IV. Politikai–katonai témák

Teljes szövegű keresés

IV. Politikai–katonai témák
Kölcsönös katonai korlátozás, átláthatóság és a bizalom előmozdítása.
A NATO és Oroszország megerősíti közös kívánságát, hogy az euro-atlanti térségben nagyobb stabilitást és biztonságot érjenek el.
A NATO tagállamai megismétlik, hogy nincs szándékuk, nincs tervük és nincs okuk nukleáris fegyverek telepítésére az új tagállamok terletén, valamint nincs szükség a NATO nukleáris helyzetének vagy nukleáris politikájának megváltoztatására – és nem látják úgy, hogy arra a jövőben bármikor szükség lenne. Ez magában foglalja azt a tényt, hogy a NATO elhatározta, hogy nincs szándéka, nincs terve és nincs oka arra, hogy atomfegyver-tárolókat hozzon létre ezen tagállamok területén, akár új nukleáris tároló kapacitások építésével, akár a régi atomtárolók módosításával. A nukleáris tárolók alatt olyan tárolókat értenek, amelyeket egyedileg nukleáris fegyverek állomásoztatására terveztek és amely magában foglalja az összes föld feletti vagy föld alatti erődítmény típust (tároló bunkerek vagy silók), amelyeket nukleáris fegyverek tárolására terveztek.
Elismerve a Hagyományos Fegyveres Erőkről Európában szóló Szerződés (CFE) módosításának szükségességét az EBESZ térségének biztonsága szélesebb összefüggéseiben és az EBESZ-nek a XXI. századi Európa Közös és Átfogó Biztonsága Modelljére irányuló munkáját, a NATO tagállamai és Oroszország Bécsben azon fog dolgozni a többi tagállammal együtt, hogy adaptálják a CFE szerződést és javítsák annak megvalósíthatóságát és hatékonyságát, figyelembe véve Európa biztonsági igényét. Közösen célul tűzik ki a módosító megállapodás lehető leggyorsabb létrehozását, és ezen folyamat első lépéseként a CFE szerződés többi részes államával együtt keresik egy a módosított CFE szerződés alapelemeit tartalmazó keretszerződés mielőbbi létrehozását, amely megfelel a Lisszabonban 1996 decemberében elfogadott a Kiterjedésről és Paraméterekről szóló Okmány céljainak és elveinek.
A NATO és Oroszország hisz abban, hogy a CFE szerződés módosítása egyik fontos céljának a szerződéssel korlátozott eszközöknek a szerződés alkalmazási területén egy olyan jelentős csökkentése kell legye, amely összhangban áll a szerződésben részes államok jogos védelmi szükségleteivel. A NATO és Oroszország bátorítja a szerződésben részes összes államot arra, hogy vegyenek fontolóra csökkentéseket a saját hagyományos fegyverzeti szint jogosultságukban, részeként annak az átfogó erőfeszítésnek, hogy olyan alacsonyabb eszközszintet érjenek el, amely összhangban van az európai biztonsági körn yezet átalakításával.
A NATO-tagországok és Oroszország kötelezi magát arra, hogy önkorlátozást gyakorol a tárgyalások időszakában úgy, ahogyan azt a Kiterjedésről és Paraméterekről szóló Okmány előirányozza, hagyományos fegyveres erőik elhelyezkedései és képességei tekintetében – különösen erőik szintje és telepítése vonatkozásában – a Szerződés alkalmazási térségében, annak érdekében, hogy az európai biztonsági helyzetbe olyan fejleményeket elkerüljenek, amely bármely szerződő állam biztonságát csökkentené. Ez a kötelezettségvállalás nem érinti az egyes szerződő államok lehetséges önkéntes döntését arra nézve, hogy csökkentsék fegyveres erőik szintjét és telepítését, valamint nem hat ki jogos biztonsági érdekeikre.
A NATO tagjai és Oroszország azon az alapon halad előre, hogy a CFE szerződés módosításának elő kell segítenie az összes tagállam egyenlő biztonságát egy politikai-katonai szövetségben való tagságuktól függetlenül, valamint, hogy mind megőrizze és erősítse a stabilitást, mind pedig továbbra is megelőzzön minden destabilizáló erő növekedést Európa különböző régióiban és Európa egészében. Egy módosított CFE szerződésnek ezen kívül még tovább kell erősítenie a katonai átláthatóságot az ellenőrzés és információcsere kiterjesztésével és lehetővé kell tennie új részes államok csatlakozását.
A NATO-tagállamok és Oroszország javasolja a CFE többi részes államának, hogy hajtsák végre a CFE szerződés olyan módosítását, ami lehetővé teszi a részes államok számára, hogy átláthatóan és egymással együttműködve eredményeket érjenek el azon csökkentésekben, amelyek megtételére felkészültek és amelyek eredményeként létrejönnek a szerződéssel korlátozott eszközök nemzeti felső határai. Ezeket később kötelező erővel belefoglalják a módosított szerződésbe, amelyet konszenzussal fogadnak el a részes államok és először 2001-ben, majd azt követően ötévenként felülvizsgálnak. Ezen eljárásuk során a részes államok figyelembe veszik az eredeti CFE szerződésben foglalt, az Atlanti-óceántól az Uralig terjedő térségre vonatkozó szerződéssel korlátozott esközszinteket, az annak aláírása óta elért jelentős csökkentéseket, az Európában bekövetkezett változásokat és azt az igényt, hogy egyetlen állam biztonsági igényét sem lehet semmibe venni.
A NATO tagjai és Oroszország megerősítik, hogy a CFE szerződés részes államai csak olyan katonai erőt tarthatnak fenn egyénileg, vagy másokkal közösen, amely megfelel egyéni vagy kollektív jogos biztonsági érdekeiknek, figyelembe véve nemzetközi kötelezettségeiket, beleértve a CFE szerződést.
Minden egyes részes állam a részes államoknak a módosított szerződés rendlekezései által meghatározott nemzeti felső határokhoz, annak a jelenlegi és a jövőbeli európai biztonsági helyzetre kivetített képéhez igazodik saját egyetértése kialakításakor.
A fentieken túl, a CFE szerződés módosítására irányuló tárgyalásokon a NATO tagállamai és Oroszország a többi részes állammal együtt fogja keresni a stabilitás megerősítésének módját a hagyományos fegyverek Európa megállapodással érintett területein, beleértve Közép- és Kelet-Európát, bármely potenciálisan fenyegető felhalmozódásának megelőzésére kifejlesztett eszközökkel.
A NATO és Oroszország tisztázta szándékait az új európai biztonsági környezetben elhelyezett hagyományos fegyverzetei tekintetében és készen áll arra, hogy az Állandó Közös Tanács keretein belül ezek alakulásáról konzultáljanak.
A NATO megismétli, hogy a jelenlegi és az előre látható biztonsági környezetben a Szövetség inkább a szükséges interoperabilitás, az integráció és megerősítési képesség növelésével fogja ellátni kollektív védelmi és más feladatait, mint jelentős küzdőerők állandó állomásoztatásának kiegészítésével. Ennek megfelelően a fenti feladatokhoz mérhető mefelelő infrastruktúra fog támaszkodni. Ebben az összefüggésben csapatmegerősítés is végbemehet, amikor az szükséges, agresszió fenyegetése elleni védelem esetén és békét támogató misszióknak az Egyesült Nemzetek Szervezete és az EBESZ alapelveinek megfelleő támogatására, valamint a módosított CFE szerződésnek, az 1994-es Bécsi Dokumentumnak és a kölcsönösen megállapított átláthatósági intézkedéseknek megfelelő gyakorlatok esetén. Oroszország hasonló önkorlátozást gyakorol hagymányos fegyveres erőinek európai elhelyezésében.
A NATO tagjai és Oroszország fegyveres erőik tekintetében törekednek a nagyobb átláthatóság és kölcsönös bizalom elérésére. Az 1994-es Bécsi Dokumentumban vállalt kötelezettségeiknek teljesen megfelelően járnak el és együttműködést fejlesztenek ki a többi EBESZ résztvevő állammal, beleértve a megfelelő formában lebonyolított tárgyalásokat, többek között az EBESZ keretein belül, hogy elősegítsék a bizalmat és a biztonságot.
A NATO tagállamai és Oroszország felhasználja és továbbfejleszti a jelenleg használatos fegyverzetellenőrzési eljárásokat és bizalomépítő intézkedéseket, annak érdekében, hogy békés együttműködésen alapuló biztonsági kapcsolatokat hozzanak létre.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem