Nyires (Al-, Fel-).

Teljes szövegű keresés

Nyires (Al-, Fel-).
Nevének változatai: 1298-ban* Kethnyeres, azaz Olnyrus és Fulnyrus.
Dl. 30589.
Kis-Devecser, Mohaj és Göcz közt feküdt egykor ez elpusztult község.
Al- és Felnyires, vagy mint máskép nevezik, Kétnyires eredetileg két külön birtok volt. Első birtokosa a Devecseriek voltak, a kik kétségtelenül a mai gróf Wass család ősei valának, mert a család Devecsert már a XII. század óta birta.
2561298-ban* Devecseri Mihály fiai Ábel és András Alnyirest, 1305-ben* pedig Felnyirest rokonuknak (Gőczi) Ambrus fia Tamásnak eladták mindenestől 12 márkáért (malomhelylyel) s így történhetett, hogy midőn 1305-ben Göcz miatt per volt, e régi birtokosai a Devecseriek azt állitották, hogy Göcz nem egyéb, mint ezen két Nyires s azt maguknak követelték. Az ebből keletkezett új pörben bizonyosan ezen állitásnak igaztalansága lőn kimutatva, mert Göcz és e két Nyires tovább is külön-külön szerepelnek, habár már-már azon a ponton volt, hogy mind a két Nyires Göcz határába olvadjon s nyomtalanul eltünjék, mert mind a kettő, illetőleg mind a három birtok, mint látjuk a Göcziek kezére került.
Dl. 30589.
U. o.
Egykori különállásának emlékét csak a határhelyek tartják fen.
Így 1347-ben* Kis-Devecser határjárásában egy Fölnyiresfő nevü hely, 1357-ben pedig* a Mohalyéban egy Nyires nevü hely emlittetik.
Anj. Okmt. V. 139.
Dl. 28736.
1357-ben* azon Devecseri Ábelnek fia Lőrincz a kit Nyirest mint ősi birtokait újra visszaszerezni akarta, az illető hatóság el is rendelte a két Nyiresnek Lőrincz részére való igtatását.
Dl. 29151.
1362-ben* a Wass család tagjai ezt is, mint Szent-Egyedet, Szent-Ivánt, Pulyont, Mohalyt, Szilvást stb., két egyenlő részre osztották.*
Dl. 27429 és 28580.
Lásd bővebben Czegénél.
1426-ban* Zsigmond király Toroczkay Lászlót Nyires községbe beigtatni rendeli.
Gyf. kápt. ltár.
1426–30-ban* Nyiresi István mint dobokamegyei biró emlittetik.
Dl. 28193 és 27459.
1447-ben* Lonai Miklós nejét és fiait Lonai Osvátot és Jánost Wass Miklós itteni birtokának negyedrészébe leánynegyed jogán beigtatják.
Dl. 27479.
1521-ben* Szilvásy Kristóf fia Gáspár itteni részét testvéreinek Márton és Andrásnak adományozza.
Dl. 29647.
1524-ben* II. Lajos király e falut néh. Dobokai Besenyei Bernárd gyermekei Ferencznek, Katának, Zsófiának és Frusinának adományozza, de e két utóbbi adat valószinüleg Boncznyiresre vonatkozik.
Gr. Bánffy cs. ltára.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages