Veninger Ernő,

Teljes szövegű keresés

Veninger Ernő,
esperes-plébános, szül. 1854. jan. 11-én Nagy-Vázsonyban (Veszprémm.); tanulmányait Veszprémben és Győrött végezte; mint növendékpap elnöke volt a Szent-Imre-egylet irodalmi körnek; (vezetése alatt fordították a győri növendékpapok «Schück Lelkipásztorkodástan» czímű kétkötetes munáját). 1876. decz. 10-én áldozópappá szenteltetett Győrött; félévig mint káplán működött Gyömörőn. 1877-ben Győrbe helyeztetett át, hol mint kórházi káplán, később mint belvárosi káplán nyert alkalmazást. 1883. kir. kath. tanítóképző tanárrá, 1889. pedig ugyanazon intézet igazgatójává neveztetett ki. 1891. Szenden (Komáromm.) lett plébános; jelenleg esperes-plébános Ó-Szőnyön. Mint megyebizottsági tag a vármegyei közélet egyik szerepvivő tagja.
Természetrajzi, gazdasági és ismeretterjesztő czikkeket írt az Egri Népujságba és a lapnak mint theológus évekig állandó munkatársa volt (Gerő és V. E. aláírásokkal); a Borromaeus cz. szónoklati folyóirat több évfolyamában egyházi beszédei jelentek meg; írt a Győri Közlönybe is.
Szerkesztette az Őrangyalt 1888-tól 1891-ig Győrött.
Álnevei: Ernő bácsi, Szerkesztő bácsi.
Schematismus Cleri Dioec. Jaurinensis 1896. 192. l.
Magyarország Vármegyéi. Komárom vármegye. Bpest, 1908. 375. l. és Körmendy Pál szíves közlése. (Önéletrajz.)

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages