Szent-Iványi család. (Szent-Iványi)

Teljes szövegű keresés

Liptó vármegye egyik legrégibb ős családa, mely – mint e munka IX. köt. 401. lapján a Pongrácz családnál mondva volt – az óvári és szent-miklósi Pongrácz, Szmrecsányi, nádasdi Báan és Pottornyai családokkal egy közös törzsből eredt. Innen czímerök is ezen családoknak lényegesen egyező. Ki volt legrégibb ösmeretes törzse és miként szakadt több ágra a nemes sarjadék? az idézett helyen bőven ki van mutatva.
A törzs-ősök életéről és birtok viszonyairól is a hivatkozott helyen volt említés. Itt tehát elég leszen csak a külön családokra oszlásnál fognunk fel a leszármazás lánczolatát.
A szétágazás és külön családokra oszlás a nemzetségi javaknak felosztása által vette kezdetét mintegy a XIV. század közepén, a midőn a táblázaton álló I. Lászlónak fia Sebestyén osztály és főbirtokképen Liptó Szent-Ivány helységet örökölvén, ő és ivadéka erről Szent-Iványi nevet kapott.
A családfa I. Lőrincztől kezdve, ki 1241-ben a tatárok ellen a sajói ütközetben vett részt, következőleg * sarjadzott le:
Lehoczky Stemmat. II. 381. Rajcsányi Geneal. deductiones. Mss. I. 65. 66. 100. II. 6. 67. 140. És a család egyik t. tagja által közlött tábla, továbbá Vay L., Német hivség 597. stb.
I. tábla.
Lőrincz 1241; I. Serefil 1283. kitől a Pongrácz és Pottornyay cs.; I. Bogomér 1286. comes.; Bodó 1286. 93.; I. Miklós Szmrecsányi cs. őse.; II. Bogomér a Báan cs. őse.; János 1298.; Lőrincz 1310. eszt. kanon.; I. István 1339. 58.; László 1394. 1358.; Lampert 1380. 1400..; Sebestyén 1388. de Szent-Ivány.; Péter 1388. 1401.; I. Benedek 1410–22.; Péter †; János 1410.; László †; Benedek.; Miklós † 1419. (megölte I. Bened.); János †; László 1466.; I. Gáspár 1466.; Barnabás.; Bernát.; Fábián.; II. István 1464. (Görgei Bora); Folyt. IV. táblán.; Péter 1464. †; János 1464. †; Dénes 1464. †; I. Balás 1464.; II. Gáspár 1520. (Géczy Ilona); Bernát 1505.; Felix 1505.; Viktor 1505.; György 1520.; I. Ráfael 1537. (Kubinyi Margit); Benedek.; János alispán (Pottornyay Zsófia); Mihály 1570. (ngos Pongrácz Fruzsina); Pál (Bakos Bora); Ferencz (Kobo Anna); Menyhért (Bornani ? Kata); Gáspár 1620. (Kubinyi Magdolna); Folyt. II. táblán.; Jeremias 1620. (Báan Zsuzsa) †; II. Ráfael 1629. (1. Battha Bora 2. Bory Judit 1680.); Folyt. III. táblán.
II. tábla.
Gáspár, ki az I. táblán. 1620; (Kubinyi Magdolna); Mátyás (Rebolubik Erzse 1658.); Pál †; Péter 1658. (Pongrácz Ilona); Pál 1699. (Szent-Iványi Anna); Dániel 1690. (Pottornyay Magdolna); János váradi kanonok 1760; Ádám (Gönczy Anna); Pál.; Mihály (Görgei Mária); Bihari ág.; Ignácz. József Bihari alisp. (Sughó Magd.); Antal Árvában (Reviczky Francziska); János.; Mihály (Rakóvszky Mária); Antal Árvában; Lajos.; Angelika Petronella. †; Verona; Fáni †; Jozéfa †; József 1806. Ker. táb. ülnök (Murányi Kata); Ferencz Bihari tbiró (teleki Balogh Kata); Benedek Bihari szbiró (Beliczay Róza); Kata (Bellér József); Anna (Lányi József); Czeczilia (Ferdényi János); Róza (Návay János); Józéfa (b. Szepessy János); János 1806.; Julianna.; Lajos 1825. 41. Bihari főszbiró; László.; Róza.; Francziska.; Czeczília.; Mihály (Dessewffy Kata); Márton †; Albert (Kubinyi Julianna) †; Sándor (Boser Fruzsina); Márton (1. Ottlik Judit 2. Kubinyi Mária); Sándor (Pottornyay Dora); Dániel Beszterczén.; Márton.; ifj. István (Plathy Anna); Károly †; Ferencz †; Márton (Ottlik Judit); Bogomér Sz.-Iványban; Bertalan.; Éva (Sz.-Iványi László); Mihály.; Márton 1844. liptói főszbiró 1861. főispán
III. tábla.
Ráfael, ki az I. táblán. 1629. (1. Battha Bora. 2. Bori Judit 1680.); Gábor 1658. (Gyürky Mária); István (meglőtte Szilvássy János); Bálint 1658. (Kubinyi Mária); Gábor (Báan Kata); Menyhért 1687. 1695. (Pongrácz Ilona); László (Láng Ilona); Menyhért (Zmeskal Ilona); Gábor (Kubinyi Mária); József (Kubinyi Margit); Elek (Plathy Zsuzsi); Lőrincz (Szent-Iványi Zsuzsi); Gáspár (Báan Anna); Jónás katona.; Mihály Trencsénben.; József; Péter ügyvéd 1830.; Adolf Liptói esküdt 1840–44.; Gusztáv liptói aladószedő 1844.; Adolf.; Gejza.; Jónás (Szent-Iványi Xaveria); Tamás Szent-Iványban; Antal (Szent-Iványi Mária); Szent-Iványban.; Imre liptói szbiró 1840–44. (Pongrácz Hermina); Tamás aladószedő 1847.; András.; Pál.; Gyula.; Gyula.; Miklós.; Gida.; Bogus.; Sándor †; Imre †; Ráfael (Palásthy Mária 1689.; Folyt. a köv. lapon.; Mátyás 1700. 1718.; Gömöri főjegyző (1. Dobay Bora 2. Soldos Bora); István 1691. oszt.; Bálint 1691. oszt.; Bora (szántói Szabó László); Krisztina 1741. (Kövesdy László)
Ráfael, ki az előbbi lapon.; (Palásthy Mária 1689.); György 1728–37. Nógrádi alispán (Ghillányi Mária); Menyhért 1730. (Luby Mária); Ráfael árbai czim. püspök † 1783.; György őrnagy (b. Feuerstein Janka); János (Ordódy Mária); N. (Bartakovics); Simon; Mihály őrnagy.; Mária (Kovács Antal); Antal tatai praefect.; Tekla (Ghyczy Ferencz); János †; Károly †; Mihály (Hersching Francziska); György; Antal.; Tamás †; Ráfael (Eczet Mária); Elek Nyitrai esküdt 1824. (Deseö Tekla Emökén); László.; Ignácz.; Dániel katona Baranyában.; Pál.; Mátyás †; László (Schmid Zsuzsi); Gábor (Vörös Szidonia); Bora (Szígyártó); István (Schedl Anna); Zsuzsi (Kheberich Kristóf); László nógrádi szbiró † 1821. (Básthy Mária); János alezredes (b. Wulfen N.) Korponán.; Sándor katona Korponán; Bogomér volt szbiró. lak. Szakalban.; Pál †; Mária †
IV. tábla.
II. István, ki az I. táblán. 1464. (Görgey Bora); Mihály 1500.; Folyt. VI. táblán.; András 1500.; Folyt. V. táblán.; László pap.; Zsigmond 1500.; Kristóf 1520.; György 1554. 1563. (Hliniczky Bora); Folyt. a köv. lapon.; Károly †; Kristóf †
György, ki az előbbi lapon. 1554. 1563. (Hliniczky Bora); Zsigmond 1590.; Benedek; Benedek †; László †; György 1625. (Ruttkay Kata); Benedek 1624–43.; János (Subay Judit); Dániel (N. Zsuzsi); György 1670.; Márton; Menyhért 1666. (Joób Zsófi); Mihály †; László Tornában.; Ferencz 1700. (N. Ilona); László.; László 1755. (1. Draskóczy Kata 2. Szent-Iványi Judit); Sámuel.; János.; János.; István †; Imre.; János.; Zsigmond †; Mátyás (Kubínyi Zsófia); László 1771. (Szent-Ivány Mária); Boldizsár †; Ferencz.; László (Zerdahelyi Ilona); Vilmos.; Károly gömöri követ 1839. 1847.; Miklós.; Imre.; Mátyás.; Dániel †; Miklós.; Dénes †
V. tábla.
András, ki a IV. táblán, 1500.; András.; István 1540.; Péter 1590.; Ráfael liptói követ 1679.; János.; Ferencz †; Gáspár 1624. (Báan Kata); Folyt. a köv. lapon.; István 1624.
Gáspár, ki az előbbi lapon. 1624. (Báan Kata); Miklós 1662.; János 1658. (Vitalis Zsófia); Péter (Plathy Zsófia); Mihály.; Mihály (Vergel? Mária); Ádám 1690.; Mihály 1690.; János 1721. báró Beregi főisp.; Zsigmond; Ádám; László ezredes.; Zsigmond; Gábor-Simon (Palugyai Kata); József báró †; Anna (b. Sennyey László); Teréz (b. Barkóczy Kár.); N. (gr. Stadniczky); Mátyás.; Antal.; György; Gábor (Plathy Bora); Jenő 1839–47. liptói követ alispán.; Ferdinand h. ügyv. Pest †; Miksa főadószedő 1837–40.; Antal.; Ádám v. Andr.; Gábor †; Zsigmond †; Zsigmond; György Osztrokuczon.; Imre. †; György 1759. (Petes Zsuzsi); Ferencz 1709.; Zsigmond (Petes Fruzsina); Sándor; Károly Barsban.; Ferencz; József István Barsban.; Pál 1821–24. liptói alisp. (csicseri Orosz Fáni); Miklós †; Pál.; id. István.; Kázmér őrnagy 1848.; Kázmér.; Vincze főjegyző 1832–40.; Lajos.; Pál 1710.; György 1690.; Mihály.; Károly † leopoldvári parancsnok.; Sándor.; Pál.; László.; János.; Sáros megyében.; János 1710.; Menyhért (Andreánszky Anna); Miklós (Jánoky Róza); Lajos.; János.; András (Schmid Magd.); János kapit. (Bol Kata); András.; Márk.; István.; János.; Antal.
VI. tábla.
Mihály, ki a IV. táblán. 1500.; Péter 1520.; János 1560.; Mihály alispán 1570.; Gáspár 1570.; István †; Gáspár 1576.; György 1576.; János 1576.; Péter alispán 1600.; Ferencz.; Mihály 1607.; János 1607.; Gáspár.; János 1607.; Mihály alispán 1650. (Kubinyi Kata); Péter 1607.; Mihály 1670. (Ordódy Erzse); László gróf 1690.; József gróf ungi főisp. sept. † 1730.; János 1681. Liptói követ árvai Praefectus (Kiszely Zsófia); Farkas alispán 1690. (Sirchich Judit); Péter alispán s követ; Márton jesuita. † 1705.; Ferencz 1722–58. liptói alisp. követ (Okolicsányi Róza); János sz. 1741. † 1824. septemvir (Bossányi Krisztina); Mihály kapit. 1770. (Okolicsányi Klára); Eszter orsolya apácza; Teréz (Csemiczky Sándor); Farkas 1690. (Okolicsányi Kata); Pál (Révay Zsuzsi); József kincstári ügyész 1787.; István jezsuita.; János.; Ferencz sz. 1731. † 1823. országbiró. (slav. Sándor Rozália); Anna (Révay Simon); Teréz (Jankovich László); Farkas (Okolicsányi Teréz); Farkas Uhorszkán † 1855. (Szent-Iványi Antónia); Péter.; Janka (Szentiványi Ferencz); Farkas. (Eördögh N.); A.-Mária (Kapy József kir. tan.); János sz. 1760. † 1818. nógrádi alispán (Jóny Róza); Márk tbiró † 1848.; Ronaventura cs. kir. helyt. t. és kam. † 1811. (Szirmay Honorata †); Medárd cs. k. kam. † 1823. (Jezerniczky Karolina); Folyt. a köv. lapon.; Anselm cs. kir. kam. és követ † 1853. (Jezerniczky Kata); Anna (Szinyei Merse László); Erzse (gr. Forgách János)
Medárd, ki az előbbi lapon. cs. kir. kam. (Jezerniczky Kata); Károly Marczalban; Bora.; Ottilia; László Varbón. (Jeszensky Szidonia); több gyermek.; Mária; Sándor Varbón nőtlen.; Ferencz Sz. Kovácsiban. (Szent-Iványi Janka); Irma.; Etelka.
A család legrégibb őseire vonatkozólag közöltük adatainkat a Pongrácz családnál. A váltörzsnek Sebestyénnek, ki magát Szent-Iványinak kezdé irni, és I. Lajos király korában élt, fiai közűl Miklós terjeszté a Szent-Iványi családot. E Miklóst 1419-ben rokonának Lambertnak fia Benedek ölte meg. Négy fia (némelyek szerint Dénessel öt) maradt. Ezek közűl. I. Balázs és II. István két fővonalra oszlatták a Szent-Iványi családot; szólunk – mennyire adataink terjednek – mindkét vonalról egyenként.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem