Szúnyogszeg.

Teljes szövegű keresés

Szúnyogszeg.
Nevének változatai: 1381-ben* Zunugzegh. 1415-ben* Zwnywgzegh. 1617-ben* Szunyogszegh.
Dl. 28357, 28585.
Dl. 27149.
10. Lib. Reg. 4. és Km. prot. D. 211.
Szunyogos nevü helyek általában nagyobb folyók mentén vannak s igy a mi Szunyogszegünk is a Szamos egyik szegében fekszik, a honnan a neve.
Ma is néhány házból álló puszta a Nagy-Szamos jobb partján fekszik Mikeháza és Szentmargita között, de kezdet óta Kozárvárhoz tartozott.
Szúnyogszeget, mint szomszédját Kozárvárat a losonczi Bánffyak birták. 1381-ben* Régeni (Bánffy) István fiai közt történt osztály szerint e birtok felerésze Istvánnak jutott.
Dl. 28357, 28585.
1415-ben* Bánffy Dénes fiai György és László és ezen László fiai István, Miklós és Tamás e birtok felerészét Nyiresi Domokos fiának Istvánnak s ennek fiainak Tamás, Lukács és Mihálynak adták cserébe némely nyiresi részekért.
Dl. 27149.
514A Nyiresieket a mondott évben* Szúnyogszeg felébe, vagyis az Érnek nevezett patak mellett lévő déli utczába beigtatják.
Dl. 27447.
1497-ben* Losonczi Bánffy János itteni részét Bánffy Lászlónak adja cserébe.
Km. Kolos B. 118.
1517-ben* Losonczy Bánffy István itteni részét, melyet Bongárti Porkoláb Domokostól magához váltott, most sógorának Szolnoki László deáknak, gyalui udvarbirónak veti zálogba.
Km. prot. 1550: 54.
1519-ben* Bánffy László fia Miklós, itteni részét atyjának adja cserébe.
Km. prot. Magno 76.
1520-ban* Szolnoki László deák, Bánffy Lászlónak itteni részét, melyet az néhai Bethlen Miklósnak zálogositott el, Szolnoki pedig azt magához váltotta, most nejének Katalinnak Bánffy István leányának eladja.
U. o. 84.
1526-ban* Bánffy László Szúnyogszeg pusztát Kozárvári Lászlónak veti zálogba. Ugyanez évben* Komáromi Jeremiás itteni rétjét ugyancsak neki adja zálogba 6 ezüst tallérért, ugyanekkor zálogositja el másodizben összes itteni szántóföldjeit és rétjeit Hatvani Istvánnak.
Km. prot. T. 76.
Gr. Bánffy lt. L. I. fasc. A.
1563-ban* Bánffy István itteni részét Szolnoki Literáti, máskép László deáknak adja zálogba.
U. o.
1578-ban* Szász Ferencz, mint Szász János gondnoka, gyámfiának itteni részét Bánffy Farkasnak zálogositja el.
U. o.
1586-ban* Zentelki Losonczi Bánffy Kristófot és Farkast Báthory István lengyel király és Báthory Zsigmond fejedelem adománya alapján itteni birtokába új adomány czimén ellentmondás nélkül beigtatják.
U. o.
1601-ben* Perneszi Gábor s neje Báthory Zsófia, mint első férjétől Bánffy Tamástól való fiának Miklósnak gyámja, itteni részüket Légeni Szilvási Péternek adják cserébe.
Km. prot. B. 61.
1617-ben* Kozárváry Gergely és Orbai Zsófia leánya Borbála itteni részét, melyet atyja nejének Torma Borbálának, most Somogyi Andrásnénak vetett zálogba s attól férje Suky Benedek váltott meg, reá s fiokra Lászlóra hagyja.
10. L. Reg 4. és Km. prot. D. 211.
1764-ben febr. 24-én* br. Kemény Györgyné Vay Juliánna itteni malombeli részének kiválthatási jogát csere folytán Makrai Elekre ruházza, a ki azt Kereső Lászlótól váltotta ki.
Makrai cs. ltára.
1845-ben* mintegy 8 házból álló puszta Kozárvárhoz tartozott, a hová tartozik 1898-ban is.
Várm. lt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages