Rövidítések jegyzéke

Teljes szövegű keresés

Rövidítések jegyzéke
á.ágyú
AAFArmy Air Force, amerikai szárazföldi légierő; előtte sorszámmal
ADDAviaciju Dalnyevo Dejsztvija, szovjet távolsági repülőerők
ak.akadémia(i)
am.amerikai
ang.angol
ápr.április
alez.alezredes
alhdgy.alhadnagy
ált.általában, általános(an)
altbgy.altábornagy
Au.Ausztria
aug.augusztus
av.aknavető
b.bolgár
BFBomber Flight, angol-amerikai bombázószázad
BGBomber Group, angol-amerikai bombázócsoport
bir.birodalom, birodalmi
biz.bizottság(i)
BMBelügyminisztérium
bm.belügyminiszter
bomb.bombázó
Bp.Budapest
br.báró
BSBomber Squadron, angol-amerikai bombázószázad
BWBomber Wing, angol-amerikai bombázószárny (ezrednél erősebb repülőegység)
Cs.Csehszlovákia
cs.császári
csf.csoportfőnök
csfségcsoportfőnökség
cső.csendőr
csszl.csehszlovák
Ddél
dd.dandár
dec.december
dem.demokrácia, demokrata, demokratikus
eje.ejtőernyős
elg.ellenség(es)
Éészak
Eu.Európa
eü.egészségügy(i)
ev.evangélikus
ezd.ezred
ezds.ezredes
Ffront (szovjet hadseregcsoport)
fas.fasiszta, fasizmus
fe.fegyver, fegyveres
febr.február
feld.felderítés, felderítő
fe.zetfegyverzet
FGFighter Group, angol-amerikai vadászcsoport
Fh.Felsőház
fhdgy.főhadnagy
FKGPKisgazdapárt
fn.fegyvernem
Fr.Franciaország
fr.francia
FSFighter Squadron, angol-amerikai vadászszázad
ftőrm.főtörzsőrmester
FWFighter Wing, angol-amerikai vadászszárny (ezrednél erősebb repülőegység)
g.gépesített
gá.gépágyú
gazd.gazdaság(i)
gjmű.gépjármű
gk.gépkocsi, gépkocsizó
gpi.géppisztoly
gpu.géppuska
gr.gróf
gsz.golyószóró
gv.gépvontatású
gy.gyalog(os), gyalogság(i)
hdm.hadművelet(i)
hdgy.hadnagy
hds.hadsereg
hdscs.hadseregcsoport
hdt.hadtest
hg.herceg
hgy.hegyi
hír.híradó
hk.harckocsi, harckocsizó
HMHonvédelmi Minisztérium
hm.honvédelmi miniszter
ho.hadosztály
hu.huszár
hung.hungarista, hungarizmus
hv.határvadász
HVKHonvéd Vezérkar
ill.illetve
INKIdeiglenes Nemzeti Kormány
jan.január
jkv.jegyzőkönyv
jmű.jármű
Ju.Jugoszlávia
ju.jugoszláv
jún.június
Kkelet
k.könnyű
kat.katona(i)
Kh.Képviselőház
kir.király(i)
komm.kommunista, kommunizmus
konf.konferencia
korm.kormány
köz.közepes
közig.közigazgatás(i)
közt.köztársaság(i)
kp.kerékpáros
KÜMKülügyminisztérium
küm.külügyminiszter
lé.légi
lefe.zéslefegyverzés
legs.legénység(i)
légv.légvédelem, légvédelmi
lg.löveg
Lo.Lengyelország
lov.lovas, lovasság(i)
löv.lövész
m.magyar
MAAFMediterranean Allied Air Force, Földközi-tengeri Szövetséges Légierő
máj.május
márc.március
MASAFMediterranean Allied Strategic Air Force, Földközi-tengeri Szövetséges Hadászati Légierő
me.miniszterelnök
MÉPMagyar Élet Pártja
min.minimum
m.kir.magyar királyi
MKPMagyar Kommunista Párt
MMÉPMagyar Megújulás és Élet Pártja
MMMMagyar Megújulás Mozgalma
Mo.Magyarország
msl.marsall
mt.minisztertanács(i)
mű.műszaki
n.német
NBr.Nagy-Britannia
neh.nehéz
NEPNemzeti Egység Pártja
nk.nemzetközi
No.Németország
nov.november
nsz.nemzetiszocialista, nemzetiszocializmus
Nynyugat
ny.nyugállományú
NyPNyilaskeresztes Párt
NyHNyilaskeresztes Párt-Hungarista Mozgalom
o.osztály
ogy.Országgyűlés
OKHOberkommando des Heeres, német szárazföldi csapatok főparancsnoksága
OKLOberkommando der Luftwaffe, német légierő főparancsnoksága
OKMOberkommando der Marine, német hadiflotta főparancsnoksága
okt.október
OKWOberkommando der Wehrmacht, Wehrmacht főparancsnoksága
Ol.Olaszország
ol.olasz
or.orosz
orsz.országos
őrgy.őrnagy
őrm.őrmester
pc.páncél, páncélos, páncélozott
pcgk.páncélgépkocsi
pcgr.páncélgránátos
pct.páncéltörő, páncélelhárító
pcv.páncélvonat
pi.pisztoly
pk.parancsnok
pl.például
pol.politika(i)
polg.polgár(i)
prot.protestáns
pságparancsnokság
pu.puska
PÜMPénzügyminisztérium
püm.pénzügyminiszter
RAFRoyal Air Force, brit királyi légierő
ref.református
rep.repülő, repülés
rg.repülőgép
r.k.római katolikus
Ro.Románia
ro.román
rolg.rohamlöveg
rotü.rohamtüzér(ség)
rő.rendőr
SAAFSouth African Air Force, Dél-afrikai Légierő
sz.szovjet
szak.szakasz
szd.század
SZDPSzociáldemokrata Párt
szds.százados
SZEBSzövetséges Ellenőrző Bizottság
szept.szeptember
szkv.szolgálaton kívüli
Szl.Szlovákia
szl.szlovák
szoc.szocialista, szocializmus
szoc.dem.szociáldemokrata
szöv.szövetség(i), szövetséges(ek)
Szu.Szovjetunió
táb.tábor(i)
tád.támadás, támad(ó)
társ.társadalom, társadalmi
tart.tartalék(os)
tbgy.tábornagy
tbk.tábornok
tc.törvénycikk
tev.tevékenység
tgk.tehergépkocsi
ti.tiszt(i)
tj.terepjáró
tőrm.törzsőrmester
tts.altiszt(i), tiszthelyettes(i)
tü.tüzér, tüzérség(i)
tv.törvény
UFukrán front
USAAFUS Army Air Force, USA szárazföldi légierő, 1947-ig az USAF (US Air Force, USA Légierő) jogelődje
USAAmerikai Egyesült Államok
USMCUS Marine Corps, USA tengerészgyalogság
USNUS Navy, USA haditengerészet
ü.üteg
v.vitéz
vvala (pl. vmint = valamint)
vad.vadász
vezds.vezérezredes
vh.világháború
vk.vezérkar(i)
VKFHonvéd Vezérkar főnöke
VKMVallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
vkm.vallás- és közoktatásügyi miniszter
vm.vármegye(i)
vőrgy.vezérőrnagy
vtbgy.vezértábornagy
zlj.zászlóalj
zls.zászlós
 
Megjegyzés: lásd még a A lexikon használata fejezet 1. pontját.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages