Bornemisza család. (pécsi, kálnói jelenleg Ádámföldi)

Teljes szövegű keresés

Bornemisza család. (pécsi, kálnói jelenleg Ádámföldi)
Sáros vármegye ismertebb birtokos családainak egyike. Eredetéről s némi történelmi viszonyairól a II. kötet 176. lapján van emlités; itt a család törzsétől Gergelytől kezdve (Gregoriu literatus Bornemisza de Quinque-Ecclesiis) kiegészitett családfája * következik:
Kolossy M. közleménye szerint.
Gergely egri várnagy (1. Fighedi alias Oláh Erzse, 2. Sygher Dorottya); György (1. Semsey Margit 1590. 2. Berthóty Judit 1603.; Anna (Szemere Sebestyén.); János 1575. de Kálnó.; Orsolya (1. Thárnok Miklós, 2. M. Kenderessy Balás.); 1-től Anna 1602. (Kálnássy Ferencz.); Sára (Szinyey Merse Miklós.); György (1. Gyármán Kata, 2. Barius Ilona, 3. Dévényi Margit, 1623.); Zsófia (Keéry János.); Anna 1589–1611. (Gyulay István.); Miklós de Ternye 1590–1615. (Berthóty Klára özv. 1620.); Margit (Sóvári Soós Kristóf.); Farkas 1587. (Usz Potentia előbb Gyuricskó Jánosné.); György 1645–49. (Raszlaviczy Veron); Miklós 1664–76. (Sztankay Klára); Margit (1. Topos Bálint, 2. iv. Fekete Zsigm. 1630.); Miklós (Palaticz Judit özv. 1628. utóbb 1630. Ibrányi Istvánné); György. Sándor. 1608. kiskorúak.; Ferencz árva 1680 (gyámja Kerekes András.); István gyámság alatt 1680.; Antal 1735–51. ep. ker. táb. ülnök (Dessewffy Klára, Palásthy Ignácz özv.); Klára (b. Perényi Pálné.); Anna 1764. (Okolicsányi Jánosné.); Klára (Gombos Pál.); István 1723. Sárosi alispán (Barkóczy Róza); Folyt. a köv. lapon.; Mária (Péchy Zsigmond.); Krisztina (Péchy Zsigmond.);
István 1723. Sárosi alispán (Barkóczy Róza); László tisz. in. ker. t. üln. (Palásthy Anna); István (Semsey Julianna 1783. utóbb Koósa Istvánné); Gábor sz. 1768. septemvir. (1. Keczer Mária, 2. Tallián Jusztina); Kata (Sztankay Antal.); János † 1867. (Tahy Kati); Bora (Tahy Imre.); Fani (iv. Fekete Antal.); József (Ocskay Apolló); Mária (A. Sante ezred.); 1-től Sándor kerül. táb. ülnök (Péchy Mária); Árpád h. hadnagy.; Zoltán.; Gizella.; Apolló (Dessewffy Ferencz.); Otilia (Péterffy Ferencz.); Kálmán (Bornemisza Jusztina.); Ágoston (Péchy Veronika); Lajos.; Ágnes.; Gabriella.; Ádám Sáros v. esk. 1861.; Ferencz.; Jusztina (Bornemisza Kálmán.); Mária (Usz Szilárd.); Bódi lovas főhadnagy.; Éva.;
Istvánnak, ki 1723-ban Sáros vármegye alispánja volt, Barkóczy Rózától fiai László és István most két élő ágra terjeszték a családot.
László az eperjesi kerül. tábla ülnöke volt. Fia Gábor szül. 1768. mart. 24. Ádámföldén; előbb Sáros vármegyei alispán és követ, utóbb a hétszemélyes törv. sz. tábla közbírája. Első nejétől fia Sándor 1840–46. Sáros vármegyei főszolgabíró, 1849–60. cs. kir. járásbíró, 1861. az eperjesi kerül. tábla bírája.
A másik ágat István kezdi meg, fiai közűl János ifjú korában m. kir. testőr volt.
A családfán el nem helyezhető ismeretes családtagok ezek: 1. János, kinek neje Raszlaviczy Anna volt. – 2. Verona 1727. Raszlaviczy Gáborné, 1735-ben már kendi Sustrik Jánosné. – 3. másik Verona 1620-ban Ruttkay Ferenczné, bírtokolt Szedliczén. – 4. Miklós, kinek neje Berzeviczy Orsolya volt 1540. táján. – 5. Katalin Péchy Pál neje 1623-ban.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages