Alvinczy család. (Borbereki, báró).

Teljes szövegű keresés

Alvinczy család. (Borbereki, báró).
Erdelyben kihalt család. Eredeztetik azon Alvinczy Pétertől, ki a XVII. század elején Váradon tanár, Kassán prot. lelkész, majd Bethlen Gábor udv. papja volt. Több hittani munkát nyomatott 1616–34-ig. Ő volt az, ki Bethlen Gábor első neje fölötti halotti beszédében Miczbánné történetét első hagyá irásban. Erdélyben superintendensséget is viselt. Született Enyeden; meghalt Kassán*. Fiául mondatik Péter, unokájául József, ki ismét atyja volt Péternek (már e néven III-nak). E legutóbb emlitett Péter alapítá a családot. Ez már élt a borbereki előnévvel*. Mint kir. ügyek igazgatója 1678 Tökölyi István eltiltja Késmárkon a hatalmaskodástól*. Utóbb nádori itélőmester, és mint ilyen – Verestói szerint – második Verbőczy vagy magyar Licurgus. Erdélynek Ausztria alá adatása alkalmával az udvarnál sokáig időz az okmányok szerkezése végett. Apafytól 1689 kapja kisvajdafalvi, Leopoldtól 1693 a drombári részjószágot. Első neje Lipcsei Éva, utolsó Hosdáti Klára. Fia három, leánya ís annyi.
Árnyat von reá az 1647. CV. czikk; mely szerint az özvegyénél és fiánál biztosság okaért letett arany és ezüst szerek megkaphatása végett Dévény Istvány az országgyülés előtt panaszkodott.
Verestóy György: „Halottakkal való barátság.” Kolosv. 1783.
Az 1655-iki VIII. és C. t. cz. szerint már ekkor itélőmester.
A három fiúk egyike Sámuel először Erdélyben a kancellarián lajstromozó, 1714 referendárius Bécsben; meghalt 1733 előtt. A második fiú: Gábor Erdélyben szolgált a főkormányszéknél mint titoknok. 1746-ban báróvá tette ágazatját; meghalt 1751. Neje gr. Gyulai Kata († 1771.) A harmadik fiú Mihály a császári gyalogezredben százados 1733.
Gábornak Gábor fia volt. Meghalt magtalan 1788. Neje gr. Teleki Katalin vala.
Mihálynak a katonának fia volt: József, szül. Alvinczen 1735., ki hasonlóul katonának állván 15 éves korában, táborszernagyságig emelkedett. A hét éves háboruban vitézségét több helyen tanusitá, érdemeiért 1763 báróvá lett*. 57 évig szolgált mint katona. Legutoljára magyarországi főhadi-kormányzó lőn. Tábornoki korából több adoma maradt róla fön, népszerüségére mutató. Meghalt Budán 1810 nov. 25-én*. Akarata szerint a katonai temetőbe takarittatott hullája. A temetésnél a nádor is jelen volt. Benne családja elenyészett.
Adámi: Deductiones breves quar. fam. mss. F. lat. nro. 182. a muzeumban.
L. életet. erdélyi muz. I. köt. és Básthy Magy. Eml. I. k. terjedelmesen.
Józsefnek testvére Ádám, Lehoczky szerint itélőmester, szintén magtalan halt el.
E családból III. Péternek az itélőmesternek testvére lehetett azon István, kihez Apafi Mihály 1671. sept. 1-sőről tanácskozás végett meghivó levelet irt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages