Barát.

Teljes szövegű keresés

Barát. (Jó barát.) A jó barátok igen ritkán vannak vetve. KV. A koldusnak még az apja sem barátja. D. A legjobb barátod legjobb idődet vesztegeti. D. A meddig tart szerencséd, addig barátid is. Sz. A megbékült barát soha sem volt barát. D. A nyomoruság mutatja meg a jó barátot. KV. A szegénynek senki nem barátja. KV. A szerencse hozza, de a szükség próbálja meg a jó barátokat. KV. A szerencsétlennek a halál sem barátja. D. A szomszéd nem mindenkor jó barát. D. A szükség próbálja meg az igaz barátokat. B. A szükség mutatja meg a jó barátot. KV. Az okos néha az oktalannak is barátja. D. Ajándék a jó baráttal is nótát fordittat. D. Barátja volt, ellensége lett. D. Barátodért se tagadd az igazat. E. Barátom az erszény, rokonom a kas. E. Barátom 43az erszény. E. Barátot bor közt. (Ismerni meg.) Fáy. Barátot bor közt, bort sajt után, lovat istálóban, leányt bálban ne válassz. Fáy. Barátot szerencse hoz, szükség próbál. S. Barátot szerencsétlenségben lehet megismerni. S. Bátor katona az, kinek vitéz barátja az Isten. D. Becsüld jó barátodat, de jobban istenedet. B. Csendesnek csendes a barátja. D. Eb a ki nem barát. (Igyunk.) Csokonai. Eb ebnek barátja. KV. Ebnek eb a barátja. Sz. Ebet szőréről, madarat tolláról, embert barátjáról ismerni. S. Ebnek eb, papnak pap a barátja. S. Ebnek sem barátja. D. Egy istened, de barátod több legyen. K. Egy jó barát a szomoruságban felér százzal a vigasságban. D. Egy jó barát, száz atyafi. E. Egy-két pohár borban sok jó barát lakik. E. Elmult a szomjuság, nem barát a kut. D. Ember barátaival könnyen időt veszthet. KV. Erszény pénznél drágább a jó barát. E. Élő élőnek, holt holtnak barátja. D. Fazék mellé szitó barát. KV. Fehér holló, fekete hattyu az igaz barát. B. Ha barátodat titkon fedded is, de mások előtt dicsérd. E. Ha barátodtól meg akarsz menekülni, adj neki pénzt kölcsön. S. Ha barátom nem uram, ha uram nem barátom. E. Ha jó pogácsa van tarsolyodban, közöld barátiddal. Sz. Ha nincsen pénzed, nincsenek barátaid. E. Halál halálnak, élet életnek barátja. D. Hogyha elkelt borod, elkeltek barátid is. KV. Hogyha nincsen pénzed, nincsenek barátaid. Sz. Idő próbálja meg a barátot. S. Ismert társadat, jó barátodat holtig szeresd. S. Jó barát drágább az aranynál. S. Jó barát vize édesebb az ellenség mézénél. S. Jó barátból lesz az ellenség. S. Jó barátot szóval sem kell megbántani. S. Jobb egy erszény mint két barát. D. Jobb egy barát száz atyafinál. ME. Jobb néha egy jó barát mint száz atyafi. E. Ki kevésnek barátja, kevésnek bolondja. D. Ki mindenkinek barátja, mindenkinek bolondja. KV.Kinek isten a barátja, az az emberektől ne rettegjen. KV. Kinek isten a barátja, nincsen ellensége. D. Kinek isten a barátja, könnyü annak üdvözölni. D. Kinek Krisztus a barátja, könnyü annak üdvözölni. Sz. Kinek Krisztus a barátja, nem kárhozik az el. E. Kinek pápa a barátja, könnyen lesz püspök. D. Legjobb barátod legjobb idődet veszi el. E. Legjobb testőrök a meghitt barátok. D. Meddig tart szerencséd, addig barátid is. KV. Megbékült barátoddal óvatosan bánj. B. Meghitt barátodat testvéredért se hagyjad el. B. Meg ne vesd barátodat kis fogyatkozásért. KV. Ments meg uram jó barátaimtól, ellenségeimmel majd csak elbánok magam is. (Ügyetlen jóbarátok.) S. Minden ember barátja, minden ember bolondja. D. Nem egészen, hanem felebarát. D. Nem igaz barát, ki csak annyiból az, hogy nem árt. K. Nem mind barátod, a mi hizelkedik. D. Nem mind barátod, a ki rád mosolyog. M. Nem minden bokorban fekszik a jó barát. KV. Néha isten sem barátunk. D. Néha többet használ a jó barát az erszény pénznél. B. Oly barátja, mint eb a macskának. D. Oly barátja, mint macska az egérnek. D. Régi barátodtól, megsértett társadtól, mindenkor őrizkedjél. KV. Ritka madár a jó barát. E. Ritka madár az igazi barát. D. Ritkán vannak vetve a jó barátok. D. Rokonom a kas, barátom az erszény. BSz. Senki sem barátja a szegénynek. E. Senkinek se rokona, se barátja. D. Senkinek sem barátja az éjszaka. KV. Soha barátodért ne tagadd az igazat. Sz. Sok a barát, de kevés a jóltevő. D. Sok jó barát elfér egy parányi helyen. 44D. Sok jó barát fér meg egy csekély kis helyen. D. Sok okot lel, ki el akar szakadni barátjátul. E. Szegénynek szegény, ebnek kutya a barátja. E. Szerencsétlennek a halál sem barátja. E. Szépnek szép a barátja. D. Szükség próbálja meg a barátot. E. Szükségben látod, ki igaz barátod. ME. Testi-lelki barátok. S. Ugy légy másnak barátja, hogy magadnak ellenségévé ne válj. D. Uj barátért el ne hagyd a régit. E. Ügyetlen jó barát rosszabb az ellenségnél. ME. Varga vargának, ha barátja, csuda. D.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT