben 1876. végzett. Turkevei és nagyváradi káplánkodása után 1878. pancsovai, 1880. uj-sóvéi, 1884. trieszti (Ausztria), 1887. rohrbachi (Oroszország), 1889. ismét uj-sóvéi lelkész lett. A bécsi prot. theol. fakultás 1878. licentitáusi czímmel ruházta fel. Sokat utazott külföldön; megfordult a Kaukázusban is. Meghalt 1902. febr. 27-én Uj-Sóvén (Bács-Bodrogm.).
Számos kisebb-nagyobb czikket írt; így a Bibliamagyarázatokban megjelentek eredeti és fordított dolgozatai; a Révész Figyelmezőjében (1877. Apologetikai adalékok az összehasonlító vallástudomány mezejéről); a Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1895. Miként tanítsuk német iskoláinkban a magyar nyelvet?); theológiai fejtegetéseit angol, német, holland és franczia nyelven is közreadta.
Munkái:
1. Zum Zwugniss. Wien, 1886. (Nyílt levél.)
2. Unser Fronleichnamsfest. Triest, 1886. (Prédikáczió.)
3. Apostolische Gesinnung. Bregenz, 1886. (Prédikáczió.)
4. Die ev. ref. Kirche u Triest, Triest und Leipzig, 1887.
5. In Kischinew. Bei Rabinowitsch. Wien, 1887. (Angolul is megjelent.)
6. Lehrbuch zum Unterricht in Religion und Kirchengeschichte für Schüler und Katachumenen der Deutschen Reformirten Gemeinden in Ungarn. Bács-Kula, 1897.
7. Az új Ó-szövetség. Összehasonlító bibliai tanulmány. Szeged, 1900. (Ism. Evang. Egyház és Iskola 26. sz.).
Vasárnapi Ujság 1902. 10. sz. (Nekr.).
Prot. Egyh. és Isk. Lap 1902. 11. sz.
Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 382. l.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages