Althan család.

Teljes szövegű keresés

Althan család.
Svábországi ős ívadék, melynek egy ága hazánkba is beszármazott. A család törzseül bizonyos thani 'Babo't tart, ki a Thani és Winterstetteni grófságot birta. Babónak unokája Dietmar († 1233.) mint öreg vitéz bajnok. Alt-Than (magyarul: öreg Than) néven neveztetett kegyeletből, és e név azután a családra maradt, melynek Farkas 1574 maj. 24. báróságot szerzett. Ennek hét fia közől három, ugymint: Kristóf a cs. kamara elnöke, Eusták cs. kormányszéki tanácsos, és Farkas Vilmos az 1578 XXXVI. törv. czikknél fogva hazánkban indigenátust nyertek. Kristófnak († 1589.) második neje Teufel Erzsébettől született fia Mihály Adolf cs. fővezér, hadi tanácsos, Esztergam vára parancsnoka volt. Ez kapott grófságra 1610 jun. 18-kán. Hű, adakozó, vallásos ember. A törökkeli béke-alkudozásban kétszer követ volt. Megbizással járt Lengyelországban is. Protestansból katholikussá lőn, és mivel az-őáttérés Mihály napján történt, meghagyá hogy maradékai a figyermekek Mihály nevet, a leányok pedig Maria nevet viseljenek. A jezsuitáknak Magyarországban is alapitott zárdát két helyen, u. m. Iglón és Komáromban. † 1636. Ennek maradékai közől hazánkat érdeklik a következők:
IV Mihály János, ki (atyja Spanyolhonban nősülvén), – Barcellonában szül. 1710 april 5-kén. Ez III. Károly királytól 1721 a Muraközre adományt kap, és Szala vármegye főispánjává lesz.
Mihály Venczel minister † 1738. Első neje gróf Paar Józefa halála után 1707 magyar családból nősült, elvévén Homonnai Juliannát, Pálfy Miklós özvegyét. Előbbi nejétől 1680 jul. 12. született fia Mihály Frigyes Romában tanult, 1714. váczi püspök, és 1719 bibornok lett. 1720 cs. tit. tanácsos; ő eszközölte ki a bécsi püspökségnek érsekségre emeltetését, valamint Nepom. János canonizáltatását is. Végre nápolyi alkirály lett, melynek trónjához a pápa akkor a császárnak jogát elismerte. A váczi megye is birja emlékeit. A papnöveldét emelteté. Kosdon egyházat épittetett. Meghalt Váczon 1734 jul. 20. Mihály Frigyesnek unokaöcscse.
Gr. Mihály Károly szintén pappá lőn, nagybátyjával Romát, és Nápolyt is bejárta. Itt lett bari érsekké 1728-ban, de ezt a váczi püspökségért odahagyá. Hazánkban e családból az utolsó Mihály János gróf, goldburgi és Muhrstetteni báró, cs. kir. kamar. Szala várm. főispánságot viselt. (1810–15.)
Most az Althan grófi család Ausztriában és porosz Szileziában virágzik.
Czimerök: Vörös mezőben hárántosan (quer) ezüst gerenda, melyen fekete A betü, majd 3 és egy T betü láthatók.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages