A szócikkek szerzői

Teljes szövegű keresés

A szócikkek szerzői
(a szócikkek után található monogram szerinti ABC-rendben)
BABonhardt Attila őrnagy, a hadtudomány kandidátusa, a HL igazgatóhelyettese
BEBéres Endre mérnök alezredes, a hadtudomány kandidátusa, a ZMNE egyetemi adjunktusa
BGyBalogh Gyula ny. alezredes, dr., jogász
BJBorus József, a történelemtudomány kandidátusa, a TTI ny. tud. főmunkatársa
BLBorhi László, dr., a TTI tud. főmunkatársa
BUBús János százados, a hadtudomány kandidátusa, a HTM gyűjteményvezető főmuzeológusa
BZBognár Zalán, a HL volt tud. munkatársa, gimnáziumi tanár
CsGCsiky Gábor, egyetemi hallgató
DJDomokos József ny. alezredes
FAFarkas János, a Hadtudományi Könyvtár volt könyvtárosa
GAGazsi József, a történelemtudomány kandidátusa, a Hadtörténeti Intézet (HI) ny. tud. főmunkatársa
GJGergely Jenő, a történelemtudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
Bölcsészettudományi Karának (BTK) tanszékvezető egyetemi tanára
GSGáspár János, dr., alezredes
GTGellért Tibor ny. alezredes, a hadtudomány kandidátusa, a HI ny. osztályvezetője
HAHorváth Attila őrnagy, a ZMNE egyetemi adjunktusa
HCsHorváth Csaba alezredes, a hadtudomány kandidátusa, a ZMNE egyetemi docense
HLHingyi László OLJ
JJJakus János, dr., alezredes, a Magyar Honvédség Vezérkara munkatársa
KAKreutzer Andrea könyvtáros, a HTM gyűjteményvezető főmuzeológusa
KGKiss Gábor
KGyBánffyné Kalavszki Györgyi
KIKovács István alezredes, a hadtudomány kandidátusa, a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola
tanszékvezető főiskolai tanára
KIGKiss István Géza mérnök alezredes, a HTM gyűjteményvezető főmuzeológusa
KJKun József ny. alezredes, dr., a HL ny. igazgatója
KLKarsai László, a történelemtudomány kandidátusa, a József Attila Tudományegyetem BTK
egyetemi docense
KMKorom Mihály, a történelemtudomány doktora, az ELTE BTK ny. egyetemi tanára
KOCsákváryné Kottra Györgyi, a HTM gyűjteményvezető főmuzeológusa
KTKorsós László dandártábornok, a történelemtudomány kandidátusa, a HIM főigazgatója
KVKovács Vilmos őrnagy, a hadtudomány kandidátusa, a HTM gyűjteményvezető főmuzeológusa
LJLugosi József ezredes, a hadtudomány kandidátusa, muzeológus fegyvertörténész, a HTM igazgatója
Makai Ágnes, dr., történész-muzeológus, numizmatikus, a HTM osztályvezetője
OSOpál Sándor ny. rendőr alezredes, a hadtudomány kandidátusa, az MHTT elnökhelyettese
PFPohlmann Ferenc, dr., a HI tud. főmunkatársa
PIPataky Iván, a hadtudomány kandidátusa
RDRavasz Dezső, ny. gimnáziumi tanár
RGyRázsó Gyula, a történelemtudomány kandidátusa, a HIM ny. főigazgatója
RIRavasz István
RRRákóczy Rozália, dr., a HTM gyűjteményvezető főmuzeológusa
SASágvári György, a hadtudomány kandidátusa, a HTM gyűjteményvezető főmuzeológusa
SGySárhidai Gyula
SJSuba János őrnagy, dr., térképtörténész, a Hadtörténelmi Térképtár főlevéltárosa
SPSipos Péter
STStark Tamás, a történelemtudomány kandidátusa, a TTI tudományos főmunkatársa
SzASzántó Mihály ezredes, a hadtudomány kandidátusa, a ZMNE tanszékvezető egyetemi tanára
SzESzoleczky Emese, a HTM adat- és kézirattár-vezető főmuzeológusa
SzISzabó István alezredes, a HOHI irodavezető-helyettese
SzJSzijj Jolán, dr., főtanácsos, a HL főlevéltárosa
SzLSzauter Lajos ny. alezredes, a hadtudomány kandidátusa, a ZMNE ny. egyetemi docense
SzMSzabó Miklós vezérőrnagy, a hadtudomány doktora, a ZMNE rektora
SzPSzabó Péter, a hadtudomány kandidátusa, a HI osztályvezetője
SzPJSzigethy-Piros János, a HIM tud. munkatársa
SzSSzakály Sándor, a történelemtudomány kandidátusa, a HIM Bécsi Kirendeltség tud. főmunkatársa
TSTóth Sándor ny. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, a HI ny. igazgatója
ULÚjházy László, a HI volt tud. munkatársa
VAVarga József ny. alezredes, a HTM ny. munkatársa
VGVörös Géza, egyetemi hallgató
VGyVargyai Gyula, a történelemtudomány doktora, az ELTE BTK egyetemi tanára
VJVarga József
ZJZachar József ezredes, a történelemtudomány doktora, a HIM főigazgatójának tud. helyettese
 

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages