Zöldi Márton. Egy primadonna házassága. (8-r. 135 l.) Bpest, 1907. Singer és Wolfner. 2.50