Szent-Iványi család. (Sepsi-Szent-Iványi)

Teljes szövegű keresés

Szent-Iványi család. (Sepsi-Szent-Iványi)
Erdélyben több Szent-Iványi nevű helység van, és több ily nevű család is volt, és van mai napig.
Ez, melyről itt szólunk, Háromszéki ős székely eredetű, ősi fészke Háromszékben, Sepsi-Szent-Ivány, melyről elönevét is irja. Egyik őse Péter állítólag már 1250-ben csapatvezénylő volt.
Mátyás király alatt élt György, ki a családi közlés szerint 1461–1465-ben erdélyi alvajda volt. Ennek fia Zsigmond – mint irják – a XVI. század első évében teszi le Nyárad-Gálfalván azon ősház alapkövét, mely mai napig a család birtoka. Ennek egyenes utóda Sámuel, 1678-ban Apaffy alatt causarum fiscalium director, ki akkor a nevezett fejdelemtől Szász-Zsombor és Fodorháza (Doboka várm.) és Fűzkút nevű birtokra (Kolos várm.) megerősítést nyert. Neje Mikó Anna, kivel következő családfát * terjesztett:
Családi közlés szerint.
Sámuel 1678. (Mikó Anna); Zsigmond (Pekry Mária); II. Zsigmond (1. Súky Judit 2. Súky Zsuzsi); III. Zsigmond 1790.; Sámuel kir. táb. ülnök † 1814.; Dániel 1809.; József kapitány (b. Apor Bora); György Háromszéki követ 1848. (Jármi Judit); János marosszéki alkir. biró 1842.; Károly (Sebe Anna); Sándor (Sala N.); Dániel kir. táb. ülnök (Herczegh Matild); Zsuzsi (Tolnay János); László 1846. udvarh. dulló (Cserey Eliz); Mária (Eresztevényi Elek); József F. Fejér alisp. kir. hivatalos (Könczey Mária); Sándor †; Julia (Nagy Zsigmond); Mária (Nagy István); Károly †; Karolina (Hamary János); Ignácz K. Nyujtódon (Zathureczky Mária); Gizella.; Sándor. †; Lőrincz †; Albert †
A táblán állók közűl II. Zsigmondnak öt fia maradt, mint következnek:
1. III. Zsigmond, kinek egyik fia János, Marosszék alkirálybirája 1842–1847-ig. Az 1848. évi erdélyi országgyülésen királyi hívatalos. Fia van Károly, valamint testvérének Sándornak él két leánya.
2. Sámuel 1794-ben Kolos megye alispánja, hosszú ideig kir. táblai ülnök, az 1791–92. évi országgyüléseken kir. hívatalos, az unitária egyházi consistorium ülnöke volt. Meghalt 1814-ben.
3. Dániel 1809-ben élt, fia szintén Dániel Kolos megye főbirája, utóbb (1848. előtt) királyi táblai ülnök volt. Nejétől Herczeg Matildtól fia László 1848. előtt Udvarhely széken dulló.
4. József magyar királyi testőr, utóbb az I. Székely gyalog ezred századosa. Nejétől báró Apor Borbálától leánya Mária Eresztevényi Elekné, és fia Szent-Iványi József hosszas ideig Felső Fejér megyének erélyes alispánja, az 1834. és 1837. évi erdélyi orsz. gyűlésen kir. hívatalos. Szenvedélyes történetbuvár és fáradhatatlan gazda. Nejétől Könczey Máriától fiai közűl Sándor Kolos várm. szolgabiró 1831. körűl, meghalt. Él egyedűl Ignácz, lak. Kis-Nyujtódon. Birtokos több helyen Küküllő megyében is. Hitestársától Zathureczky Máriától egy leánya van: Gizella.
5. György, részt vett a hirlapirodalomban is, 1848-ban Háromszék részéről országgyülési képviselő volt. Lak. Szent-Iványon. Egyetlen leánya Zsuzsi Tolnay Jánosné.
A család másik ágából, melynek leszármazását nem birjuk, s mely nagyobbára Maros és Udvarhelyszékben él, említhetők György 1825-ben marosszéki törvényszéki ülnök. László 1794-ben az unitária egyházi consistorium ülnöke. Idősb Sámuel Marosszékben dulló, ifjabb Sámuel ugyan ott aljegyző 1848. előtt. József Három széken dulló 1848. előtt.
Mihály Kolos megyében volt aljegyző, publicista és költő. Meghalt 1842. dec. 10-én.
Ugyan e család ősei közűl lehetett azon Szent-Iványi Sebestyén, ki mint vitéz kapitány Rákóczy I. György alatt Füleknél esett el. *
Kemény János önéletirása. Kiadta Szalay L. 430.
A család czímere – mint följebb a metszvény ábrázolja – a paizs kék udvarában zöld téren futó farkas, szájában bárányt visz. A paizs fölötti sisak koronáján pánczélos kar kivont kardot tart. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem